Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Psychologia różnic indywidualnych PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 04 lipca 2013
PSYCHOLOGIA  RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

1. Książki

 1. Agent pozytywnej zmiany / Iwona Majewska-Opiełka. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, cop. 2009.
 2. Asymetria w ocenianiu dystansów ja - inni : przyczynek do rozważań nad "Ja" jako układem odniesienia w percepcji społecznej / Marta Kamińska-Feldman. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1994.
 3. Diagnoza typów umysłu : rozwinięcie i zastosowanie teorii Junga / Czesław Nosal.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992.
 4. Dlaczego piękni ludzie mają więcej córek? / Alan S. Miller, Satoshi Kanazawa ; z ang. przeł. Elżbieta Piotrowska. -  Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2010.
 5. Genetyczne podstawy ludzkich zachowań : przegląd badań w populacji polskiej / Włodzimierz Oniszczenko. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005.
 6. Genetyczne podstawy temperamentu / Włodzimierz Oniszczenko. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza WPS UW, 1997.
 7. Każdy inny / Judith Rich Harris ; przekł. Agnieszka Nowak.  - Sopot : Smak Słowa, 2010.
 8. Kobiety i mężczyźni : odmienne spojrzenia na różnice / pod red. Bogdana Wojciszke ; przekł. Sylwia Pikiel, Ewa Wojtych. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.
 9. Oblicza młodości : psychologia różnicowa wieku dorastania / Bianka Zazzo ; [tł. Zofia Zakrzewska]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
 10. Pobudzenie intelektu : zarys formalnej teorii inteligencji / Edward Nęcka.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000.
 11. Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej : ich wpływ na poznanie i zachowanie / Kinga Lachowicz-Tabaczek. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
 12. Postawa a cechy osobowości / Zdzisław Chlewiński. -  Lublin : TNKUL, 1987
 13. Psychologia różnic indywidualnych : wybrane zagadnienia / Bolesław Hornowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
 14. Psychologia różnic indywidualnych / Jan Strelau. - Warszawa : "Scholar", cop. 2002.
 15. Psychologia różnic indywidualnych / Jan Strelau. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2008.
 16. Psychologia różnic indywidualnych / pod red. Magdaleny Marszał-Wiśniewskiej, Tatiany Klonowicz i Małgorzaty Fajkowskiej-Stanik. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
 17. Psychologia różnic indywidualnych / pod red. Sarah E. Hampson i Andrew M. Colmana ; przekł. Elżbieta Hornowska, Teodor Zyski. -   Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2000.
 18. Psychologia różnic indywidualnych w uczeniu się / Gunter Clauss ; przetł. [z niem.] Mirosław S. Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
 19. Psychologia stosowana / Harold Ernest Burtt ; tł. Kazimierz Niemiec. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.
 20. Psychologiczne różnice indywidualne a osiągnięcia uczniów / Tadeusz Lewowicki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977.
 21. Różnice indywidualne człowieka / Kazimierz M. Czarnecki ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Instytut Pedagogiki. Zakład Nauk Psychologicznych.- Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2013.
 22. Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego / Hanna Nartowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.
 23. Różnice indywidualne : możliwości i preferencje / pod red. Jana Strelaua, Wandy Ciarkowskiej, Edwarda Nęcki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Psychologii. - Wrocław ; Warszawa [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.
 24. Różnice indywidualne studentów jako problem pedagogiczny nauczycieli akademickich / Kazimierz M. Czarnecki ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Instytut Pedagogiki. Zakład Nauk Psychologicznych. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012.
 25. Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych / Sylwia Grzegorzewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 26. Słyszę - ale nie wszystko : dziewczęta i chłopcy z uszkodzonym słuchem w szkołach masowych / Rene Jacob Muller ; tł. Tomasz Duliński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
 27. Studia nad preferencjami umysłowymi typu racjonalnego / Henryk Raszkiewicz ; Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. - Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW, 1994.
 28. Szkice z psychologii różnic indywidualnych / red. nauk. Wanda Ciarkowska, Włodzimierz Oniszczenko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.
 29. Temperament jako regulator zachowania : z perspektywy półwiecza badań / Jan Strelau. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 30. Temperament uwagi / Błażej Szymura. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Univeritas", cop. 2007.
 31. Wytrwałość w działaniu : wyznaczniki sytuacyjne i osobowościowe / Wiesław Łukaszewski, Magdalena Marszał-Wiśniewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006.
 32. Zagadnienia psychologii różnic indywidualnych : prace psychologów radzieckich / wybór i oprac. Jan Strelau ; [z ros. przeł. Tatiana Klonowicz, Jan Strelau]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.
 33. Życie na czas : perspektywy badawcze postrzegania czasu / red. nauk. Grzegorz Sędek, Sylwia Bedyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
2. Artykuły z czasopism

 1. Czynniki indywidualne warunkujące odporność człowieka na stres / Ewa Jackowska. // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2003, nr 1/2, s. 79-88
 2. Dorastanie do macierzyństwa i ojcostwa / Elżbieta Wójcik.// Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 12-13
 3. Dzienny rytm nastroju u osób różniących się chronotypem / Konrad Jankowski. // Studia Psychologiczne. - T. 45, z. 4 (2007), s. 17-27
 4. Genialny kuzyn Darwina / Cezary W. Domański.// Charaktery. - 2007, nr 4, s. 48-51
 5. Ile z rodziny w nas się mieści / Joanna Rajchert.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 127-135
 6. Jak odczytać umysły uczniów / Radosław J. Utnik.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 123-128
 7. Jaki uczeń, takie osiągnięcia? / Ewa Czerniawska, Bogdan Zawadzki.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 69-76
 8. Kilka refleksji na temat różnic indywidualnych - z perspektywy psychologa / Jan Strelau. // Czasopismo Psychologiczne. - T. 13, nr 2 (2007), s. 175-179
 9. Młodzi dorośli w obliczu globalnych przemian : spojrzenie z perspektywy psychologii różnic indywidualnych / Maria Ledzińska. // Psychologia, Etologia, Genetyka. - T. 13 (2006), s. 35-57
 10. Ocena prawdopodobieństwa sukcesu : rola rodzaju sytuacji i różnic indywidualnych / Joanna Sokołowska, Tatiana Klonowicz. // Studia Psychologiczne. - T. 44, z. 2 (2006), s. 69-81
 11. Płeć w szkole : przewidywane potrzeby edukacyjne w perspektywie różnic płci / Bogumiła Salmonowicz. // Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. - Z. 4 (2008), s. 85-93
 12. Potrzeby indywidualne małżonków zadowolonych i niezadowolonych ze swojego związku / Andrzej Dakowicz.// Edukacja. - 2011, nr 3, s. 99-105
 13. Różnice indywidualne a realizacja zadań pracy / Anna Sowińska. // Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości. - T. 4 (2005), s. 71-90
 14. Różnice indywidualne i ich rola w procesie akwizycji językowej / Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska. // Języki Obce w Szkole. - R. 52, nr 6 (2008), s. 15-26
 15. Różnice indywidualne jako korelaty aktywności strategicznej i osiągnięć szkolnych uczniów gimnazjum i liceum / Ewa Czerniawska. // Polskie Forum Psychologiczne. - T. 11, nr 2 (2006), s. 238-255
 16. Różnice indywidualne w radzeniu sobie ze stresem przez młodzież studiującą / Agata Krasucka. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica. - [Nr] 2 (2007), s. 46-64
 17. Różnorodność wielości Ja / Hubert Suszek. // Roczniki Psychologiczne. - T. 10, nr 2 (2007), s. 7-37
 18. Strategie poszukiwania genów współdeterminujących różnice indywidualne w zachowaniu / Wojciech Łukasz Dragan. // Psychologia, Etologia, Genetyka. - T. 12 (2005), s. 41-57
 19. Wybitne zdolności - wyjątkowość czy codzienność? / Andrzej Sękowski. // Czasopismo Psychologiczne. - T. 15, nr 2 (2009), s. 267-276
 20.    Materiały XXXIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 21. Wybrane nowe osiągnięcia psychologii różnic indywidualnych w poradnictwie dorosłych / Sławomir Postek.// Edukacja Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 143-157
 22. Zdolność do odpowiedzialności : różnice indywidualne i patologia / Małgorzata Kościelska.// Polskie Forum Psychologiczne. - T. 11, nr 1 (2006), s. 96-107
 23. Źródła indywidualności / Przemysław Bąbel.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s.7-15
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce