Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 3/2006

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 3/2006


Od 2006 r. w Czytelni BP dostępne jest czasopismo "Biblioterapeuta". Jest to Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego ukazujący się co kwartał. W numerze 1 /2006 zachęcam do lektury artykułu Joanny Kościów pt. "Biblioterapia. Potrzeba nowego spojrzenia"1. Aktualne sytuacja finansowa służby zdrowia nie pozwala na dłuższe oddziaływanie biblioterapeuty. Hospitalizacja pacjentów ze względu na koszty leczenia skrócona jest do minimum, zmniejszyła się ilość bibliotek szpitalnych a nakłady na istniejące biblioteki drastycznie ograniczono. Autorka stwierdza, ze polem do działania współczesnych biblioterapeutów jest praca z dziećmi i młodzieżą. Nie należy jednak zapominać, że biblioterapia ma tylko pomocniczy charakter. Według Joanny Kościów " Współczesna szkoła nie może sobie poradzić z problemem agresji, dotykającej nawet dzieci z klas pierwszych. Tu jest pole do naszej pracy, tu może pomóc książka. Scenariusze zajęć z dziećmi ukierunkowane na ograniczenie lub wyeliminowanie agresji i lęku, jeśli top nie jest problem medyczny, tylko metoda biblioterapii, są problematyczne. Chyba, że byłoby to długofalowe działanie indywidualne"2. Autorka zachęca do dyskusji i refleksji

 Na dalszych stronach czasopisma znajdują się artykuły nt. zastosowania arteterapii. Maria Waloszek-Brzozoń pisze o zastosowaniu sztuki w rehabilitacji chorych w szpitalu opolskim3. Elżbieta Sadowiska dzieli się swoimi refleksjami z pracy terapeutycznej z osobami chorującymi na psychozy schizofreniczne4. Sławomir Kuligowski opisuje działalność Teatru "W drodze" działającego w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Opolu5. Zainteresowani arteterapią znajdą w czasopiśmie bibliografię książek i artykułów z czasopism6.

Zachęcam również do lektury czasopisma "Wszystko dla Szkoły". W numerze 10/21006 znajdziecie Państwo zagadnienia europejskie i regionalne. Myślą przewodnią jest tu "Mała Ojczyzna". Miejsce, które jest nam szczególnie bliskie, które pozwala pamiętać kim jesteśmy i skąd przychodzimy. Daje poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości.

Na łamach numeru październikowego Anna Rzędowska proponuje program autorski edukacji regionalnej dla klas licealnych7. Program ujmuje zagadnienia dotyczące historii regionu na tle dokonujących się przemian w Europie. Program oparty jest na metodach aktywizujących, koreluje poszczególne przedmioty nauczania. Autorka zakłada, że "Drogą do realizacji celów ujętych w programie jest niewątpliwie pobudzanie zrozumienia i odczuwania , a zatem - zastąpienie encyklopedyzmu badaniem związków między zjawiskami, kojarzenie zgromadzonych wiadomości z obserwacjami natury pozaszkolnej"8. Program uzupełniają przykładowe scenariusze lekcji: "Małe Ojczyzny", "Istota świętowania" i "Moja rodzina".

Również Wiśniewski numerze 10/2006 miesięcznika "Wszystko dla Szkoły" Alina Wiśniewska w swoim scenariuszu zajęć zaprasza uczniów klas 0 - 1 do podróży po Unii Europejskiej. Zajęcia można przeprowadzić w świetlicy szkolnej. Dzieci przyswajają wiedzę przekazywaną im w formie zabawy, wierszyka, piosenki9.

Dla gimnazjalistów przeznaczony jest konkurs ze znajomości polskiej i europejskiej kultury ludowej "U źródeł kultury". Anna Rzędowska - autorka konkursu opracowała regulamin konkursu i jego cele oraz pytania konkursowe10


1 J. Kościów : Biblioterapia. Potrzeba nowego spojrzenia. Biblioterapeuta 2006, nr 1, s. 1-3
2 Tamże, s. 2
3 M. Waloszek-Brzozoń : Sztuka w psychiatrii. Walor estetyczny i walor terapeutyczny (z doświadczeń szpitala opolskiego). Biblioterapeuta 2006, nr 1, s. 5-10
4 E. Sadowska: W oddaleniu od zdrowia. Biblioterapeuta 2006, nr 1, s. 10-12
5 S. Kuligowski: Teatr nadziei. Biblioterapeuta 2006, nr 1, s. 13-14
6 E. Hajnisz: Arteterapia : wybór za lata 1996-2005. Biblioterapeuta 2006, nr 1, s. 15-19
7 A. Rzędowska: Moja rodzina - mój region - moja Europa (program autorski dla klas licealnych). Wszystko dla Szkoły 2006, nr 10, s.2-5
8 Tamże, s. 2
9 A. Wiśniewski: Koziołek Matołek w wędrówce po Europie (scenariusz zajęć w klasie 0 -I). ). Wszystko dla Szkoły 2006, nr 10, s. 5-6
10 A. Rzędowska : U źródeł kultury (konkurs szkolny dla gimnazjalistów). Wszystko dla Szkoły 2006, nr 10, s. 8-10
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce