Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 23 lipca 2024
 
Serwis prasowy 4/2002

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 4/2002


W bieżącym wydaniu “Serwisu Prasowego” chciałabym zaprezentować czytelnikom kolejne tytuły czasopism, których wydawcą jest WSiP S.A.
Geografia w Szkole" jest czasopismem metodycznym przeznaczonym dla nauczycieli wszystkich typów szkół oraz studentów kierunków geograficznych, a także dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami geograficznymi i przyrodniczymi.
Nauczyciele znajdą w czasopiśmie materiały popularnonaukowe i metodyczne stanowiące istotną pomoc w pracy, a w szczególności:
 • Artykuły z zakresu teorii i praktyki nauczania geografii, m. in. opracowania przedstawiające najnowsze metody z zakresu dydaktyki geografii, przykładowe scenariusze i opisy lekcji w klasie i w terenie, prezentacje doświadczeń nauczycieli praktyków, interesujące rozwiązania metodyczne.
 • Informacje o przebiegu reformy edukacyjnej, nowe podstawy programowe oraz programy nauczania geografii i programy pokrewnych ścieżek edukacyjnych.
 • Publikacje poświęcone nowym podręcznikom szkolnym z geografii i przyrody.
 • Materiały o ostatnich osiągnięciach w dziedzinie nauk geograficznych.
 • Artykuły popularnonaukowe o aktualnych wydarzeniach gospodarczych i politycznych w Polsce i na świecie.
 • Informacje o nowościach wydawniczych, interesujących publikacjach multimedialnych i komputerowych.
Zachęcam do zapoznania się z programem edukacji europejskiej autorstwa Blanki Cichoń i Zdzisławy Pinkosz pt. "Razem w Europie - innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji europejskiej" opublikowanego w numerze 3/ 2002 "Geografii w Szkole". [Cichoń Blanka, Pinkosz Zdzisława: Razem w Europie - innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji europejskiej. Geografia w Szkole, 2002, nr 3, s. 136-178.] Program został opracowany dla uczniów klas I-III gimnazjum, którzy posiadają podstawowe wiadomości z zakresu geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Pełny cykl kształcenia przewidziany w programie trwa 3 lata w blokach 2 godzinnych, realizowanych raz w tygodniu, prowadzonych wspólnie przez nauczycieli geografii, historii i WOS. Jak stwierdzają autorki "misją niniejszego programu jest wychowanie młodego człowieka, który dostrzega i rozumie jedność Europy, jej różnorodność oraz zdaje sobie sprawę z konieczności integracji państw europejskich".[Tamże, s. 136.]
Program przewiduje wykorzystanie aktywnych metod pracy, m. in.: dyskusję, symulację, drzewo decyzyjne, studium przypadku, mapę myślową, burzę mózgów, analizę SWOT, kulę śnieżną.
W Czytelni Biblioteki Pedagogicznej dostępne są roczniki "Geografii w Szkole" z lat 1963, 1972 - 1973, 1975 - 1980, 1982 - 2002.
Kolejnym czasopismem przedmiotowo-metodycznym wydawanym przez WSiP S.A. są "Wiadomości Historyczne". Autorami tekstów publikowanych w kwartalniku są dydaktycy historii i historycy.
Na łamach "Wiadomości Historycznych" zainteresowani czytelnicy znajdą:
 • Programy nauczania dostosowane do wymogów reformy.
 • Recenzje nowych podręczników i publikacji okołopodręcznikowych.
 • Konspekty lekcji
 • Nowatorskie propozycje prowadzenia lekcji historii, autorstwa doświadczonych pedagogów.
 • Przemyślenia wybitnych dydaktyków historii polskich i zagranicznych.
 • Rezultaty badań historyków z ostatnich lat.
 • Informacje o osiągnięciach poszczególnych szkół, publikowane we wkładce "Muzeum Szkolne".
Czasopismo dostępne jest tylko w prenumeracie.
Polecam nauczycielom historii numer 2/2002 "Wiadomości Historycznych", gdzie WSiP S.A. prezentuje specjalną wkładkę tematyczną poświęconą nowym podręcznikom dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2002/2003. Również w tym numerze kwartalnika opublikowano konspekty lekcji wykorzystujące metody aktywne - dramę i analizę przypadków.[Rzepecka Alina: Polacy i Niemcy obok siebie. Scenariusz lekcji przeprowadzonej metodą dramy w liceum. Wiadomości Historyczne, 2002, nr 2, s.79-82; Rewizorska Elżbieta: Propozycja wykorzystania metody analizy przypadków w klasie I gimnazjum. Wiadomości Historyczne, 2002, nr 2, s. 112-114.]
Czytelnia BP posiada "Wiadomości Historyczne" z lat 1973, 1979, 1981 - 2002
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce