Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 3/2003

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 3/2003


W czytelni Biblioteki Pedagogicznej prenumerowane są nie tylko czasopisma pedagogiczne czy metodyczne dotyczące nauczania poszczególnych przedmiotów. Gromadzimy również czasopisma naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy. Chciałabym zaprezentować czytelnikom czasopisma z ekologii i ochrony przyrody. Dziedzina ta jest bogato reprezentowana w naszej ofercie czasopism. Również zawartość i poziom treści czasopism jest bardzo zróżnicowany. Znajdą tu coś dla siebie uczniowie, nauczyciele i inni czytelnicy zainteresowani tą problematyką.
Czasopismo "Aura" jest miesięcznikiem Naczelnej Organizacji Technicznej poświęconym kształtowaniu i ochronie środowiska. Cieszy się ono dużym zainteresowaniem naszych czytelników.
Polecam artykuł Władysława Misiołka pt. " Z kamieniem jak z jajkiem" (Aura 2003 nr 7 s. 20-21). Autor w przystępny sposób wyjaśnia pochodzenie głazów narzutowych oraz sposoby ich wykorzystywania dawniej i dziś. Podania i legendy związane z głazami ubarwiają opowieść. Do czasopisma dołączane są dodatki: "Aura - Zioła a Zdrowie", "Aura - Dodatek ekologiczny dla szkół", "Aura - Projekty edukacji ekologicznej". Te dwa ostatnie szczególnie polecam nauczycielom. Znajdują się tu m.in. scenariusze lekcji, propozycje inscenizacji, konkursów, apeli.
W czytelni dostępne są roczniki "Aury" z lat 1990-2003.
Podobny poziom prezentuje czasopismo "Przyroda Polska". Jest to miesięcznik Ligi Ochrony Przyrody. Czasopismo jest bogato ilustrowane.
Zachęcam do lektury artykułu Marzeny Stępień-Sałek pt." Bieszczadzki Park Narodowy" (Przyroda Polska 2003 nr 8 s. 20-22). Autorka opisuje geomorfologię Bieszczad i historię powstania gór, charakteryzuje sieć wodną, faunę i florę.
Warto sięgnąć do artykułu Jana Konopki i Katarzyny Kuleszy pt. "Przed wstąpieniem do Unii" (Przyroda Polska 2003 nr 8 s. 9). Autorzy wyjaśniają zapisy prawa unijnego związane z ochroną przyrody.
Nauczycieli szczególnie zainteresuje dodatek pt. "Biuletyn EKO-edukacyjny", który dołączany do każdego numeru czasopisma. Publikowane są w nim scenariusze zajęć, inscenizacji, propozycje działań propagujących edukację ekologiczną.
Posiadamy "Przyrodę Polską" z lat 1993-2003.
Od 1994 r. prenumerujemy czasopismo "Chrońmy Przyrodę Ojczystą". Jest to dwumiesięcznik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Czasopismo jest organem Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Tytuł włączony jest do rejestru czasopism cytowanych w "Zoological Record" (Wielka Brytania).
W "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" publikowane są oryginalne prace naukowe i artykuły przeglądowe z zakresu podstaw ochrony przyrody, podlegające recenzji. Zamieszczane są również artykuły popularnonaukowe, doniesienia i opinie dotyczące ochrony przyrody w Polsce i na świecie.
Równie naukowy charakter prezentuje kwartalnik "Wiadomości Ekologiczne" wydawany przez Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk. Czasopismo stanowi kontynuację kwartalnika "Ekologia Polska Seria B" (począwszy od tomu XVI z 1970).
W kwartalniku publikowane są materiały z ekologii, rozumianej tradycyjnie jako dziedzina biologii, a nie - ochrona środowiska, obejmujące (1) artykuły ( teoretyczne, przeglądowe, metodyczne) i referaty, (2) recenzje książek, (3)sprawozdania (impresje) z konferencji i sympozjów, informacje o działalności placówek naukowych itp. (Nie są publikowane prace i doniesienia naukowe). Wszystkie materiały publikowane są w języku polskim (artykuły i referaty - z krótkimi streszczeniami w języku angielskim).
W czytelni dostępne są roczniki "Wiadomości Ekologicznych" z lat 1995-2003.
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce