Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Motywacja uczenia się PDF Drukuj E-mail
Napisał Małgorzata Komor   
czwartek, 31 maja 2012

MOTYWACJA UCZENIA SIĘ

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 - 2011

Wydawnictwa zwarte: 


 1. Cele i osiągnięcia w uczeniu się / Waldemar Kozłowski. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2006.
 2. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? : ilustrowane przykładami z pracy polskich nauczycieli uczestników Internetowej Akademii "Szkoły uczącej się" / Merrill Harmin ; [przekł. Agata Tomaszewska]. - Warszawa : CEO, 2004.
 3. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? : z polskimi przykładami z kursu internetowego Akademii "Szkoły uczącej się" / Merrill Harmin ; [przekł. Agata Tomaszewska]. - Wyd. 2. - Warszawa : CEO, 2005.
 4. Jak motywować uczniów do nauki języka obcego : motywacja w teorii i praktyce / Marek Szałek. - Poznań : Wagros, cpo. 2004.
 5. Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik / Edwin A. Locke ; z ćwiczeniami sporządzonymi we współpr. z Anne H. Locke ; przekł. Romuald Kirwiel. - Poznań : "RK", 2004.
 6. Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik / Edwin A. Locke ; z ćwiczeniami sporządzonymi we współpr. z Anne H. Locke ; przekł. Romuald Kirwiel. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Nakom, 2009.
 7. Motywacja do nauki / Martin V. Covington, Karen Manheim-Teel ; przeł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
 8. Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce / Alicja Gałązka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.
 9. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy; tł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 10. Motywowanie uczniów w praktyce / Grażyna Uhman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, 2005.
 11. Nauczanie w praktyce. T. 1 / wybór i red. materiałów Andrzej Janowski ; [tł. Zofia Janowska, Magdalena Lipińska-Derlikowska] ; Międzynarodowa Akademia Edukacji. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2009.
 12. Nauczanie w praktyce. T. 2 / wybór i red. materiałów Andrzej Janowski ; [tł. Magdalena Lipińska-Derlikowska] ; Międzynarodowa Akademia Edukacji, Międzynarodowe Biuro Edukacji. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, cop. 2010.
 13. Zdrowe kierowanie klasą : motywacja, komunikacja, dyscyplina / Raymond M. Nakamura ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Zofia Janowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
Artykuły z czasopism

 1. 15 powodów, dla których warto napisać ... : plan lekcji / Katarzyna Bruder.// Języki Obce w Szkole. - 2009, nr specjalny 6, s.155-162
 2. Aktywizowanie uczniów warunkiem skuteczności przyswajania obcojęzycznej leksyki / Ewa Dźwierzyńska.// Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 4, s. 55-58
 3. Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67
 4. Bezradność intelektualna / Marta Koć-Januchta.// Polski w Praktyce. - 2011, nr 2, s. 44-45
 5. Cele i strategie uczenia się / Waldemar Kozłowski.// Edukacja. - 2010, nr 3, s. 42-57
 6. Czy przymus musi demotywować? / Jadwiga Radwańska.// Remedium. - 2011, nr 4, s. 10-11
 7. Edukacja dorosłych w kontekście ich potrzeb sterowniczych / Jolanta Wilsz.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 3, s. 19-27
 8. Jak ciekawiej motywować do uczenia się geografii ? / Julian P.Sawiński.// Geografia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 5-10
 9. Jak jeść słonia? / Ewa Iskierka-Kasperek.// Charaktery. - 2009, nr 10, s. 78-80
 10. Jak lepiej motywować do uczenia się biologii? / Julian Piotr Sawiński.// Biologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 53-58
 11. Jak motywować uczniów do nauki języka dzięki zdobywaniu sprawności / Sylwia Krause.// Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 186-190
 12. Jak motywować ucznia do wysiłku fizycznego - aby był przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem / Paweł Woźny.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s. 33-36
 13. Jak motywować ucznia do wysiłku fizycznego, aby był przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem? / Paweł Woźny.// Lider. - 2009, nr 11, s. 22-23
 14. Jak motywować uczniów do nauki - poradnik dla młodych nauczycieli wf / Dariusz Sitkowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 11, s. 37-42
 15. Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego? / Krzysztof Gierszal.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 7-19
 16. Jak promować język niemiecki wśród uczniów? : projekt Deutsch-Wagen-Tour w Polsce / Maciej Mackiewicz, Justyna Wichłacz.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 72-79
 17. Jak sprawić, aby uczniowie znaleźli w sobie motywację do nauki języków obcych? / Anna Włudarczyk-Dudzic.// Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, s. 25-28
 18. Jak wzmacniać motywację do nauki? / Henryk Kraszkiewicz.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 21-22
 19. Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym - zarys problemu / Danuta Morańska.// Chowanna. - 2007, T. 2 (29), s. 98-113
 20. List do Juliana / Wojciech Turewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 21-23
 21. Marzą mi się aktywni i zainteresowani lekcją uczniowie... / Anna Tulczyńska.// Chemia w Szkole. - 2011, nr 6, s. 19-23
 22. Mobilizacja uczniów do nauki / Ewa Gałązka.// Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 14-15
 23. Moje refleksje o angielskim systemie motywacji w szkole / Agnieszka Tarabuła.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s. 166-168
 24. Motywacja / Katarzyna Nowicka.// Matematyka w Szkole. - 2009, nr 51, s. 17-19
 25. Motywacja / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. 25-26, 30
 26. Motywacja a cele w szkolnej edukacji fizycznej / Jacek Szalewski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 21-23
 27. Motywacja do nauki języka obcego / Katarzyna Baumann.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 177-179
 28. Motywacja do uczenia się - wybrane konstruktywistyczne konteksty / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow.// Edukacja. - 2011, nr 3, s. 106 – 112
 29. Motywacja do uczenia się języka obcego w ujęciu psychologii kognitywnej / Paweł Sobkowiak.// Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 5-12
 30. Motywacja i ograniczenia percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego : (doniesienia z badań) / Jowita Żuk.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 19-38
 31. Motywacja i strategie uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Ewa Filipiak.// Edukacja. - 2011, nr 2, s. 28-35
 32. Motywacja osób niepełnosprawnych ruchowo do nauki języka angielskiego / Agnieszka Chabasińska.// Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 263-264
 33. Motywacja samoistna w uczeniu się : trafność opinii nauczycieli / Waldemar Kozłowski.// Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 1/2, s. 19-26
 34. Motywacja uśpiona w szkolnej ławce / Aneta Szczykutowicz.// Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 5-9
 35. Motywacja w samokształceniu uczniów / Gabriela Kryk.// Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10-14
 36. Motywacyjne działanie komputera / Henryk Kraszkiewicz.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 5-6
 37. Motywowanie - ze sztuką nauczania języków obcych / Dorota Molda.// Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s.11-15
 38. Motywowanie do nauki / Urszula Kłusek.// Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 9
 39. Motywowanie uczniów / Anna Lidia Brzywca.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 22-24
 40. Motywowanie uczniów do działań twórczych - między romantyzmem a behawioryzmem / Maciej Karwowski.// Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 3/4, s. 13-26
 41. Motywowanie uczniów do nauki - zadanie współczesnego nauczyciela / Beata Dyrda.// Chowanna. - 2006, T. 1 (26), s. 121-131
 42. Motywująca tęcza / Urszula Bandoła.// Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 15
 43. Na pozytywną nutę / Iwona Majewska-Opiełka.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 28-30
 44. Najpierw przyjemność, później obowiązek / Marzena Jankowska-Buszta.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 157-161
 45. Nauczyciel bibliotekarz jak psycholog / Grażyna Petruczynik.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 12, s. 5-7
 46. Negocjowanie programu nauczania jako czynnik motywujący do uczenia się języka obcego / Paweł Sobkowiak.// Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 139-146
 47. Negocjowanie programu nauczania języka obcego z uczniami / Paweł Sobkowiak.// Języki Obce w Szkole. - 2009, nr specjalny 6, s. 77-86
 48. Nowe spojrzenie na dobrego ucznia w dydaktyce językowej / Mirosław Pawlak.// Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 28-36
 49. O"lepszej" i "gorszej" motywacji do uczenia się / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 54-56
 50. O motywacji we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych słowami dzieci / Anna Jaroszewska.// Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 1, s. 51-55
 51. O motywowaniu do rozwoju / Danuta Rodziewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 29-32
 52. O motywowaniu punktami / Przemysław Bąbel.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 99-106
 53. O motywowaniu uczniów do nauki / Wioletta Kozak.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 25-26, 29
 54. O niektórych współczesnych aspektach edukacji / Erich Petlák, Jana Hanuliaková.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2011, nr 3, s. 7-11
 55. O poczuciu sprawstwa w procesie uczenia się / Iwona Kopaczyńska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 5, s. 5-13
 56. O sztuce motywacji uczniów do nauki / Ewa Grodecka.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 46-47
 57. O świadomości językowej uczniów / Ewa Grodecka, Renata Królikowska.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 181-184
 58. O wielkiej roli motywowania / Danuta Bula.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 85-93
 59. Ocena wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej studentów rozpoczynających studia na kierunkach nieinformatycznych / Józefa Górska-Zając.// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 89-94
 60. Ocenianie wzmacniające / Grażyna Gurnik.// Edukacja. - 2006, nr 3, s. 47-63
 61. Osobowość wyuczona / Przemysław Bąbel.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 49-58
 62. Plan tygodniowy jako ciekawa alternatywa na lekcjach języka obcego / Konstancja Kuligowska.// Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 146-151
 63. Pochwała czy zachęta : w poszukiwaniu najefektywniejszych sposobów motywacji ucznia do pracy / Karolina Horak.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 180-181
 64. Pochwała pochwały / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 5
 65. Ponownie o motywowaniu uczniów do uczenia się geografii / Sławomir Piskorz, Mariola Tracz.// Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 5-13
 66. Postawa ojca a wyniki szkolne dziecka / Magdalena Nakielska.// Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 10-11
 67. Poszukiwanie mocnych stron ucznia - każdego można za coś pochwalić / Bogdan Urbanek.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 31-37
 68. Prosto do celu / Grażyna Katra.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 28-36
 69. Przymus czy rzeczywiste pragnienie? O motywacji i motywowania ucznia / Monika Kaźmierczak.// Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 3, s. 77-84
 70. Rola aktywności podmiotowej dziecka w procesie korekcyjnym / Józefa Bałachowicz.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 95-103
 71. Rola oceny opisowej jako czynnika kształtującego motywację uczniów / Małgorzata Ekiert.// Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, s. 30-33
 72. Rozwijanie u ucznia motywacji wewnętrznej : nowe metody chwalenia i zachęcania do współpracy / Anna Przychodzeń.// Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, s. 28-30
 73. Różne sposoby na to, żeby uczniowi chciało się chcieć / Jacek Buczny.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 57-72
 74. Rywalizacja i ściąganie / Danuta Sterna.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 128-131
 75. Strateg w szkolnej ławce / Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 4-14
 76. Szkolna motywacja wewnętrzna / Waldemar Kozłowski.// Edukacja. - 2006, nr 1, s. 25-39
 77. Szkolny "wyścig szczurów" / Jadwiga Radwańska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 19-29
 78. Testy jako instrumenty glottdydakyczne / Krzysztof Polok.// Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s. 63-69
 79. Uczmy języka dobrze i nie (s)tresujmy uczniów / Anna Paplińska.// Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 75-78
 80. Uczymy skutecznie / Eliza Borczyk.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 34-41
 81. Wiara w rozwój czyni cuda / Kinga Lachowicz-Tabaczek.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 5-14
 82. Właściwa motywacja / Henryk Kraszkiewicz.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 11-12
 83. Wspólne rozwiązywanie problemów / Karolina Walczykowska.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 70-72
 84. Współpraca między szkołami jako urozmaicenie nauczania języka obcego / Joanna Augustynowicz.// Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 1, s. 170-171
 85. Wybrane aspekty funkcji motywacyjnej oceny widzianej z perspektywy uczniów i nauczycieli / Grażyna Szyling.// Edukacja. - 2008, nr 1, s. 23-33
 86. Wyciszanie klasy w momencie rozpoczynania zajęć - propozycja działań i zabaw / Katarzyna Wizgacz.// Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 112-114
 87. Wywołać i wspierać zaradność! : jak motywować do uczenia się? / Julian P. Sawiński.// Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 17-18
 88. Zacząć od początku / Iwona Majewska-Opiełka.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 14-17
 89. Zainteresowanie jako motyw uczenia się w wychowaniu fizycznym i sporcie / Tadeusz Sankowski, Katarzyna Stachowiak.// Kultura Fizyczna. - 2006, nr 3/4, s. 13-16
 90. Zmotywowana klasa : czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia / Urszula Grygier.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 28-34
 91. Zrozumieć problem motywacji / Małgorzata Siekańska.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 15-24
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce