Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zagadnienia PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyla Lachowska   
sobota, 13 października 2012
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - ZAGADNIENIA
zestawienie bibliograficzne w wyborze

Książki


 1. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2011.
 2. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010.
 3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązująca od roku szkolnego 2009/10 : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna, szkoła specjalna : reforma programowa 2009/10 wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall / oprac. Sebastian Siwy. - Warszawa : FHU Miła, 2009.
 4. Podstawa programowa z komentarzami. T. 1, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna / [aut. Zbigniew Marciniak, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska]. - [S.l. : s.n, 2009].

Czasopisma


 1. Arkusz monitoringu wdrażania podstawy programowej w okresie ostatniego roku pobytu dzieci w przedszkolu / opracowała Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 29-33
 2. Arkusz oceny programu wychowania przedszkolnego pod kątem dostosowania treści do potrzeb dzieci powtarzających roczne przygotowanie przedszkolne (poszerzenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego o elementy podstawy klasy I) / opracowała Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 34-40
 3. Edukacja przedszkolna w myśl wymagań nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska.// Meritum. - 2009, nr 1, s. 20-24
 4. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych 2.5. Propozycja kształcenia umiejętności: dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu / Elżbieta Korczewska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 16-21
 5. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku 2.4. / Elżbieta Korczewska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 15-21
 6. Monitorowanie realizacji podstawy programowej / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 58-60
 7. Nowa podstawa programowa - nowe programy wychowania przedszkolnego / Dorota Bogucka.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, dod. Przed Szkołą, s. 4-5
 8. Nowa podstawa programowa w edukacji przedszkolnej / Dorota Igielska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, dod. Poradnik Dyrektora, s. 1-6
 9. Podstawa programowa po trzech latach wdrażania / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 4-10
 10. Ulotka dla rodziców - podstawowe pojęcia / opracowała Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 38-39
 11. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci 3.1. : propozycja kształcenia umiejętności: dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym / Elżbieta Korczewska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 14-20
 12. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci 3.2. Propozycja kształcenia umiejętności: dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 14-20
 13. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci 3.3. Propozycja kształcenia umiejętności: dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 15-21
 14. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci 3.4. Propozycja kształcenia umiejętności: w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach, decyzjach / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 15-21
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce