Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Samobójstwa i autoagresja PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 04 lipca 2013
SAMOBÓJSTWA I AUTOAGRESJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

1. Książki

 1. Agresja, autoagresja i przemoc w życiu człowieka : przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie i resocjalizacja / Krzysztof Linowski, Izydor Wysocki. - Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2012.
 2. Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń Ja / Dorota Kubacka-Jasiecka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006.
 3. Autoagresja / Annegret Eckhardt. - Warszawa : "W.A.B.", 1998.
 4. Autoagresja wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej / [wybór i oprac. Józef Rusiecki] ; Dowództwo Wojsk Lądowych. Oddział Społeczno-Wychowawczy. - Warszawa ; Olsztyn : Studium Kształcenia Ustawicznego "Glob", 2001.
 5. Autodestruktywność dziecięca w świetle teorii przywiązania / Magdalena Stawicka. -  Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.
 6. Autodestruktywność pośrednia u chorych na schizofrenię / Konstantinos Tsirigotis. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013.
 7. Bóg Bestia : studium samobójstwa / Al Alvarez ; przeł. Łukasz Sommer.- Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2011.
 8. Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
 9. Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekł.: Jarosław Rybski. - Wyd. 1 w jęz. polskim. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008.
 10. Diagnoza ryzyka samobójstwa / Jarosław Stukan. - [Zdzieszowice] : Prometeusz, 2008.
 11. Dialektyczna terapia behawioralna nastolatków z tendencjami samobójczymi / Alec L. Miller, Jill H. Rathus, Marsha M. Linehan ; przedm. Charles R. Swenson ; tł. [z ang.] Marta Kapera. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
 12. Dlaczego ? czyli Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania / T. Mitchel Anthony ; [przekł. z ang. Agnieszka Karpowicz]. - Warszawa : "Vocatio", 1994.
 13. Droga do raju : świat wewnętrzny zamachowców samobójców / Anat Berko ; przekł. Jacek Lang. - Zakrzewo : Wydawnictwo Replika ; Poznań : Wydawnictwo Axis, cop. 2010.
 14. Dynamika, uwarunkowania, profilaktyka samobójstw w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku w Polsce / Roman Bielicki. - Łysomice : "Duet" ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, cop. 2005.
 15. Emocje destrukcyjne : jak możemy je przezwyciężyć? : dialog naukowy z udziałem Dalajlamy / Daniel Goleman ; przekł. Andrzej Jankowski. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2003.
 16. Etiologia i motywacja usiłowanych samobójstw : studium psychologiczne / Czesław Cekiera.- Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1975.
 17. Etyczny problem samobójstwa / Tadeusz Ślipko. - Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2008.
 18. Gdy życie traci sens : rozważania o samobójstwie / Erwin Ringel ; przeł. [z niem.] Elżbieta Kaźmierczak ; [słowo wstępne Kazimierz Imieliński]. - Szczecin : "Glob", 1987
 19. Idea samobójstwa w filozofii : od antyku do współczesności / Jan Marx. - Warszawa : "Alfa", cop. 2003.
 20. Jak, dlaczego, kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem / Claudine Fox, Keith Hawton ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska, Sylwia Kuchta]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009.
 21. Myśli samobójcze / Josh McDowell, Ed Stewart ; [przekł. Ewa Małecka]. -  Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", cop. 2010.
 22. Na granicy życia i śmierci / Brunon Hołyst. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. "69" : Agencja Wydawnicza "Cinderella Books", 1997.
 23. Nerwica a samozniszczenie / Erwin Ringel ; [przetł. z niem. Stanisław Lachowski]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992.
 24. Noc szybko nadchodzi : zrozumieć samobójstwo, by mu zapobiec / Kay Redfield Jamison ; przekł. Tomasz Bieroń.-  Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 2004.
 25. Opinie młodzieży o samobójstwie / Hanna Malicka-Gorzelańczyk. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002.
 26. Osobowościowe korelaty prób samobójczych u młodzieży / Barbara Pilecka. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005.
 27. Profilaktyka postsuicydalna : poradnik / Adam Czabański. - Poznań : "Pomost", 2002.
 28. Próby samobójcze jako problem społeczno-duszpasterski / Daniel Knapiński. - Toruń : Zakład Usług Poligraficznych Druk-Tor, [2009].
 29. Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestruktywności / Anna Suchańska. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1998.
 30. Przywróceni życiu / Brunon Hołyst. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1991
 31. Psychospołeczne uwarunkowania samobójstw dokonanych : studium oparte na badaniach przeprowadzonych w województwie bydgoskim i obejmujących lata 1970-1974 / Eugeniusz Bielicki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1978
 32. Samobójstwa / Maria Jarosz.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997.
 33. Samobójstwa altruistyczne : formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska / Adam Czabański. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2009.
 34. Samobójstwa nieletnich i młodocianych : rozmiary, uwarunkowania, profilaktyka / pod red. nauk. Brunona Hołysta ; oprac. Izabela Dziekońska-Staśkiewicz, Antoni Strzałkowski. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989.
 35. Samobójstwa : ucieczka przegranych / Maria Jarosz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : Instytut Studiów Politycznych PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2004.
 36. "Samobójstwa wśród młodzieży - wołanie o pomoc" : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej z 22.01.2010 r. / [Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Chełmie]. - Chełm : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy, 2010.
 37. Samobójstwo a przemiana psychiczna / James Hillman ; przeł. [z ang.] Dariusz Rogalski. - Warszawa : "KR", 1996.
 38. Samobójstwo : antologia tekstów filozoficznych / wyboru dokonał, przypisami i wstępem opatrzył Tomasz Sahaj. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Poznań : współpr. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, 2008.
 39. Samobójstwo i co dalej? / Joël Pralong ; przeł. Aleksandra Kuźma. -  Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze, 2012.
 40. Samobójstwo - perspektywa psychologiczna / Anna Suchańska, Karolina Krysińska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. - Konin : Wydaw. PWSZ, [2003].
 41. Samobójstwo : praca zbiorowa / pod red. Brunona Hołysta, Marka Staniaszka, Marzeny Binczyckiej-Anholcer ; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. - Warszawa : PTHP, 2002.
 42. Samobójstwo - przypadek czy konieczność / Brunon Hołyst ; [przedm. Walter Pöldinger]. -  Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.
 43. Samobójstwo - rola polityki społecznej w zapobieganiu i terapii / Mirosława Skawińska.- Kielce : WŚ Wydaw. Uczelniane, 2003.
 44. Samobójstwo : specyfika problemu, horyzonty badawcze / pod red. Stanisława Kijaczki ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. UO, 2003.
 45. Samobójstwo : studium z socjologii / Émile Durkheim ; przekł. Krzysztof Wakar ; przedm. Antoni Sułek ; red. nauk. Elżbieta Tarkowska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006.
 46. Samoniszczenie : samobójstwo, alkoholizm, narkomania / Maria Jarosz ; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
 47. Społeczne i jednostkowe determinanty zachowań samobójczych młodzieży / Adam Czabański. - Poznań : "Pomost", 2001.
 48. Suicydologia / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2002.
 49. Suicydologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012.
 50. Śmierć samobójcza : perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna / Leszek Bednarski, Arkadiusz Urbanek.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 51. Toksyczna psychologia i psychiatria : depresja a samobójstwo / Jarosław Stukan. - Opole : Prometeusz, 2010.
 52. Warto żyć : samobójstwo - jego istota i zwalczanie / Numa Tétaz ; z niem. przeł. Rudolf Tybusz.- Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1976.
 53. Wokół śmierci i umierania / red. nauk. Włodzimierz Galewicz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009.
 54. Za wcześnie na pożegnanie : nadzieja i uzdrowienie dla dotkniętych piętnem samobójstwa / Susan Titus Osborn, Karen L. Kosman, Jeenie Gordon. - Wisła : Wydawnictwo Pege : Oczkowski Media & Marketing, 2012.
 55. Zachowania autodestrukcyjne młodzieży - szkoła bezradna? / Claudine Fox, Keith Hawton. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009.
 56. Zachowania autoagresywne osób z niepełnosprawnością intelektualną / Danuta Kopeć. - Poznań : "Bajt", 1999.
 57. Zachowania samobójcze wśród żołnierzy : sposoby i metody działań profilaktycznych : informacje i porady praktyczne / [wybór i oprac. Agnieszka Sawicka] ; Dowództwo Wojsk Lądowych. Oddział Społeczno-Wychowawczy. - Olsztyn : P. W. "Glob" Studium Kształcenia Ustawicznego, 2005.
 58. Zapobieganie samobójstwom : jak założyć grupę wsparcia dla osób po samobójstwie kogoś bliskiego / [przekł. z jęz. ang. Barbara Mroziak] ; Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. - Genewa ; Warszawa : Zakład Wydawniczo-Produkcyjny Foliał [etc.], 2004.
 59. Zapobieganie samobójstwom : poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły / [przekł. z jęz. ang. Barbara Mroziak] ; Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Ministerstwo Edukacji Narodowej, cop. 2007.
 60. Zapobieganie samobójstwom : poradnik dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej / [przekł. z jęz. ang. Barbara Mroziak] ; Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. -  Genewa ; Warszawa : "Foliał", 2003.
 61. Zrozumieć samobójcę / Rory O'Connor, Noel Sheehy ; przeł. Anna Tanalska-Dulęba. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
2. Artykuły z czasopism

 1. Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym. Cz. 1 / Wojciech Filipowski, Ryszard Lonca. // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - Nr 2 (2010), s. 13-27
 2. Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym. Cz. 2 / Wojciech Filipowski, Ryszard Lonca.// Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - Nr 3 (2010), s. 11-23
 3. Brak zaufania a samobójstwo / Adam Czabański. // Zeszyty Karmelitańskie. - 2009, nr 1, s. 53-55
 4. Deficyty w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów u osób samobójczych / Karolina Krysińska. // Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. - T. 3 (2004), s. 35-47
 5. Depresje i samobójstwa / Stanisław Pużyński. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 119-133
 6. Depresyjność osób dokonujących prób samobójczych / Jan Szałański. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. - Z. 7 (2005), s. 201-212
 7. Diagnoza psychiatryczna - jak wspierać ucznia? / Małgorzata Łuba.// Głos Pedagogiczny - 2012, nr 10 (42), s. 49-51
 8. Dlaczego dzieci i młodzież popełniają samobójstwa? / Konrad Nowak-Kluczyński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 44-51
 9. Dlaczego dzieci odbierają sobie życie? / Edward Jakubowicz.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 142-149
 10. Dusza nad przepaścią / Barbara Schneider ; tł. Grzegorz Szczepański.// Charaktery. - 2010. nr 6, s. 52-54
 11. Dynamika zjawiska samobójstw w okresie transformacji społeczno-ustrojowej (lata 1989-2006) : próba charakterystyki / Justyna Maciaszek. // Społeczeństwo i Rodzina. - 2009, nr 3, s. 88-102
 12. Epidemie histeryczne , choć nie tylko / Monika Wróbel.// Charaktery. - 2007, nr 10, s. 30-32
 13. Interwencja kryzysowa w przypadku samobójstwa - osobowość dyssocjalna oraz uzależnienie od substancji psychoaktywnych jako czynniki warunkujące skłonność do autodestrukcji / Katarzyna Nanowska. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2008, nr 1, s. 73-96
 14. Jak rozmawiać z osobą po próbie samobójczej? / Adam Matuszewski. // Studia Pelplińskie. - T. 43 (2010), s. 303-308        Materiały z sympozjum "Bądźmy świadkami miłości", Pelplin.
 15. Koncepcja trzech „bez-„ / Alicja Kuczkowska.// Gestalt. - 2006, nr 1, s. 21-28
 16.  Koncepcja trzech ,,bez-" w pracy z osobami wykazującymi tendencje samobójcze : (część druga) / Alicja Kuczkowska.// Gestalt. - 2006, nr 2, s. 33-40
 17. Krytyczne wydarzenia życiowe czynnikiem ryzyka prób samobójczych wśród młodzieży / Krzysztof Rosa, Wojciech Sobala. // Medycyna i Okolice. - T. 2, (2009), s. 77-95
 18. Mężczyźni giną / Maria Halińska.// Charaktery. - 2013, nr 1, s. 32-35
 19. Miał prawie wszystko (?) / Dominika Majek.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 11
 20. Młodzi ludzie nie chcą żyć : co trzeci nastolatek myśli o śmierci / Dorota Bronisz.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 7
 21. Możliwości i sposoby zapobiegania samobójstwom / Grzegorz Chmielewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s 43-47
 22. Na krawędzi życia / Laurence Freeman ; tł. Andrzej Ziółkowski.// Charaktery. - 2011, nr 9, s. 116-121
 23. Nastolatek woła : pomóżcie mi! / Izabela Jarosławska ; rozm. przepr. Alicja Majewska.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 8-9
 24. Niezauważona żałoba - samobójstwo w percepcji nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej / Małgorzata Niesiobędzka, Beata Mirucka.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 115-127
 25. Nowe formy podporządkowania a samobójstwo / Christophe Dejours ; tł. Tomasz Żukowski. // Bez Dogmatu. - Nr 65 (2005), s. 12-15
 26. O samobójstwie : studium psychologiczne / Mikołaj Bierdiajew ; tł. z ros. i oprac. Bartłomiej Brzeziński. // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 3, fasc. 4 (2008), s. 127-149
 27. Obalając mity na temat samobójstw / Aleksandra Tłuściak-Deliowska.// Remedium. - 2012, nr 2, s. 12
 28. Oblicza romantycznego "taedium vitae" : zamachy samobójcze na ziemiach polskich 1815-1830 / Małgorzta Karpińska.// Przegląd Historyczny. - 1999, nr 1, s. 33-60
 29. Obraz rodziny oraz relacji z rodzicami z perspektywy adolescentów po próbach samobójczych / Katarzyna Migdał. // Dziecko Krzywdzone. - Nr 14 (2006), s. 93-107
 30. Poczucie sensu życia a zachowania suicydalne młodzieży / Dorota Janułajtys. // Pedagogika Rodziny. - 2009, nr 1, s. 53-62
 31. Poczucie winy występujące u osób, które doznały straty przyjaciela w wyniku śmierci samobójczej / Anna Machnik. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia. - Z. 12 (2004), s. 103-116
 32. Postawy społeczne wobec zachowań suicydalnych jednostek / Andrzej Bałandynowicz.   // Przegląd Policyjny. - R. 21, nr 1 (2011), s. 5-28
 33. Prawnokarny i społeczny aspekt samobójstwa / Bożena Dudziak, Zygmunt Kukuła.// Praca Socjalna. - 2011, nr 1, s. 80-105
 34. Problem samobójstw w perspektywie psychiatrycznej i psychologicznej / Agnieszka Raniszewska-Wyrwa. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. - [Z.] 14 (2010), s. 45-62
 35. Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży / Justyna Kula-Lic.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 19-22
 36. Profilaktyka samobójstw / Małgorzata Brzezińska.// Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 22-25
 37. Profilaktyka samobójstw w szkole / Barbara Pilecka.// Meritum. - 2010, nr 4, s. 37-44
 38. Przeciwdziałanie zachowaniom samobójczym wśród młodzieży w amerykańskich szkołach - przegląd programów i ocena ich skuteczności / Jolanta Jarczyńska.// Edukacja. - 2011, nr 2, s. 107-114
 39. Przyczyny samobójstw / Katarzyna Badowska.// Remedium. - 2012, nr 4, s. 12
 40. Psychologia pozytywna a samobójstwa / Magdalena Górska.// Praca Socjalna. - 2007, nr 6, s. 95-104
 41. Pytanie o moralność samobójstwa heroicznego / Jacek Salij. -  ( Szukającym drogi )  // W Drodze. - 2007, [nr] 3, s. 119-122
 42. Realny i idealny obraz siebie u osób po próbach samobójczych / Katarzyna Malinowska. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 20 (2007), s. 85-100
 43. Rola doświadczania przemocy w dzieciństwie w podejmowaniu zachowań ryzykownych w okresie adolescencji / Marta Makara-Studzińska.  // Horyzonty Psychologii. - T. 1, nr 1 (2011), s. 61-77
 44. Rozpowszechnienie myśli i zachowań samobójczych wśród pacjentów lecznictwa odwykowego / Włodzimierz Adam Brodniak, Marek Zwoliński.  // Alkoholizm i Narkomania. - T. 19, nr 1 (2006), s. 25-34
 45. Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych / Luiza Monika Błaszczyk.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 33-36
 46. Samobójczy okres / Grzegorz Gustaw.// Charaktery. - 2012, nr 2, s. 36-39
 47. Samobójstwa a Internet / Aleksandra Tłuściak-Deliowska.// Remedium. - 2012, nr 5, s. 12
 48. Samobójstwa kobiet w kulturze patriarchatu / Ewa Górecka.// Niebieska Linia. - 2012, nr 1, s. 1-3
 49. Samobójstwa w Sieradzu w latach 1990-2001 / Adam Czabański. // Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. - T. 2 (2004), s. 43-57
 50. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży : (wybór literatury) / Dorota Lenar.// Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 31
 51. Samobójstwa. Co może zrobić pedagog? / Stanisław Kawula.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 4-13
 52. Samobójstwo - dlaczego nie? / Adrian Stelmaszyk.. // Szkice Humanistyczne. - T. 10, nr 1 (2010), s. 45-60
 53. Samobójstwo - ingerencja we własne życie / Jolanta Tęcza-Ćwierz. // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 19-22
 54. Samobójstwo jako forma uniknięcia grzechu / Adam Czabański.// Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. - T. 15 (2010), s. 25-30
 55. Samobójstwo : refleksja psychopedagogiczna / Zbigniew Formella. // Seminare. - T. 20 (2004), s. 369-385
 56. Samobójstwo to grzech śmiertelny / Mirosław Krawczyk ; rozm. przepr. Dorota Bronisz.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 12
 57. Samobójstwo w ocenie etyki chrześcijańskiej i jej społeczno-prawne konsekwencje / Agnieszka Raniszewska-Wyrwa. // Archeus. - T. 10 (2009), s. 21-44
 58. Strategie interwencji kryzysowej dotyczące zachowania autodestrukcyjnego / Barbara Pilecka. // Studia Psychologica. - R. 5[7], nr 7 (2007), s. 341-348
 59. Struktura potrzeb osób z grupy suicydalnej / Katarzyna Malinowska. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 17 (2004), s. 245-261
 60. Szczęście i radość życia dzieci i młodzieży / Krystyna Ostrowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 49, nr 6 (2009), s. 11-18
 61. Śmierć na własne życzenie / Alicja Majewska.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 10
 62. Typy i klasyfikacje samobójstw / Katarzyna Badowska.// Remedium. - 2012, nr 3, s. 12
 63. Uzależnienie i zaburzenia osobowości a podejmowane próby samobójcze oraz możliwości interwencji kryzysowej / Katarzyna Nanowska. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 59 (2008), s. 79-103
 64. Z innej parafii, czyli Opowieści o udręce / Mariola Krzyworączka.// Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 53-57
 65. Zachowania samobójcze młodzieży : (w swietle wyników badań) / Monika Wieczorek.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 39-51
 66. Zachowania samobójcze młodzieży / Ryszarda Ewa Bernacka.// Remedium. - 2011, nr 10, s. 21-23
 67. Zachowania samobójcze nieletnich - ocena zagrożenia, oddziaływanie terapeutyczne / Waldemar Woźniak, Waldemar Piekarski. // Łódzkie Studia Teologiczne. - T. 15 (2006), s. 241-249
 68. Zachowania suicydalne osób starszych - psychologiczna analiza zjawiska / Katarzyna Tomaszek. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 22 (2009), s. 37-50
 69. Zagrożenie samobójstwem w okresie starości / Anna Hryniewicka. //  Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2010, nr 2, s. 17-29

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce