Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Animaloterapia PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 11 lipca 2013
ANIMALOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne
 
Zooterapia (animaloterapia) jest to  terapia z udziałem zwierząt.Formy zooterapii to: hipoterapia – konie, felinoterapia – koty, dogoterapia – psy, onoterapia - zajęcia z osłem, delfinoterapia – zajęcia z delfinami.
 

1. Książki

 1. Animaloterapia : program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery łapy" / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 2. Baw się poprzez animaloterapię : przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt : (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem) / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 3. Czy zwierzęta potrafią leczyć? : terapie z udziałem zwierząt wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych / [red. prowadzący Nina Bekasiewicz ; aut. Wioletta Bartkiewicz et al.]. -  Warszawa : Przyjaciel Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 2006.
 4. Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji porozumiewania się : poradnik dla logopedów, dogoterapeutów i nauczycieli wykorzystujących terapię kontaktową w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi / Marzena Machoś-Nikodem. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2007.
 5. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 6. Heca na cztery łapy : gry i zabawy z udziałem psa terapeuty / [aut. Katarzyna Jakimiuk-Baran, Mirosława Lewandowska]. - Warszawa : Przyjaciel - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 2005.
 7. Hipoterapia : fizjoterapia na koniu i przy koniu / Ingrid Strauß ; przeł. z jęz. niem. Elżbieta Karpińska-Pawlak. - Kraków : Fundacja "Hipoterapia" - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, 2012.
 8. Hodowla i użytkowanie koni z elementami hipoterapii : skrypt dla studentów specjalności agroturystyka oraz kierunku towaroznawstwo / Jolanta Janiszewska, Angelika Cieśla ; Akademia Rolnicza w Szczecinie. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej, 2006.
 9. Jazda konna dla osób niepełnosprawnych / Christine Heipertz-Hengst ; [przekł. z jęz. niem. Barbara Floriańczyk]. - Warszawa : Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1997.
 10. Jeździectwo w rozwoju motorycznym i psychospołecznym osób niepełnosprawnych / Anita Wyżnikiewicz-Nawracała. - Wyd. 2 popr. - Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2002.
 11. Koń w turystyce i rekreacji / red. Krystyna Chmiel ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II. Instytut Turystyki i Rekreacji. - Biała Podlaska : PSW im. Papieża Jana Pawła II. Instytut Turystyki i Rekreacji, 2009.
 12. Kynoterapia w integracji odruchów : metody i techniki neurokinezjologiczne w pracy z deficytami rozwoju psychoruchowego / Hanna Wojciechowska, Swietłana Masgutowa-Hawryluk ; Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej, Fundacja Kynoterapeutyczna "Właśnie Tak!". - Warszawa ; Bydgoszcz : Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej, 2006.
 13. Opowieść ojca : przez mongolskie stepy w poszukiwaniu cudu / Rupert Isaacson ; przeł. Joanna Bogunia i Dawid Juraszek. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2010.
 14. One i my : co czują, co mówią, jak reagują zwierzęta domowe / Jerzy Wojs. - Warszawa : "Spar", [1993]
 15. Parajeździectwo / Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych Hippoland. -  Warszawa : "Hippoland", 2010.
 16. Pies - przyjaciel i terapeuta : program dogoterapii przenaczony do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym / Agnieszka Popławska ; Przyjaciel Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. - Warszawa : Przyjaciel Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 2004.
 17. Pies - terapeuta i przyjaciel rodziny : rola psa w procesie rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka / [aut. Wioletta Bartkiewicz, Małgorzata Zawadka]. - Warszawa : Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel, 2008.
 18. Poza głębią dźwięków : delfiny w swojej uzdrawiającej mocy / Ella Porawska. - Krosno : Wydawnictwo "Hedom", 2011.
 19. Program kształcenia instruktorów rekreacji ruchowej (instruktorów sportu dla wszystkich) : specjalność hipoterapia / Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ; [oprac. Przemysław Lisiński, współpraca: Mariusz Posłuszny, Ryszard Burgiel, Poznańskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne]. -  Warszawa : TKKF, 2001.
 20. Psie przypadki czyli Dogoterapia dla początkujących / Dorota Jurzysta. -  [Inowrocław] : Kunke Poligrafia, [2010].
 21. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie : praca zbiorowa / pod red. Anny Strumińskiej ; [aut. Ewa Czownicka et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2003.
 22. Rewalidacja dzieci niewidomych i słabo widzących poprzez integracyjne obozy i wycieczki górskiej turystyki jeździeckiej / Marek Piotr Krzemień, Lucyna Bobula-Krzemień. - Kraków : "Ostoja", 2004.
 23. Szczeniak : jak labrador ocalił chłopca z ADHD / Liam Creed [and Joshua Burt] ; przeł. Andrzej Wajs. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2011.
 24. Terapeutyczna jazda konna II : strategie rehabilitacji / red. Barbara Teichmann Engel ; il. Stephanie C. Woods i Barbara T. Engel ; [współaut. Barbara T. Engel et al. ; tł. z jęz. ang. Agata Tworkowska, Joanna Murkocińska-Borek, Michał Murkociński]. - Kraków : Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, 2004.
 25. Terapia psychopedagogiczna z udziałem psa : wybrane zagadnienia / pod red. Moniki Włodarczyk-Dudki. - Ostróda : Wydawnictwo Drwęca, 2006.
 26. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007.
 27. Zmienność równowagi i postawy ciała u młodzieży uczestniczącej w zajęciach hippicznych / Anna Mazur-Rylska, Tadeusz Ambroży. - Kraków : European Association for Security, 2010.
 28. Zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych i ich otoczeniu / Janusz Leszek Sokół. -  Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010.
2. Artykuły z czasopism

 1. Animaloterapia - wybór bibliografii / oprac. Joanna Trznadel, Renata Zubowicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 64
 2. Chore dzieci mówią "hau" / Gabriel Maciejewski.// Charaktery. - 2006, nr 10, s. 68-70
 3. Czego można się nauczyć o dziecku autystycznym w kontakcie z koniem? : inspiracja lekturą "Wokół autyzmu" Hanny Olechnowicz / Joanna Lessing. // Polskie Forum Psychologiczne. - T. 10, nr 1 (2005), s. 81-85
 4. Czworonożni sojusznicy RDD / Aleksandra Drzazgowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 1, s. 44-45
 5. Dogoterapia / Agata Szostak.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 2, s. 104-116
 6. Dogoterapia / Ewa Herzyk.// Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 79-85
 7. Dogoterapia / Jolanta Kubacka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 55-56
 8. Dogoterapia a akwizycja języka dziecka z deficytami rozwojowymi. Prezentacja dogoterapeutycznego programu polisensorycznej stymulacji porozumiewania się / Marzena Machoś-Nikodem.// Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 68-82
 9. Dogoterapia jako forma wspierająca rehabilitację dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (studium przypadku) / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 6, s. 20-21
 10. Dogoterapia - terapia z udziałem psa / Magdalena Nawarecka.// Remedium. - 2011, nr 3, s. 24-25
 11. Dogoterapia w pracy logopedycznej z dziećmi / Marzena Machoś-Nikodem.  // Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. - T. 1 (2007), s. 127-136
 12. Dogoterapia w procesie rozwoju fizycznego dzieci głuchoniewidomych / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 12, dod. Wkładka Metodyczna nr 12, s. V-VII
 13. Dogoterapia w teorii i praktyce w kontekście dziecka autystycznego / Maria Kłodzińska-Berkau. // Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. - T. 12 (2009), s. 23-30
 14. Dogoterapia w wychowaniu osób nieprzystosowanych społecznie / Marcin Jurczyk.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 37-38
 15. Formy, przebieg i efekty terapeutycznej jazdy konnej / Aleksandra Kuklińska. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 28-33
 16. Heca na cztery łapy, czyli pies w przedszkolu / Wioletta Bartkiewicz.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 51-53
 17. Hipika w resocjalizacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych / Iwona Bohdanowicz. // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 22-25
 18. Hipoterapia a rozwój mowy u dzieci / Joanna Lessing. // Albo albo. - 2006, z. 2, s. 37-44
 19. Hipoterapia jako jedna z metod wieloprofilowego usprawniania psychoruchowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Anna Gromnicka, Bernadeta Szczupał. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 8, (1997), s. 179-189
 20. Hipoterapia jako jedna z form rozwijających psychoruchowo dzieci umysłowo upośledzone / Barbara Gąsiorowska, Renata Celińska. // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, s. 105-110
 21. Hipoterapia jako metoda rehabilitacji medycznej i psychopedagogicznej / Urszula Kamińska, Jolanta Nowak. // Auxilium Sociale. - 1997, nr 3/4, s. 49-62
 22. Hipoterapia jako stymulator aktywności i rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / Anna Uznańska. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. - Z. 5 (2010), s. 249-269
 23. Hipoterapia jedną z form jeździectwa w agroturystyce / Artur Kieszek. // Turystyka i Rekreacja (Warszawa). - T. 1 (2005), s. 196-199
 24. Hipoterapia w OSW dla Dzieci Niewidomych / Robert Michalski. // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 37-42 Ośrodek w Laskach.
 25. Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych / Izabela Zając, Małgorzata Grabara, Jadwiga Pucher. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 11, s. 8-10
 26. Jeździectwo jako forma rekreacji i rehabilitacji / Jan Krupa, Jacek Biliński.// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja. - 2010, z. 1, s. 216-249
 27. Koń - jako terapeuta i przyjaciel / Aleksandra Szabert.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 11, s. 26-31
 28. Lessie - lecz! / Wioletta Bartkiewicz.// Charaktery. - 2009, nr 3, s. 92-95
 29. Miej serce dla zwierząt / Jolanta Cergowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 62, nr 6 (2009), s. 48-49
 30. Miejsce hipoterapii w aktywności fizycznej człowieka / Agnieszka Just. // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. - Nr 6 (2009), s. 75-80
 31. Na koniu do sprawności - zdrowotne walory hipoterapii / Monika Stefaniak, Renata Śleboda. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - [R.] 55, nr 7 (2008), s. 13-16
 32. Nauka z pomocą psa / Marzena Machoś-Nikodem.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 50-53
 33. O hipoterapii / Barbara Gąsiorowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 1, s. 49-52
 34. Pies w roli terapeuty / Bogusława Brymora.// Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 18-19
 35. Pomoce wspierające rozwój poznawczy dzieci upośledzonych umysłowo, stosowane podczas zajęć hipoterapii / Ewa Czownicka, Monika Mokrzyszczak. // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 5, s. 298-302
 36. Psychoneuroimmunologiczne podłoże zooterapii / Anna Dziurdzia, Jadwiga Flaga, Joanna Merchut, Dorota A. Zięba. // Wszechświat. - T. 108, z. 10/12 (2007), s. 296-299
 37. Różne możliwości realizacji potrzeby bezpieczeństwa człowieka w aspekcie jazdy konnej / Anna Mazur-Rylska, Tadeusz Ambroży, Adam Haluch. // Securitologia. - 2010, nr 2, s. 297-314
 38. Sześciolatek i zwierzęta / Ewa Nowak.// Głos Pedagogiczny - 2012, nr 12 (44), s. 58-59
 39. Stymulowanie zainteresowań i aktywności dzieci poprzez kontakt ze zwierzętami / Katarzyna Kopeć. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. - Z. 5 (2010), s. 225-247
 40. Terapia i kynoterapia w pracy domu dziecka / Monika Walczak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 43-50
 41. Terapia psychomotoryczna małych dzieci z zaburzeniami i utrudnieniami w rozwoju psychoruchowym w hipoterapii / Małgorzata Brzuchacz. // Szkoła Specjalna. - T. 66, nr 4 (2005), s. 295-299
 42. Uparty jak osioł i co z tego wynika / Maria Raszewska.// Rewalidacja. - 2011, nr 1, s. 120-129
 43. Wpływ dogoterapii na funkcjonowanie osób głęboko upośledzonych umysłowo w zespole rewalidacyjno-wychowawczym / Dorota Migdalska.// Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 53-57
 44. Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa / Anna Kurzeja, Joanna Godawa.// Chowanna. - 2009, T. 1, s. 85-96
 45. Zajęcia edukacyjne i pedagogiczne z udziałem zwierząt / Katarzyna Sowa.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 5, s. 10-11
 46. Zastosowanie hipoterapii w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym / Jarosław Herbert, Magdalena Gruszka. // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. - T. 10, z. 4 (2007), s. 322-327
 47. Zastosowanie stabilografii w ocenie równowagi dzieci z porażeniem mózgowym / Karina Słonka. // Człowiek i Ruch. - 2001, nr 2, s. 73-81
 48. Znaczenie usprawniania systemu przedsionkowego przez hipoterapię dla rozwoju prawidłowej psychomotoryki ciała / Anna Mazur-Rylska. // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. - T. 11, z. 1 (2008), s. 42-47
 49. Zwierzaki na zdrowie / Deborah Wells.// Charaktery. - 2013, nr 1, s. 44-47
 50. Zwierzęta w rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Krystyna Baranowicz. // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. - Nr 3 (2006), s. 116-119
 51. Zwierzyniec terapeutyczny / Jan Więcek.// Ekoświat. - 2007, nr 2, s. 46-47
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce