Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Zaburzenia osobowości PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 21 marca 2013

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

Zestawienie bibliograficzne

KSIĄŻKI


 1. Boskie szaleństwo : geniusz i psychoza wielkich twórców : Sylvia Plath, Judy Garland, Mark Rothko, Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Wacław Niżyński, Marilyn Monroe, Lenny Bruce, Brian Wilson / Jeffrey A. Kottler ; przeł. Joanna Tyczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Bellona, cop. 2007.
 2. Gwiazdy : o trudnym szczęściu bycia sławnym / Borwin Bandelow ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 3. Humanizowanie narcystycznego stylu / Stephen M. Johnson ; przeł. Anna Czownicka. - Warszawa : Jacek Santorski&CO Agencja Wydawnicza, 1993.
 4. Kim jestem? : doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą / Małgorzata Opoczyńska. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2002.
 5. Oblicza psychopatii : obraz kliniczny i kategorie diagnostyczne / Jarosław Groth. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
 6. Osobowość antyspołeczna : geneza, rozwój i obraz kliniczny / Mieczysław Radochoński. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.
 7. Osobowość antyspołeczna / Mieczysław Radochoński. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009.
 8. Osobowość symbiotyczna i jej leczenie / Stephen Johnson ; [przekł. Ewa Wojciechowska]. - Warszawa : Jacek Santorski&CO Agencja Wydawnicza, 1993.
 9. Przekroczyć narcyzm / Tonino Cantelmi, Francesca Orlando ; przeł. Wiesława Anna Cichosz. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2007.
 10. Psychodynamiczna terapia pacjentów borderline / Otto F. Kernberg [et al.] ; przekł. Jacek Matkowski, Łukasz Penderecki. - Wyd. 1 w jęz. polskim. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 11. Psychologia zaburzeń osobowości : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Lidii Cierpiałkowskiej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008.
 12. Psychologia zaburzeń. Vol. 1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka ; przekł. Władysław Dietrich [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005.
 13. Psychologia zaburzeń. Vol. 2 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka ; przekł. Władysław Dietrich [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005.
 14. Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości / Jerzy W. Aleksandrowicz. - Wyd. 3 zm. i rozsz. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002.
 15. Skrypty miłości, nienawiści i lęku u osób antyspołecznych / Barbara Gawda. - Warszawa : Difin, 2011.
 16. Zaburzenia osobowości / Andrzej Jakubik. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003.
 17. Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie / Theodore Millon, Roger Davis [oraz] Carrie Millon, Luis Escovar, Sarah Meagher ; [przekł. Helena Grzegołowska-Klarkowska et al.]. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2005.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Aktywność fizyczna w stylu życia grupy osób z zaburzeniami psychicznymi / Maria Gacek.// Kultura Fizyczna. - 2010, nr 5/8, s. 33-37
 2. Autoagresja – poznawcza teoria Ja Roya Baumeistera / Karolina Morawska.// Remedium. - 2012, nr 5, s. 10-11
 3. Cierpię na siebie / Mary McMurran, Stephen Coupes.// Charaktery. - 2012, nr 4, s. 40-43
 4. Dziecko z zaburzeniami zachowania i osobowości / Krystyna Marczewska.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 38-41
 5. Koncentracja na sobie w narracjach osób antyspołecznych : doniesienie z badania / Barbara Gawda. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Studia Psychologiczne. - T. 45, z. 4 (2007), s. 75-80
 6. Konceptualizacja przetwarzania emocjonalnego i jego pomiar - badania nad polską wersją skali przetwarzania emocjonalnego Bakera i współpracowników / Dominika Górska, Aleksandra Jasielska.// Studia Psychologiczne - 2010, t. 48, z. 3, s. 75-87
 7. Morderstwa z lubieżności : narcyzm a kultura współczesna / Kazimierz Pospiszyl. // Przegląd Humanistyczny. - R. 50, nr 5/6 (2006), s. 235-238
 8. Pomóc sobie wbrew "sobie" / Jerzy Aleksandrowicz ; rozm. przepr. Aneta Piech. // Znak. - R. 57, nr 6 (2005), s. 15-29
 9. Psychoterapia Gestalt i dwubiegunowe zaburzenia afektywne / Daan van Baalen.// Gestalt. - 2006, nr 2, s. 12-20
 10. Specyfika działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opolu / Waldemar Maciaszczyk.// Biblioterapeuta. - 2006, nr 1, s. 12-13
 11. Teatr otwarty jako forma pracy z osobami po ciężkich kryzysach psychicznych / Barbara Czarnacka, Sebastian Szczypiński.// Gestalt. - 2006, nr 1, s. 29-33
 12. Tożsamość w sieci – w sieci tożsamości / Anna Łuczak, Bruno A.Mańczak, Adam Surdyk.// Remedium. - 2011, nr 10, s. 26-27
 13. Urojone oszustwa / Birgit Spinath ; tł. Paweł Brysacz.// Charaktery. - 2010, nr 3, s. 44-46
 14. W oddaleniu od zdrowia / Elżbieta Sadowska.// Biblioterapeuta. - 2006, nr 1, s. 10-12
 15. Warsztaty twórcze w resocjalizacji skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości / Janina Florczykiewicz.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 2, s. 121-128
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce