Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Choroba nowotworowa PDF Drukuj E-mail
Napisał Anna Owczarek   
poniedziałek, 08 października 2012

CHOROBA NOWOTWOROWA

Październik jest miesiącem walki z rakiem. Dowiedz się więcej o tej chorobie.
Książki i artykuły dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce.

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Wydawnictwa zwarte


 1. "Ta choroba" w rodzinie : psycholog o raku / Agnieszka Pietrzyk. - Kraków : Impuls, 2006.
 2. Choroby nowotworowe / Paul Mohr ; przekł. Sławomir Patlewicz. - Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2005.
 3. Cytodiagnostyka raka / Maria Kawecka. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1956.
 4. Czasami wołam w niebo / Tamara Zwierzyńska-Matzke, Sven Matzke. - Warszawa : Wydawnitwo W.A.B, 2002.
 5. Ćwiczenia z utraty / Agata Tuszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007.
 6. Dziecko z chorobą nowotworową : problemy psychopedagogiczne / Beata Antoszewska. - Kraków : Impuls, 2006.
 7. Genetyczne uwarunkowania podatności na nowotwory u ludzi / R. Neil Schimke ; przeł. [z ang.] Andrzej L. Pawlak. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984.
 8. Leczenie bólów nowotworowych : konsylium / pod red. Jerzego Jarosza ; [aut. Krzysztof Brzeziński et al.]. - Warszawa : ANmedia Angelika Eliasz, 2009.
 9. Nowotwory i guzopodobne choroby kości / Gottfried W. Dominok, Hans Georg Knoch ; [przekł. z niem. dokonał Józef Schier]. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985.  
 10. Nowotwory złośliwe : jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? / Mirosław Jarosz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008.
 11. Onkologia kliniczna / pod red. Tadeusza Koszarowskiego ; aut. Janusz Buraczewski [et al.]. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985.
 12. Onkologia praktyczna w zarysie / Zbigniew Wronkowski, Maria Jokiel, Wojciech Załucki. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986.
 13. Onkologia urologiczna / pod red. Jerzego Zielińskiego ; aut. Andrzej Hliniak [et al.]. - Wyd. 3. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986.
 14. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową : aspekt pozamedyczny / Józef Binnebesel. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydaw, 2000.
 15. Plazmowa terapia nowotworowa / Marcin Wesołowski.// Aura. - 2008, nr 7, s. 30
 16. Podręcznik postępowania w zaawansowanej chorobie nowotworowej / [ed. by] Raphael Catane [et al. ; przekł. Anna Drosik] ; European Society for Medical Oncology. - Warszawa : MediPage, 2007.
 17. Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych / Małgorzata Synowiec-Piłat. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wrocław : współpr. Akademia Medyczna, 2009.
 18. Psychologiczne aspekty przebiegu choroby nowotworowej piersi / Paweł Izdebski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007.
 19. Rak : przyczyna, uwarunkowania, samoobrona / Rudolf Klimek. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985
 20. Rak krtani i gardła dolnego / pod red. Grzegorza Janczewskiego , Ewy Osuch-Wójcikiewicz ; aut. Grzegorz Janczewski [et al.]. - Bielsko-Biała : Medica Press, 2002.
 21. Rak sutka - leczenie i jego wyniki / pod red. Dietricha Schmahla ; współaut. A. Brachetti [et al. ; tł. z niem. Bożenna Grzegorek ; red. nauk. Andrzej Kułakowski]. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984.
 22. Rozwój dzieci z guzami mózgu / Agnieszka Maryniak. - Warszawa : "Żak", 2000.
 23. Tajemniczy świat nowotworów / Aleksander W. Czaklin. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydaw. Lekarskich, 1970.
 24. W walce z rakiem / P. Denoix. - Warszawa : PZWS, 1961.
 25. Wirusy nowotworowe / Zofia Porwit-Bóbr ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
 26. Zbuntowane komórki / Anna D. Inglot. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Wydawnictwa ciągłe


 1. Czy ewolucja sprzyja nowotworom? / Carl Zimmer.// Świat Nauki. - 2007, nr 2, s. 62-69
 2. Dziecko chore terminalnie jako osoba cierpiaca / Katarzyna Siemiątkowska, Magdalena Trela.// Nowiny Psychologiczne. - 2009, nr 3/4, s. 47-54
 3. Fabryka guzów mózgu / Carole Bass.// Świat Nauki. - 2008, nr 7, s. 62-70
 4. Gdy choroba nowotworowa spotyka się u dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Ditta Baczała.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3
 5. Inicjatory i promotory chorobotwórcze / Krystyna Bonenberg.// Aura. - 2010, nr 5, s. 34-35
 6. Jak działają koncerogeny chemiczne? / Paweł Kowalczyk.// Biologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 15-22
 7. Mama, tata, córka...rak / Beata Kołakowska.// Charaktery. - 2012, nr 3, s. 76-80
 8. Mapa rakowego genomu / Francis S. Collins, Anna D. Barker.// Świat Nauki. - 2007, nr 6, s. 36-43
 9.  Metabolomika - diagnostyką przyszłości? / Piotr Młynarz.// Chemia w Szkole. - 2010, nr 5, s. 42-47
 10. Najlepszy przyjaciel onkologa / Dawid J. Waters, Kathleen Wildasin.// Świat Nauki. - 2007, nr 1, s. 30-37
 11. Natura w walce z rakiem : tajemnice zdrowia / Krystyna Bonenberg.// Aura. - 2010, nr 3, s. 34-35
 12. Naukowiec pacjentem / Katherine Harmon.// Świat Nauki. - 2012, nr 2, s. 46-51
 13. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2009 roku / Joanna Diatkowska i in.// Lider. - 2012, nr 4, s. 49-52
 14. O miłości partnerskiej u osób po chorobie nowotworowej - studium przypadku / Katarzyna Bielińska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 3, s. 55-60
 15. O powstawaniu nowotworów / Justyna Dembowska.// Chemia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 5-8
 16. Obcy w naszej głowie / Paweł K. Mazur.// Wiedza i Życie. - 2010, nr 11, s. 48-52
 17. Od chaosu w chromosomach do raka / Peter Duesberg.// Świat Nauki. - 2007, nr 12, s. 48-56
 18. Poziom duchowości a radzenie sobie ze stresem wywołanym chorobą nowotworową / Dariusz Krok.// Studia Psychologiczne. - 2009, T. 47, Z. 1/2, s. 95-104  
 19. Pożądana norma aktywności ruchowej człowieka : ruch a nowotwory - rewelacje z USA. Stare i nowe propozycje i komentarze / Zbigniew Cendrowski.// Lider. - 2007, nr 6, s. 4-8
 20. Praca z dziećmi z chorobą nowotworową / Anna Tojza.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 48-52
 21. Prawdziwe źródło nowotworów / Michael F. Clarke, Michael W. Becker.// Świat Nauki. - 2006, nr 8, s. 39 - 45
 22. Program prewencji pierwotnej w ramach: narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych : ustawionego Ustawą z 1 lipca 2005r. przez Sejm RP.// Lider. - 2007, nr 4
 23. Przebojowy kawałek białka / Gary Stix.// Świat Nauki. - 2006, nr 9, s. 60 – 63
 24. Rak : jak powiedzieć dziecku ? / Daniel Oppenheim; rozm. przepr. Joanna Peiron.// Charaktery. - 2008, nr 9, s. 74-76
 25. Rak szyjki macicy, jako problem zdrowia publicznego / Wioleta Prylewska.// Lider. - 2010, nr 6, s. 28-29
 26. Rak w sieci nano / James R. Heath, Mark E. Davis, Leroy Hood.// Świat Nauki. - 2009, nr 3, s. 32-39
 27. Sposób na raka / Małgorzata T. Załoga.// Wiedza i Życie. - 2006, nr 8, s. 31-33
 28. Szkoła dla małych pacjentów / Karolina Dachowska.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 61-65
 29. Teoria zabójcza fuzji / Charles Q. Choi.// Świat Nauki. - 2009, nr 3, s. 76-77
 30. Usłyszeć raka / Hanna Męczyńska.// Wiedza i Życie. - 2009, nr 2, s. 46-49
 31. W labiryncie nowotworowych naczyń / Rakesh K. Jain.// Świat Nauki. - 2008, nr 2, s. 32-39
 32.  W trosce o zdrowie - przykład działań toruńskich szkół ponadgimnazjalnych / Agata Strutyńska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 48-49
 33. Wielka debata na temat raka prostaty / Marc B. Garnick.// Świat Nauki. - 2012, nr 3, s. 28-33
 34. Więcej nadziei dla chorych na raka piersi / Francisco J. Esteva, Gabriel N. Hortobagyi.// Świat Nauki. - 2008, nr 8, s. 34-42
 35. Wsparcie społeczne rodziców dzieci z chorobą nowotworową / Beata Szabała.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 2, s. 68-86
 36. Współczesne nieorganiczne chemioterapeutyki aktywowane przez redukcję / Iwona Łakomska, Marzena Fandzloch.// Chemia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 6-13
 37. Zadania pedagoga specjalnego w klinice dziecięcych schorzeń nowotworowych / Teresa Bieniada-Krakiewicz //Szkoła Specjalna. – 1983, nr 1, s. 12-22
 38. Zapalne ogniska raka / Gary Stix.// Świat Nauki. - 2007, nr 8, s. 24-32
 39. Życie z umieraniem / Ken Evans.// Gestalt. - 2006, nr 2, s. 21-32
 40. Żywienie w profilaktyce chorób nowotworowych / Jan Lach, Jerzy Bzdęga, Jolanta Ostalska.// Lider. - 2009, nr 10, s. 12-14

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce