Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 3/2002

SERWIS PRASOWY CZYTELNI 3/2002


Od lat liderem na polskim rynku wydawniczym są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Oficyna specjalizuje się w publikacji podręczników szkolnych dla wszystkich poziomów nauczania, poradników dla nauczycieli, programów nauczania, encyklopedii i słowników szkolnych oraz czasopism pedagogicznych.
W bieżącym wydaniu “Serwisu Prasowego” chciałabym zachęcić czytelników do lektury czasopism dostępnych w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce, których wydawcą jest wspomniane wcześniej WSiP S.A.
Czasopismo "Biologia w Szkole"przeznaczone jest dla nauczycieli przyrody i biologii w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych, a także dydaktyków i metodyków przedmiotu oraz studentów kierunków pedagogicznych.
Czytelnicy znajdą tu materiały niezbędne do doskonalenia umiejętności dydaktycznych i zawodowych:
 • artykuły aktualizujące wiedzę o osiągnięciach współczesnej biologii,
 • informacje o reformie oświaty - nowych programach, kompetencjach ucznia i standardach egzaminacyjnych,
 • innowacje dydaktyczne służące rozwijaniu nowych umiejętności ucznia, w tym korzystania z pomocy multimedialnych i Internetu,
 • materiały z praktyki szkolnej do nauczania przyrody oraz biologii w gimnazjum i liceum: konspekty lekcji, propozycje doświadczeń, testy, scenariusze zajęć terenowych, nowatorskie formy pracy z uczniem,
 • informacje z konferencji naukowych, olimpiad biologicznych, szkolnych imprez oraz recenzje książek,
 • znaczące miejsce w czasopiśmie zajmuje edukacja ekologiczna, prowadzona nie tylko na lekcjach, ale również jako międzyprzedmiotowa ścieżka edukacyjna podczas zajęć terenowych, na wycieczkach, w "zielonych szkołach" w różnych działaniach na rzecz lokalnego środowiska.
Z numeru 2/2002 "Biologii w Szkole" proponuję lekturę artykułu Bogusława Malańskiego pt. "Doświadczenia z bańkami mydlanymi"[Malański B.: Doświadczenia z bańkami mydlanymi. Biologia w Szkole, 2002, nr 2, s. 75-77]. Autor zachęca do przeprowadzenia prostych doświadczeń, podczas których uczniowie uczą się sporządzać odpowiedni roztwór i notować przeprowadzone czynności. Poza tym uczniowie zapoznają się ze zjawiskiem pływalności i zjawiskiem osmozy; obserwują tworzenie się barw metodą substraktywną. Doświadczenia mogą być doskonałym materiałem startowym do lekcji fizyki.
W Czytelni Biblioteki Pedagogicznej dostępne są roczniki "Biologii w Szkole" z lat 1957, 1964, 1968, 1970-2002.
"Chemia w Szkole" jest czasopismem adresowanym do nauczycieli różnych typów szkół, wykładowców i studentów chemii o kierunkach pedagogicznych.
Zawiera artykuły o następującej tematyce:
 • najważniejsze osiągnięcia chemii w ostatnim stuleciu,
 • doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • propozycje metodyczne ułatwiające właściwą realizację nowych programów nauczania,
 • scenariusze zajęć do różnych poziomów edukacji chemicznej,
 • praktyczne wskazówki dotyczące eksperymentów chemicznych, bezpieczeństwa na lekcjach chemii,
 • zadania wraz z rozwiązaniami z olimpiad chemicznych polskich i międzynarodowych oraz konkursów chemicznych dla uczniów gimnazjów i szkół średnich,
 • sprawozdania z konferencji dydaktyków chemii, ukazujące nowe inicjatywy edukacyjne,
 • informacje o nowościach wydawniczych, podręcznikach, książkach popularnonaukowych.
Zachęcam do lektury artykułu Romualdy Piosik i Elżbiety Kowalik pt. "Nauczanie modułowe w chemii" opublikowanego w numerze 2/02 r. "Chemii w Szkole" [Piosik R., Kowalik E.: Nauczanie modułowe w chemii. Chemia w Szkole, 2002, nr 2, s.87-91].
Autorki wyjaśniają na czym polega modulacja w uczeniu się chemii i jakie korzyści wynikają z jej stosowania. Podają również reguły obowiązujące w nauczaniu modułowym. Dla przykładu przedstawiają moduł dotyczący "Właściwości substancji", który może być wykorzystany w gimnazjum, a także na lekcjach przyrody w drugim etapie kształcenia podstawowego. Opisany przez autorki przykład doświadczeń modułowych uwzględnia interdyscyplinarność wiedzy oraz nastawiony jest na kształtowanie umiejętności kluczowych.
Czytelnia BP posiada "Chemię w Szkole" z lat 1963-1964, 1967, 1969, 1971-2002.
"Fizyka w Szkole"jest czasopismem dla nauczycieli wszystkich typów szkół ponadpodstawowych oraz dydaktyków i studentów zainteresowanych nauczaniem fizyki.
 • Zamieszcza artykuły z zakresu teorii i praktyki nauczania fizyki i astronomii, upowszechnia dydaktykę fizyki w ścisłym związku z treściami przedmiotu przedstawionymi w podstawach programowych i programach nauczania.
 • Informuje o najnowszych osiągnięciach fizyki, astronomii i techniki, o nowych metodach i środkach dydaktycznych.
 • Upowszechnia osiągnięcia i doświadczenia nauczycieli w pracy laboratoryjnej, technice i organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem programów, podręczników i materiałów metodycznych WSiP S.A.
 • Publikuje omówienia literatury pedagogicznej dotyczącej reformy edukacji, a także jak uatrakcyjnić i zwiększyć efektywność lekcji korzystając z programów komputerowych WSiP S.A i zasobów Internetu.
 • Zamieszcza teksty dotyczące historii fizyki i astronomii, olimpiad fizycznych i astronomicznych, konkursów, zjazdów i konferencji naukowych poświeconych dydaktyce fizyki, sytuacji w nauczaniu fizyki na świecie.
 • Oferujemy roczniki czasopisma "Fizyka w Szkole" z lat 1955-1956, 1962, 1964, 1969, 1971-1975, 1978-2002.
Wszystkie przedstawione czasopisma są kwartalnikami dostępnymi wyłącznie w prenumeracie.
Kolejne wydanie Biuletynu Czytelni BP będzie zawierało charakterystykę pozostałych czasopism wydawanych przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce