Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 3/2005

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 3/2005


Od 2004 roku w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej zaprenumerowano miesięcznik "Charaktery". Podtytuł wyjaśnia, że jest to "magazyn psychologiczny dla każdego". Artykuły zamieszczane w czasopiśmie pisane są językiem zrozumiałym dla laika.
W numerze 8/2005 zachęcam do lektury artykułu Magdaleny Miotk-Mrozowskiej pt. "Związani siecią". [Miotk-Mrozowska Magdalena : Związani siecią. Charaktery. - 2005, nr 8, s. 8-13] Internet sprzyja zawieraniu nowych znajomości. Tu szybciej rodzi się otwartość i intymność. W cyberprzestrzeni łatwiej o otwartość, ponieważ anonimowość stwarza poczucie bezpieczeństwa. W sieci jednak szczerość współ występuje z niedomówieniami. Internauci często podają nieprawdziwe informacje na temat swojego wieku, statusu społecznego, płci, zawodu. Mniej oszukują, gdy chodzi o cechy charakteru, zainteresowania i hobby. W wirtualnym świecie mogą być tacy, jacy chcieliby być. Autorka stwierdza, że "internauci często odczuwają potrzebę realnego kontaktu z osobą poznaną online. Aż 83 proc. badanych zrealizowało ją. Pojawia się coraz więcej małżeństw, które poznały się w Internecie. Zapewne tyle samo serc zostało złamanych po spotkaniu twarzą w twarz z autorem romantycznych e-maili". [Tamże, s. 13]
Artykuł "Szczęście online" na temat badań użytkowników sieci oraz komunikacji w cyberprzestrzeni opublikowali również w numerze 8/2005 Krystyna Skarzyńska i Kamil Henne. [Skarzyńska Krystyna, Henne Kamil : Szczęście online. Charaktery. - 2005, nr 8, s.14-15] Według autorów komunikacja przez Internet nie musi oznaczać pogorszenia jakości komunikacji interpersonalnej. "Kontakty internetowe mogą być szczególnie ważne dla osób, które w rzeczywistym świecie mają niewiele kontaktów lub nie najlepsze relacje z ludźmi. Internet pozwala realizować naszą społeczną naturę". [Tamże, s. 15]
Polecam również artykuł Moniki Wróbel pt. "Uwaga, zaraźliwy nastrój".[ Wróbel Monika : Uwaga, zaraźliwy nastrój. Charaktery. - 2005, nr 8, s. 21-22]. Kiedy widzimy film w kinie, w towarzystwie wesołych ludzi , jesteśmy bardziej rozbawieni niż wtedy, gdy oglądamy go sami w domu. Natomiast stały kontakt z osobami depresyjnymi sprawia, ze stajemy się narażeni na depresję. Nastrój jest bowiem zaraźliwy - nawet na odległość.
Wakacyjny numer miesięcznika Wychowawca (nr 7/8 ) poświęcony jest kobiecie i kobiecości. Anna Skurczyńska w artykule "Praca zawodowa kobiet a życie rodzinne " przytacza wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Studiów społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. [Skurczyńska Anna : Praca zawodowa kobiet a życie rodzinne. Wychowawca. - 2005, nr 7/8, s. 14-15] W Polsce obecnie pracuje zawodowo 41,6 % wszystkich kobiet. "Rosnący udział kobiet (w tym mężatek i matek ) w życiu zawodowym powiązany jest nie tylko z argumentami natury finansowej. Dla wielu kobiet praca zawodowa stwarza możliwość realizacji własnych ambicji i pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym". [Tamże, s. 14]
Zachęcam także do lektury artykułu Barbary Ryby pt. "Wycieczka jako forma zajęć dydaktycznych" [Ryba Barbara : Wycieczka jako forma zajęć dydaktycznych. Wychowawca. - 2005, nr 7/8, s. 33-36] Autorka wyliczyła funkcje jakie spełniają wycieczki i scharakteryzowała typy wycieczek. Barbara Ryba opisała przebieg wycieczki oraz zaproponowała obserwacje i doświadczenia, które można przeprowadzić podczas wycieczek.
W sierpniu przypada 61. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji opublikowany został scenariusz uroczystości pt. "Warszawa walczy". [Kruczała Róża : Warszawa walczy. Wychowawca. - 2005, nr 7/8, s. 27-28]
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce