Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 24 czerwca 2024
 
Serwis prasowy 4/2003

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 4/2003


“Sprawa toruńska” stała się bardzo głośna. Uczniowie nagrali kamerą wideo sposoby i metody dręczenia swojego nauczyciela języka angielskiego. Nagranie zostało odtworzone w telewizji; zobaczyła je cała Polska. Przez gazety przetoczyła się fala artykułów, głosów w dyskusji, oświadczeń. Przypuszczalnie nie było w kraju szkoły, w której nie mówiono o tych wydarzeniach.
Miesięcznik “Dyrektor Szkoły” również podejmuje na swoich łamach problem agresji skierowanej od uczniów do nauczyciela. W numerze 11/2003 opublikowano artykuł Ireny Dzierzgowskiej pt “ Jak radzić sobie z przemocą”. (Dzierzgowska Irena: Jak radzić sobie z przemocą. Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 11, s. 8-9)
Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie: czy szkoła musi być bezradna wobec rosnącej przemocy? Czy jedyną skuteczną ochroną ma być obecność służb porządkowych? Czy można coś zrobić, aby zmniejszyć agresję i zwiększyć bezpieczeństwo i dzieci i nauczycieli?
Irena Dzierzgowska zapoznaje czytelników z działaniami, które mogą zmniejszyć skalę przemocy w szkole. Autorka na koniec stwierdza “Jest wiele pojedynczych działań przeciwko przemocy i agresji w szkole. Kłopot polega na tym, że są one mało efektywne. Niestety, nic nie zastąpi konsekwentnego wychowania. To długi proces. Ale jedynie skuteczny”. (Tamże, s. 9)
Również w numerze 11/2003 “Dyrektora Szkoły” nauczyciele znajdą rady, jak reagować, gdy uczniowie zachowują się agresywnie oraz jak zapobiec agresji uczniów. (Puchalska Grażyna : Nie pozwól się sprawdzać. Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 11, s. 10,
Jaworski Tomasz : Bądź sprawiedliwy. Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 11, s. 10)
Polecam także interesujący artykuł Elżbiety Potockiej pt. “Czy można oszukać historyczną pamięć”. (Potocka Elżbieta : Czy można oszukać historyczną pamięć? Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 11, s. 41-43)
Autorka opisuje jak podręcznik historii przyczynił się napięć międzynarodowych. 10 kwietnia 2001 r. Republika Korei odwołała z Tokio swego ambasadora po tym, jak władze oświatowe Japonii zatwierdziły podręcznik historii do gimnazjum na rok szkolny zaczynający się 1 kwietnia 2002 r. Protestowała też Korea Północna, Chiny, Tajwan i inne państwa Azji Południowo-Wschodniej. Podręcznik wybielał historię militarystyczną Japonii i usprawiedliwiał japońskie działania wojenne.
W numerze 9/2003 miesięcznika “Nowa Szkoła” również opublikowano artykuł dotyczący przemocy i agresji uczniów. Klemens Stróżyński w artykule pt. “O czasy, o obyczaje!” przytacza znane mu przypadki szykanowania nauczycieli oraz analizuje przyczyny takich zachowań uczniów. (Stróżyński Klemens: O czasy, o obyczaje! Studium przypadku. Nowa Szkoła. – 2003, nr 9, s. 13-16)
Autor nie broni uczniów prześladujących nauczyciela, stwierdza jednak, że “… w każdym dziecku z natury siedzi barbarzyńca. Czy się on ucywilizuje, czy nas oskalpuje – to zależy od nas, nauczycieli”. (Tamże, s. 16)
Klemens Stróżyński zarzuca nauczycielowi z Torunia, że nie miał odwagi pójść po pomoc do dyrektora. Tolerowanie szykan i poniżania było zdaniem autora tchórzostwem nauczyciela. Zachęca do przemyśleń stwierdzenie K. Stróżyńskiego “ To nie poniewieranie anglisty spowodowało zainteresowanie mediów tą sprawą, ale fakt sfilmowania. Bez filmu byłaby to banalna historia jakich wszędzie pełno”.(Tamże, s. 16)
Ten sam problem został poruszony przez Marka Kazimierowicza w artykule pt. “Niekompetencja urzędników czyli patologia na szczeblach decyzyjnych”. (Kazimierowicz Marek: Niekompetencja urzędników czyli patologia na szczeblach decyzyjnych. Nowa Szkoła. – 2003, nr 9, s. 20-21)
Z interesującego artykułu chciałabym przytoczyć istotny fragment: “Na początku października odbyło się posiedzenie Sejmu, na którym została przedstawiona informacja Rady Ministrów na temat “Kierunków działania państwa w zakresie wychowania, bezpieczeństwa i przeciwdziałania narkomanii w szkołach publicznych […] Problem polskiej szkoły nie jest istotny, z punktu widzenia strategicznych celów rozwoju kraju, dla znaczącej grupy posłów i minister Rybackiej – nieobecnych podczas debaty!”.(Tamże, s. 21)
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce