Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 2/2012 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 10 kwietnia 2012
SERWIS PRASOWY 2/2012
W bieżącym numerze „Serwisu Prasowego” zostaną zaprezentowane nowe tytuły prasowe zaprenumerowane w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
„Magazyn Trenera : technika, taktyka, trening kondycyjny i mentalny” jest miesięcznikiem wydawanym przez poznańskie Wydawnictwo Forum. Na stronach Wydawnictwa czytamy: ”Sport idzie do przodu. O tym, czy to Państwa zawodnik pierwszy minie linię mety, decyduje nie tylko jego talent, kondycja, przygotowanie techniczne i taktyczne, ale także koncentracja, motywacja do zwycięstwa i wiara we własne możliwości. Losy tej walki są w Państwa rękach. […] Najwyższa pora to zmienić. Dlatego też, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, we współpracy z gronem uznanych trenerów, psychologów i lekarzy medycyny sportowej przygotowaliśmy pierwsze na rynku czasopismo, w którym nowoczesna wiedza łączy się z praktycznym językiem sportu”1.
W numerze 2/2012 „Magazynu Trenera” Marcin Kochanowski przybliża nam zagadnienie związane z mechanizmami rządzącymi zespołem sportowym 2.W artykule analizuje funkcjonowanie człowieka w różnych grupach społecznych, konformizm i nonkonformizm. Autor wymienia i charakteryzuje role społeczne występujące w grupie sportowej : lidera, duszy towarzystwa, drugich skrzypiec, kozła ofiarnego, pesymisty/buntownika i szarej myszki.
Jakub Chycki prezentuje usystematyzowane informacje o metodzie HIT – High Intensity Training, czyli treningu siły wysokiej intensywności 3. Fundamentem dla efektywności tej metody jest tak zwany „model perfekcyjnego powtórzenia”. Autor wymienia zasady perfekcyjnych powtórzeń oraz proponuje zestaw ćwiczeń w treningu wdrożeniowym.
Dietetyk sportowy Natalia Gawrylczyk-Zielińska wyjaśnia jakie błędy żywieniowe najczęściej są popełniane przez sportowców . Autorka proponuje również postępowanie redukujące te błędy.
Miesięcznik „Głos Pedagogiczny” również ukazuje się w Wydawnictwie Forum. W prezentacji na stronie internetowej Wydawnictwa czytamy :” Czasopismo umożliwia:
 
 • wywiązanie się z nowych wymagań w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • skuteczną pracę i rozmowę z trudnymi dziećmi i młodzieżą oraz właściwe dobranie metod pracy wychowawczej w zależności od problemów i osobowości ucznia,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez ciekawe inicjatywy wychowawcze, programy profilaktyczne czy zaangażowanie rodziców.
 
Czasopismo w szczególności zawiera:
 
 • komplet dokumentów wymaganych przez KO, w tym m.in.: programy pracy wychowawczej, karty indywidualnych potrzeb ucznia, plany działań wspierających dla ucznia ze SPE, raporty, procedury bezpieczeństwa,
 • podpowiedzi, opinie, sugestie wybitnych ekspertów, które pomogą Państwu rozwiązać problemy dzieci – nawet te z pozoru bez wyjścia,
 • specjalną rubrykę: Praca z uczniem ze SPE, dzięki której zarówno pedagog, jak i wychowawca będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i skorzystać ze sprawdzonych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”5.

 • W numerze 3/2012 Małgorzata Łoskot przedstawia propozycje mediacji i interwencji w sytuacjach kryzysowych6. Autorka wyjaśnia na czym polega mediacja oraz jakie zasady powinny być przestrzegane w działaniach mediacyjnych. Pozostawienie konfliktu bez rozwiązania powoduje ich eskalację. Małgorzata Łoskot stwierdza, że „ szkoły powinny włączyć „zielone światło” dla mediacji i interwencji prowadzonych profesjonalnie”7.
  Natalia i Krzysztof Minge proponują scenariusze lekcji z edukacji zdrowotnej8. Tematy lekcji: 1. Sen lekarstwem na lepsze stopnie; 2. O sposobach radzenia sobie ze stresem; 3. Niewolnicy kolorowego pudełka- o tym, dlaczego warto ograniczyć telewizję. Scenariusze przeznaczone są do realizacji w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  Równie interesujące są artykuły Małgorzaty Łuby na temat pracy z uczniem upokorzonym przez nauczyciela czy Magdaleny Żyły o pracy z uczniem z mutyzmem wybiórczym 9
   

  1 MT. Magazyn Trenera [on-line]. [Dostęp 2 kwietnia 2012 r.] Dostępny w Internecie : http://www.magazyntrenera.pl/
  2 Kochanowski M.: Zespoły sportowe : mechanizmy rządzące grupą. Magazyn Trenera. – 2012, nr 2, s. 5-9
  3 Chycki J.: HIT czyli trening siły pod kontrolą. Magazyn Trenera. – 2012, nr 2, s. 20-23
  4 Gawrylczyk-Zielińska Natalia : Błędy żywieniowe najczęściej popełniane przez sportowców. Jak im zaradzić? . Magazyn Trenera. – 2012, nr 2, s. 24-27
  5 Głos Pedagogiczny [on-line]. [Dostęp 2 kwietnia 2012 r.] Dostępny w Internecie : http://www.glospedagogiczny.pl/
  6 Łoskot M.: Sztuka zarządzania konfliktami. Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 3, s. 4-7
  7 Tamże, s. 7
  8 Minge N., Minge K.: W zdrowym ciele zdrowy duch. Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 3, s. 18-21
  9 Łuba M.: Nierównowaga sił – praca z uczniem upokorzonym przez nauczyciela. Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 3, s. 54-56; Żyła M.: odblokować mówienie – praca z uczniem z mutyzmem wybiórczym. Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 3, s. 14-17
   
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce