Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 17 sierpnia 2022
 
Wypalenie zawodowe PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 26 października 2012
WYPALENIE  ZAWODOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Książki

 1. Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
 2. Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
 3. Koleżeńskie doradztwo, czyli O kulturze uczenia się od siebie nawzajem : doświadczenia niemieckich pedagogów i nauczycieli / Agnieszka Chmielewska-Długosz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 4. Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy z chorymi / Marta Anczewska, Joanna Roszczyńska ; konsultant nauk. Helena Sęk. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2004.
 5. Nauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy / Christopher Day ; przekł. Tomasz Kościuczuk. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 6. Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym : analiza przypadków / Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005.
 7. Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 8. Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej / Jorg Fengler ; przekł. Kazimierz Pietruszewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
 9. Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej / Jorg Fengler ; przekł. Kazimierz Pietruszewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.
 10. Prawda o wypaleniu zawodowym : co zrobić ze stresem w organizacji / Christina Maslach, Michael P. Leiter ; przekł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska ; red. nauk. wyd. pol. Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 11. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 12. Stres zawodowy w służbach ratowniczych / Nina Ogińska-Bulik, Martyna Kaflik-Pieróg. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006.
 13. Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : Difin, 2006.
 14. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh, tł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 15. Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011.
 16. Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk ; [tł. Józef Radzicki, Mateusz Żywicki]. - Wyd. 2, 4 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 17. Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk ; [tł. Józef Radzicki, Mateusz Żywicki]. - Wyd. 2, 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 18. Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk ; [tł. Józef Radzicki, Mateusz Żywicki]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004.
 19. Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Wyd. 2 popr. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.
 20. Znowu poniedziałek... : 50 wskazówek jak przezwyciężyć flustrację zawodową / Kiersten Khaschei ; [przekł. z niem. Monika Wieczorek]. - Warszawa : BC edu Wydawnictwo, 2009.

Artykuły z czasopism


 1. Aby nam się chciało... / Wojciech Szolek.// Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 20-21
 2. Chory z wypalenia / Michał Skalski, Maria Supranowicz.// Wiedza i Życie. - 2007, nr 4, s. 54-56
 3. Energią w wypalenie / Magdalena Dziedziak-Wawro.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 67-76
 4. Fizyczne i społeczne środowisko pracy a wypalenie się nauczycielek i nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik, Marcin Rutkowski.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2010, T.54, z. 3, s. 167-174
 5. Istota, zakres i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli / Bogusław Śliwerski.// Meritum. – 2012, nr 3, s.
 6. Jak nie wypalić się zawodowo? / Ewa Sokołowska.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-24
 7. Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu? / Marzena Frąckowiak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 4, dod. Poradnik Dyrektora, s. 8-12
 8. Konieczne jest społeczne wsparcie... / Maja Piotrowska.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 18-25
 9. Między powołaniem a wypaleniem / Jacek Nawrot.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 28-33
 10. Nie tylko o wypaleniu zawodowym / Krzysztof Zajdel.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 49-51
 11. O pedagogicznym zniechęceniu / Dariusz Zalewski.// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 14-15
 12. O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym / Teresa Zbyrad.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 41-47
 13. Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego / Paweł Kurtek.// Edukacja. - 2010, nr 4, s. 104-113
 14. Osobowość pracownika socjalnego a wypalenie zawodowe / Patrycja Szcześniak.// Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 38-52
 15. Pracować z entuzjazmem / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, wkładka s. I-VIII
 16. Preferencje wartości a wypalenie zawodowe osób profesjonalnie świadczących pomoc / Anna kanios, Marta Czechowska-Bieluga.// Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 56-67
 17. Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego / Magdalena Ewa Ruszel.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 29-31
 18. Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek / Dorota Wojtczak.// Praca Socjalna. - 2007, nr 4, s. 33-55
 19. Symptomy i przyczyny wypalenia zawodowego pracowników socjalnych / Andrzej Mielczarek.// Praca Socjalna. - 2008, nr 1, s. 115-123
 20. Syndrom wypalenia zawodowego problemem współczesnego nauczyciela - mit czy rzeczywistość? / Monika Chorab.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 1, s. 4-5
 21. Syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczycielskim / Rafał Cichoński.// Lider. - 2010, nr 5, s. 19-21
 22. Szkoła skażona bezradnością / Roman Pomianowski.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 3-10
 23. Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych / Marta Pągowska.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 175-183
 24. Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu / Renata Bibik.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 16-19
 25. Uwarunkowania wypalenia zawodowego pracowników socjalnych / Teresa Zbyrad.// Praca Socjalna. - 2006, nr 1, s. 3-26
 26. Work-life balance - jak się bronić przed wypaleniem / Jadwiga Radwańska.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 38-47
 27. Wpływ czynników indywidualnych na syndrom wypalenia zawodowego / Agata Siwek.// Praca Socjalna. - 2008, nr 6, s. 91-103
 28. Wstęp do autodiagnozy : kwestionariusz do badania wypalenia zawodowego oraz trudności zawodowych w grupie nauczycieli / Monika Chorab.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s.48-53
 29. Wstęp do autodiagnozy / Monika Chorab.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 23-26
 30. Wypaleni wyrobnicy / Christina Maslach ; tł. Agnieszka Chrzanowska.// Charaktery. - 2010, nr 7, s. 56-59
 31. Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem? / Janina Zawadowska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-10
 32. Wypalenie zawodowe / Jolanta Wilsz.// Pedagogika Pracy. - 2008, t. 52, s. 111-122
 33. Wypalenie zawodowe a stres w pracy / Jerzy Szmagalski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 3-12
 34. Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych / Maciej Bernasiewicz, Andrzej Czerkawski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 21-26
 35. Wypalenie zawodowe nauczycieli - fikcja czy rzeczywistość? / Marek Kazimierowicz.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 10, s. 26-31
 36. Wypalenie zawodowe nauczycieli : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 22-23
 37. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, wkładka s. I-VIII
 38. Wypalenie zawodowe nauczycieli jako syndrom zawodów służebnych : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 6, s. 55-60
 39. Wypalenie zawodowe nauczycieli wf - dlaczego warto się nim zajmować? / Katarzyna Pec.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s. 28-32
 40. Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego : a wypadkowość szkolna / Małgorzata Ostrowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 5, s. 13-18
 41. Wypalenie zawodowe wychowawców / Tomasz Polkowski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 29-35
 42. Wypalenie zawodowe, czyli Dr Jekyll i Mr Hyde / Maciej Osuch.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 48-49
 43. Wypaleniu zawodowemu można zapobiec / Karolina K. Walczykowska.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 17-20
 44. Zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalenie się nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik.// Kultura Fizyczna. - 2008, nr 7/8, s. 23-28
 45. Zależności między stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę w grupie nauczycieli : pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego / Łukasz Baka, Roman Cieślak.// Studia Psychologiczne - 2010, t. 48, z. 3, s. 5-18
 46. Zapobiec kryzysowi, czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli / Aleksandra Lorenc-Steinmec, Alicja Zaremba.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 29-35
 47. Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli / Monika Poświatowska, Ewa Styrnik.// Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 24
 48. Ziarenka w firmowym ogródku / Christina Maslach ; rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska.// Charaktery. - 2012, nr 2, s. 50-53
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce