Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 24 czerwca 2024
 
Serwis prasowy 1/2006

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 1/2006


W Czytelni Biblioteki Pedagogicznej prenumerowanych jest kilka tytułów czasopism z ekologii i ochrony środowiska.
Chciałabym zainteresować czytelników miesięcznikiem Ligi Ochrony Przyrody pt. "Przyroda Polska". Czasopismo jest wydawane estetycznie, zawiera liczne zdjęcia fauny i flory. W numerze 1 z 2006 r. można obejrzeć m.in. piękne zimowe krajobrazy, fotografie ze styczniowych spotkań z żubrami, galerię zdjęć ptaków odwiedzających zimą karmniki. Również interesujące są informacje o ssakach żyjących w Polsce - o susłach i kunach leśnych.
Bardzo ciekawe wiadomości zawiera artykuł Przemysława Millera pt. "Plucie i inne sposoby..."[Miller Przemysław : Plucie i inne sposoby. Przyroda Polska. - 2006, nr 1, s. 37-38]. Autor opisuje znaczenie związków infochemicznych, czyli feromonów w życiu różnych zwierząt. Feromony służą do wywoływania zakodowanych reakcji fizjologicznych, pożądanego zachowania u odbiorcy, ułatwiają zdobycie pożywienia, umożliwiają rozmnażanie, a przede wszystkim służą do szeroko rozumianej obrony. Związki te wytwarzane są przez gruczoły zewnętrzne i wewnętrzne. Przenoszone są wiatrem, prądem wody lub przy bezpośrednim kontakcie. W celu wywołania i osiągnięcia zamierzonego efektu feromon musi koniecznie zetknąć się z tą częścią ciała odbiorcy, w której są receptory. Bardzo popularna jest u zwierząt grupa feromonów obronnych. Skunks, tchórz i borsuk są zwierzętami znanymi z wydzielania feromonów właśnie w tym celu. Ich gruczoły wonne stanowią potężny oręż, przed którymi ucieka wszystko co żyje.
Do czasopisma dołączone są dwa dodatki: "Natura i Zdrowie" oraz "Biuletyn EKO-edukacyjny". Pierwszy z nich zawiera informacje nt. działalności Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach oraz o światłoterapii. Znajdziemy tu również wiadomości o zasadach zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
"Biuletyn EKO-edukacyjny" zainteresuje z pewnością nauczycieli. W bieżącym numerze (1/2006) opublikowano udokumentowane licznymi fotografiami działania Szkolnego Koła LOP w Przechwale w 2005 roku.
Tej tematyki dotyczy również czasopismo "Aura" - miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska. W numerze 12/2005 znajdziemy interesujące artykuły nt. zastosowania danych satelitarnych w meteorologii i klimatologii oraz o termowizji sztucznie podgrzanych zbiorników wodnych.
Publikacja Andrzeja Jagusiewicza "Sezon na dioksyny" [Aura. - 2005, nr 12, s. 14-16] wyjaśnia, jakie trujące związki chemiczne człowiek jest w stanie nieintencjonalnie wytworzyć. "Dioksyny są to specyficzne związki organiczne zawierające dwa pierścienie benzoesowe, składające się z węgla i chloru oraz połaczone dwoma lub jednym atomem tlenu" [Tamże, s. 14]. Szczególnie w sezonie jesienno-zimowym zwiększa się poziom dioksyn w środowisku. Wszyscy jemy i wdychamy dioksyny. Ale możemy wpływać na stopień zanieczyszczenia tymi związkami. Tłuszcze stanowią rezerwuar dla trujących związków i dlatego powinniśmy ograniczyć ich spożycie. Segregujmy śmieci i odpady domowe, powierzajmy je wyspecjalizowanym firmom, a nie podrzucajmy sąsiadom czy lasom i przede wszystkim nie palmy ich.
W "Aurze" znajdziemy również informacje o mechanizmach działania antybiotyków, o faunie i florze Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym oraz o zwierzętach na flagach i w herbach państwowych.
Do "Aury" dołączone są również dodatki: "Zioła a Zdrowie" oraz "Dodatek ekologiczny dla szkół". W dodatku "Zioła a Zdrowie" opisany został wiesiołek; historia tego zioła, rodzaje, niezwykłe właściwości i działanie oleju wiesiołkowego.
"Dodatek ekologiczny dla szkół" zawiera m.in. konkurs "Nasz ekoregion". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Zawiera zestawy pytań, kartę odpowiedzi, zadania zespołowe oraz regulamin konkursu. Nauczycieli przyrody zainteresuje konspekt zajęć terenowych dla klasy czwartej szkoły podstawowej "Spotkanie z przyrodą - Płynie, wije się rzeczka" [Pietrucin Hanna: Spotkanie z przyrodą "Płynie, wije się rzeczka". Aura. - 2005, Dodatek do Aury nr 12, s. 6-8].
Tematyce ekologicznej poświęcony jest również dwumiesięcznik "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" oraz "Wiadomości Ekologiczne". Czasopisma te mają charakter naukowy. W Czytelni BP dostępne są numery archiwalne.

 

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce