Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Serwis prasowy 1/2003

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 1/2003


Bieżący numer “Serwisu Prasowego” dotyczy pozostałych czasopism wydawanych przez WSiP S.A. i dostępnych w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
"Życie Szkoły" jest miesięcznikiem przeznaczonym dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej oraz studentów wyższych szkół pedagogicznych, wydziałów pedagogicznych, a także dla wszystkich osób zainteresowanych edukacją wczesnoszkolną.
W czasopiśmie publikowane są m.in. rozkłady materiałów nauczania, przykładowe scenariusze i opisy lekcji, ciekawe rozwiązania metodyczne, wypowiedzi psychologów, logopedów, lekarzy.
Chciałabym zainteresować czytelników artykułem Jolanty Kowalewskiej i Pawła Graebera pt. "Kształtowanie postaw zdrowotnych", zamieszczonego w numerze 1/2003 czasopisma "Życie Szkoły". [Kowalewska Jolanta, Graeber Paweł: Kształtowanie postaw zdrowotnych. Życie Szkoły, 2003, nr 1, s. 8-14]Według autorów, kształtowanie postaw zdrowotnych opiera się na informacji, jednak wykracza poza nią, w sferę rzeczywistych działań mających na celu poprawę kondycji ucznia w aspektach: psychicznym, społecznym, duchowym i fizycznym. Zdrowe dziecko oznacza sukces procesu edukacyjno-wychowawczego. Propagowanie zdrowego stylu życia uczniów ma zatem wymiar ogólnopedagogiczny.
Zachęcam również do lektury artykułu Ewy Szyguły pt. "Ćwiczenia śródlekcyjne - czy to strata czasu?"[Szyguła Ewa: Ćwiczenia śródlekcyjne - czy to strata czasu? Życie Szkoły, 2003, nr 1, s. 28-30].Autorka wyjaśnia jakie funkcje pełnią ćwiczenia śródlekcyjne w klasach I-III oraz wylicza jakich zasad należy przestrzegać wprowadzając ćwiczenia. Czytelnicy znajdą tu również przykładowe zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych.
Czytelnia BP posiada miesięcznik "Życie Szkoły" z lat 1963 - 2002.
Miesięcznik "Wychowanie w Przedszkolu" przeznaczony jest dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, wykładowców i studentów kierunków pedagogicznych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich.
W stałych działach czasopismo zamieszcza:
  • Artykuły z psychologii, pedagogiki, teorii i praktyki wychowania przedszkolnego.
  • Przykłady ciekawych zajęć, propozycje rozwiązań metodycznych.
  • Wydzielone wkładki tematyczne, dotyczące wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolu i w rodzinie.
  • Informacje o wychowaniu przedszkolnym w innych krajach, nowatorskich rozwiązaniach edukacyjnych, recenzje ciekawych książek.
Polecam czytelnikom artykuł Anny Rurki pt. " Twoje niepowodzenia mnie interesują", opublikowanego w numerze 10/2002 "Wychowania w Przedszkolu". [Rurka Anna: "Twoje niepowodzenia mnie interesują". O przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji. Wychowanie w Przedszkolu, 2002, nr 10, s. 592-595].
Autorka zaprezentowała, na przykładzie Francji, możliwości wspierania dziecka wykazującego trudności w adaptacji szkolnej, która jest istotnym elementem adaptacji społecznej.
We Francji przyjmuje się, że "niepowodzenia ucznia są niepowodzeniami nauczyciela, w ten sam sposób, co niepowodzenia odnoszone przez dziecko są niepowodzeniami rodziców".[Tamże s. 594]Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i wsparcie ich w procesie adaptacji szkolnej jest wyrazem troski o wysoką jakość przyszłego pokolenia oraz całościowy obraz społeczeństwa.
W stałym dziale czasopisma "Kalendarzowy kram" Wirginia Borodzicz przedstawiła wiersze związane z choinką, zimą, świętami. [ Borodzicz Wirginia: Propozycje repertuarowe do pracy z dziećmi. Wychowanie w Przedszkolu, 2002, nr 10, s. 626-629]
W Czytelni Biblioteki Pedagogicznej dostępne są roczniki "Wychowania w Przedszkolu" z lat 1969, 1974 - 2002.
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce