Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Zajęcia korekcyjno - wyrównawcze PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
niedziela, 17 czerwca 2012

ZAJĘCIA  KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZE

Zestawienie bibliograficzne

W zestawieniu uwzględniono książki i artykuły z czasopism dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce.

Książki


 1. Efektywność dydaktyczna zajęć korekcyjno-wyrównawczych / Ewa Anna Zwolińska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.
 2. Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / pod red. Alicji Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP,  op. 2008.
 3. Pedagogika trudności w uczeniu się / Rolf Werning, Birgit Lütje-Klose ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska,  op. 2009.
 5. Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną : wybrane zagadnienia / Iwona Chrzanowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

Artykuły z czasopism


 1. "Bracia miesiące" - scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb, Karolina Radecka.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, nr 6, s. IV-VI
 2. Cykl zajęć utrwalających schemat ciała oraz orientację przestrzenną / Beata Krzyżaniak.// Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 4, s. 61-71
 3. Cztery pory roku - zima : konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy II / Małgorzata Kurys.// Nauczanie Początkowe. - 1998/1999, nr 3, s. 109-110
 4. Ćwiczenia orientacji przestrzennej / Izabela Franc.// Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 5 Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów I-III ze specjalnymi trudnościami w nauce matematyki.
 5. Ćwiczenia profilaktyczno-kompensacyjne dla dzieci w wieku szkolnym : oparte na systemie ćwiczeń hatha jogi / Małgorzata Grabara, Joanna Górna, Janusz Szopa.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s. 56-61
 6. Ćwiczenia rozwijające myślenie i umiejętności matematyczne : dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 / Izabela Franc.// Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 5-6 Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów I-III ze specjalnymi trudnościami w nauce matematyki.
 7. Dzienniki zajęć specjalistycznych (logopedycznych, korekcyjno - kompensacyjnych) grupowych oraz indywidualnych / Marzenna Zaorska.// Wychowanie a Co Dzień. - 2008, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna nr 7/8, s. XII
 8. Indywidualna praca z dzieckiem mającym trudności w opanowywaniu elementarnych pojęć matematycznych / Maria Jędruszczak.// Życie Szkoły. – 1990, nr 5 / 6, s. 216-235. Zawiera zestawy ćwiczeń do pracy korekcyjno-wyrównawczej.
 9. Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu? / Ewa Szymczak-Jurkowska, Marzenna Figurska, Ewa Świetlik.// Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 31-32 Zawiera konspekt zajęć terapii językowej dla uczniów klasy II z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 10. Kombinatoryka wyrazowa. Cz. 1 / Barbara Zakrzewska.// Życie Szkoły. – 1990, nr 9, s. 438-445 Zawiera propozycje ćwiczeń do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu.
 11. Kombinatoryka wyrazowa. Cz. 2 / Barbara Zakrzewska.// Życie Szkoły. – 1990, nr 10, s. 521-526 Zawiera propozycje ćwiczeń do pracy z dziećmi o bardzo niskim poziomie umiejętności czytania i pisania..
 12. Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych przeprowadzonych w klasie III / Małgorzata Kurys.//  Wychowanie a Co Dzień. – 1999, nr 4 / 5,  wkładka s. XI-XII Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej, słuchowej i orientacji przestrzennej.
 13. Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy II szkoły podstawowej / Małgorzata Kurys.//  Wychowanie a Co Dzień. – 2002, nr 2 / 3,  wkładka s. III-IV Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej.
 14. Konspekt zajęć korekcyjno-wyrównawczych klasy I-III (edukacja matematyczna) / Żanetta Kaczmarek.// Edukacja Medialna. – 2000, nr 1, s. 36-37 Temat : Rozpoznawanie i opisywanie własności prostych figur geometrycznych.
 15. Konspekt zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb, Alicja Jurzak, Joanna Mikołajczyk, Iwona Podlawska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 12, dod. Wkładka Metodyczna nr 12, s. II-V
 16. Konspekt zajęć terapii pedagogicznej / Elżbieta Wójcik.// Życie Szkoły. – 1997, nr 5, s. 299-300 Temat: Usprawnianie zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego.
 17. Konspekt zajęć z terapii językowej dla uczniów klasy II z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Teresa Czepek.// Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s. 18-19
 18. Malowane słowem, gestem i oddechem..., czyli koloroterapia na zajęciach terapeutyczno-rewalidacyjnych / Krystyna Moczia, Joanna Godawa.// Chowanna. - 2009, T. 1, s. 97-107
 19. Metodyczne podstawy pracy korekcyjno-kompensacyjnej w terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 12, dod. Wkładka Metodyczna nr 12, s.I-II
 20. Otwarte zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze : (klasa I) / Beata Rechnio.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 21-22
 21. Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy / Mirosława Kierska.// Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s. 164-167 Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami mowy i z trudnościami w nauce.
 22. Pomagamy dzieciom o zaburzonej mowie / Kinga Kozłowska.// Nauczanie Początkowe. – 1994/1995, nr 5, s. 75-81
 23. Praca nauczyciela logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Aldona Feder.// Życie Szkoły. – 2000, nr 6, s. 329-333 Postępowanie korekcyjno-wyrównawcze.
 24. Praca kompensacyjno - wyrównawcza / Beata Musielak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 46-49
 25. Praca korekcyjna z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Teresa Barabach, Beata Jóźwik-Plaskota.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s.88-92
 26. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi / Barbara Kańtoch.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 35-36
 27. Praca terapeutyczno-rewalidacyjna : w świetle literatury i własnych doświadczeń / Wioletta Barczak.// Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 160-165
 28. Problem dziecka jąkającego się MW społeczności klasowej i sposoby przezwyciężania trudności w jego mowie. Nauczanie Początkowe. – 1991/1992, nr 5, s. 49-51
 29. Program zajęć reedukacji : dla uczniów klas IV-VI ze specyficznymi problemami w nauce / Joanna Pelikan.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 11, s. 19-21
 30. Program zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Renata Majewska.// Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 10, s. 7-8
 31. Przykładowy konspekt zajęć terapii pedagogicznej / Elżbieta Wójcik.// Życie Szkoły. – 1996, nr 9, s. 552-553 Temat: Usprawnianie zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego i słuchowego.
 32. Przykładowy konspekt zajęć wyrównawczych w klasach I-III / Aniela Stefan.// Życie Szkoły. – 1999, nr 2, s. 140 Temat: Ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje poznawcze – różnicowanie głosek m-n.
 33. Scenariusz zajęć korekcyjno--kompensacyjnych dla uczniów z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się w szkole podstawowej / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 6, s. 34-35
 34. Scenariusz zajęć korekcyjno--kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w gimnazjum / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 6, s. 36-37
 35. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III wspomagający rozwój emocjonalny / Anna Jarmuła-Misior.// Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 4, s. 74-80
 36. Stosowanie terapii w wychowaniu / Elżbieta Bednarska, Iwona Preis.// Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 485-487
 37. Stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów klas początkowych / Irena Tarkowska.// Życie Szkoły. – 1997, nr 5, s. 269-276 Zawiera ćwiczenia, które mogą stanowić integralną część reedukacji dla dzieci z trudnościami w czytaniu.
 38. System oddziaływań za pomocą ćwiczeń relaksacyjno-koncentrujących a zintegrowanym kształceniu początkowym / Monika Pietras.// Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s. 4-6
 39. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie na co Dzień. – nr 1 / 2, wkładka s. I-IV Zawiera scenariusz zajęć terapii pedagogicznej w 4-osobowej grupie uczniów klasy II.
 40. Terapia zabawą / Beata Bielska.// Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 3, s. 55-59
 41. Trudności z nauką czytania i pisania / Danuta Kukułka.// Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s. 556-561 Ćwiczenia percepcji wzrokowej i wzrokowo-przestrzennej.
 42. W lewo, w prawo, w górę, w dół… : zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasie 3/ Małgorzata Kurys.// Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 342-343 Temat zajęć: Usprawnianie orientacji kierunkowo-przestrzennej.
 43. Wielostronne nauczanie i uczenie się u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna nr 3, s. I-V
 44. Wszystko jest możliwe! : (scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas IV z obniżoną sprawnością grafomotoryczną) / Mirosława Kalicińska, Joanna Sinicka.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 18-19
 45. Zajęcia korekcyjne dla dziecka z niedosłuchem / Maria Morkisz.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 48-51
 46. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne / Violetta Jurska, Irena Daszuta.// Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s. 248-249 Scenariusz zajęć. Temat: Różnicowanie głosek „p” i „b” na początku wyrazu poprzez  ćwiczenia słuchowo-wzrokowe.
 47. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z zakresu doskonalenia umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem / Mariola Piętal.// Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 2, s. 74-84
 48. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki / Berenika Korcz.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 21-25
 49. Zajęcia reedukacyjne dla uczniów kl. I i II / Małgorzata Kurys.// Nauczanie Początkowe. - 1992/1993, nr 3, s. 45-51
 50. Zestaw ćwiczeń i zadań z zakresu wiadomości praktycznych do wykorzystania na lekcjach lub na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych / Małgorzata Kurys.// Nauczanie Początkowe. - 1996/1997, nr 1, s. 93-100 Klasa II : Obliczenia zegarowe. Klasa III : Kalendarz.
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce