Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Czas wolny od pracy ucznia PDF Drukuj E-mail
Napisał Małgorzata Komor   
sobota, 13 października 2012
CZAS WOLNY OD PRACY UCZNIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte


 1. Kolonie i obozy : zdrowe, radosne, bezpieczne / Henryk Nawara, Agata Cooper ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007.
 2. Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim / pod red. Ryszarda Błachy i Wojciecha Bigiela ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 2 uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005.
 3. Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 4. O wychowaniu / Stanisław Czajka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, cop. 2010.
 5. Obieżyświat : twórcze zagospodarowanie czasu wolnego : program profilaktyczno-wychowawczy dla gimnazjalistów / oprac. Ewa Dybowska, Anna Walulik. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2008.
 6. Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii : scenariusze zajęć wychowawczych : programy kolonii, półkolonii, obozów, biwaków / aut. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : PEKW Gaja, 2008.
 7. Zabawy ruchowe : dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych / Vlasta Karásková ; [tł. z czes.]. - Sopot : , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
 8. Zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi : diagnoza stanu zainteresowań wybranych grup wiekowych oraz propozycje ich kształtowania / Stefania Elbanowska-Ciemuchowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010.

Artykuły z czasopism


 1. Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / Janusz Bielski.// Lider. - 2010, nr 1, s. 7-10
 2. Aktywność ruchowa dziewcząt w czasie wolnym - kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych / Gabriela Karkoszka, Violetta Kozik, Danuta Palica.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 30-33
 3. Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w czasie wolnym od nauki / Ewa Mędrala-Kuder.// Kultura Fizyczna. - 2007, nr 3/4, s. 19-20
 4. Aspiracje wolnoczasowe młodzieży / Kinga Musialska.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 64-65
 5. Bezpieczne wakacje / Józef Rostworowski.// Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 33
 6. Bezpieczne wakacje / Zofia Rudzińska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 41-42
 7. Bezpieczne wakacje : scenariusz zajęć świetlicowych / Barbara Głaz.// Świetlica w Szkole. - 2012, nr 1, s. 19
 8. Bezpiecznie na stoku : (aspekty prawne) / Artur Walczuk.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 20-22
 9. Czas wolny - radość i problem / Beata Rechnio.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 6-10
 10. Czas wolny / Leszek Kołosiński.// Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 14
 11. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 15-20
 12. Czas wolny dzieci i młodzieży : wybór bibliografii z lat 2000-2011 / oprac. Elżbieta Trojan.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 61-64
 13. Czas wolny dzieci ze środowisk zróżnicowanych kulturowo / Renata Walasik.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1/2, s. 48-51
 14. Czas wolny ucznia - nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek-Werner.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 6-12
 15. Czas wolny uczniów : w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych / Feliks Rochowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 16-20
 16. Czas wolny uczniów szkół podstawowych / Monika Jurewicz.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 44-48
 17. Czas wolny w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych / Feliks Rochowicz.// Lider. - 2008, nr 7/8, s. 22-24
 18. Czas wolny w świetlicy szkolnej / Agnieszka Kaczor.// Życie Szkoły. - 2012, nr 8, s. 10-11
 19. Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost.// Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 5-9
 20. Dziecko w galerii handlowej : problem dla ochrony - wyzwanie dla pedagoga / Monika Chorab.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s. 4-5
 21. Ferie z Pippi : program zimowego wypoczynku / Urszula Gieleciak.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 23-25
 22. I Ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo w placówce letniego wypoczynku / Henryk Śnieżek.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 53-60
 23. Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? Doniesienie z badań / Agnieszka Kalicińska.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 40-41
 24. Jak wybrać wakacyjny obóz dla dziecka / Agnieszka Kornas.// Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 20-23
 25. Jak wykorzystuję czas wolny? : konspekt zajęć z wychowania prorodzinnego dla klasy VI szkoły podstawowej / Izabela Błaszczyk, Jadwiga Sendor.// Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 29
 26. Kilka uwag o podstawach prawnych organizacji zajęć z zakresu rekreacji ruchowej / Przemysław Kędra, Paweł Różański.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 30-32
 27. Kształtowanie postaw społecznych w pracowni wychowania ogólnotechnicznego (na przykładzie Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 we Wrocławiu) / Henryk Napora.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna nr 4/5, s. X-XII
 28. Między determinizmem a swawolą : prozdrowotne postawy stylu życia młodzieży / Roman Chomicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 4-8
 29. Młodzież a aktywne postawy w czasie wolnym - studium badań o przyczynowości zachowań / Roman Chomicz.// Lider. - 2007, nr 6, s. 21-22
 30. Na ferie i nie tylko... : ćwiczenia i zabawy / Alfreda Gierad.// Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 30
 31. Nastolatki i książki - od czytania codziennego do unikania / Zofia Zasacka.// Edukacja. - 2012, nr 2, s. 20-35
 32. O czasie wolnym młodzieży / Iwona Grysko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 50-56
 33. Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku 10-12 lat / Julita Zdziech.// Lider. - 2011, nr 6, s. 29-30
 34. Organizacja czasu wolnego w internacie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 42-43
 35. Pedagogiczne aspekty czasu wolnego / Kazimierz Denek.// Lider. - 2006, nr 12, s. 8-14
 36. Przerwa międzylekcyjna - czas odpoczynku ucznia? / Maria Groenwald.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 9, s. 17-22
 37. Przykładowy plan pracy gromady zuchowej / Marzena Uznańska.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 68-71
 38. Rekreacja fizyczna a czas wolny / Gabriela Błażejczyk.// Lider. - 2008, nr 2, s. 15-16
 39. Rodzinny festyn rekreacyjny : projekt edukacyjny / Maria Tumiłowicz.// Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 23
 40. Sprawność fizyczna oraz sposoby spędzania czasu wolnego i podejmowane formy aktywności ruchowej przez uczniów Gimnazjum w Piotrkowie / Grażyna Adamin.// Lider. - 2006, nr 4, s. 18-19
 41. Stosunek do lekcji wychowania fizycznego a aktywność fizyczna w czasie wolnym gimnazjalistów w Rawiczu / Zofia Stolaś.// Lider. - 2009, nr 11, s. 24-26
 42. Szkoła jako miejsce organizowania czasu wolnego uczniów. Opinie i oczekiwania uczniów klas IV-VI a oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły / Inetta Nowosad.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 9, s. 3-7
 43. W co się bawić? Poradnik wychowawcy / Grażyna Ramska; il. Maciej Gryszun.// Lider. - 2006, nr 7/8, s. 3-30
 44. Wakacje stukają do drzwi! : z pamiętnika mamy pierwszoklasisty... / Monika Just.// Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 50-54
 45. Wakacje w szkole / Anna Satel.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 12-13
 46. Wakacyjna lekkość czy powrót do siebie? / Aniela Sawulska.// Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 11
 47. Własny program zajęć pozalekcyjnych z minipiłki siatkowej dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Agnieszka Mielczarek.// Lider. - 2006, nr 9, s. 18-19
 48. Wolny czas w internacie : Klub Młodego Europejczyka / Joanna Amielańczyk.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 61-63
 49. Wreszcie odpocząć / Aleksandra Godlewska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 16-17
 50. Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań uczniów / Agnieszka Harasimik.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s. 101-109
 51. Wychowanie do czasu wolnego : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 10, s. 23-24
 52. Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową / Izabela Szczechowicz-Kasza.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 29-33
 53. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. VI-VII
 54. Zabawy ruchowo-rekreacyjne na wakacje / Dorota Różańska, Anna Wojcieszuk.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 4, s. (2)-(6)
 55. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży / Elżbieta Jatulewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 20-22
 56. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z perspektywy zmiany społecznej i cywilizacyjnej / Jan Adam Malinowski.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 16-19
 57. Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolzak.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 37-39
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce