Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Nałogi PDF Drukuj E-mail
NAŁOGI

Kokaina i amfetamina a organizm człowieka czas: 14 min.
Film dostarcza rzetelnych informacji na temat szkodliwości zażywania środków pobudzających. Przytacza wypowiedzi specjalisty oraz osób uzależnionych. Bogato ilustrowany planszami i unikalnymi zdjęciami.

Nikotyna. Legalny narkotyk czas: 28 min.
Film z udziałem popularnych młodzieżowych idoli oraz specjalistów, przestrzegających przed skutkami palenia papierosów.

Narkotyki halucynogenne a organizm człowieka czas: 16 min
Film ostrzega wychowawców i rodziców przed kolejnym zagrożeniem, jakim są narkotyki halucynogenne.

Alkohol droga donikąd czas: 27 min.
Film w przystępny i atrakcyjny sposób omawia zjawisko uzależnienia od alkoholu, jego wpływ na organizm człowieka oraz fizjologiczne skutki zatrucia alkoholowego.

Żyję bez ryzyka AIDS czas: 22 min.
Film stanowi doskonałą pomoc do zajęć z młodzieżą poświęconych tej tematyce. Trwa 22 min. i może być z powodzeniem wykorzystany jako baza do rozmowy i dyskusji w zespole klasowym. Do kasety załączony jest przykładowy scenariusz zajęć z wykorzystaniem filmu, opracowany przez Grażynę Węglarczyk - autorkę programu profilaktyczno -wychowawczego pt. "Bez ryzyka" (nr w wykazie zalecanych środków dydaktycznych MEN 0615/1998).

Anoreksja i bulimia. Śmiertelna pułapka czas: 18 min.
Film omawia symptomy i następstwa anoreksji i bulimii. Uczy, jak się przed nimi bronić.

Dzieci rodzące dzieci. Blaski i cienie wczesnego macierzyństwa czas: 17 min.
Film dostarcza informacji na temat skali, przyczyn i konsekwencji zjawiska, jakim jest wczesne macierzyństwo. Skłania dziewczęta do głębszej refleksji.

Dzieci i rodzice. Jak szukać porozumienia czas: 13 min.
Film omawia konflikty występujące we wzajemnych relacjach rodziców i dzieci, ich przyczyny jak również sposoby ich rozwiązywania.

Gwałty. Przyczyny i skutki zjawiska czas: 30 min.
Film prezentuje dyskusję młodzieży i specjalistów na temat okoliczności towarzyszących gwałtom oraz sposobów zapobiegania sytuacjom sprzyjającym gwałtowi.

Przemoc i agresja. Jak się im przeciwstawić czas: 41 min.
Film w przystępny sposób definiuje, czym jest przemoc i agresja, mówi o ich przyczynach, skutkach oraz radzi, jak się im przeciwstawiać.

Palenie tytoniu a fizjologia człowieka czas: 19 min.
Ten film to niezwykle sugestywny obraz zagrożenia, jakim jest dla naszego organizmu palenie tytoniu.

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce