Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 19 stycznia 2022
 
Julian Tuwim w Dziale Zbiorów Specjalnych
Napisał Izabela Łada   
sobota, 19 stycznia 2013
JULIAN TUWIM
Zestawienie zawiera materiały dotyczące życia oraz twórczości  Juliana Tuwima na kasetach VHS, płytach DVD, oraz płytach CD i CD-ROM dostępne w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

Filmy:

Wspomnienia o Julianie Tuwimie [Film] / scen. i real. Tomasz Kamiński.
Nagr.własne,  1997  (Kraków : TVP SA, 1997).
1 kas. wiz. (48 min).
Życie i twórczość Juliana Tuwima.
Tmgv 2545, 780

"Młodość winna być nagła i ostra jak klinga!" [Film] / scen. Władysław Lech Terlecki ; reż. Wiktor Skrzynecki. Nagr.własne, 1994  (Warszawa :  Telewizja Polska S.A.,  1994).
1 kas. wiz. (26 min).
Okoliczności powstania kawiarni literackiej "Pod Pikadorem" w 1918 r. i narodziny pisma "Skamander" w roku 1920 jako trybuny grupy poetów: Juliana Tuwima, Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Lechonia, Antoniego Słonimskiego i Kazimierza Wierzyńskiego. Fragmenty wspomnień Iwaszkiewicza i Tuwima o działalności grupy i jej członkach, wiersze programowe poetów J.Iwaszkiewicza „Idzie Lilith, J.Lechonia „Mochnacki”, A.Słonimskiego „Credo”, J.Tuwima „Teofinia” i K.Wierzyńskiego „Pod Pikadorem”.
Tmgv 484

Skamandryci. Kas. 1 [Film] / scen. Władysław Terlecki ; reż. Wiktor Skrzynecki.
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 (Warszawa : Poltel, 1995).
1 kas. wiz. (80 min).
Pakiet multimedialny. Filmy prezentują działalność społeczno-polityczną i twórczość członków poetyckiej grupy Skamander.
 Zawiera: 1.Młodość winna być nagła i ostra jak klinga (Okoliczności powstania kawiarni literackiej "Pod Pikadorem" w 1918 r. i narodziny pisma "Skamander" w roku 1920 jako trybuny grupy poetów: Juliana Tuwima, Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Lechonia, Antoniego Słonimskiego i Kazimierza Wierzyńskiego. Fragmenty wspomnień Iwaszkiewicza i Tuwima o działalności grupy i jej członkach, wiersze programowe poetów J.Iwaszkiewicza „Idzie Lilith, J.Lechonia „Mochnacki”, A.Słonimskiego „Credo”, J.Tuwima „Teofinia” i K.Wierzyńskiego „Pod Pikadorem”) ; 2.Chmury nad nami rozpal w łunę - Julian Tuwim (1894-1953) (Poeta skandalizujący przedwojenną opinię publiczną: wiersz „Wiosna” z 1918r. Demonstracyjne akcentowanie żydowskiego pochodzenia, a obok tego – poczucie polskości. Cykl wierszy o państwie i „Bal w operze”. Fragmenty wspomnień Słonimskiego i Tuwima o wybuchu grugiej wojny światowej. Emigracyjna tułaczka i powstanie „Kwiatów polskich”. Przyczyny milczenia poety po powrocie do kraju) ; 3.Chodźmy kraść na górach ogień - Kazimierz Wierzyński (1894-1969) (Wspomnienia poety: młodość, udział w Legionach, skamandryci i lata emigracji. Fragm. wierszy, korespondencja z Marią Dąbrowską. Debiut w 1918r. Witalizm, radość życia, tonacja optymistyczna młodzieńczych wierszy Wierzyńskiego. Natura jako dominujący temat późniejszej twórczości. Motywy polityczne w zbiorze „Czarny Polonez” – ataki cenzury PRL-owskiej).
Tmgv 726

Twórcy literatury polskiej [DVD].
Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych,  [2007]  (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1994-1999).
1 płyta wiz. (DVD) (115 min).
Płyta zawiera: 1. 70 urodziny Sławomira Możka - Kostiumik czy ubranko? - trzy miniatury / reż. Tadeusz Nyczek ; zdj. Jacek Siwecki ; muz. Krzysztof Suchodolski (16 min) ; 2."Młodość winna być nagła i ostra jak klinga" / scen. Władysław Lech Terlecki ; reż. Wiktor Skrzynecki ; zdj. Marek Dawid ; opr. muz. Marta Broczkowska (Okoliczności powstania kawiarni literackiej "Pod Pikadorem" w 1918 r. i narodziny pisma "Skamander" w roku 1920 jako trybuny grupy poetów: Juliana Tuwima, Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Lechonia, Antoniego Słonimskiego i Kazimierza Wierzyńskiego. Fragmenty wspomnień Iwaszkiewicza i Tuwima o działalności grupy i jej członkach, wiersze programowe poetów J.Iwaszkiewicza „Idzie Lilith, J.Lechonia „Mochnacki”, A.Słonimskiego „Credo”, J.Tuwima „Teofinia” i K.Wierzyńskiego „Pod Pikadorem”) (25 min) ; 3. "Chmury nad nami rozpal w łunę" - Julian Tuwim (1894-1953) / scen. Władysław Lech Terlecki ; reż. Wiktor Skrzynecki ; zdj. Zdzisław Najda ; opr. muz. Zbigniew Zbrowsk (Poeta skandalizujący przedwojenną opinię publiczną: wiersz „Wiosna” z 1918r. Demonstracyjne akcentowanie żydowskiego pochodzenia, a obok tego – poczucie polskości. Cykl wierszy o państwie i „Bal w operze”. Fragmenty wspomnień Słonimskiego i Tuwima o wybuchu grugiej wojny światowej. Emigracyjna tułaczka i powstanie „Kwiatów polskich”. Przyczyny milczenia poety po powrocie do kraju) ; 3.Chodźmy kraść na górach ogień - Kazimierz Wierzyński (1894-1969) (Wspomnienia poety: młodość, udział w Legionach, skamandryci i lata emigracji. Fragm. wierszy, korespondencja z Marią Dąbrowską. Debiut w 1918r. Witalizm, radość życia, tonacja optymistyczna młodzieńczych wierszy Wierzyńskiego. Natura jako dominujący temat późniejszej twórczości. Motywy polityczne w zbiorze „Czarny Polonez” – ataki cenzury PRL-owskiej) (25 min) ; 4. Czesław Miłosz - Wiara, nadzieja, miłość / scen. Barbara Hanna Kuligowska ; reż. Tadeusz Kijański (24 min) ; 5. "Szaleńcy, wzrośniem kiedyś kłosami mądrości" - Jan Lechoń (1899-1956) / scen. Władysław Terlecki ; reż. Wiktor Skrzynecki ; zdj. Zdzisław Najda ; opr. muz. Zbigniew Zbrowski (25 min).
DVD 523

Antologia literatury emigracyjnej [DVD] / real. Tomasz Kamiński [et al.].
Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych,  [200?]  (Warszawa :  Telewizja Polska S.A.,  1999).
1 płyta wiz. (DVD) (76 min).
Płyta zawiera: 1.Czesław Miłosz (15 min) ; 2.My, Żydzi polscy. Julian Tuwim (2 min) ; 3.Nagroda Nobla - Czesław Miłosz (4 min) ; 4.Sergiusz Piasecki (5 min) ; 5.Powrót z emigracji - Julian Tuwim (3 min) ; 6.Michał Choromański (3 min) ; 7.Józef Czapski (7 min) ; 8.Dom świętego Kazimierza - Cyprian Kamil Norwid (4 min) ; 9.Marek Hłasko (12 min) ; 10.Hłasko w kulturze (6 min) ; 11.Inny świat - Gustaw Herling-Grudziński (4 min) ; 12.Konstanty Jeleński (5 min) ; 13."Kultura" - pismo emigracyjne (5 min).
DVD 253

Julian Tuwim - Moje słowa. Jeden dzień z życia poety [Film] / scen. Zbigniew Dzięgiel, Andrzej Maj ; reż. Andrzej Maj. Nagr.własne,  1998  (Warszawa :  Telewizja Polska S.A.,  1997).
1 kas. wiz. (35 min).
Widowisko poetyckie złożone z popularnych, ale także mniej znanych wierszy Juliana Tuwima - ujęte w opowieść o jednym dniu z życia Poety. Na spektakl składają się różne, zaaranżowane sytuacje, które pokazują Poetę prywatnie. Wszystko zaczyna się od przyjścia Dziennikarki. Jej pytania są pretekstem do przywołania w odpowiedzi fragmentów wierszy. Postaci występujące w widowisku to znajomi i najbliższa rodzina Poety. Oni też rozmawiają między sobą Tuwimowskimi strofami. Nastrojowa, pełna wdzięku inscenizacja, z piękną muzyką i fragmentami śpiewanymi. Wykorzystano m.in. fragmenty wierszy: "Ptasie radio", "Trawo moja zielona", "Stan złotowłosej dziewczynki", "Dzieciństwo", "Dwa wiatry", "Słoń Trąbalski", "Teatr", "Kałuża", "Spóźniony słowik", "Słopiewnie", "Książka", "Najście". Autorzy widowiska cytują także fragmenty wypowiedzi Poety.
Tmgv 956

Literatura polska [DVD].
Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007] (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1994-1999). 1 płyta wiz. (DVD) (168 min).
Płyta zawiera: 1.Na Hożej, Jasnej i Słonecznej... / scen. i real.Andrzej Titkow ; zdj.Andrzej Adamczak [et al.] ; muz.Piotr Moss (55 min) ; 2.Republika marzeń - Bruno Schulz / real.Kamila Szymańczyk (6 min) ; 3.Opowiem Wam o Marku / scen.Jakub Ossowski, Jan Sosiński ; rez.Jan Sosiński ; zdj.Marek Januszewicz ; opr.muz. Zbigniew Zbrowski (47 min) ; 4.Julian Tuwim - Moje słowa. Jeden dzień z życia poety / scen. Zbigniew Dzięgiel, Andrzej Maj ; reż. Andrzej Maj ; zdj. Zbigniew Wichłacz ; muz. Stanisław Radwan (Widowisko poetyckie złożone z popularnych, ale także mniej znanych wierszy Juliana Tuwima - ujęte w opowieść o jednym dniu z życia Poety. Na spektakl składają się różne, zaaranżowane sytuacje, które pokazują Poetę prywatnie. Wszystko zaczyna się od przyjścia Dziennikarki. Jej pytania są pretekstem do przywołania w odpowiedzi fragmentów wierszy. Postaci występujące w widowisku to znajomi i najbliższa rodzina Poety. Oni też rozmawiają między sobą Tuwimowskimi strofami. Nastrojowa, pełna wdzięku inscenizacja, z piękną muzyką i fragmentami śpiewanymi. Wykorzystano m.in. fragmenty wierszy: "Ptasie radio", "Trawo moja zielona", "Stan złotowłosej dziewczynki", "Dzieciństwo", "Dwa wiatry", "Słoń Trąbalski", "Teatr", "Kałuża", "Spóźniony słowik", "Słopiewnie", "Książka", "Najście". Autorzy widowiska cytują także fragmenty wypowiedzi Poety) (35 min) ; 5.Taki to mroczny czas / scen. i reż. Luiza Jesipowicz, Grzegorz Płocha ; zdj. Marek Dawid ; opr.muz. Marek Czapczak (25 min).
DVD 534

Parnas Literacki [DVD] / scen. i reż. Andrzej Maj.
Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007] (Warszawa : Telewizja Polska S.A., TV Polonia, 1997-2000).
1 płyta wiz. (DVD) (47 min).
Płyta zawiera: 1.Julian Tuwim - Moje słowa. Jeden dzień z życia poety / scen.Zbigniew Dzięgiel, Andrzej Maj ; reż.Andrzej Maj ; zdj.Zbigniew Wichłacz ; muz.Stanisław Radwan (Widowisko poetyckie złożone z popularnych, ale także mniej znanych wierszy Juliana Tuwima - ujęte w opowieść o jednym dniu z życia Poety. Na spektakl składają się różne, zaaranżowane sytuacje, które pokazują Poetę prywatnie. Wszystko zaczyna się od przyjścia Dziennikarki. Jej pytania są pretekstem do przywołania w odpowiedzi fragmentów wierszy. Postaci występujące w widowisku to znajomi i najbliższa rodzina Poety. Oni też rozmawiają między sobą Tuwimowskimi strofami. Nastrojowa, pełna wdzięku inscenizacja, z piękną muzyką i fragmentami śpiewanymi. Wykorzystano m.in. fragmenty wierszy: "Ptasie radio", "Trawo moja zielona", "Stan złotowłosej dziewczynki", "Dzieciństwo", "Dwa wiatry", "Słoń Trąbalski", "Teatr", "Kałuża", "Spóźniony słowik", "Słopiewnie", "Książka", "Najście". Autorzy widowiska cytują także fragmenty wypowiedzi Poety) (35 min) ; 2.Maria Kuncewiczowa (6 min) ; 3.Bolesław Leśmian (7 min).
DVD 540

Spotkania z literaturą [DVD].
Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007]  (Warszawa : Telewizja Polska S.A., TV Polonia, 2000-2001).
1 płyta wiz. (DVD) (81 min).
Płyta zawiera: 1."...bo na cóż życie bez miłości" - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska / scen.Barbara Hanna Grzybowska-Kuligowska ; reż.Waldemar Stroński ; opr.muz.Teresa Bancer (33 min) ; 2.Stanisław Dygat (8 min) ; 3.Maria Dąbrowska (8 min) ; 4.Andrzej Strug (8 min) ; 5.Stanisław Wyspiański (8 min) ; 6.Julian Tuwim (8 min) ; 7.Stanisław Ignacy Witkiewicz (8 min).
DVD 521

Spotkania z literaturą [DVD].
Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych,  [2007]  (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1995).
1 płyta wiz. (DVD) (121 min).
Płyta zawiera: 1.Przeszłość jest nieśmiertelna... Jarosław Marek Rymkiewicz / Barbara Hanna Kuligowska ; reż.Paweł Trzaska (28 min) ; Polska poezja współczesna, cz.1: 2.Kwiaty polskie - Julian Tuwim (9 min) ; 3.Campo di Fiori, W Warszawie, Ars Poetica - Czesław Miłosz (13 min) ; 4.Przesłanie Pana Cogito, Dlaczego klasycy - Zbigniew Herbert (6 min) ; 5.Obóz głodowy pod Jasłem, Radość pisania - Wisława Szymborska (6 min) ; Polska poezja współczesna, cz.2: 6.Żart patetyczny, Ocalony - Tadeusz Różewicz (4 min) ; 7.Żart o poezji, Ars Poetica - Stanisław Grochowiak (5 min) ; 8.Wciąż o Ikarach głoszą, Lekcja polskiego - Słowacki - Ernest Bryll (4 min) ; 9.Próba wyjaśnienia - Urszula Kozioł (3 min) ; 10.Prawdziwy portret autora, Sztuka Makowskiego - Jerzy Harasymowicz (3 min) ; 11.Autoportret odczuwany, Karuzela z Madonnami - Miron Białoszewski (9 min) / scen.Barbara Hanna Kuligowska ; reż.Henryk Drygalski ; 12."Zbrojna wyspa" - o Karolu Irzykowskim / scen. i real.Aleksandra Czernecka, Maciej Nowicki ; zdj.Dariusz Pawelec (31 min).
DVD 519

Twórcy literatury [DVD].
Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007] (Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1996-2005).
1 płyta wiz. (DVD) (203 min).
Płyta zawiera: 1. Czesław Miłosz w Berkeley / scen. i reż. Tomasz Kamiński ; zdj. Jeremi Grzywa ; opr. muz. Jerzy Hemzaczek (53 min) ; 2. Tadeusz Różewicz / scen. Andrzej Sapija, Maria Dębicz ; reż. Andrzej Sapija ; zdj. Henryk Janas, Tadeusz Owsianko, Andrzej Sapija ; muz. Tadeusz Woźniak, Piotr Woźniak (59 min) ; 3. Mandarynki i pomarańcze - Julian Tuwim / scen. i reż. Wojciech Kościelniak ; muz. Leszek Możdżer (46 min) ; 4. Mikołaj Rej z Nagłowic / scen. i reż. Dorota Latour ; zdj. Mirosław Skrzypczak, Piotr Augustynek ; muz. Alicja Gandecka (15 min) ; 5.Kraj lat dziecinnych / scen. i real. Ewa Szakalicka ; zdj. Krzysztof Więckowski ; opr. muz. Marek Czapczak (30 min).
DVD 529

Poezjo! Jakie twoje imię? [Film] / scen. i real. Dorota Ceran.
Nagr.własne, 1994 (Łódź : TVP, 1991)
1 kas. wiz. (25 min).
Dokumentalno-poetycki film o Julianie Tuwimie łączący obrazy miejsc, z którymi poeta był związany, z lekturą wierszy, w których je opisał, wspomnieniami jego przyjaciół, znajomych i bliskich oraz archiwaliami i ikonografią.
Tmgv 457

Mandarynki i pomarańcze - Julian Tuwim [Film] / scen. i reż. Wojciech Kościelniak.
Nagr.własne, 2003 (Wrocław : Telewizja Polska S.A., 2003).
1 kas. wiz. (47 min).
Piosenki i wiersze Juliana Tuwima podczas koncertu galowego "Mandarynki i pomarańcze" zarejestrowanego podczas 24 Przeglądu Piosenki Aktorskiej "Artyści Piosenki" Wrocław 2003.
Tmgv 2022

Chcecie bajki oto bajka [DVD].
Łódź :  Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych,  200?  (Warszawa :  Telewizja Polska S.A.,  1996-1997). 1 płyta wiz. (DVD) (158 min).
Płyta zawiera: 1.Chcecie bajki oto bajka / Jan Brzechwa ; real.F.Erol, Tomasz Pijanowski [et al.] ; muz.Marek Majewski ; wyst.Danuta Szaflarska, Wiktor Zborowski (Inscenizacje wierszy: "Sum", "Głowa w piasku", "Muł", "Śledzie po obiedzie") (42 min) ; 2.Dookoła stołu / scen.Elżbieta Zaleska ; reż. i real.Barbara Borys-Damięcka ; zdj.Adam Burzyński, Waldemar Bala, Włodzimierz Straszkiewicz ; wyst.Anna Seniuk, Maria Pakulnis, Krzysztof Kowalewski (W programie wykorzystano wiersze J.Brzechwy: "Na straganie", "Kokoszka - smakoszka", "Jajko", "Pomidor", "Rzepa i miód", "Wrona i ser" ; L.J.Kerna: "Kakao" ; J.Kulmowej: "Mleko", "Przepis na mazurek" ; J.Papuzińskiej: "Uczta" ; T.Śliwiaka: "Ważył lis razy kilka", "Spotkał kucharz krokodyla", "Słoń w sklepie z porcelaną" ; J.Tuwima: "Warzywa", "Słowik" ; W.Chotomskiej: "Wyliczanka herbaciana" ; A.Fredry: "Osiołkowi w żłoby dano") (23 min) ; 3.Pokój do wynajęcia / Anna Onichimowska ; reż.Marek Gracz ; zdj.Krzysztof Ptak ; muz.Jacej Łągwa ; wyst.Jan Zirk-Sadowski, Jan Pochyra, Agata Piotrowska, Andrzej Mastalerz, Janina Borońska [et al.] (54 min) ; 4.Leśne licho / Gabriela Górska ; scen. i reż.Cezary Murawski ; zdj.Andrzej Jaroszewicz ; muz.Jan Janga-Tomaszewski ; wyst.Łukasz Lewandowski, Karolina Dryzner, Rafał Rutkowski [et al.] (Poetycka baśń o samotności i przyjaźni, ciekawości świata i potrzebie bycia razem - w ciekawej, pobudzającej wyobraźnię inscenizacji) (39 min).
DVD 1648

Dookoła stołu [Film] / scen. Elżbieta Zaleska ; reż. i real. Barbara Borys-Damięcka.
1 kas. wiz. (22 min). Nagr.własne, 200? (Warszawa : Telewizja Polska, 199?).
Inscenizacja wierszy. W programie wykorzystano wiersze J.Brzechwy: "Na straganie", "Kokoszka - smakoszka", "Jajko", "Pomidor", "Rzepa i miód", "Wrona i ser" ; L.J.Kerna: "Kakao" ; J.Kulmowej: "Mleko", "Przepis na mazurek" ; J.Papuzińskiej: "Uczta" ; T.Śliwiaka: "Ważył lis razy kilka", "Spotkał kucharz krokodyla", "Słoń w sklepie z porcelaną" ; J.Tuwima: "Warzywa", "Słowik" ; W.Chotomskiej: "Wyliczanka herbaciana" ; A.Fredry: "Osiołkowi w żłoby dano").
Tmgv 915

Julian Tuwim - wiersze [Film] / Julian Tuwim ; reż. Anna Minkiewicz. Nagr. własne, 2010  (Warszawa : Telewizja Polska S.A., [1979]). 1 kas. wiz. (13 min).
Wiersze Juliana Tuwima w znakomitym wydaniu aktorskim.
Spektakl zawiera: 1.Ptasie radio ; 2.Rzepka ; 3.Lokomotywa.
Tmgv 2871

Opowieści Dziwnoluda. Cz. 1, kas. 1 [Film] / scen. Barbara Hanna Kuligowska ; reż. Marcin Sławiński, Cezary Morawski.
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 (Warszawa : Poltel, 1995).
1 kas. wiz. (140 min).
Pakiet multimedialny. Widowiska, w których prezentowana jest twórczość wybitnych poetów, klasyków literatury dziecięcej, m.in. J.Brzechwy, M.Buczkówny, A.Fredry, S.Jachowicza, Cz.Janczarskiego, M.Konopnickiej, L.Krzemienieckiej, J.Kulmowej, E.Szelburg-Zarembiny, J.Tuwima, D.Wawiłow.
Zawiera: 1.Wizyta w lesie (Las i różne w nim sytuacje w wierszach: T.Szymy – Wiersz o wierszu ; J.Porazińskiej – Lesie nasz zielony ; J.Brzechwy – Sowa, Księżyc, Ptasi mózg, Krasnoludki ; J.Tuwima – Spóźniony słowik ; M.Buczkówny – Niezwykły festiwal) ; 2.W chomikowej gospodzie (Wady ludzkie w wierszach: J.Tuwima – Zosia Samosia, Rycerz Krzykalski ; J.Brzechwy – Samochwała, Muł, Zapałka ; Z.Lengrena – Siłacz ; M.Konopnickiej – Na zasadzce, Muchy samochwały) ; 3.Na podwórku (Bohaterzy wiejskiego podwórka – zwierzęta gospodarskie w wierszach: M.Konopnickiej – Nasza wioska, Żuczek ; J.Brzechwy – Kwoka, Kokoszka-Smakoszka, Kaczka dziwaczka ; D.Gellnerowej – Kaczorkowe buty ; K.Artyniewicz – Bociek ; H.Szayerowej – Złote jaja ; Z.Lengrena – Szczere wyznanie ; L.Pijanowskiego – Kolorowa krowa) ; 4.W dżungli (O dżungli i mieszkajacych w niej zwierzętach w utworach: M.Samozwaniec – Małpi pomysł ; J.Brzechwy – Małpa, Lew, Papuga, Tygrys, Pantera, Struś, Głowa w piasku, Wielbłąd i hiena, Hipopotam ; T.Śliwiaka – Dwie brzydkie papugi ; J.Tuwima – Słoń trąbalski ; J.Kulmowej – Zasypianie hipopotama) ; 5.Ku przestrodze (Wady i przywary w poezji: J.Brzechwy – Król i Błazen, Żołądek ; S.Jachowicza – Chory kotek, Mucha ; A.Fredry – Paweł i Gaweł, Małpa w kąpieli ; T.Kubiaka – Spotkał się paw z pawiem) ; 6.Podróż w nieznane (Wizyty w dziwnych miejscach w utworach: J.Tuwima – Ptasie radio, O Panu Tralalińskim ; J.Brzechwy – Chrząszcz ; W.Chotomskiej – Bańkowice Mydlane) ; 7.Ptasie gadanie (Ptaki oraz ich przywary w wierszach: H.Ożogowskiej – Spotkanie ; J.Brzechwy – Sroka, Wrona i ser, Lis i jaskółka, Kos, Żuraw i czapla, Sójka ; T.Śliwiaka – Kaczor i mewa) ; 8.Jak cię widzą, tak cię piszą (Prezentacja wad dzieci w utworach: J.Brzechwy – Kłótnia zabawek, Kłamczucha, Skarżypyta, Michałek, Natka-Szczerbatka, Ziewadło ; J.Tuwima – O Grzesiu kłamczuchu ; I.Sikiryckiego – Wyznanie).
Tmgv 714

Opowieści Dziwnoluda. Cz. 1, kas. 2 [Film] / scen. Barbara Hanna Kuligowska ; reż. Marcin Sławiński, Cezary Morawski.
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 (Warszawa : Poltel, 1995).
1 kas. wiz. (140 min).
Pakiet multimedialny. Widowiska, w których prezentowana jest twórczość wybitnych poetów, klasyków literatury dziecięcej, m.in. J.Brzechwy, M.Buczkówny, A.Fredry, S.Jachowicza, Cz.Janczarskiego, M.Konopnickiej, L.Krzemienieckiej, J.Kulmowej, E.Szelburg-Zarembiny, J.Tuwima, D.Wawiłow.
Zawiera: 1.Dziwne zdarzenia (Sytuacje i dziwne zdarzenia w utworach: H.Łochockiej – Czy są morza koralowe, Dudki i czubki ; T.Śliwiaka – Wilk u dentysty, Zakochana żaba ; J.Brzechwy – Rozmawiała gęś z prosięciem, Żuk, Kto z kim przestaje) ; 2.W królestwie kotów (Koty w wierszach: L.J.Kerna – W królestwie kotów, Hrabina, Wywiad z Syjampolem, Panie kocie ; J.Tuwima – Kotek ; W.Grodzińskiej – Były sobie koty dwa ; S.Szydłowskiego – Mruczołek, Idzie kot ; J.Kulmowej – Grajmruczenie ; R.Przymusa – Opowieść o pewnym kocie ; S.Jachowicza – Chory kotek) ; 3."Zimowe uroki" (Inscenizacja wierszy „zimowych”: Cz.Janczarskiego – Szron, Jedzie zima ; E.Szymańskiego – Lepimy bałwana, Mróz ; L.J.Kerna – Śnieg ; T.Śliwiaka – Śniegowy bałwan, Lipiec w kożuchu, Rozmowa śniegowych bałwanów, Uparta zima ; E.Szelburg-Zarembiny – Jedzie styczeń ; J.Kulmowej – Zimowe słowiki, Kogut ; M.Konopnickiej – Ślizgawka, Zła zima) ; 4.Na straganie (Warzywa i owoce w utworach: J.Brzechwy – Na straganie, Arbuz, Pomidor, Chrzan, Ćwikła ; L.J.Kerna – Ślub ; J.Tuwima – Warzywa ; J.Sztaudyngera – A gdzie gruszka rośnie ; Cz..Janczarskiego – Co się wkoło zieleni ; W.Ścisłowskiego – Kłótnia) ; 5.Klub dwunastu miesięcy (Wiersze o miesiącach: L.Krzemienieckiej – Pory roku ; E.Szelburg-Zarembiny – Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień ; T.Śliwiaka – Klub dwunastu miesięcy, Luty i marzec, Poszedł marzec na wagary, Panie Listopadzie ; J.Ficowskiego – Zielona Majka, Lipiec ; J.Krakowskiego – Nowy Rok) ; 6.Zuchy nad zuchami (Leniuchy, brudasy, tchórze itp. w poezji dziecięcej: J.Kulmowej – Gdybym miał dziesięć rąk ; H.Bechlerowej – Krwawy ryś ; L.J.Kerna – Piotruś i powietrze ; M.Konopnickiej – Stefek Burczymucha ; J.Brzechwy – Leń, Brudas ; J.Ficowskiego – Czy w niedzielę będzie tęcza? ; A.Rymkiewicza – Dziwny zuch) ; 7.Apli, papli, bą... czyli wyliczanki, rymowanki (Montaż poetycki wyliczanek i rymowanek dziecięcych: S.Grochowiaka – Wyliczanki ; A.Przemyskiej – Niebieskie niebo ; J.Papuzińskiej – Wyliczanka ; D.Wawiłow – Dziwny pies ; L.J.Kerna – Wąsy, Piłka ; E.Burakowskiej – Skakanka ; W.Ścisłowskiego – Raz, dwa, trzy, Wyliczanki, rymowanki) ; 8.Na łące (Utwory opiewające urodę łąki: Cz.Janczarskiego – O świerszczyku co przepiłował skrzypce ; W.Ścisłowskiego – Biedronka, Motyl w motelu, Paź królowej, Admirał Rusałka, Szczypawka, Pająk krzyżak, Mucha ; I.Sikiryckiego – Biedronka i muchomor, Szczypawka ; T.Śliwiaka – Dlaczego mrówki chodzą boso ; J.Brzechwy – Pająk i muchy ; H.Łochockiej – Pod dziewanną).
Tmgv 715

Opowieści Dziwnoluda. Cz. 2, kas. 1 [Film] / scen. Barbara Hanna Kuligowska ; reż. Marcin Sławiński, Cezary Morawski.
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 (Warszawa : Poltel, 1995).
1 kas. wiz. (100 min).
Pakiet multimedialny. Poetyckie, barwne i zabawne widowiska zrealizowane według wierszy Juliana Tuwima, Magdaleny Samozwaniec, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jerzego Ficowskiego, Ludwika Jerzego Kerna, Jana Brzechwy, Tadeusza Śliwiaka, Wandy Chotomskiej, Joanny Kulmowej i innych.
Zawiera: 1.W konwaliowej gospodzie (Wesołe spotkania, zabawy i rozmowy leśnych kwiatów i owadów w wierszach – M.Konopnickiej – Nasze kwiaty ; Cz.Janczarskiego – Co się wokoło zieleni ; L.Mariańskiej – Pod czerwonym raczkiem ; W.Ścisłowskiego – Zielone igraszki ; K.Pokorskiego – Na łące ; W.Grodzieńskiej – Biedronka i bąk ; J.Pollakówny – Lwie paszcze ; H.Bechlerowej ; W konwaliowej gospodzie, Mak) ; 2.Mój pies (Spotkania i rozmowy psów różnej rasy i maści w utworach: J.Brzechwy – Czarodziejski pies, Szczeniątka, Psie smutki ; K.Pokorskiej – Pudel ; A.Rymkiewicza – Mój pies ; J.Ratajczaka – Mój pies ; J.Tuwima - Dżoncia ; R.Przymusa – Pies ; L.J.Kerna – Na kanapie) ; 3.Kochane urwisy (Różne dziecięce wady i przywary: dzieci niesforne i leniwe, nie chcące się uczyć, ale także niepoprawni nauczyciele – według utworów: M.Buczkówny – Przygoda na białym morzu ; I.Sikiryckiego – Spryciarz, Świetlik, Rozmowa, Naiwny ; M.Samozwaniec – Cekulara ; J.Jesionowskiego – Czterech mazgajów, Skąpiec ; K.Iłłakowiczówny – Leniuch ; J.Huszczy -  O pewnej dziewczynce, O pewnym chłopczyku) ; 4.W szkole (Spotkania i rozmowy na szkolnym korytarzu leniwego dyżurnego, lizusa, plotkarza oraz ożywionych szkolnych przedmiotów na podstawie wierszy: J.Brzechwy – Globus, Atrament i kreda ; K.Szpalskiego i M.Załuckiego – Dyżurny Ptyś, Ada co podpowiada ; E.Zechenter-Spławińskiej – Gdzie się dwóch bije ; I.Sikiryckiego – Lizus, Biegaczka ; Z.Lengrena – Tajemnica) ; 5.Na strychu (Rozmowy, dyskusje i sprzeczki sprzętów wyrzuconych na strych wg utworów: M.Szyszko – Maszyna do pisania, Odkurzacz ; T.Śliwiaka – Zwariowany parasol, Łyżka i widelec, Taniec z termometrem, Wielka w kuchni awantura ; W.Fabera – Płaczący parasol ; D.Gellnerowej – Widelec ; H.Szayerowej – Ementaler ; J.Brzechwy – Łata i dziura, Talerz ; R.Twardocha – Sprzeczka) ; 6.Ryby, żaby, raki (Zwierzęta świata podwodnego wychwalają swoją urodę i wszelkie zalety, wg utworów: J.Brzechwy – Ryby, żaby i raki, Sum, Ryby: śledź i dorsz, Kijanki ; W.Ścisłowskiego – Flądra ; R.Przymusa – Wieloryb ; H.Łochockiej – Wędrówki węgorza, Rak czupirak i rybka złośnica).
Tmgv 716

Opowieści Dziwnoluda. Cz. 2, kas. 2 [Film] / scen. Barbara Hanna Kuligowska ; reż. Marcin Sławiński, Cezary Morawski.
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 (Warszawa : Poltel, 1995).
1 kas. wiz. (100 min).
Pakiet multimedialny. Poetyckie, barwne i zabawne widowiska zrealizowane według wierszy Juliana Tuwima, Magdaleny Samozwaniec, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jerzego Ficowskiego, Ludwika Jerzego Kerna, Jana Brzechwy, Tadeusza Śliwiaka, Wandy Chotomskiej, Joanny Kulmowej i innych.
Zawiera: 1.Ptasie plotki (Dyskusje i przekomarzanie się ptaków w utworach: R.Twardocha – Nieporozumienie, Kruk mruk ; J.Brzechwy – Rozrzutny wróbel ; H.Łochockiej – Zostaje z nami na zimowe dni, Urząd pocztowy ; J.Kiersta – Dzięcioł ; T.Kubiaka – Nadąsany gołąb ; B.Lewandowskiej – Oto jestem ; J.Kulmowej – Osowiały wierszyk ; E.Szulburg-Zarembiny – Idzie niebo) ; 2.W buszu (Rozmowy zwierząt w utworach: W.Chotomskiej – Gdyby tygrysy jadły irysy ; H.Łochockiej – Tukan szuka żony, Nieporozumienie ; A.Rymkiewicza – Żyrafa i zebra ; M.Buczkówny – Nosorożec, Leniwiec ; B.Lewandowskiej – Słoniu, nie graj w berka ; R.Twardocha – Yogi kuty na cztery nogi) ; 3.W zagrodzie (Rozmowy świnek, kaczek, baranów, konia, krowy i kury z wykorzystaniem wierszy: T.Fangrata – Taka śmieszna historyjka ;  H.Łochockiej – Chlewikowa elegancja, Cielę i tele ; W.Borudzkiej – Szóste kaczę ; B.Brzezińskiego – Barania głowa ; J.Brzechwy – Dwa razy dwa, Fruwająca krowa) ; 4.Odgłosy łąki (Przeżycia i przygody różnych zwierząt żyjących na łące z niewielkim „oczkiem wodnym” w utworach: L.Mariańskiej – Muzyka, Kret ; W.Broniewskiego – Gramy w zielone ; W.Woroszylskiego – Żaba ; M.Czerkawskiej – Przed odlotem ; W.Grodzieńskiej – Bocian i żabki ; J.Brzechwy – Żaby ; J.Ficowskiego – Rozmowa  ze ślimakiem ; M.Buczkówny – Koncert życzeń ; A.Rymkiewicza – Bocian i żaby) ; 5.Dziwne rymowanki (Spotkanie zabawek grających w „wyliczanki” na placu zabaw i gier dla dzieci w utworach: A.Kamińskiej – Miasto ; J.Fickowskiej – Dziwna rymowanka ; T.Kubiaka – Piosenka ; J.Pollakówny – Kółko graniaste ; A.Marianowicza – Pan Żaba ; E.Burakowskiej – Niegrzeczna piłka ; J.Brzechwy – Katar ; J.Tuwima – Figielek ; J.Przybosia – Czary-mary) ; 6.Na wsi (Spotkania i rozmowy zwierząt żyjących na wiejskim podwórku opisane w utworach: J.Tuwima – Trudny rachunek ; H.Bechlerowej – Koziołeczek, Dwa kotki ; E.Zechenter-Spławińskiej – Nie pamięta wół jak cielęciem był, Jak mysz pod miotłą ; T.Kubiaka – Co się zwierzętom śni ; K.I.Gałczyńskiego – Sen psa ; W.Grodzieńskiej – O ślimaku, co szukał wiosny).
Tmgv 717

Wisła płynie... [Film] / scen. i real. Szymon Wdowiak.
Nagr.własne, 1991 (Warszawa : TVP, 1991).
1 kas. wiz. (26 min).
Impresja filmowa wg epilogu do "Kwiatów Polskich" Juliana Tuwima na tle przyrody nadwiślanej.
Tmgv 69

Zosia Samosia [Film] / scen. Maria Guzy ; reż. Stanisław Zajączkowski.
Nagr.własne, 1997 (Kraków : TVP SA, 1996).
1 kas. wiz. (23 min).
Inscenizacja wierszy: Zosia Samosia - J. Tuwima, Szkoła papug - W. Ścisłowskiego, Kłopoty z geografią - W. Jesionowskiego, Zwierciadełka - T. Gicgiera, W szkole - M. Konopnickiej, Kłopoty z ortografią - W. Grodzieńskiej, To bardzo źle - J. Minkiewicza, Egzamin - J. Jesionowskiego, Krasnoludek - M. Samozwaniec oraz piosenki dla dzieci.
 Zawiera: 1. Zosia Samosia ; 2. Szkoła papug ; 3. Kłopoty z geografią ; 4. Zwierciadełka ; 5. W szkole ; 6. W szkole ; 7. Kłopoty z ortografią ; 8. To bardzo źle ; 9. Egzamin ; 10. Krasnoludek ; 11. Czwarta klasa na obcasach ; 12. Sposób na dwóje ; 13. Nasza szkoła.
Tmgv 805

Wiersze dla dzieci [Film] / reż. i real. Barbara Borys-Damięcka.
Nagr. własne, 2010  (Warszawa : Telewizja Polska S.A., [ca 1980]).
1 kas. wiz. (22 min).
Wiersze dla dzieci znanych autorów w wykonaniu znakomitych aktorów.
 Zawiera: 1. Słoń Trąbalski ; 2. Dwa jeże ; 3. Okulary ; 4. Parasol wuja Filipa ; 5. Pytalski ; 6. Siedmiomilowe buty ; 7. Przyjście lata ; 8. Bagaż ; 9. Żyrafa u fotografa ; 10. Cień ; 11. Indyk ; 12. Co się zwierzętom śni.
Tmgv 2871


Multimedialna prezentacja utworów na płycie CD-ROM

Multimedialny świat Juliana Tuwima [Dokument elektroniczny] / Julian Tuwim.
Zawiera: Abecadło; Bambo; Cuda i dziwy; Dwa Michały; Dyzio marzyciel; Figielek; Idzie Grześ; Kotek; Lokomotywa; Mróz; O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci; O Panu Tralalińskim; Okulary; Pan Maluśkiewicz i wieloryb; Pstryk; Ptasie plotki; Ptasie radio; Rycerz Krzykalski; Rzeczka; Słoń Trąbalski; Spóźniony słowik; Taniec; Trudny rachunek; Wszyscy dla wszystkich; Zosia Samosia.
Wiersze Tuwima, znane na pamięć kilku pokoleniom Polaków, w połączeniu z możliwościami komputerowego nośnika multimedialnego nabierają nowego, niepowtarzalnego kolorytu. Dzieci mogą pomóc roztargnionemu Panu Hilaremu w poszukiwaniach jego "zgubionych" okularów, właściwie uporządkować Abecadło, które "z pieca spadło", pomóc upartej Zosi Samosi w domowych porządkach, zatańczyć z Dwoma Michałami czy też wybrać się we wspaniałą podróż słynną Lokomotywą.
CD 313


Nagrania audio wierszy oraz piosenki powstałe na podstawie utworów Juliana Tuwima na płytach CD

Lektury Szkolne : klasa 2. cz.1 [Dok. dźw.] / - [Warszawa ?] : Bon Ton, p 2005.
[Warszawa ?] : Bon Ton, p 2005.
1 płyta [CD] (1 godz 9 min) : digital, stereo ; 12 cm.
Zawiera : 1.Słoń Trąbalski / Julian Tuwim (2:56) ; 2.Idzie niebo ciemną nocą / Ewa Szelburg-Zarembina (23:43) ; 3.Puc, Bursztyn i goście / Jan Grabowski (24:14) ; 4.Szewczyk Dratewka / Janina Porazińska (18:49).
CD 1064

Lokomotywa [Dok. dźw.] / Julian Tuwim.
Warszawa : A.A.MTJ, p 2007.
1 płyta [CD] (ca 36 min) : digital, stereo ; 12 cm.
W.Nowakowski czyta znane Wiersze J.Tuwima: 1.Lokomotywa (3:50) ; 2.Rzepka (4:35) ; 3.Ptasie radio (3:25) ; 4.Słoń Trąbalski (3:25) ; 5.Skakanka (1:00) ; 6.Figielek (0:45) ; 7.Gabryś (1:00) ; 8.Bambo (0:50) ; 9.Abecadło (0:45) ; 10.Taniec (0:40) ; 11.Pstryk (1:10) ; 12.O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci (1:35) ; 13.Dyzio marzyciel (1:00) ; 14.Stół (1:05) ; 15.Trudny rachunek (1:00) ; 16.Kapuśniaczek (1:15) ; 17.W aeroplanie (3:00) ; 18.Kotek (1:00).
CD 1106

Poczytaj mi tato. 1 [Dokument dźwiękowy].
Warszawa : BMG Poland, p. 2002.
1 płyta CD (58 min) : digital, stereo ; 12 cm.
Zawiera: 1.Bajeczny uśmiech twój / muz.Marek Sośnicki ; sł.Krzysztof Gosztyła (3:32) ; 2.Kaczka Dziwaczka / Jan Brzechwa (1:23) ; 3.Orzech / Jan Brzechwa (2:04) ; 4.Sum / Jan Brzechwa (2:12) ; 5.Żuk / Jan Brzechwa (1:07); 6.Na straganie / Jan Brzechwa (1:44) ; 7.Żaba / Jan Brzechwa (1:35) ; 8.Stryjek / Jan Brzechwa (3:13) ; 9.Samochwała / Jan Brzechwa (0:58) ; 10.Hipopotam / Jan Brzechwy (1:37) ; 11.Kwoka / Jan Brzechwa (1:21) ; 12.Prot i Filip / Jan Brzechwa (2:32) ; 13.Skarżypyta / Jan Brzechwa (0:31) ; 14.Wrona i ser / Jan Brzechwa (1:40) ; 15.Siedmiomilowe buty / Jan Brzechwa (1:52) ; 16.Dwa koguty / Jan Brzechwa (4:32) ; 17.Leń / Jan Brzechwa (1:43) ; 18.Chrząszcz / Jan Brzechwa (1:40) ; 19.Grzyby / Jan Brzechwa (2:01) ; 20.Dwa jeże / Ludwik Jerzy Kern (1:25) ; 21.Słoń Trąbalski / Julian Tuwim (3:14) ; 22.Zosia Samosia / Julian Tuwim (1:24) ; 23.Okulary / Julian Tuwim (1:07) ; 24.O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci / Julian Tuwim (1:47) ; 25.Pan Maluśkiewicz i wieloryb / Julian Tuwim (4:26) ; 26.Ptasie radio / Julian Tuwim (4:14) ; Klej / Jan Brzechwa (1:50).
CD 1251

Poczytaj mi tato. 2 [Dokument dźwiękowy].
Warszawa : BMG Poland, p. 2002.
1 płyta CD (60 min) : digital, stereo ; 12 cm.
Zawiera: 1.Dobry potwór nie jest zły / tekst i muzyka Kayah (2:44) ; 2.Rzepka / Julian Tuwim (4:03) ; 3.Baśń o Korsarzu Palemonie / Jan Brzechwa (22:37) ; 4.Lokomotywa / Julian Tuwim (4:08) ; 5.Pan Drops i jego trupa / Jan Brzechwa (23:05) ; 6.Bajeczny uśmiech twój / muz.Marek Sośnicki ; sł.Krzysztof Gosztyła (3:32).
CD 1252

Poczytaj mi tato. 3 [Dokument dźwiękowy].
Warszawa : BMG Poland, p. 2003.
1 płyta CD (64 min) : digital, stereo ; 12 cm.
Zawiera: 1.Dobry potwór nie jest zły / tekst i muzyka Kayah (2:44) ; 2.Ballada o uprzejmym rycerzu / Wiera Badalska (3:04) ; 3.W aeroplanie / Julian Tuwim (2:57) ; 4.Małpa w kąpieli / Aleksander Fredro (1:38) ; 5.Cztery koty / Ludwik Jerzy Kern (1:13) ; 6.Kawka / Ludwik Jerzy Kern (1:36) ; 7.Mądra poduszka / Ludwik Jerzy Kern (3:56) ; 8.Stefek Burczymucha / Maria Konopnicka (1:58) ; 9.Kaczki / Jan Brzechwa (2:16) ; 10.Entliczek Pentliczek / Jan Brzechwa (1:16) ; 11.Piotruś i powietrze / Ludwik Jerzy Kern (1:46) ; 12.Pan Szczuka / Jan Brzechwa (3:25) ; 13.Dziwna rymowanka / Jerzy Ficowski (0:59) ; 14.Konik polny i Boża Krówka / Jan Brzechwa (1:28) ; 15.Chory kotek / Stanisław Jachowicz (1:38) ; 16.Wakacje zabawek / Ludwik Jerzy Kern (4:50) ; 17.Skąpiec / Jerzy Jesionowski (1:21) ; 18.Gadatliwe żabki / Tadeusz Śliwiak (1:58) ; 19.Na kanapie / Ludwik Jerzy Kern (0:55) ; 20.Kolorowa krowa / Lech Pijanowski (2:10) ; 21.Ćwikła / Jan Brzechwa (0:56) ; 22.Kałużyści / Danuta Wawiłow (0:52) ; 23.Sójka / Jan Brzechwa (2:28) ; 24.Paw i Bolek / Ludwik Jerzy Kern (3:15) ; 25.Sroka / Jan Brzechwa (0:51) ; 26.Rycerz Krzykalski / Julian Tuwim (1:09) ; 27.Spóźniony słowik / Julian Tuwim (1:30) ; 28.Bańkowice mydlane / Wanda Chotomska (1:38) ; 29.Był sobie niedźwiedź / Ludwik Jerzy Kern (3:00) ; 30."Bajeczny usmiech Twoj" / muz.Marek Sośnicki ; sł.Krzysztof Gosztyła (3:32) ; 31.Pozdrowienia.
CD 1253

Wesołe wierszyki [Dok. dźw.] / Julian Tuwim.
Wrocław : Siedmioróg, cop. 2007.
1 płyta [CD] (ca 41 min) : digital, stereo ; 12 cm.
Płyta zawiera najpopularniejsze wiersze J. Tuwima: 1.Słoń Trąbalski (4:22) ; 2.Cuda i dziwy (1:04) ; 3.Bambo (1:04) ; 4.Rycerz Krzykalski (1:10) ; 5.Kotek (1:21) ; 6.O panu Tralalińskim (2:49) ; 7.Spóźniony słowik (1:31) ; 8.Pstryk (1:08) ; 9.Figielek (1:24) ; 10.Pan Maluśkiewicz i wieloryb (4:48) ; 11.Lokomotywa (4:46) ; 12.Zosia Samosia (1:24) ; 13.Okulary (1:00) ; 14.O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci (1:56) ; 15.Ptasie radio (3:24) ; 16.Stół (1:17) ; 17.Rzeczka (0:47) ; 18.Wszyscy dla wszystkich (0:47) ; 19.Mróz (1:28) ; 20.W aeroplanie (3:36).
CD 1102

Michał Bajor dla dzieci [Dokument dźwiękowy] / słowa Jan Brzechwa, Julian Tuwim ; muzyka Piotr Rubik.
Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p. 2008.
1 płyta CD (41 min) : digital, stereo ; 12 cm.
Płyta zawiera: 1.Bambo ; 2.Kokoszka smakoszka ; 3.Tańcowała igła z nitką ; 4.Jeż ; 5.Leń ; 6.Lokomotywa ; 7.Pomidor ; 8.Stonoga ; 9.Na straganie ; 10.Żuk ; 11. Mucha ; 12.Siedmiomilowe buty ; 13.Żuraw i czapla.
CD 1235

Przedszkolaki [Dokument dźwiękowy] / aranżacja Kuba Stankiewicz ; śpiewa Inga Lewandowska.
Wrocław : Siedmioróg, 2004.
1 płyta [CD] (49 min) : digital, stereo. ; 12 cm.
Zawiera: 1.Przedszkolaki / sł.J.Cygan, muz.K.Stankiewicz (1:29) ; 2.Jestem sobie przdszkolaczek / sł.M.Terlikowska, muz.L.Miklaszewski (1:39) ; 3.Każde dziecko chce być kochane / sł.J.Cygan, muz.I.Lewandowska (1:31) ; 4.Pan Listopad gra na basie / sł.Z. Holska-Albekier, muz.K.Kwiatkowska (1:57) ; 5.Ola i liście / sł.L.Krzemieniecka, muz.M.Cukier (2:20) ; 6.Tak się zachmurzyło / muz.Z.Dyktor-Dąbrowska (2:19) ; 7.Strojnisia choinka / sł.J.Mackiewicz, muz.K.Kwiatkowska (2:20) ; 8.Sanna / sł.B.Kossuth, muz.A.Markiewicz (1:29) ; 9.Kwiatki-bratki / sł.D.Gellner, muz.B.Kolago (1:59) ; 10.Wiosna w błękitnej sukience / sł.E.Zawistowska ; muz.S Marciniak (2:51) ; 11.Szła kaczuszka / sł.L.Krzemieniecka, muz.F.Leszczyńska (1:43) ; 12.Pies na medal / sł.W.Chotomska, muz.A.Markiewicz (2:31) ; 13.Żabka (2:42) ; 14.My jesteśmy krasnoludki / sł. i muz.tradycyjna (1:44) ; 15. Po łące biega lato / sł.B.Lewandowska, muz.K.Kwiatkowska (1:57) ; 16.Wesoła kąpiel / sł.W.Bodalska, muz.E.Pałłasz (2:02) ; 17.Bambo / sł.J.Tuwim, muz.K.Stankiewicz (2:01) ; 18.Popołudniowa kołysanka / sł.J.Cygan, muz.K.stankiewicz (2:26) ; 19.Kolorowe kredki / sł.W.Bodalska, muz.M.Sawa (1:48) ; 20.Na cztery i na sześć / sł.D.Gellner, muz.K.Kwiatkowska (2:34) ; 21.Bal w przedszkolu / sł.L.Krzemieniecka, muz.F.Leszczyńska (1:57) ; 22.Zapowiedzi (zapowiedzi instrumentów) (3:26) ; 23.Jagódki (2:20).
CD 1334

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce