Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Język użytkowników Internetu PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 03 stycznia 2013
JĘZYK UŻYTKOWNIKÓW  INTERNETU
Zestawienie bibliograficzne

I. KSIĄŻKI

 1. Galaktyka języka Internetu / Joanna Wrycza. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, 2008.
 2. Interdyscyplinarne nauczanie języka angielskiego z zastosowaniem technologii informacyjnej / Agata Hofman. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009.
 3. Internetowa kultura obrażania / red. nauk. Krzysztof Krejtz ; [aut. Aleksandra Drzał-Sierocka et al.]. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy, 2012.
 4. Internetowe grupy dyskusyjne : analiza językowa i charakterystyka gatunku / Alina Naruszewicz-Duchlińska. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011.
 5. Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami? : analiza języka polityków na przykładzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie / Magdalena Trysińska. - Warszawa : "Elipsa", 2004.
 6. Język rosyjski w Internecie : zarys problematyki / Aleksandra Dudzińska. - Warszawa : Jan Wawrzyńczyk, 2005.
 7. Język w mediach elektronicznych / pod red. Jerzego Podrackiego i Ewy Wolańskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008.
 8. Komunikacja językowa w Internecie / Jan Grzenia. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006.
 9. Komunikacja językowa w Internecie / Jan Grzenia. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007.
 10. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Tanasia ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2007.
 11. Tekst (w) sieci. 1, Tekst, język, gatunki / red. nauk. Danuta Ulicka. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009.
 12. Tekst (w) sieci. 2, Literatura, społeczeństwo, komunikacja / red. nauk. Anna Gumowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009.
 13. Webwriting : profesjonalne tworzenie tekstów dla internetu / Joanna Wrycza-Bekier. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010.
II. ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Akronimy internetowe - wstępny zarys problematyki / Alina Naruszewicz-Duchlińska. // Prace Językoznawcze (Olsztyn). – 2004, Z. 6, s. 75-83
 2. Akronimy jako element komunikacji językowej / Małgorzata Kuruc. // Język Polski. - 2006, z. 5,  s. 348-357
 3. Analiza wypowiedzi z czatu internetowego / Leszek Szymański. // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. – 2009, Z. 65, s. 165-174
 4. Argumentacja w Internecie : wybrane elementy stylistyki argumentacji w hypertekście / Marcin Maciejewski. // Forum Artis Rhetoricae. - 2004, nr 1, s. 12-20
 5. Asynchroniczność jako jedna z cech gatunkowych grup dyskusyjnych (newsgroups) / Alina Naruszewicz-Duchlińska. // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. – 2009, Nr 5, s. 111-116
 6. Begergate, Konkubina Gate, Pierścień-Gate : o poważnym i mniej poważnym użyciu cząstki -gate w polskim internecie / Marcin Zabawa.// Poradnik Językowy. - 2009, nr 10, s. 32-42
 7. Blogerzy i blagierzy : o internetowym pamiętnikarstwie / Joanna Szwechłowicz.// Polonistyka. - 2007, nr 1, s. 51-54
 8. Blogi jako forma literacka / Anna M. Szczepan-Wojnarska.// Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 4, s. 191-201
 9. Czy istnieje socjolekt komputerowców? / Agnieszka Tomczak. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica. – 2004, Nr 23, s. 145-157
 10. Czytaj ze zrozumieniem i z Internetem / Marzena Tyl.// Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 38-41
 11. "Dzień Ziobry" - czyli o humorystycznym wykorzystywaniu nazw własnych w internecie / Alina Naruszewicz-Duchlińska. // LingVaria. - 2007, nr 1,  s. 129-134
 12. E-język na lekcjach języka polskiego? / Danuta Rajewicz.// Polonistyka. - 2008, nr 6, s. 29-33
 13. E-rozmowa jako medialna odmiana języka / Maria Peisert. // Rozprawy Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. – 2004, [T.] 30,  s. 139-148
 14. E-syntaksa, czyli próba charakterystyki syntaktycznej języka pogawędek internetowych / Marek Pandera. // LingVaria. - 2009, nr 2, s. 237-246
 15. Emotikony wyzwaniem dla interpunkcji / Joanna Wrycza. // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 2, s. 32-37
 16. Empiryczna analiza leksyki czatu internetowego / Leszek Szymański.// Język Polski. - 2011, nr 2/3, s. 179-187
 17. Epistemologia Internetu. Neostrukturalizm i strukturalizm technologiczny / Ewa Szczęsna.// Przegląd Humanistyczny. - 2010, nr 4, s. 51-62
 18. "Flaming" i "trolling" jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 67-80
 19. Hipertekst : znamiona, badania, poetyka / Roberto Simanowski ; tł. z niem. Joanna Roszak. // Przestrzenie Teorii. – 2007, Nr 7, s. 369-381
 20. Hipertekstualny wzorzec zapowiedzi dziennikarskiej w "newsmedialnym" otoczeniu Internetu / Jakub Skowron. // Prace Językoznawcze (Olsztyn). – 2008, Z. 10, s. 201-218
 21. Internet i jego zasoby w polskich badaniach lingwistycznych : rekonesans / Iwona Loewe. -  // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. – 2006, Z. 62, s. 93-103
 22. Internetowe grupy dyskusyjne : wstępna charakterystyka gatunku / Alina Naruszewicz-Duchlińska.// Język Polski. - 2009, nr 3, s. 191-198
 23. Ironia i kpina w komentarzach internetowych / Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn.// Roczniki Humanistyczne. - 2008, z. 6, s. 117-128
 24. Język internautów wileńskich / Kinga Geben. // Poradnik Językowy. - 2008, z. 3, s. 62-72
 25. Język IRC na przykładzie słoweńskich konwersacji internetowych / Ewa Kaczmarska-Wilczyńska.// Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. – 2006, Z. 3, s. 201-210
 26. Język młodzieży z Zaolzia w Internecie / Zbigniew Greń. // Prace Filologiczne. – 2007, T. 53, s. 231-240
 27. Język sieci jako odmiana języka młodzieżowego / Bożydar L.J. Kaczmarek. // Polskie Forum Psychologiczne. - 2006, nr 1, s. 121-128
 28. Językowe sposoby wyrażania negatywnych emocji w komentarzach użytkowników serwisu aukcyjnego "Allegro" / Joanna Smól.// Poradnik Językowy. - 2010, nr 5, s. 51-61
 29. Kilka uwag o języku grup reprezentujących tzw. e-generację / Barbara Misztal. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Językoznawstwo. – 2005, Z. 2, s. 55-68
 30. Kilka uwag o wykorzystaniu zasobów internetowych do analiz korpusowych języka / Mirosława Podhajecka. // Język Polski. - 2006, z. 5, s. 338-347
 31. Komunikacja językowa w cyberprzestrzeni - przegląd wybranych publikacji / Tomasz Chodowiec. // Conversatoria Linguistica. - R. 1 (2007), s. 161-170
 32. Komunikowanie masowe w internecie jako przestrzeni publicznej : język w sieci / Paweł Sołtysik. // Problemy Komunikacji Społecznej. - 2009, nr 1, s. 97-113
 33. Konwencje zapisu wyrazów na czacie internetowym / Leszek Szymański.// Język Polski. - 2012, nr 1, s. 20-28
 34. Krótkie wprowadzenie do marsjańskiego, czyli jak Chińczycy radzą sobie z cenzurą / Olgierd Uziembło. // Obóz. – 2010, Nr 53, s. 69-80 Cenzura i język użytkowników Internetu w Chinach.
 35. Kształt językowy plotki w Internecie / Kamila Miłkowska-Samul. // Acta Philologica. – 2010, Nr 38, s. 140-146
 36. Literackie i pozaliterackie teksty kultury w Internecie / Aleksandra Dziak.// Polonistyka. - 2010, nr 11, s. 26-32
 37. Metafory a frazeologia w języku polityków : (na przykładzie rozmów prowadzonych w TVP i Internecie) / Jerzy Podracki, Magdalena Trysińska. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. – 2006, Nr 1, s. 429-439
 38. Między listem a rozmową : o pewnym typie nagłówka e-maili / Agnieszka Rosińska-Mamej. // Rocznik Świętokrzyski. Seria A, Nauki Humanistyczne. – 2009, T. 31, s. 77-89
 39. Międzyprzestrzenie dyskursu: intertekstualność i intermedialność. Analiza zjawisk w kontekście wybranych tekstów audiowizualnych, literackich i liternetowych / Agnieszka Ogonowska.// Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 2, s. 15-28
 40. Młodzieżowy język internetowy na tle starannej odmiany języka internautów i polszczyzny ogólnej / Agnieszka Anna Niekrewicz.// Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – 2003, T. 10, s. 155-173
 41. Nazwy drużyn piłkarskich w grze internetowej "Hattrick" / Kinga Zalejarz. // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – 2007, T. 14, s. 105-116
 42. Nazwy osobowe w Internecie / Magdalena Czachorowska. // Linguistica Bidgostiana. – 2005, Vol. 2, s. 64-72
 43. Netykieta a dyskusje polityczne w czeskim i polskim internecie / Ivana Dobrotová. // Bohemistyka. - 2005, nr 3, s. 199-207
 44. Nowe media a ekonomia komunikowania w Internecie / Beata Wrona.// Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 3, s. 32-37
 45. Nowe oblicze plotki - plotka w Internecie / Kamila Miłkowska-Samul.// Poradnik Językowy. - 2011, nr 4, s. 51-62
 46. Nowe piktogramy we współczesnym języku : cechy pisma obrazkowego w komunikacji internetowej / Joanna Wrycza. // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 3, s. 47-50
 47. Nowe tendencje w interpunkcji - przecinek : (na materiale internetowym) / Kazimierz Sikora, Maciej Rak. // Język Polski. - 2011, z. 2/3, s. 188-194
 48. Nowy dialog w nowym medium / Urszula Żydek-Bednarczuk. // Prace Filologiczne. – 2007, T. 53, s. 765-774
 49. O cywilizacji komputera i współczesnym demiurgu / Zofia Dończyk-Hnat.// Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 2, s. 70-76
 50. Opowieści o miłości w sieci - wizerunek portalu randkowego a zawarta w nim narracja o miłości / Dorota Chmielewska-Łuczak. // Transformacje. - 2007, nr 1/4/2008, nr 1/2, s. 240-253
 51. Pogawędki w Internecie jako wielkie szyfrowanie / Arleta Niciewicz. // Nowe Kryteria. – 2008, Z. 1, s. 148-151
 52. Pojęcie slangu komputerowego / Agnieszka Ramiączek. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. – 2007, Z. 5b, s. 121-128
 53. Polska pisownia w Internecie, prestiż oficjalnej ortografii i jej nauczanie / Władysław Lubaś. // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – 2005, T. 18, s. 96-108
 54. Polski Wikisłownik jako zjawisko leksykograficzne i socjologiczne / Ewelina Malcharek-Mucha.// Język Polski. - 2010, nr 3, s. 220-230
 55. Procesy językowe w komunikacji internetowej jako przejaw globalizacji języka / Elżbieta Szczepańska. // Bohemistyka. - 2009. -  nr 1, s. 51-62
 56. Przejawy stylu naukowego w internecie (na przykładzie grup dyskusyjnych) / Alina Naruszewicz-Duchlińska.// Poradnik Językowy. - 2011, nr 6, s. 39-50
 57. Relacje nadawczo-odbiorcze w komunikowaniu się za pomocą statusów opisowych / Joanna Fabiszak. // LingVaria. - 2008, nr 2, s. 131-145
 58. Rytualne zachowania komunikacyjne w języku polityków - czyli o powitaniach i pożegnaniach : (na przykładzie rozmów prowadzonych w TVP i Internecie / Magdalena Trysińska. // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 3, s. 103-113
 59. Specyfika dyskursu internautów z lingubotem na przykładzie łamania konwencji grzeczności / Katarzyna Klauzińska. // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – 2007, T. 14, s. 43-50
 60. Specyfika komunikacji językowej w mikroblogowym środowisku komunikacyjnym (na przykładzie serwisu Blip) / Tomasz Chyrzyński.// Poradnik Językowy. - 2011, nr 4, s. 63-75
 61. Specyfika komunikacji w Internecie / Agnieszka Ramiączek. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s. 11-23
 62. Spolszczony angielski czy zangielszczony polski? : wpływ języka angielskiego na język generacji gadu-gadu / Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. // Poradnik Językowy. - 2008, z. 3, s. 50-61
 63. Społeczeństwo informacyjne a problemy normy językowej / Urszula Żydek-Bednarczuk.// Poradnik Językowy. - 2007, z. 10, s. 23-33
 64. Sposoby wyznawania miłości i mówienia o miłości (na materiale strony internetowej www.wyznania.net) / Joanna Olekszyk.// Poradnik Językowy. - 2007, nr 7, s. 55-65
 65. Strategie metadyskursywne w internecie / Barbara Misztal. // Studia Medioznawcze. - 2010, nr 3, s. 114-129
 66. Substytuty elementów parawerbalnych i niewerbalnych w komunikacji tekstowej w Internecie / Leszek Szymański. // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. - 2007/2008, Nr 3/4, s. 148-157
 67. Tego lata nosi się kolor żółty : perswazja dotycząca mody damskiej w Internecie / Anna Karwowska. // Forum Artis Rhetoricae. - 2009, nr 3/4, s. 82-112
 68. Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i angielskojęzycznych : analiza porównawcza / Tomasz Chyrzyński.// Poradnik Językowy. - 2010, z. 3, s. 81-96
 69. Uwagi o języku internetowej grupy dyskusyjnej miłośników kolei / Piotr Żmigrodzki.// Język Polski. - 2006, nr 2, s. 103-115
 70. W (nie)zgodzie z normą językową w portalach internetowych / Małgorzata Pachowicz.// Język Polski. - 2012, nr 1, s. 29-36
 71. W jaki sposób Polacy prawią sobie komplementy? : (na materiale komentarzy pod zdjęciami na portalu "nasza-klasa") / Emilia Danowska-Florczyk.// Przegląd Humanistyczny. - 2011, nr 6, s. 43-60
 72. Wpływ języka angielskiego na słownictwo i pisownię rozmów IRC w języku polskim i rosyjskim - wybrane zagadnienia / Bartosz Kuczyński. // Acta Polono-Ruthenica. – 2006, T. 11,  s. 331-339
 73. Współczesna leksyka na usługach autoprezentacji (cechy fizyczne na podstawie analizy internetowych anonsów towarzysko-matrymonialnych) / Aneta Kołodziejczyk ; tł. M. Kołodzińska.// Poradnik Językowy. - 2006, nr 3, s. 52-66
 74. Wulgaryzacja przekazu jako wyróżnik języka w komunikacji na forach internetowych / Justyna Staszewska. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. – 2010, [Z.] 45, s. 197-208
 75. Wybrane zjawiska językowe w polskich i rosyjskich serwisach czatowych / Marek Weber. // Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. – 2009, T. 18, s. 67-75
 76. Wykrzykniki jako symptomy oralności w języku internautów polskich / Krystyna Wojtczuk.// Conversatoria Linguistica. - R. 3 (2009), s. 107-115
 77. Wypowiedzi żałobne w Internecie : analiza językowo-stylistyczna / Barbara Ścigała.// Język Polski. - 2008, nr 4/5, s. 318-328
 78. "Zwierzęta w sieci". Szkic leksykalno semantyczny / Jarosław Pacuła.// Język Polski. - 2008, nr 1, s.22-28
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce