Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Młodociane matki PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 14 czerwca 2012

MŁODOCIANE MATKI

Zestawienie bibliograficzne

Książki


 1. Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu / Mariola Bidzan. - Kraków : Impuls, 2007.
 2. Nastoletnie matki w Polsce : studium demograficzne na podstawie badania "Ankieta Młodych Matek" z 1988 r. / Wiktoria Wróblewska. - Warszawa : SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 1991.
 3. Nasze sprawy, nasze głosy / [Veronika Auer et al. ; tł. Jakub Mędrek]. - Kraków : Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu, 2011.
 4. Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu : diagnoza stanu kompetencji / Anna Więcławska. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
 5. Nieplanowana ciąża / Josh McDowell, Ed Stewart ; [przekł. Ewa Małecka]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", cop. 2010.
 6. Samotne matki, samotni ojcowie : o rodzinach niepełnych w Polsce / Danuta Graniewska, Krystyna Krupa, Bożena Balcerzak-Paradowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986
 7. Środowisko - młodzież - zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Studium Pedagogiczne. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2007.

Artykuły z czasopism


 1. Ciąża i macierzyństwo nastoletnich dziewcząt - problematyka diagnozy i prewencji / Alicja Skowrońska. // Pampaedia. – 2004, Nr 1, s. 215-231
 2. Ciąża nastolatek jedną z przyczyn zawierania małżeństw przez młodocianych / Urszula Kempińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 13-19
 3. Ciąża nieletniej - głos wychowawcy / Tomasz Nesterak.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 47-49
 4. Ciąże nieletnich / Teresa Umer // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 1 dod. s.12-15
 5. Edukacja seksualna ABC / Krystyna Urban.// Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 10-13
 6. Koniec status quo / Tomasz P. Terlikowski. // Przegląd Powszechny. – 2008, nr 7/8, s. 261-265 Dot. sprawy aborcji u nastolatki.
 7. Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny / Grażyna Mikołajczyk-Lerman.// Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 54-59
 8. Nastoletnie macierzyństwo - rozważania o sytuacji psychospołecznej młodocianych matek / Adrianna Sarnat-Ciastko. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – 2008, T. 17, s. 141-157
 9. Nastoletnie macierzyństwo, transmisja biedy, wykluczenie społeczne / Paulina Bunio-Mroczek. // Praca Socjalna. - 2010, nr spec., s. 105-117
 10. Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce / Piotr Szukalski. // Polityka Społeczna. - 2011, nr 1, s. 14-18
 11. Nastoletnie macierzyństwo w Polsce : ujęcie regionalne / Piotr Szukalski. // Praca Socjalna. - 2010, nr spec., s. 135-157
 12. Nastoletnie matki w Polsce - przygotowanie do życia seksualnego / Wiktoria Wróblewska // Problemy Rodziny. - 1992, nr 3, s. 9
 13. Niechciane macierzyństwo / Mieczysław Kuriański.// Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 14-15
 14. Niektóre cechy osobowości nastolatek oczekujących dziecka a ich więź z nienarodzonym dzieckiem / Mariola Bidzan, Monika Redzimska.// Psychologia Rozwojowa. – 2006, T. 11, nr 3, s. 145-151
 15. Nieletnia matka - diagnoza zjawiska / Dominika Rodacka-Wróbel // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1996, nr 4, s. 138-144
 16. Nieletnie macierzyństwo w perspektywie statystycznej i prawie polskim / Anna Więcławska. // Paedagogia Christiana. - 2003, t. 2, s. 187-190
 17. Nieletnie matki - niechciany problem / Ewa Zawisza-Masłyk.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 8-12
 18. Nieletnie matki w Polsce / Jan Kolbowski // Problemy Rodziny. – 1988, nr 4, s. 27
 19. Niepotrzebny brat / Maria Mojzesowicz. // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 20-21 Niedojrzałość macierzyńska młodych kobiet.
 20. O sytuacji młodocianych matek / Anna Malec.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 35-38
 21. Płodność nastolatek w powojennej Polsce / Piotr Szukalski.// // Wiadomości Statystyczne. - 2009, nr 2, s. 32-45
 22. Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci / Anna Więcławska. // Paedagogia Christiana. - 2007, t. 1, s. 191-203
 23. Praca z małoletnimi matkami / Ewa Woldan, Ewa Seweryńska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 47-48
 24. Prawne aspekty ciąży małoletniej / Radosław Krajewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 44-50
 25. Problem wczesnego macierzyństwa wychowanek ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych a czynniki powodujące powstawanie tego zjawiska / Dorota Sidorczuk. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2002, nr 3, s. 58-70
 26. Problemy nastolatek w ciąży / Marta Komorowska.// Remedium. - 2012, nr 1, s. 6-7
 27. Przedwczesna ciąża : doniesienie z badań / Alicja Skowrońska.// Rocznik Pedagogiczny. – 2004, T. 27, s. 375-380
 28. Przyszłość młodych samotnych matek /Daria Pestka–Becker // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9 , s. 62 – 64
 29. Rodzina nieletniej, samotnej matki jako przykład rodziny w kryzysie / Anna Więcławska. // Paedagogia Christiana. - 2003, t. 1, s. 203-211
 30. Sytuacja młodych matek we współczesnej rodzinie / Urszula Parnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 2 dod., s. 10
 31. Wczesne macierzyństwo we współczesnej Polsce / Krystyna Kluz. // Życie i Płodność. - 2010, nr 2, s. 41-50
 32. Wpływ nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 6.11.2008 roku na sytuację prawną małoletniej matki / Anna Urbańska.// Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze / Uniwersytet Szczeciński. – 2010, Nr 22, s. 163-183
 33. Z doświadczeń hostelu dla małoletnich w ciąży / Jarosław Pułanecki.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 19-21

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce