Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Matematyka PDF Drukuj E-mail
MATEMATYKA 1 - SYMETRIA OSIOWA

Film jest przeznaczony dla uczniów IV - VI klasy szkoły podstawowej oraz młodzieży z pierwszych klas gimnazjum. W ciekawy sposób przedstawia pojęcia: osi symetrii, własności punktów symetrycznych, środkowej odcinka, wyznaczanie figur symetrycznych, własności figur symetrycznych. Dobrze dobrane są przykłady zastosowań symetrii np. symetria w sporcie. (Tmgv 1604, 1574)
 
MATEMATYKA 2 - KĄTY

Film jest przeznaczony dla uczniów IV - VI klasy szkoły podstawowej oraz młodzieży z pierwszej lub drugiej klasy gimnazjum. Film prezentuje następujące treści merytoryczne: prosta, półprosta, odcinek, kąt wypukły, kąt wklęsły, kąt ostry, rozwarty, półpełny. kreślenie prostych równoległych, proste prostopadle, dwusieczna kąta. Trudne pojęcia: kąt wypukły i kąt wklęsły są przedstawione w tak prosty i oczywisty sposób, że z pewnością każdy uczeń je zrozumie i zapamięta. Pokazanie kątów w przyrodzie. (Tmgv 1605, 1574)

(- to ciekawa propozycja filmu.

MATEMATYKA 3 - TRÓJKĄTY

Film jest przeznaczony dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych oraz V i VI klasy szkoły podstawowej. Omawiane pojęcia to: linia łamana, klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty oraz boki przyległe i przeciwległe, symetralne boków, dwusieczne kątów, środkowe trójkąta. wysokości trójkąta, przyprostokątne, przeciwprostokątna, suma kątów w trójkącie. Film podaje proste dowody matematyczne. Ważna jest forma przekazywania informacji: dowcipna i przyciągająca uwagę ucznia. Ciekawe są wzmianki historyczne, wyjaśnienia etymologiczne niektórych pojęć. Film pokazuje, że matematyka jest ciekawą, historyczną nauką i to niekoniecznie trudną. (Tmgv 1606, 1574)

MATEMATYKA 4< - PO OBU STRONACH ZNAKU RÓWNOŚCI

Film wyjaśnia na przykładach bardzo ważne pojęcie matematyczne -pojęcie układu dziesiątkowego pozycyjnego. W obecnych programach nauczania sprawa ta jest traktowana marginalnie, ale znaczenie układu pozycyjnego jest niezwykle ważne. Przy okazji uczniowie poznają historię sposobu zapisywania liczb - system hebrajski, grecki, rzymski, babiloński, egipski, chiński, system Majów i Hindusów, dowiadują się dlaczego cyfry noszą nazwę cyfr arabskich. Poznają pojęcie zbioru liczb naturalnych, zasady opisywania "obiektu" za pomocą znaków algebraicznych.(Tmgv 1607, 1574)

MATEMATYKA 5 - DZIAŁANIA NA LICZBACH 1

Film wyjaśnia własności dodawania, odejmowania, mnożenia pojęcie ułamka zwykłego i dziesiętnego. Dokładnie określa co znacz znak plus, minus, kreska ułamkowa, znak równości. Przedstawia działania na liczbach dodatnich i ujemnych. Wprowadza w świat algebry. Film w bardzo ciekawy sposób, na różnych przykładach, pokazuje liczby ujemne oraz pary działań: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie.(Tmgv 1608, 1574)

MATEMATYKA 6 - DZIAŁANIA NA LICZBACH 2

Film kontynuuje tematykę części pierwszej. Przedstawia problemy związane z dzieleniem i z procentami. Wprowadza pojęcie liczby naturalnej parzystej i nieparzystej. Uczy korzystania z definicji. Podaje przykłady stosowania procentów w życiu codziennym. Film na pewno rozweseli lekcje matematyki. (Tmgv 1609, 1574)

MATEMATYKA 7 - ZASTOSOWANIE SYMETRII ŚRODKOWEJ W PRAKTYCE

Bohaterowie filmu mają do rozwiązania kilka problemów związanych z przeprawą przez rzekę. Przy rozwiązywaniu ich wykorzystują wiadomości związane z symetrią środkową. Zadania, które stoją przed bohaterami filmu, mogą być tematem "burzy mózgów" w klasie lub ciekawą pracą domową. Film pomoże uczniom w zrozumieniu i utrwaleniu tematu. (Tmgv 1610, 1576)

MATEMATYKA 8 - POLE POWIERZCHNI

Film jest przeznaczony dla uczniów V i VI klasy szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum. Pokazuje w jaki sposób oblicza się pole powierzchni trójkąta i równoległoboku. Dokonuje podziału czworokątów ze względu na boki i kąty. Ukoronowaniem żmudnej pracy bohaterów filmu jest obliczenie pola powierzchni rycerskiej zbroi, której części są różnego typu wielokątami. Film uczy myślenia. Umiejętnie przekazuje sposób myślenia bohaterów filmu w czasie formułowania wniosków i rozwiązywania postawionych im zadań.(Tmgv 1611, 1576)

MATEMATYKA 9 - TRZY PR0STE, KOŁO i 2Ő R

Film omawia zagadnienia związane z kątami powstałymi przy przecięciu dwóch prostych równoległych trzecią prostą. Definiuje rodzaje powstałych kątów wierzchołkowych i naprzemianległych. Uzasadnia zależności pomiędzy tymi kątami. Film wprowadza w zagadnienia związane z obliczaniem obwodu koła i posługiwanie się tajemniczą liczbą K. W ciekawy sposób precyzowane są zadania. Zabawowa forma i wartka akcja filmu powodują, że matematyka staje się ciekawa i nie taka trudna. (Tmgv 1612, 1576)

MATEMATYKA 10 - PRZEKSZTAŁCANIE WYRAŻEŃ ALGEBRAICZNYCH

Znajomość zasad matematyki ułatwia rozwiązywanie procesor życia codziennego. Jaki jest związek skracania i rozszerzania ułamków z jazdą windą, wysyłaniem pocztą paczek? Przekształcanie wyrażeń algebraicznych, wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias, prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania pomogą w rozwiązywaniu komediowych historyjek sympatycznym bohaterom filmu.(Tmgv 1613, 1576)

MATEMATYKA 11 - PROPORCJE I ICH WŁASNOŚCI

Film jest ciekawą propozycją dla uczniów przy omawianiu proporcji i ich własności. Wątek sensacyjny filmu na pewno przybliży młodzieży dość trudne do zrozumienia pojęcia. Znajomość skali geograficznej, fotograficznej, powiązania z matematyką ułatwią rozwiązanie zagadki. (Tmgv 1614, 1576)

MATEMATYKA 12 - OŚ LICZBOWA I UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH

Bohaterowie filmu Teo i Renia posługują się "maszyną matematyczną" w celu rozwiązania zagadki. Problemem są ułamki - ich porównywanie, zapisywanie ułamków zwykłych w postaci dziesiętnych, przyporządkowanie na osi liczbowej. Film jest ciekawy. W urozmaicony sposób przedstawia pojęcia matematyczne: oś liczbową i układ współrzędnych. Powinna go obejrzeć uczniowie V i VI klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum. (Tmgv 1615, 1576)

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce