Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 2/2004

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 2/2004


W czerwcu 2004 r. ukazał się ostatni numer czasopisma pt. "Nowe w Szkole". Miesięcznik był wydawany przez Wydawnictwo Nauczycielskie z Jeleniej Góry. "Nowe w Szkole" cieszyło się uznaniem naszych czytelników. W czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce posiadamy roczniki z lat 2000-2004 (nr 1-6).
W numerze 6/2004 ukazał się interesujący artykuł Doroty Szczepańskiej pt. "Praca z uczniem zdolnym" [ Szczepańska Dorota: Praca z uczniem zdolnym // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, s. 8-12.]
Autorka jest nauczycielką w klasach I-III. W swojej publikacji przedstawiła pomysły pracy z uczniami zdolnymi. W zajęciach wykorzystuje m.in. elementy treningu twórczości, pedagogiki zabawy, synektyki, dramy, twórczego rozwiązywania problemów E.Nęcki, gimnastyki twórczej R.Labana oraz proste techniki relaksacyjne.
Ćwiczenia pogrupowane są na następujące bloki:
  • Myślenie twórcze
  • Expresje emocji twórczości w zajęciach plastycznych, ruchowych oraz werbalnych
  • Umiejętność bycia z ludźmi, zdolności społeczne
Do każdego numeru czasopisma �Nowe w Szkole ukazywała się samoistna wkładka pt. "Kierowanie Szkołą". W numerze 6/2004 "Kierowania Szkołą" opublikowano interesujący artykuł "Szkoła jako ucząca się organizacja: szanse i zagrożenia" [ Elsner Danuta, Żłobecki Edward: Szkoła jako ucząca się organizacja: szanse i zagrożenia // Kierowanie Szkołą. - 2004, nr 6, s. 1-2].
Autorzy Danuta Elsner i Edward Żłobecki zapoznali czytelników z szansami i zagrożeniami pojawiającymi się w procesie przekształcenia szkoły w uczącą się organizację. Lista szans i zagrożeń zamieszczona w artykule była sporządzona w trakcie zajęć zatytułowanych "Ku szkołom jako uczącym się organizacjom", przeprowadzonych na konferencji dla dyrektorów, zorganizowanej przez Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach.
Nauczycielom historii polecam lekturę czasopisma "Wiadomości Historyczne" nr 3 z 2004. Zachęcam do zapoznania się z artykułem pt. "Matura Międzynarodowa: program nauczania historii w ramach międzynarodowego systemu wymagań (International Baccalaureate)" [ Szelągowska Krystyna: Matura Międzynarodowa: program nauczania historii w ramach międzynarodowego systemu wymagań (International Baccalaureate) // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 3, s. 13-19
Krystyna Szelągowska autorka publikacji przedstawiła ogólne zasady programu, wymagane umiejętności, treści nauczania i system oceniania. Scharakteryzowano również przebieg egzaminu maturalnego.
Na temat zreformowanego egzaminu maturalnego z historii wypowiedziała się również na łamach czasopisma "Wiadomości Historyczne" (3/2004) Bożena Anusiewicz - Działak [ Anusiewicz - Działak Bożena: Za rok inna matura - kilka refleksji //Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 3, s. 36-41
Od 2005 r. egzamin maturalny z historii będzie można zdawać na dwóch poziomach. Na poziomie podstawowym uczniowie będą rozwiązywali test, na poziomie rozszerzonym dodatkowo będą analizowali źródła i pisali krótki tekst własny. W 2002 r. został przeprowadzony zewnętrzny egzamin maturalny z historii. Wnioski, które sformułowano po ocenie egzaminu maturalnego z 2002 r. mogą być istotne dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego w 2005 r.
Nauczycieli informatyki, plastyki i wychowania technicznego zachęcam do lektury czasopisma "Wychowanie Techniczne w Szkole: z plastyką". Z pewnością nauczyciele wykorzystają publikowane tam artykuły metodyczne. W numerze 3 z 2004 "Wychowania Technicznego" zamieszczono m.in. scenariusz zajęć z techniki na temat zasad racjonalnego żywienia, scenariusz dotyczący sztuki ludowej oraz propozycje metodyczne związane z obróbką metali [ Dmowska Ewa: Zasady racjonalnego żywienia // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s.13-15; Wiesław Korpikiewicz: Sztuka ludowa a zajęcia z techniki // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 16-19; Sokalska Elżbieta: Moje propozycje lekcji technikum w gimnazjum // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 31-33]
Polecam również artykuł pt. "Przezwiska nauczycieli a ich autorytet" autorstwa Mariana Śnieżyńskiego opublikowany w kwartalniku "Ruch Pedagogiczny" nr 1/2 z 2004 r. [ Śnieżyński Marian: Przezwiska nauczycieli a ich autorytet // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr1/2, s. 38-47]
Według autora "Używanie przezwiska ułatwia uczniom bliższy wzajemny kontakt wewnętrzny. "Drugie miano" staje się, zatem niezbędnym warunkiem znajomości nauczyciela. Nauczyciel bez przezwiska pozostaje dla uczniów osobą nieznaną" [ Tamże, s. 38]
Autor starał się odpowiedzieć na pytanie: Czy istnieje związek miedzy pozytywnie zabarwionymi przezwiskami a autorytetem nauczyciela? W tym celu zostały przeprowadzone badania. Etap pierwszy obejmował lata 1978-1980, drugi etap obejmował lata 1998-2000.
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce