Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Bezpieczna szkoła PDF Drukuj E-mail
Napisał Anna Owczarek   
wtorek, 02 października 2012

BEZPIECZNA SZKOŁA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Rok szkolny 2012/2013 jest obchodzony pod hasłem „Rok bezpiecznej szkoły”.
Zestawienie książek, artykułów z czasopism, scenariuszy dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce.

Wydawnictwa zwarte


Image
 1. Akademia bezpiecznego zachowania : dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Dorota Rybarczyk, Piotr Deputowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. W 68034
 2. Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka. - Kraków : IMPULS, 1999 W 47853
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników szkół i innych placówek oświatowych / oprac. Aniela Michalec, Zbigniew Sypniewski. - Warszawa ; Poznań : Polski Dom Wydawniczy Ławica, 1993. W 2071 br.
 4. Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego czyli Jak skutecznie unikać wypadków : poradnik dla nauczyciela wychowania fizycznego / Małgorzata Ostrowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008 W 64734 W 66157 W 66158
 5. Bezpieczeństwo, higiena i ochrona pracy w szkolnictwie : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Makowskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1968. W 9931 W9932
 6. Bezpieczeństwo, higiena i ochrona pracy w szkolnictwie : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Makowskiego. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1970. W 11639
 7. Bezpieczeństwo, higiena i ochrona pracy w szkolnictwie : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Makowskiego. - [Wyd. 4 zm.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. W 30836
 8. Bezpieczeństwo, higiena i ochrona pracy w szkolnictwie : praca zbiorowa / red. Kazimierz Makowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. W 13083
 9. Bezpieczna i przyjazna szkoła / Małgorzata Taraszkiewicz, Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A, cop. 2009. W 65639
 10. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Warszawa : Grupa Image, 2009. W 64045 W 64046
 11. Edukacja komunikacyjno-drogowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym : poradnik metodyczny dla nauczycieli klas I-III i wychowawców zajęć przedszkolnych oraz rodziców / Emilia Frątczak, Jan Frątczak ; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Komitet Krajowy. - Toruń : Oficyna Wydaw. Turpress, 1993. W 2162 br.
 12. Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / oprac. zesp. pod red. Tadeusza Siudy ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, 2007. W 61401
 13. Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją : ekonomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka / Stanisław Galata. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. W 62715
 14. Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Tadeusz Jałmużna, Ryszard Rosa ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Akademia Podlaska w Siedlcach, Komisja Badań nad Pokojem PAN. Oddział w Łodzi. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006. W 64332 W 64333
 15. Poradnik BHP : dla nauczycieli zajęć praktyczno-technicznych w szkołach podstawowych / Zbigniew Piotrowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. W 10281
 16. Poradnik dyrektora szkoły w zakresie organizowania dla nauczycieli różnych form szkolenia BHP / Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999. W 2723 br. P 2681 br.
 17. Promocja zdrowia i bezpieczeństwo w szkole wyższej / Ireneusz Kowalewski. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. W 67139
 18. Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa / Janusz Ziarko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. W 69139 W 69140

Wydawnictwa ciągłe


Image
 1. "W mojej szkole czuję się bezpiecznie" : plan wychowawczy dla klasy III / Anna Gorczowska.// „Nauczanie Początkowe”. - 2005/2006, nr 2, s. 47-54
 2. Bezpieczeństwo - kto za co odpowiada / Dariusz Skrzyński.// „Głos Pedagogiczny”. - 2012, nr 5, s. 4-7
 3. Bezpieczeństwo - w trakcie zajęć wychowania fizycznego / Krzysztof Warchoł.// „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2011, nr 6, s. 20-26
 4. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach i obozach szkolnych / Ewa Ściubeł.// „Lider”. - 2007, nr 7/8, s. 28-30
 5. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych / Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik.// „Nauczanie Początkowe”. - 2008/2009, nr 1, s. 51-54
 6. Bezpieczeństwo dzieci w młodszym wieku szkolnym : (wybór) / Anna Łojek.// „Nauczanie Początkowe”. - 2008/2009, nr 1, s. 106-107
 7. Bezpieczeństwo jako podstawa zajęć w wychowaniu fizycznym i sporcie szkolnym / Wojciech Wiesner i in.// „Lider”. - 2010, nr 4, s. 15-21
 8. Bezpieczeństwo prawne nauczycieli w szkole. Problemy podstawowe / Marek Grzegorz Nowak.// „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2006, nr 5, s. 38-43
 9. Bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły / Marek P. Wędrychowski.// „Dyrektor Szkoły”. - 2004, nr 3, s. 44-45
 10. Bezpieczeństwo w szkole - procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych we współpracy z innymi instytucjami / Teresa Kaniowska.// „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2006, nr 3, s. 25-34
 11. Bezpieczeństwo w szkole / Irena Dzierzgowska.// „Dyrektor Szkoły”. - 2007, nr 11, wkładka s. I-VIII
 12. Bezpieczeństwo w szkole w aspekcie współczeasnych zagrożeń / Tomasz Kowalczyk.// „Meritum”. - 2010, nr 4, s. 12-15
 13. Bezpieczeństwo w szkołach - regulacje prawne / Krzysztof Lisowski.// „Dyrektor Szkoły”. - 2011, nr 11, s. 56-60
 14. Bezpieczna droga do szkoły - scenariusz lekcji / Małgorzata Szynk.// „Życie Szkoły”. - 2012, nr 1, s. 16-17
 15. Bezpieczna droga do szkoły : scenariusz zajęć świetlicowych / Agnieszka Gromelska.// „Świetlica w Szkole”. - 2011, nr 3, s. 23
 16. Bezpieczna ósemka- w naszej szkole uczymy się bezpiecznie żyć / Elżbieta Lorenc-Mytnik.// „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2006, nr 2, s. 16-18
 17. Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły i do domu / Renata A. Maślińska.// „Dyrektor Szkoły”. - 2004, nr 7/8, s. 71
 18. Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole : metoda projektu / Edyta Cudzik, Jolanta Wysocka.// „Nauczanie Początkowe”. - 2008/2009, nr 1, s. 74-87
 19. Bezpieczne pomaganie / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka.// „Psychologia w Szkole”. - 2008, nr 4, s. 147-148
 20. Bezpieczne warunki do zabawy / Bogumiła Bogacka-Osińska.// „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2010, nr 6, s. 25-27
 21. Bezpieczne zabawy zimowe - zmagania drużynowe : scenariusz zajęć świetlicowych / Alicja Kozłowska.// „Świetlica w Szkole”. - 2010, nr 4, s. 13-14
 22. Co uczniowie wiedzą o ruchu drogowym, czyli słów kilka o bezpieczeństwie w świetlicy / Katarzyna Nowak, Agnieszka Świerczek-Szczech.// „Świetlica w Szkole”. - 2011, nr 19-20
 23. Dowóz uczniów do szkół : jak zgodnie z prawem powinna być zorganizowana opieka nad dziećmi w czasie dowozu do szkół? / Dariusz Skrzyński.// „Świetlica w Szkole”. - 2011, nr 1, s. 4-5
 24. Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole / Marcin, Adrian Górniewicz.// „Nowa Szkoła”. - 2008, nr 9, s. 29-33
 25. Dziecięcy uniwersytet bezpieczeństwa / Małgorzata Pawełczyk.// „Wychowawca”. - 2008, nr 7/8, s. 24-25
 26. Edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w edukacji / Renata Czarniecka.// „Meritum”. - 2010, nr 4, s. 55-58
 27. Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak.// „Wychowanie Na Co Dzień”. - 2009, nr 6, s. 19-21
 28. Efektywne ewakuacje próbne / Paweł Gromek.// „Doradca Dyrektora Szkoły”. - 2012, nr 1, s. 48-49
 29. Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak.// „Wychowanie Na Co Dzień”. - 2009, nr 6, s. 19-21
 30. Ewakuacja osób niepełnosprawnych z obiektów oświatowych / Paweł Gromek.// „Doradca Dyrektora Szkoły”. - 2012, nr 1, s. 22-24
 31. I Ty możesz żyć bezpiecznie : stanowisko pracy ucznia / Henryk Śnieżek.// „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2006, nr 5, s. 68-70
 32. Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł III, Sytuacje kryzysowe szkoły / Jarosław Jagieła.// „Psychologia w Szkole”. - 2010, nr 1, s. 50-54
 33. Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole / Iwona Glapka, Elżbieta Michalak.// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2002, nr 1, s. 43-44
 34. Jak realizowałam program "Bezpieczna droga do szkoły" / Anna Gorczowska.// „Nauczanie Początkowe”. - 2001/2002, nr 5/6, s.52-60
 35. Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo uczniów? / Beata Bryś.// „Dyrektor Szkoły”. - 2008, nr 4, s. 17-19
 36. Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie wycieczek szkolnych? / Irena Dzierzgowska.// „Dyrektor Szkoły”. - 2008, nr 2 dodatek Wycieczki Szkolne, s. 6-9
 37. Jeszcze raz o bezpieczeństwie / Anna Rękawek.// „Dyrektor Szkoły”. - 2006, nr 7, s. 29
 38. MEN a bezpieczeństwo uczniów / Stanisław Szelewa.// „Dyrektor Szkoły”. - 2008, nr 9, s. 10-13
 39. Ministerialny pomysł na bezpieczną szkołę / Marek Kazimierowicz.// „Nowa Szkoła”. - 2006, nr 10, s. 15-18
 40. Niebezpieczna szkoła, czyli strach się bać... / Maciej Osuch.// „Dyrektor Szkoły”. - 2011, nr 9, s. 34-41
 41. Niebezpiecznie bezpieczna szkoła / Urszula Kłusek.// „Wychowawca”. - 2007, nr 2, s. 9
 42. O skuteczności wdrażania i zarządzania szkolną edukacją dla bezpieczeństwa / Krzysztof M. Zaczek-Zaczyński.// „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2006, nr 3, s. 10-13
 43. Obowiązki dyrektora przedszkola związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny podczas zimy.// „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2011, nr 1, dod. Poradnik Dyrektora, s. 9-10
 44. Opinie rodziców uczniów szkół podwarszawskich, dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole / Katarzyna Pankowska-Koc.// „Meritum”. - 2010, nr 4, s. 28-30
 45. Pedagogika dialogu wobec potrzeby tworzenia bezpiecznej szkoły / Ryszard Stępień.// „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2006, nr 1, s. 2-5
 46. Plan rozwoju i program wychowawczy szkoły w aspekcie bezpieczeństwa / Marek Grzegorz Nowak.// „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2006, nr 3, s. 2-6
 47. Program działań na rzecz bezpieczeństwa pn. "Bądźmy mądrzy przed szkodą" / Grażyna Walkowiak.// „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2006, nr 4, s. 22-24
 48. Projekt "Bezpieczna szkoła" / Krystyna Jokiel, Elżbieta Kopiec, Lucyna Ślęczka.// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2004, nr 7, s. 44-46
 49. Przerwa pełna atrakcji - sposób na bezpieczną przerwę / Beata Bryś.// „Dyrektor Szkoły”. - 2009, nr 10, s. 38-39
 50. Przyjaźnie i bezpiecznie, czyli pedagogizacja prawa... / Maciej Osuch.// „Dyrektor Szkoły”. - 2009, nr 6, s. 10-11
 51. Realizuję program "Bezpieczna szkoła" / Renata Ilnicka.// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2002, nr 1, s. 39-41
 52. Remonty i przeglądy budynków szkolnych / Alicja Brzezińska.// „Dyrektor Szkoły”. - 2011, nr 8, s. 28-32
 53. Rodzice, nauczyciele i uczniowie - partnerzy w procesie wychowania i tworzenia bezpiecznej szkoły / Elżbieta Matejka.// „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2006, nr 1, s. 55-59
 54. Rodzice, nauczyciele, uczniowie - partnerzy w tworzeniu bezpiecznej szkoły - II ogólnopolska Konferencja MENiS i CMPPP / Anna Rękawek.// „Dyrektor Szkoły”. - 2006, nr 1, s. 9-10
 55. Rola i zadania dyrektora w realizacji zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole / Konrad Dzwonkowski.// „Zeszyty Naukowe”. - 2001, [z.] 15, s. 209-218
 56. Wycieczki - zasady organizacji i bezpieczeństwa / Małgorzata Drogosz.// „Dyrektor Szkoły”. - 2009, nr 2, wkładka Wycieczki nie tylko szkolne 'wiosna 2009, s. 2-5
 57. Wypadek w szkole – procedura postępowania / Joanna Lesińska.// „Głos Pedagogiczny”. - 2012, nr 2, s. 22-24
 58. Z doświadczeń Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu / Alicja Kozubska, Anna Burza.// „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2006, nr 3, s. 17-19
 59. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia / Jan Gołębiewski.// „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2006, nr 3, s. 34-38
 60. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia / Jan Gołębiewski.// „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2006, nr 5, s. 44-49
 61. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia / Jan Gołębiewski.// „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2006, nr 4, s. 46-50
 62. Zasady od początku / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka.// „Psychologia w Szkole”. - 2008, nr 3, s. 143-144
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce