Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 3/2012 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 30 sierpnia 2012
SERWIS PRASOWY 3/2012
WW 2012 r. zaprenumerowano w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce nowe czasopisma. W bieżącym numerze Serwisu Prasowego czytelnicy zostaną zapoznani  z tymi tytułami.  
„Doradca Nauczyciela Przedszkola” jest miesięcznikiem wydawanym przez poznańskie Wydawnictwo Forum.  Na stronie internetowej redakcja deklaruje, że „Doradca Nauczyciela Przedszkola” to pierwsze na rynku praktyczne czasopismo w całości skierowane do nauczycieli przedszkola. Czasopismo pomoże nauczycielom zorganizować ciekawe i twórcze zajęcia, dobrać odpowiednie metody pracy z dziećmi oraz rozwiązać wszelkie sporne kwestie wychowawcze z rodzicami”.1
W czerwcowym  numerze 10 /2012 „Doradcy Nauczyciela Przedszkola”  Elżbieta Korczewska charakteryzuje spacery i wycieczki, które stanowią doskonałe formy poznawania otaczającego środowiska przez dzieci w wieku przedszkolnym2. Autorka przypisuje im walory poznawcze, społeczne, estetyczne, zdrowotne. Według Elżbiety Korczewskiej wycieczki zacieśniają więź dziecka z otoczeniem przyrodniczym i społecznym. Wycieczki umożliwiają rozładowanie negatywnych emocji oraz stanowią inspirację do dziecięcych zabaw. Autorka przytacza regulacje prawne dotyczące organizacji wycieczek oraz przypomina o obowiązkach nauczycieli i zadaniach kierownika i opiekunów.
Dariusz Skrzyński w swoim artykule również porusza temat wycieczek, ale pod względem programowym, organizacyjnym i formalnym.3 Autor wymienia główne zasady organizacji wycieczek, przypomina obowiązki uczestników wycieczki i rodziców.
Nauczycieli kontraktowych kończących staż z pewnością zainteresuje artykuł Marii Pecyny dotyczący awansu zawodowego. Autorka podkreśla, że „Zadaniem nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego jest przedstawienie dorobku zawodowego (tak wynika wprost z przepisu rozporządzenia), a nie przedstawienie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres odbytego stażu (co często niestety się zdarza).”5 Maria Pecyna podpowiada, jakie formy prezentacji może wybrać nauczyciel, jaką powinna mieć strukturę i jak długo powinna trwać. Autorka przytacza również pytania, które najczęściej towarzyszą egzaminowi.
Zachęcam również do lektury artykułów Wioletty Bartkiewicz na temat dogoterapii oraz Anny Biernackiej dotyczący zespołu Aspergera.5
Z myślą o kadrze zarządzającej przedszkolami zaprenumerowano w  ostrołęckiej Bibliotece  miesięcznik „Doradca Dyrektora Przedszkola”.  W numerze czerwcowym 33/2012 opublikowano analizę wdrożenia podstawy programowej obowiązującej od 2009 r. Opierając się na wynikach przedstawionych przez MEN wynika, że „z wdrażaniem podstawy programowej w przedszkolach nie jest najgorzej. Efekty pracy przedszkoli są na poziomie wysokim.” 6 Jednak autorkę artykułu dziwi opinia ministerstwa, ze w przedszkolach nie powinno się uczyć dzieci czytać i pisać.
Aneta Buczkowska w swoim artykule przypomina jakie są wymogi związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w przedszkolu.7 Autorka m.in. przytacza najważniejsze akty prawne regulujące kwestie związane z ochroną przeciwpożarową.
Na sytuacje wyjątkowe w awansie zawodowym dyrektora oraz innych nauczycieli funkcyjnych zwraca uwagę w swoim artykule Wiesława Mądrowska. 8
Numer czerwcowy „Doradcy Dyrektora Przedszkola” zawiera także artykuły popularyzujące programowanie Neurolingwistyczne (NLP) w pracy z małym dzieckiem oraz wskazówki do pracy z pięciolatkiem, przeżywającym problemy w adaptacji do przedszkola. 9
 

1 Doradca Nauczyciela Przedszkola[on-line]. [Dostęp 6 sierpnia 2012 r.] Dostępny w Internecie : http://www.forum-media.pl/strony/1/i/44.php?list%5Bto_id%5D=12725
2 Korczewska E. : Spacer i wycieczka w edukacji przedszkolnej. Doradca Nauczyciela Przedszkola. – 2012, nr 10 (czerwiec), s. 4-9
3 Skrzyński D.: Jak przygotować wycieczkę - względy programowe, organizacyjne i formalne . Doradca Nauczyciela Przedszkola. – 2012, nr 10 (czerwiec), s. 44-46
4 Pecyna M.: Egzamin do zaliczenia. Doradca Nauczyciela Przedszkola. – 2012, nr 10 (czerwiec), s. 47-50
5 Bartkiewicz W.: Heca na cztery łapy, czyli pies w przedszkolu. Doradca Nauczyciela Przedszkola. – 2012, nr 10 (czerwiec), s. 51-53 ; Biernacka A.: Jak rozpoznać zespół Aspergera? Doradca Nauczyciela Przedszkola. – 2012, nr 10 (czerwiec), s. 54-58
6 Mądrowska W.: Podstawa programowa po trzech latach wdrażania. Doradca Dyrektora Przedszkola. – 2012, nr 33 (czerwiec), s. 4-10
7 Buczkowska A.: Wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w przedszkolu. Doradca Dyrektora Przedszkola. – 2012, nr 33 (czerwiec), s. 60-61
8 Mądrowska W.: Sytuacje wyjątkowe w awansie zawodowym dyrektora oraz innych nauczycieli funkcyjnych. Doradca Dyrektora Przedszkola. – 2012, nr 33 (czerwiec), s. 22-24
9 Mikołajczak M.: NLP w pracy z małym dzieckiem. Doradca Dyrektora Przedszkola. – 2012, nr 33 (czerwiec), s. 46-50 ; Buczkowska A.: Adaptacja dziecka 5-letniego do przedszkola. Doradca Dyrektora Przedszkola. – 2012, nr 33 (czerwiec), s. 52-54
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce