Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Koncepcja pracy BP
poniedziałek, 01 września 2014
Koncepcja pracy Biblioteki

 • nasza biblioteka jest nowoczesnym centrum informacji pedagogicznej
 • systematycznie pozyskujemy i upowszechniamy informacje  na temat aktualnych zmian w oświacie
 • na bieżąco dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb i oczekiwań czytelników
 • poszerzamy krąg  użytkowników wypożyczalni książek
 • kadra pedagogiczna Biblioteki  jest wykształcona, kompetentna, dobrze zmotywowana i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe
 • wśród pracowników panuje miła, życzliwa atmosfera pracy, co przekłada się na pozytywny wizerunek Biblioteki w środowisku
 • baza lokalowa placówki i sprzęt są nowoczesne, służą podniesieniu jakości i standardu świadczonych przez placówkę usług
 • wdrażamy nowoczesne formy komunikacji z czytelnikiem
 • tworzymy nowoczesne źródła informacji
 • posiadamy dobrze funkcjonujący system przepływu informacji oraz promocji świadczonych usług
 • udoskonalamy automatyzację  procesów bibliotecznych związanych z opracowaniem, udostępnianiem i upowszechnianiem zbiorów
 • jesteśmy znaną i cenioną w środowisku lokalnym placówką oświatową
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce