Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Powstanie styczniowe PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 15 stycznia 2013

POWSTANIE STYCZNIOWE

Powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22. stycznia 1863 do wiosny 1865 r.

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce

KSIĄŻKI


 1. 120 rocznica powstania styczniowego na ziemiach województwa ostrołęckiego 1863-1983 : materiały sesji popularnonaukowej, Ostrów Mazowiecka, 12.II.1983 / [red. nauk. Leonard Ratajczyk ; aut. Stanisław Pajka et al.] ; Urząd Wojewódzki - Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. St. Herbsta w Warszawie. Stacja Naukowa w Ostrołęce. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984. W   69322, W   69323
 2. Dionizy Czachowski 1810-1863 / Ryszard Pietrzykowski. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1983.  W   32534
 3. Dwie drogi : o powstaniu styczniowym / Paweł Jasienica. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1963.    W 6098, W 6099
 4. Dwie drogi / Paweł Jasienica. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988.   W 40485
 5. Generał Walery Wróblewski 1836-1908 / Wiesław Solecki. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973.    W 13939
 6. Manifest 22 stycznia 1863 roku / Stefan Kieniewicz. - Warszawa : "Interpress", 1989.  W 42033
 7. Między Kamieńcem i Archangielskiem : dwa pamiętniki powstańców z 1863 roku / Zygmunt Starorypiński, Konstanty Borowski ; oprac. [i przedm.] Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1986.    W 37992
 8. Moje wspomnienia : r. 1863 / Stefan Brykczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960.    W 3821
 9. Moje wspomnienia / Jadwiga Prendowska, oprac. Eligiusz Kozłowski i Kazimierz Olszański. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1962.      W 5554
 10. O czarnej sukience i powstańczej dwururce / Bożena Krzywobłocka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.    W 4106
 11. O Powstaniu Styczniowym : wybrane dokumenty, odezwy i wyjątki z opracowań i pamiętników / zebrał i opatrzył przypisami Władysław Bortnowski. - Warszawa : Wydaw. "Prasa Wojskowa", [1949].  W   203
 12. Powstanie Styczniowe : wrzenie, bój, Europa, wizje / pod red. Sławomira Kalembki ; [przedm. Stefan Kieniewicz] .- 1863-1864. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.  W   42960
 13. Powstanie styczniowe / Stanisław Strumph-Wojtkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1973.  W   13747
 14. Powstanie styczniowe / Stanisław Strumph-Wojtkiewicz. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1963. W   7506, W   6969
 15. Powstanie styczniowe / Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.  W   13104
 16. Powstanie Styczniowe / Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.  W   40340
 17. Powstanie styczniowe / Stefan Kieniewicz. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.  W   31180
 18. Powstanie Styczniowe 1863 : poradnik bibliograficzny / Zbigniew Ćwiek. - Warszawa : Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny, 1963  W   6560
 19. Powstanie styczniowe 1863 r. / oprac. Irena Koberdowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959.  W   2660
 20. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/ 1864. T. 2, cz. 2 / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [et. al.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.   W 9483
 21. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/ 1864. T. 2, cz. 1 / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [et. al.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.   W 9482
 22. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 1 / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [et. al.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.   W 9481
 23. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 3 / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [et. al.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.   W 9484
 24. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 4, Indeks i inne uzupełnienia / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [et. al.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.   W 9485
 25. Przeszłość umiera dwa razy : powieść prawdziwa / Stanisław Kirkor. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1978.  W 21295
 26. Przywódcy powstania styczniowego : sześć sylwetek / Zbigniew Ćwiek. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1955.  W 1433
 27. Rewolucyjna demokracja rosyjska a Powstanie Styczniowe / Józef Kowalski. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1949.  W   561
 28. Rok 1863 / Józef Piłsudski ; wstęp i oprac. Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1989. W   42061
 29. Rok 1863 w zaborze pruskim : udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym / Zdzisław Henryk Grot. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1963.    W  6361, W  6362
 30. Roman Rogiński, powstaniec 1863 r. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.   W  31015
 31. Romuald Traugutt / Halina Winnicka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.     W  25896, W 4170
 32. Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski ; pod red. Władysława Zajewskiego ; Instytut Historii. Polska Akademia Nauk. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2000. W 49043, W 50341
 33. Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego / oprac. i przedm. poprzedził Krzysztof Dunin-Wąsowicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.   W 7013
 34. Warszawa w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1956.    W 1435
 35. Warszawa w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965.   W  8306, W  8307
 36. Warszawa w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1983.   W  30945
 37. Wielkopolanie w powstaniu styczniowym 1863-1864 / Bogusław Polak. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.  W   31761
 38. Wspomnienia chłopów powstańców 1863 roku / oprac., przedmową i komentarzem opatrzył Eligiusz Kozłowski. - Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1983.  W   31770
 39. Wspomnienia powstańca z lat 1861-1863 / Zbigniew Chądzyński; oprac. i wstępem opatrzył Emanuel Halicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1963.  W   6342, W   6343
 40. Zapomniane wspomnienia / oprac., opatrzył wstępem i posłowiem Eligiusz Kozłowski. - Warszawa : "Pax", 1981.  W   28615
ARTYKUŁY

 1. Bitwa pod Jurkowicami 21.10.1863 r. / Eugeniusz Niebelski.// Wojskowy Przegląd Historyczny. – 1993, nr 3, s. 111-127
 2. Bitwa pod Świętym Krzyżem / Wojciech Kalwat.// Mówią Wieki - 2012, nr 4, s. 42-46
 3. Był taki rok, rok sześćdziesiąty trzeci... / Jerzy Kijowski.// Kurpie. - 2008, nr 1, s. 15-16
 4. Chłopski dowódca w powstaniu styczniowym na Kujawach / Józef Podgóreczny.// Mówią Wieki. - 1981, nr 7, s. 30-31 Sylwetka Bartka Nowaka (1823-1890).
 5. Emanuel Szafarczyk i sztyletnicy 1863 roku / Zofia Strzyżewska.// Przegląd Historyczny. - 1986, nr 4, s.677-702
 6. Europa wobec powstania styczniowego / Igor Kąkolewski.// Mówią Wieki. – 2003, nr 4, s. 12-16
 7. Fatalna siłą wrogości : mit obcości i barbarzyństwa Rosji i Rosjan w polskim piśmiennictwie historycznym dotyczącym powstania styczniowego w latach 1863-1918 / Wojciech Dutka.// Przegląd Historyczny. - 2008, nr 3, s. 429-450
 8. Gra na śmierć i życie / Tomasz Łubieński.// Mówią Wieki. - 2003, nr 1, s. 34-37
 9. Kognowiccy w Powstaniu Styczniowym / Teresa Pohorecka. // Przegląd Historyczny. - 1996, z. 2, s. 485-488
 10. Księża kapelani w oddziałach powstańczych województwa sandomierskiego 1863-1864 / Elżbieta Orzechowska.// Wojskowy Przegląd Historyczny. – 1994, nr 4, s. 94-109
 11. Matwiej Bezkiszkin i ostatnia faza powstania styczniowego w Opoczyńskiem / Witold Dąbkowski.// Przegląd Historyczny. - 1977, nr 3, s. 471-485
 12. Miłość Ojczyzny była im cierpieniem / Czesław Parzych.// Kurpie. - 2009, nr 4, s. 13-17
 13. Mitrofan Podhaluzin (Uragan vel Bolesław Popow) rotmistrz powstańczej jazdy 1863-64 r. / Witold Dąbkowski.// Przegląd Historyczny. - 1988, nr 3, s. 475-499
 14. Murawiew - kat Litwy i zbawca Rosji / Jolanta Sikorska-Kulesza.// Mówią Wieki. - 2003, nr 1, s. 26-31 Sylwetka Michała Mikołajewicza Murawiewa - generała-gubernatora, bezwzględnego pacyfikatora powstania styczniowego.
 15. O władzy naczelnej w powstaniu styczniowym / Władysław Sobociński.// Przegląd Historyczny. - 1981, nr 2, s. 289-314
 16. Organizacja pomocy dla ofiar represji postyczniowych / Wiktoria Śliwowska.// Przegląd Historyczny. - 1991, nr 1, s. 93-105
 17. Ostatni powstańcy 1863 roku w Lubelskiem i na Podlasiu / Eugeniusz Niebelski.// Przegląd Historyczny. - 1988, nr 2, s. 229-243
 18. Partyzanci powstania styczniowego / Tomasz Bohun.// Mówią Wieki. - 2003, nr 1, s. 46-50
 19. Polskie straty w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz.// Mówią Wieki. - 2003, nr 1, s. 44-46
 20. Powstanie listopadowe i styczniowe na terenie Puszczy Białowieskiej / Piotr Bajko.// Mówią Wieki. - 1979, nr 10, s. 27-31
 21. Powstanie Styczniowe w Łomżyńskiem / Tadeusz Lipiński.// Zeszyty Naukowe. - 2003, [z.] 17, s. 31-35
 22. Powstanie styczniowe w Łysogórach / Wojciech Kalwat.//  Mówią Wieki. – 2005, nr 5, s. 46-51
 23. Powstanie niespełnionej nadziei / Adam Dobroński.// Zeszyty Naukowe. - 2003, [z.] 17, s. 12-17
 24. Powstanie w Zielonej Puszczy Kurpiowskiej / Jerzy Kijowski.// Zeszyty Naukowe. - 2003, [z.] 17, s. 18-30
 25. Powstańcy 1863 : scenariusz / Teresa Kosiek.// Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 30
 26. Powstańcza panna młoda : o romantycznym charakterze strojów ślubnych w czasie postań 1863 i 1944 roku / Anna Straszewska.// Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 6, s. 63-81
 27. Prewencyjna kontrakcja władz a stan umysłów w Lubelskiem po upadku powstania styczniowego / Eugeniusz Niebelski.// Przegląd Historyczny. - 1988, nr 4, s. 686-710
 28. Próba ognia. Wokół "Listu otwartego..." księdza Hieronima Kajsiewicza z 1863 roku / Piotr Brożyna.// Przegląd Historyczny. - 1988, nr 1, s. 23-41
 29. Sprawa pułkownika Włodzimierza Dobrowolskiego / Witold Dąbkowski.// Przegląd Historyczny. - 1990, nr 3/4, s. 507-535
 30. Stanisław Koźmian (1836-1922) wobec powstania styczniowego / Wojciech Dutka.// Przegląd Humanistyczny. - 2010, nr 4, s. 75-88
 31. Traugutt – bohater narodowego mitu / Joanna Rusin.//Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 38-43
 32. W krwawym polu srebrne ptaszę / Maria Poprzęcka.// Mówią Wieki. - 2003, nr 1, s. 52-56 Powstanie styczniowe w sztuce.
 33. Wierni do końca / Barbara Petrozolin-Skowrońska.// Mówią Wieki. - 1983, nr 6, s. 1-6 Przyjaźń Stefana Bobrowskiego i Zygmunta Padlewskiego - uczestników i dowódców powstania styczniowego.
 34. "Wodzem ich był człowiek świętego imienia" : scenariusz apelu poświęconego Romualdowi Trauguttowi oraz bohaterom powstania styczniowego 1863 roku / Barbara Rolf.// Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 3, s. 23-26
 35. Wyciąg z zeznań Władysława Rudnickiego o powstaniu 1863 roku na Rusi / Jurij I. Sztakelberg.// Przegląd Historyczny. - 1988, nr 1, s. 91-101
 36. Żywe torpedy - kurpiowscy kamikadze / Czesław Parzych.// Kurpie. - 2008, nr 1, s. 17-18
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce