Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 19 stycznia 2022
 
Audiobooki oraz adaptacje filmowe i teatralne Zakazanych Książek
Napisał Izabela Łada   
wtorek, 04 grudnia 2012

Image

Audiobooki  oraz  adaptacje filmowe i teatralne Zakazanych Książek w DZS Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce


Biblia
W 1942 r. w III Rzeszy, kiedy ogłoszono doktrynę Narodowego Kościoła      Rzeszy, próbowano wyeliminować wszelkie przejawy chrześcijaństwa. W związku z tym zakazano używania Biblii, którą miała zastąpić „Mein Kampf”.
 1. Apokalipsa św. Jana [Film] / scen. Gianmario Pagano ; reż. Raffaele Mertes. Nagr.własne, 2003 (Włochy : LUX VIDE - LUBE, 2002). Ekranizacja biblijnych wątków (93 min) Tmgv – 1887
 2. Biblia [Film] : Genesis / scen. i reż. Ermanno Olmi. Włochy : LUX VIDE - LUBE, 1994. Film powstał na podstawie pierwszych ksiąg biblijnego Starego Testamentu i      opowiada wydarzenia od stworzenia świata do potopu. (93 min). Tmgv – 1493 ; 494(nagranie własne)
 3. Biblia [Film] / scen. Christopher Fry ; reż. John Huston. Nagr.własne, 1995 (USA : Twentieth Century Fox, 1966). Film fabularny - od stworzenia świata do Mojżesza. (cz.I:92 min, cz.II: 82 min) Tmgv – 521, 494
 4. Biblia. Cz. 1, Stary Testament [DVD] = Old Testament Scriptures / scen. Betty Luerssen ; reż. Edward Dew. Warszawa : GM Distribution Sp. z o.o., [2009] (Kanada : Concordia Films, [1958]). Ekranizacja Pisma Świętego. Zawiera: 1.Abraham, człowiek wiary (15 min); 2.Jakub, dziedzic obietnicy (15 min); 3.Józef i jego bracia (15 min); 4.Józef, władca Egiptu (15 min); 5.Mojżesz, wybrany przez Boga (15 min); 6.Mojżesz, przywódca ludu bożego (15 min); 7.Jozue, zdobywca (15 min). DVD – 1962
 5. Biblia. Cz. 2, Stary Testament [DVD] = Old Testament Scriptures / scen. Betty Luerssen ; reż. Edward Dew. Warszawa : GM Distribution Sp. z o.o., [2009] (Kanada : Concordia Films, [1958]). Ekranizacja Pisma Świętego. Zawiera: 1.Gedeon, wyzwoliciel (15 min) ; 2.Rut, wyznawczyni (15 min) ; 3.Samuel, oddany Bogu (15 min) ; 4.Dawid, młody bohater (15 min) ; 5.Dawid, król Izraela (15 min) ; 6.Salomon, mędrzec (15 min) ; 7.Eliasz, nieulękły prorok (15 min). DVD – 1963
 6. Biblia. Cz. 3, Życie Jezusa [DVD] = Jesus, the Christ / scen. Betty Luerssen ; reż. Edward Dew. Warszawa : GM Distribution Sp. z o.o., [2009] (USA : Family Films, [1958]). Ekranizacja Pisma Świętego. Nowy Testament. Zawiera: 1.Narodziny i dzieciństwo (29 min) ; 2.Jan Chrzciciel, głos wołającego na pustyni (15 min) ; 3.Jezus powołuje uczniów (26 min) ; 4.Poczatek działalności (30 min) ; 5.Uzdrawianie chorych (26 min) ; 7.Nauczanie (27 min). DVD – 1964
 7. Biblia. Cz. 4, Życie Jezusa [DVD] = Jesus, the Christ / scen. Betty Luerssen ; reż. Edward Dew. Warszawa : GM Distribution Sp. z o.o., [2009] (USA : Family Films, [1958]). Ekranizacja Pisma Świętego. Nowy Testament. Zawiera: 1.Jezus, Mesjasz (27 min) ; 2.Przybycie Jezusa do Jerozolimy (29 min) ; 3.Ostatnia wieczerza (28 min) ; 4.Sąd nad Jezusem (27 min) ; 5.Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (28 min) ; 7.Zmartwychwstanie (18 min). DVD – 1965
 8. Biblia. Cz. 5, Dzieje Apostolskie [DVD] = The Book of Acts Series / scen. Betty Luerssen ; reż. Edward Dew. Warszawa : GM Distribution Sp. z o.o., [2009] (USA : Broadman Films, [1958]). Ekranizacja Pisma Świętego. Zawiera: 1.Zesłanie Ducha Świętego. Piotr w świątyni (17 min) ; 2.Pierwsi chrześcijanie (14 min) ; 3.Nawrócenie Pawła (14 min) ; 4.Żydzi i poganie. Piotr i Korneliusz (17 min) ; 5.Kościół w Antiochii (14 min). DVD – 1966
 9. Biblia. Cz. 6, Dzieje Apostolskie [DVD] = The Book of Acts Series / scen. Betty Luerssen ; reż. Edward Dew. Warszawa : GM Distribution Sp. z o.o., [2009] (USA : Broadman Films, [1958]). Ekranizacja Pisma Świętego. Zawiera: Misja Apostolska Pawła (15 min) ; 2.Uwięzienie Pawła (18 min) ;  3.Paweł, obywatel rzymski (16 min) ; 4.Paweł w Rzymie (17 min). DVD – 1967
 10. Biblia. Cz. 7, Moc zmartwychwstania [DVD] = The Power of the Resurrection / scen. Henry Denker ; reż. Harold Schuster. Warszawa : GM Distribution Sp. z o.o., [2009] (USA : Family Films, [1958]). Ekranizacja Pisma Świętego. Opowieść o życiu świętego Piotra, pierwszego papieża, rybaka z Galilei i jednego z najbliższych uczniów Jezusa. Wspomina Go, gdy sam uwięziony oczekuje na śmierć krzyżową. DVD – 1968
 11. Dzieje Apostolskie [Film] / scen. Joyce Marcarelli ; reż. Reghardt van den Bergh. Nagr.własne, 2007 (USA : [s.n.], 1995-2004). Czteroodcinkowe "Dzieje Apostolskie" to wierna ekranizacja biblijnego tekstu, zrealizowana z dbałością o szczegóły scenograficzne. Dzieje Apostolskie są jedną z ksiąg historycznych Nowego Testamentu. Powstały ok. 70 r. n.e., prawdopodobnie w Rzymie. Mówią o czasach od wniebowstąpienia Jezusa do uwięzienia apostoła Pawła w Rzymie. Opisują losy dwóch apostołów - świętych Piotra i Pawła, ich działalność ewangelizacyjną i misyjną, życie pierwotnej wspólnoty Kościoła i prześladowania chrześcijan, obejmując w sumie ok. 30 lat rozwoju Kościoła (cz.I: 49 min, cz.II: 44 min, cz.III: 52 min, cz.IV: 54 min). Tmgv – 2698
 12. Dzień, w którym umarł Chrystus [Film] / scen. James Lee Barrett, Edward Anhalt ; reż. James Cellan Jones. Nagr.własne, 2007 (USA : Twentieth Century Fox, 1980). Film religijny rekonstruujący na podstawie Nowego Testamentu ostatnie chwile ziemskiej wędrówki Jezusa z Nazaretu (138 min). Tmgv – 2701
 13. Dziesięcioro przykazań [Film] / scen. Aeneas MacKenzie, Jesse L. Lasky, Jack Gariss, Fredric M. Frank ; reż. Cecil B. De Mille. Nagr.własne, 2005 (USA : Paramount Pictures, 1956). Film religijny o dziejach biblijnego Mojżesza (cz.I: 100 min, cz.II: 116 min). Tmgv – 2323
 14. Ewangelia według św. Mateusza. Cz.1-3 [Film] / scen. Johann Protgieter ; reż. Regardt van den Bergh. Nagr.własne, 2006 RPA : [s.n.], USA : [s.n.], 1997). Film religijny (cz.I: 60 min, cz.II:62 min, cz.III: 75 min). Tmgv - 2520
 15. Ewangelia według św. Mateusza. Cz.4 [Film] / scen. Johann Protgieter ; reż.  Regardt van den Bergh. Nagr.własne, 2006 RPA : [s.n.], USA : [s.n.], 1997). Film religijny (66 min). Tmgv – 2883
 16. Jezus [Film] / scen. Suzette Couture ; reż. Roger Young. Nagr.własne, 2000 (Włochy : LUX VIDE - LUBE, 1999). Film religijny o życiu i śmierci Jezusa Chrystusa na podstawie Ewangelii według św.Mateusza, Marka, Łukasza, Jana (cz.I : 54 min, cz.II: 117 min). Tmgv – 1401
 17. Opowieść o Zbawicielu [DVD] = The Gospel of John / scen. John Goldsmith ; na podst. Ewangelii według św. Jana ; reż. Phillip Saville. Kanada : Visual Bible International, 2003. Historia życia Jezusa Chrystusa widziana oczami naocznego świadka - św. Jana. Film ma stanowić wierną adaptację 21 rozdziałów Ewangelii według św. Jana. Główny akcent historii połóżony jest na ostatnie dni życia Jezusa, ukrzyżowanie oraz wydarzenia, które nastąpiły później (173 min). DVD – 1400
 18. Umiłowany uczeń [Film] / real. Gerard Mordillat, Jerome Prieur. Nagr.własne, 2000  (Paryż : La Sept - ARTE, 1998). seria: Corpus Christi Działalność Jezusa Chrystusa według Ewangelii (53 min). Tmgv – 1408
Chata wuja Toma / Harriet Beecher Stowe
Książka zakazana w Illinois (1984) na wniosek radnego ze względu na rasizm i niestosowny język (użycie w niej słowa „nigger”). Zdanie radnego podzielili uczniowie i rodzice. Od momentu wydania budziła silne emocje w USA, została też zakazana w 1853 r. w Rosji z powodu podważania nauk Kościoła prawosławnego i poddawanie w wątpliwość autokratycznej władzy.
 1. Chata wuja Toma [Film] / scen. John Gay ; wg powieści Harriet Beecher-Stowe ; reż. Stan Lathan. Nagr.własne, 1998 (USA : Taft Entertainment Television, 1987). Adaptacja powieści (116 min). Tmgv - 956
Cierpienia młodego Wertera / Johan Wolfgang Goethe
Powieść wywierała bardzo duży wpływ na czytelników: ubierali się oni jak główny bohater, znacznie też wzrosła liczba samobójstw (samobójcy umierali z egzemplarzem książki w kieszeni). Publikacja książki została zakazana przez kościół, z powodów religijnych i społecznych. Zdaniem duchownych nakłaniała ona do samobójstwa. W 2007 r. znalazła się na tzw. indeksie Giertycha.
 1. Cierpienia młodego Wertera [Dok. dźw.] / Johann Wolfgang von Goethe. Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007. 2 płyty [CD] (5 godz 23 min). Pełna wersja powieści. CD – 1005
Czerwony kapturek / bracia Grimm
Książki zakazano w szkołach w Kalifornii przez... butelkę wina znajdującą się w  koszyku, który Czerwony Kapturek niósł dla babci.
 1. Baśnie [Dok. dźw.] / Bracia Grimm. Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007. 1 płyta [CD] (8 godz 57 min). Pełna wersja. CD - 1015
Dekameron / Giovanni Boccaccio
Znalazła się na rzymskim indeksie w 1559 r., zakaz potwierdzono 5 lat później. Utwór zakazany w USA przez dziesięciolecia na podstawie dokumentu „Federal Anti-Obscenity Act” (1873). W 1954 r. trafił na czarną listę National Organization of Decent Literature za obsceniczność, wulgarność, lubieżność i brak przyzwoitości.
 1. "O przemyślności kobiety niewiernej" [Film] : sześć opowieści z Boccaccia wziętych / Giovanni Boccaccio ; adapt. Robert Brutter, Maciej Dutkiewicz ; reż. Maciej Dutkiewicz. Nagr.własne, 2006 (Warszawa : Teatr TV, 1994). Teatr Telewizji na motywach "Dekameronu" Giovanniego Boccaccia w przekładzie Edwarda Boye (52 min). Tmgv – 2530
 2. Dekameron [Dok. dźw.] / Giovanni Boccaccio ; przekł.Edward Boyé. Warszawa : A.A.MTJ, p 2008. 4 płyty [CD] (33 godz 52 min). Pełna wersja. CD – 999
Doktor Żywago / Borys Pasternak
Zakazana w Rosji do 1988 r. za antywojenny, kontrrewolucyjny wydźwięk i krytykę stalinizmu. Kiedy w 1958 r. Pasternakowi przyznano Literacką Nagrodę Nobla, został zmuszony do odmowy jej przyjęcia. Jedna z najczęściej cenzurowanych książek wg Jonathona Greena.
 1. Doktor Żywago [DVD] / scen. Andrew Davies ; na podst. powieści Borysa Pasternaka ; reż. Giacomo Campiotti. Wielka Brytania : Granada Television, 2002. Ekranizacja powieści Borysa Pasternaka (225 min). DVD – 426
 2. Doktor Żywago [Film] / scen. Robert Bolt ; na podst. powieści Borysa Pasternaka ; reż. David Lean. Nagr.własne, 2002 (USA : Metro - Goldwyn - Mayer, 1965). Ekranizacja powieści (cz.I: 98 min, cz.II: 90 min). Tmgv – 1767
Folwark zwierzęcy / George Orwell
Do końca lat 80. XX w. książka była zakazana przez polską cenzurę, ponieważ przedstawiała ustrój totalitarny, nawiązując do rosyjskich władz. Pierwsze oficjalne polskich wydanie ukazało się dopiero w 1988 r., mimo to od końca lat 70. powieść cieszyła się dużym zainteresowaniem i krążyła w drugim obiegu. W Kenii zakazano jej w 1991 r., ponieważ krytykowała skorumpowanych przywódców, natomiast w 2002 r. w szkołach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - z powodu... bohaterów w postaci mówiących świń. Uznano, że taki obraz godzi w wartości religii islamskiej.
 1. Folwark zwierzęcy [Dok. dźw.] / George Orwell ; przekł.Bartłomiej Zborski. Warszawa : Muza SA, p 2007. 1 płyta [CD] (3 godz 27 min). Pełna wersja. CD – 1018
 2. Folwark zwierzęcy [DVD] / scen. Alan Janes, Martyn Burke ; na podstawie powieści Georga Orwella ; reż. John Stephenson. Warszawa : SPI International Polska Sp. z o.o., [2001]. Najnowsza ekranizacja bestsellera Georga Orwella (90 min). DVD – 33, 765
 3. Folwark zwierzęcy [Film] / George Orwell ; [brak real.]. Animowana adaptacja powieści (69 min). Tmgv – 625
 4. Folwark zwierzęcy [Film] / scen. Alan Janes, Martyn Burke ; na podstawie powieści Georga Orwella ; reż. John Stephenson. USA : HALLMARK, 1999. Najnowsza adaptacja dzieła (90 min). Tmgv – 1963, nagr. własne - 1892
Jądro ciemności / Joseph Conrad
Książka była atakowana za rasistowski wydźwięk, wzbudzała konsternację i oburzenie. Była szeroko komentowana i poddawana dyskusji wśród akademików.
 1. Czas Apokalipsy [DVD] : Powrót / scen. John Milius, Francis Ford Coppola ; na podst. powieści Josepha Conrada ; reż. Francis Ford Coppola. Warszawa : Kino Świat Sp. z o.o., [2004] Luźna adaptacja klasycznej powieści Josepha Conrada "Jądro ciemności", której akcja została przeniesiona w czasy wojny w Wietnamie (195 min). DVD – 15
 2. Czas Apokalipsy [Film] : Powrót / scen. John Milius, Francis Ford Coppola ; na podst. powieści Josepha Conrada ; reż. Francis Ford Coppola. Nagr.własne, 2004 (USA : American Zoetrope, 2001). Luźna adaptacja klasycznej powieści Josepha Conrada "Jądro ciemności", której akcja  została przeniesiona w czasy wojny w Wietnamie (195 min). Tmgv – 2089, 2258, 2524
 3. Jądro ciemności [Dok.dźw.] / Joseph Conrad. Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, [2009]. 1 płyta [CD] (5 godz 29 min). Audiobook zawierający pełen tekst utworu z książką zawierającą: biogram autora ; streszczenie utworu ; omówienie treści i problematyki ; charakterystyki bohaterów ; najczęściej pojawiające się tematy i plany wypracowań związanych z lekturą. CD – 1206
Kandyd / Voltaire
Książka zakazana w USA w 1929 r. z powodu obsceniczności. W 1944 r. Poczta USA zażądała wykreślenia pozycji z katalogu książek dostarczanych za ich pośrednictwem.
 1. Kandyd czyli Optymizm [Dok. dźw.] / Wolter. Warszawa :Wydawnictwo Mozaika, "RTW" ; cop. 2007. 1 płyta [CD] (2 godz 30 min). Słuchowisko. CD – 1034
Kod Leonarda da Vinci / Dan Brown.
Książka zakazana w Libanie.
 1. Kod da Vinci [DVD] / scen. Akiva Goldsman ; wg powieści Dana Browna ; reż. Ron Howard. USA : Columbia Pictures, Imagine Entertainment, 2006. Ekranizacja bestsellerowej powieści ostatnich lat Dana Browna (167 min). DVD – 384
 2. Kod Leonarda da Vinci [Dok. dźw.] / Dan Brown ; przekł. Krzysztof Mazurek. Warszawa : Wydawnictwo Albatros-Andrzej Kuryłowicz, Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, cop. 2005. 10 płyt [CD] (11 godz 4 min). Pełna wersja. CD – 1124
Lolita / Vladimir Nabokov
W 1955 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we Francji zakazało wydawania książki; zakaz cofnięto w 1956 r. Recenzje powieści były skrajnie różne, np. w „New York Times Book Review” oceniono ją pozytywnie, a na łamach „New York Times” uznano ją za pornograficzną. Książka była zakazana również w Wielkiej Brytanii, Argentynie, Nowej Zelandii, RPA.
 1. Lolita [DVD] / scen. Stephen Schiff ; na podstawie powieści Vladimira Nabokova ; reż. Adrian Lyne. Warszawa : Mayfly, cop.2007. Filmowa adaptacja powieści (137 min). DVD – 1380
Lot nad kukułczym gniazdem / Ken Kesey
Zakazana w wielu amerykańskich szkołach, m.in. w Colorado (1971), Ohio, Nowym Jorku, Idaho, Waszyngtonie, głównie za wulgarne słownictwo, gloryfikowanie działalności przestępczej, opisy brutalności i przyczynianie się do zepsucia młodzieży. W jednaj z kalifornijskich szkół została wycofana (2000) ze względu na rodziców, którzy skarżyli się na wybór przez nauczycieli „śmieci” jako lektur.
 1. Lot nad kukułczym gniazdem [DVD] / scen. Bo Goldman, Lawrence Hauben ; wg dramatu Kena Kesey'a ; reż. Milos Forman. USA : Warner Home Video, cop. 2002. Filmowa adaptacja dramatu (129 min). DVD – 79
Mechaniczna pomarańcza / Anthony Burgess
W 1973 r. w Utah pewien księgarz został aresztowany za sprzedawanie obscenicznych książek, wśród których znajdowała się „Mechaniczna pomarańcza’. Książka skreślona z listy lektur w wielu amerykańskich stanach, np. w Massachusetts (1977), Colorado (1976) za wulgarny język. Usunięto ją też z bibliotek szkolnych w Alabamie (1982).
 1. Mechaniczna pomarańcza [DVD] = Clockwork Orange / scen. i reż. Stanley Kubrick ; na podst. powieści A. Burgess'a. USA : Warner Home Video, 200? (USA : Warner Bros., 1971). Dramat sci-fi na podst. powieści Anthony Burgess'a pod tym samym tytułem (131 min). DVD – 1375
Na zachodzie bez zmian / Erich Maria Remarque
Zakazana za obsceniczność w USA ( w Chicago i Bostonie). W Austrii i Czechosłowacji (1929 r.) zakazano jej czytać żołnierzom, a we Włoszech (1933 r.) została uznana za przejaw antywojennej agitacji. W nazistowskich Niemczech książki zakazano, ponieważ była zniewagą dla Wermachtu, a w 1933 r. znalazła się wśród pozycji palonych publicznie przez nazistów.
 1. Na zachodzie bez zmian [DVD] = All Quiet on the Western Front / scen. Paul Monash ; na podstawie powieści Ericha Marii Remarque'a ; reż. Delbert Mann. Wielka Brytania : Carlton International, 2002 (USA : Marble Arch Productions, 1979). Ekranizacja powieści Ericha Marii Remarque'a o tym samym tytule. Remake wersji z roku 1930, powstał jako film telewizyjny. Film opowiada o przeżyciach grupy młodych Niemców wysłanych do okopów I wojny światowej (123 min). DVD – 1386
Oliver Twist / Charles Dickens
Książkę oskarżano o antysemityzm. W 1949 r. grupa żydowskich rodziców w Nowym Jorku oskarżyła miejską radę edukacji, domagając się wycofania utworu ze szkół. Sąd odrzucił wniosek, orzekając, że usuwanie książek ze szkół nie przyczyni się do osłabienia uczuć antyreligijnych.
 1. Oliver Twist [DVD] / scen. Ronald Harwood ; na podst. powieści Charles'a Dickensa ; reż. Roman Polański. Włochy : [s. n.],  Czechy : [s. n.], Wielka Brytania : [s. n.], Francja : [s. n.], 2005. Filmowa adaptacja powieści (125 min). DVD – 879
 2. Przygody Olivera Twista [Dok. dźw.] / Charles Dickens. Warszawa : Propaganda, [2006]. 1 płyta [CD] (16 godz 40 min). Pełna wersja powieści. CD – 1026
Pani Bovary / Gustave Flaubert
Książkę oskarżano o „przestępstwo przeciwko moralności”, francuscy wydawcy usuwali z niej fragmenty, które uznawali za niestosowne. W 1888 r. brytyjska gazeta „Tablet” zaatakowała Flauberta, nazywając go pornografem.
 1. Pani Bovary [DVD] / scen. Heidi Thomas ; na podst powieści Gustave'a Flaubert'a ; reż. Tim Fywell. Wielka Brytania : BBC Worldwide, 2007 (Wielka Brytania : BBC Films, 2000). Filmowa adaptacja powieści (155 min). DVD – 1370
Paragraf 22 / Joseph Heller
Książka zakazana w Ohio (1972 r.), Teksasie (1974 r.) i Waszyngtonie (1979 r.) za obraźliwy język. Książkę próbowano usunąć ze szkół m.in. z powodu ukazania kobiet w obraźliwy sposób.
 1. Paragraf 22 [Film] / scen. Buck Henry ; na podst. powieści J. Hellera ; reż. Mike Nichols. Nagr.własne, 2003 (USA : Paramount Pictures, 1970) Groteskowa opowieść o absurdzie wojny na podstawie powieści Josepha Hellera, opisująca losy amerykańskiego pilota bombardującego w 1944 r. cele wojskowe i cywilne we Włoszech (117 min). Tmgv – 1760
Przygody Hucka Finna / Mark Twain
Książki zakazywano wielokrotnie (od 1885 do 2004 r.). Jako przyczyny podawano m.in. niski poziom (nadaje się tylko do slumsów), brak elegancji, rasowo obraźliwy język i wydźwięk, ale także... zbytnią rasową tolerancyjność.
 1. Przygody Hucka Finna [Film] / scen. i reż. Stephen Sommers ; na podstawie powieści Marka Twain'a. Nagr.własne, 2008 (USA : Walt Disney Pictures,1993). Film przygodowy na podstawie powieści (103 min). Tmgv – 2807
Przygody Tomka Sawyera / Mark Twain
Zakazano jej w pokoju dziecięcym w Brooklynie, bibliotekach publicznych w Nowym Jorku, Denver i Kolorado (1876 r.), a także w Pensylwanii (1994 r.) za rasistowski język.
 1. Tom i Huck [Film] / scen. Stephen Sommers, David Loughery ; na podstawie powieści Marka Twain'a ; reż. Peter Hewitt. Nagr.własne, 2007 (USA : Walt Disney Pictures, 1995). Film przygodowy na podstawie powieści (87 min). Tmgv – 2802
 2. Przygody Tomka Sawyera [DVD] / scen. John V. A. Weaver ; wg powieści Marka Twain'a ; reż. Norman Taurog. Warszawa : Kino Świat Sp. z o.o., [2005?] (USA : Selznick International, 1938). Film przygodowy na podstawie powieści (87 min). DVD – 113
 3. Przygody Tomka Sawyera [DVD] / scen. Robert B. Sherman, Richard M. Sherman ; wg powieści Marka Twain'a ; reż. Don Taylor. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200?] (USA : Reader's Digest, 1973). Film przygodowy na podstawie powieści (95 min). DVD – 176
 4. Przygody Tomka Sawyera [Dok. dźw.] / Mark Twain. Warszawa : Propaganda, [2006]. 1 płyta [CD] (8 godz 36 min). Pełna wersja. CD – 588
Rok 1984 / George Orwell
Była zakazywana wielokrotnie za treść komunistyczną i odniesienia o charakterze seksualnym. W roku 1950 zakazano jej w ZSRR. Natomiast w 1981 r. na Florydzie ze względu na... prokomunistyczny wydźwięk. Była to stosunkowo częsta przyczyna zakazywania książki w amerykańskich szkołach, argumenty takie podnosili rodzice, ale i duchowni oraz dyrektorzy.
 1. Rok 1984 [Dok. dźw.] / George Orwell ; przekł. Tomasz Mirkowicz. Warszawa : Propaganda, [2007]. 1 płyta [CD] (13 godz 3 min). Pełna wersja. CD – 1029
 2. Rok 1984 [DVD] = Nineteen Eighty-Four / scen. i reż. Michael Radford ; na podst. powieści George'a Orwell'a. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 200? (Wielka Brytania : Virgin Cinema Films,1984). Klasyczna adaptacja powieści George'a Orwella opowiadająca o totalitarnym państwie, w którym obywatele są śledzeni i inwigilowani na każdym kroku, a wszelkie, nawet najmniejsze objawy indywidualności są brutalni tłumione. DVD – 1644
Wieczór trzech króli / William Szekspir
Utwór wykreślono z programu nauczania w New Hampshire ze względu na ukazywanie homoseksualizmu jako pozytywnego stylu życia.
 1. Wieczór Trzech Króli lub Co chcecie [Film] / scen. i reż. Trevor Nunn ; na podstawie dramatu Williama Shakespeare. Nagr.własne, 2007 (Wielka Brytania, USA, Irlandia, 1996). Komediodramat według dramatu Williama Shakespeare. Film bez lektora (128 min). Tmgv - 2803
Władca much / William Golding
W 1992 r. książkę usunięto z bibliotek szkolnych na Florydzie (1992) ze względu na zawarte w niej przekleństwa, szokujące fragmenty o seksie, obraźliwy stosunek do mniejszości, Boga, kobiet i osób niepełnosprawnych. Mimo że książki zakazano również w Nowym Jorku, znajdowała się ona na liście lektur dodatkowych dla tamtejszych uczniów.
 1. Władca much [Film] / wg powieści Williama Goldinga ; reż. Peter Brook. Nagr.własne, 2007 (Wielka Brytania : Walter Reade Sterling, 1963). Filmowa adaptacja powieści (86 min). Wersja czarno-biała. Tmgv – 2675
Indeks Giertycha
W maju 2007 r. Roman Giertych (ówczesnemu Minister Edukacji Narodowej), zapragnął zmienić kanon lektur szkolnych, wykreślając z niego m. in. poniższe tytuły:

Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz
 1. Trans-Atlantyk [DVD] / Witold Gombrowicz ; reż. Mikołaj Grabowski. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200?] (Łódź : Ośrodek Telewizji Polskiej, 1990). Teatr według sztuki Witolda Gombrowicza (142 min). DVD - 204
Ferdydurke / Witold Gombrowicz
 1. Ferdydurke [Dok. dźw.] / Witold Gombrowicz. Warszawa : Agora, cop. 2007. 1 płyta [CD] (ca 4 godz 20 min). Pełna wersja. CD – 1094
 2. Ferdydurke [DVD] / scen.Joseph Kay, John Yorick, Jerzy Skolimowski ; na motywach powieści Witolda Gombrowicza ; reż.Jerzy Skolimowski. Francja : Million Frames & Cinea,  1991. Filmowa adaptacja dzieła (89 min). DVD – 764, 522
 3. Ferdydurke [DVD] / Witold Gombrowicz ; adapt. Henryka i Maciej Wojtyszko ; reż. Maciej Wojtyszko. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200?] (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1985). Teatr Telewizji wg sztuki Witolda Gombrowicza (128 MIN). DVD – 202
 4. Ferdydurke [Film] / Witold Gombrowicz ; reż. Wojciech Mazurkiewicz, Janusz Opryński ; zdj. Tomasz Wójcik ; opr.muz. Borys Somerschaf. Nagr.własne, 2009 (Warszawa : TVP SA, 2008). Autorzy spektaklu wybrali z powieści Gombrowicza przede wszystkim zagadnienia związane z obecnością wszechogarniającej życie ludzkie Formy, która ogranicza człowieka i narzuca mu kolejne role. Skupili się także na ukazaniu Gombrowiczowskiej opozycji pomiędzy dojrzałością i niedojrzałością za pomocą wyrazistego eksponowania ciała. Bohaterowie zaczynają postrzegać siebie właśnie przez pryzmat ciała, które jednocześnie wyzwala ich i krępuje (80 min). Tmgv – 2817
Proces / Franz Kafka
 1. Proces [Dok. dźw.] / Franz Kafka ; przekł.Bruno Schulz. Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2008. 1 płyta [CD] (8 godz 44 min). Pełna wersja powieści. CD – 1010
 2. Proces [Dok. dźw.] / Franz Kafka. Warszawa : "RTW" ; Wydawnictwo Mozaika, cop. 2007. 1 płyta [CD] (ca 8 godz). Pełna wersja. CD – 1035
 3. Proces [DVD] / Franz Kafka ; adapt. i reż. Agnieszka Holland, Laco Adamik. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 200? (Warszawa : TVP, 1980). Teatr Telewizji według sztuki Franza Kafki (120 min). DVD – 1753
 4. Proces [DVD] / scen. Harold Pinter ; na podstawie powieści Franza Kafki ; reż. David Jones. Warszawa : Mayfly, 2005 (Wielka Brytania : BBC Films, 1993). Filmowa adaptacja powieści (120 min). DVD – 84
 5. Proces [DVD] / scen. Harold Pinter ; na podstawie powieści Franza Kafki ; reż. David Jones. USA : Capitol Films, 2007 (Wielka Brytania : BBC, 1993). Filmowa adaptacja powieści (116 min). DVD – 781
Zbrodnia i kara / Fiodor Dostojewski
 1. Zbrodnia i kara [Dok. dźw.] / Fedor Michajlovic Dostoevskij ; przekł.Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007. 2 płyty [CD] (23 godz 39 min). Pełna wersja. CD – 994
 2. Zbrodnia i kara [DVD] / Fiodor Dostojewski ; reż. Andrzej Wajda. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200?] (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1987). Teatr Telewizji (127 min). DVD – 210
 3. Zbrodnia i kara [DVD] / scen. David Stevens ; na podstawie powieści Fiodora   Dostojewskiego ; reż. Joseph Sargent. USA, Węgry, 1998. Adaptacja filmowa powieści (87 min). DVD – 209, 792
 4. Zbrodnia i kara [DVD] / scen. i reż. Piotr Dumała ; na motywach powieści Fiodora Dostojewskiego. Warszawa : SPI International Polska Sp. z o.o., [200?] (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 2000). Film animowany na motywach powieści Fiodora Dostojewskiego (29 min). DVD – 34
 5. Zbrodnia i kara [DVD] = Crime and Punishment / scen. Tony Marchant ; na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego ; reż. Julian Jarrold.Wielka Brytania : BBC Worldwide, 2008 (Wielka Brytania : BBC, 2002). Filmowa adaptacja powieści (180 min). DVD – 1837
 6. Zbrodnia i kara [Film] = Crime and Punishment / scen. Tony Marchant ; na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego ; reż. Julian Jarrold. Nagr. własne, 2010 (Wielka Brytania : BBC, 2002). Filmowa adaptacja powieści (180 min). Tmgv - 2879
Źródło:  Tydzień Zakazanych Książek - bibliosfera.net

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce