Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 25 kwietnia 2013
WCZESNE  WSPOMAGANIE  ROZWOJU  DZIECKA
 
Zestawienie bibliograficzne
W zestawieniu wykazano książki i artykuły z czasopism dostępne
w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce

Książki

 1. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2005.  Sygnatura: P 55265,  W 59999, W 51355
 2. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.  Sygnatura: W 50237, W 49783
 3. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka : wybrane zagadnienia / Maria Piszczek. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007. Sygnatura: W 60196, P 60197
 4. Droga do samodzielności : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności / Anna Izabela Brzezińska [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.  Sygnatura: W 65935
 5. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. Sygnatura: W 62148,  P 62147
 6. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007. Sygnatura: W 59504, W 63787, W 66107
 7. Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Cz. 2, Usprawnianie ruchowe : praca zbiorowa / pod red. Marii Borkowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygnatura: W 47348
 8. Dziecko ryzyka a wychowanie : elementarz dla rodziców / Elżbieta Maria-Minczakiewicz, Barbara Grzyb, Łukasz Gajewski. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2005. W   57414
 9. Dziecko z trudnościami w rozwoju / Stanisława Mihilewicz (red.). - Kraków : "Impuls" : ["Colonel"], 2001. Sygnatura: W 55165
 10. Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.  Sygnatura: P  61668
 11. Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku : praca terapeutyczna z małymi dziećmi / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Sygnatura: W 48608, W 57092
 12. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Sygnatura: W 66400, W 66563, W 66564
 13. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. naukowa Joanna Kossewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.  Sygnatura: W 66406, P 66407
 14. Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. Sygnatura: W 55163
 15. Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce : wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem / red. i tł. Ewa Domagała-Zyśk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Specjalnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2009. Sygnatura: W  64225
 16. Muzyczna zabawa : wspomaganie rozwoju osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i dziecięcym porażeniem mózgowym w ramach muzykoterapii grupowej : wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym w formie zajęć ortofoniczno-muzycznych (terapia śpiewem) : repertuar piosenek i propozycje aktywności / Mirosław Zalewski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2008.  Sygnatura: W 61128
 17. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2002. Sygnatura: W 50681
 18. Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu : model węgierski / Yvonne Csanyi ; tł. [z niem.] Beata Szymańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Sygnatura: W 45857, W 45858
 19. Terapia integracji sensorycznej: Z. 1, Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Wyd.2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. Sygnatura: W  68293
 20. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Sygnatura: W 70073
 21. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Impuls, 2006. Sygnatura: W 58715, P 58716
 22. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : MENiS, 2005. Sygnatura: W 3329 br., P 3330 br.
 23. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak; Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : MENiS, 2005    Sygnatura: W 3325 br., P 3326 br.
 24. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : MENiS, 2005. Sygnatura: W 3315 br., P 3316 br.
 25. Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. Sygnatura: W 55956,  W 57081, W 57801
 26. Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 1 / red. Barbara Kaja ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997. Sygnatura: W 60356
 27. Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 2 / red. Barbara Kaja ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. Sygnatura: W 60357
 28. Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / red. Barbara Kaja ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. Sygnatura: W 60358
 29. Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 4 / red. Barbara Kaja ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2002.   Sygnatura: W 60359
 30. Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja, psychokorekcja. [T.] 6 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.   Sygnatura: W 58875, W 58876
 31. Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Sygnatura: W 62653, W  63918
 32. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Sygnatura: W 64511
 33. Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego : audiofonologia pedagogiczna / Bogdan Szczepankowski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Sygnatura: W 64514, W 65893
 34. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym / Danuta Emiluta-Rozya. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006.  Sygnatura: W 58726
 35. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Sygnatura: W 51207, P 51208
 36. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, 2004.   Sygnatura: W 57802
 37. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw.Szkol. i Pedagog, 2004. Sygnatura: W 48945
 38. Wychowanie słuchowo-werbalne dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Ewa Kulczycka. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. Sygnatura: W 58922
 39. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009. Sygnatura: W 66511, W 66512
 
Artykuły

 1. Diagnoza autyzmu u małego dziecka - implikacje do pracy w rodzinie / Andrzej Wolski.// Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 24-44
 2. Dokumentowanie przebiegu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka / Grażyna Kowalczyk.// Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 59-63
 3. Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegania wzrokowego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Joanna Przybyszewska.// Rewalidacja. - 2011, nr 1, s. 111-119
 4. Koncepcja wczesnego wspomagania rozwoju w kontekście unijnych wskazań i polskich rozwiązań / Zofia Palak.  // Meritum. - 2009, nr 2, s. 16-21
 5. O czym należy pamiętać konstruując program wspomagania rozwoju dziecka / Maria Piszczek.// Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 6-18
 6. Postępowanie terapeutyczne we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z wadą słuchu (wychowanie słuchowe) / Sylwia Ramus.// Rewalidacja. – 2006, nr 2, s. 53-61
 7. Propozycje ćwiczeń stymulujących rozwój mowy z wykorzystaniem sylab / Joanna Mikulska.// Rewalidacja. - 2011, nr 1, s. 103-110
 8. Rozwój dziecka od urodzenia do pierwszego roku życia. Cz. 1 / Maria Piszczek.// Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 102-122
 9. Rozwój dziecka od urodzenia do pierwszego roku życia. Cz. 2 / Maria Piszczek.// Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 31-62
 10. Skuteczna psychoterapia dwuipółletniej dziewczynki z zablokowanym rozwojem osobowym i prostym opóźnieniem rozwoju mowy / Hanna Olechnowicz, Katarzyna Żadanuk.// Nowiny Psychologiczne. - 2007, nr 4, s. 5-24
 11. Stymulująca funkcja zabawy w przezwyciężaniu trudności i zaburzeń w zachowaniu u dzieci z deficytami w rozwoju / Elżbieta Maria Minczakiewicz.// Rewalidacja. – 2005, nr 1, s. 54-70 Zawiera arkusze zachowania „dziecko w zabawie” i karty badania motoryki artykulacyjnej.
 12. Terapia psychomotoryczna małych dzieci z zaburzeniami i utrudnieniami w rozwoju psychoruchowym w hipoterapii / Małgorzata Brzuchacz.// Szkoła Specjalna. – 2005, nr 4, s. 295-299
 13. W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 10-20
 14. Warianty opóźnionego rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku od roku do trzech lat / Alicja Zarin, Marina Jakowlewa.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 258-263
 15. Wczesna interwencja - szansą dla dzieci niepełnosprawnych / Anna Krupa.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 1 s. 45-51
 16. Wczesna interwencja : interdyscyplinarność działań wobec dziecka i rodziny / Monika Kastory-Bronowska.// Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 4-30
 17. Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt : wybrane zagadnienia / Barbara Wiśniewska.// Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 85-94
 18. Wczesna interwencja logopedyczna, czyli jak stymulować rozwój mowy małego dziecka. Pierś czy butelka? Karmienie w okresie noworodkowym i niemowlęcym / Marzena Machoś-Nikodem.// Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 7-15
 19. Wczesna interwencja w kontekście kompleksowej stymulacji rozwoju dziecka / Mirosław Zalewski.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2011, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna, nr 1/2, s. I-V
 20. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci / Joanna Berdzik, Marek Pleśniar.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 46-48
 21. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Moduł I, Czym jest wczesne wspomaganie / Nela Grzegorczyk-Dłuciak, Ewa Kuliga-Musioł.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 46-51
 22. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Moduł II, Diagnoza i metody / Nela Grzegorczyk-Dłuciak, Ewa Kuliga-Musioł.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 68-75
 23. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Moduł III, Ustalenia terapeutyczne / Nela Grzegorczyk-Dłuciak, Ewa Kuliga-Musioł.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 55-59
 24. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w opinii rodziców / Monika Orzecka.// Meritum. - 2009, nr 2, s. 29-30
 25. Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - studium przypadku / Anna Skoczylas.// Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 77-80
 26. Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z zespołem Downa : studium przypadku / Anna Skoczylas.// Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 40-45
 27. Wspomaganie rozwoju / Anna Brzezińska.// Edukacja i Dialog. - 1993, nr 5, s. 26-29
 28. Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1-9 wkładka
 29. Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 1- 10 wkładka
 30. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik.// Edukacja. - 2012, nr 1, s. 7-22
 31. Wspomaganie rozwoju dziecka / Izabela Gelleta-Mac.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 12-17
 32. Wspomaganie rozwoju dziecka / Krystyna Lubomirska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 5-9
 33. Wspomaganie rozwoju dziecka / Stella Łapińska.// Edukacja i Dialog. - 1993, nr 9, s. 33-35
 34. Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego / Marianna Styczyńska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 46-48
 35. Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka... / Joanna Tomczyk.// Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 56-60
 36. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci 3.1. : propozycja kształcenia umiejętności: dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym / Elżbieta Korczewska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 14-20
 37. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci 3.2. Propozycja kształcenia umiejętności: dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 14-20
 38. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci 3.3. Propozycja kształcenia umiejętności: dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 15-21
 39. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci 3.4. Propozycja kształcenia umiejętności: w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach, decyzjach / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 15-21
 40. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka / Magdalena Rzytka, Adrianna Siebers.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 54-58
 41. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka / Małgorzata Gumińska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 8, s.18-24
 42. Wspomaganie rozwoju mowy muzyką, ruchem i rytmem / Urszula Mirosz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 405-407
 43. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy- i czterolatków / Marta Bogdanowicz, i inni.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 14-19
 44. Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0-6 lat - wybrane metody terapeutyczne / Anna Urban, Leszek Szewczyk.// Rewalidacja. - 2006, nr 1, s. 44-50
 45. Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną : pierwsze chwile w szkole, pierwszy kontakt z pseudonauką : kinezjologia edukacyjna / Tomasz Witkowski.// Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 19-40
 46. Wykorzystanie metody Petö w rehabilitacji i edukacji dzieci w wieku od 1 do 3 lat / Monika Nadolska, Ewelina Kapera.// Rewalidacja. – 2005, nr 2, s. 49-64
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce