Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Reforma szkolnictwa zawodowego PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 11 lipca 2013
REFORMA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2013
 

1. Książki

 1. Cywilizacyjne wyzwania edukacji zawodowej : wybrane problemy współczesnej edukacji zawodowej w Polsce i na Słowacji / pod red. Antoniego Krauz. - Rzeszów : Max-Druk Drukarnia Medyczna, 2010.
 2. Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010.
 3. Kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w zakresie dostosowania oferty do potrzeb sektora usług województwa dolnośląskiego / [program oprac. Krzysztof Kwaśniewski et al.]. - Warszawa : 4P Research Mix, 2010.
 4. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy Województwa Małopolskiego / [słowo wstępne Marek Sowa]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, [2011].
 5. Program rozwojowy dla szkół prowadzących kształcenie na potrzeby sektora ekologicznej produkcji w zakresie szkolnictwa zawodowego / [oprac. zespół Krzysztof Kwaśniewski et al.]. - Warszawa : 4P Research Mix, 2010.
2. Artykuły z czasopism

 1. Badania rynku pracy wsparciem dla kształcenia zawodowego / Elżbieta Ciepucha.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 93-105
 2. Bez przełomu w kształceniu zawodowym / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 17-18
 3. Białystok ma pomysł na szkolnictwo zawodowe / Lucja Orzechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 4, s. 78-84
 4. Debata o Krajowych Ramach Kwalifikacji rozpoczęta / Wiesław Włodarski.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 10-12
 5. Dobre praktyki dotyczące kształcenia zawodowego w aspekcie transgranicznego rynku pracy / Tadeusz Popowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 24-26
 6. Dolnośląski sposób na modernizację kształcenia zawodowego : jak podnieść jakość edukacji zawodowej dla wszystkich uczniów / Małgorzata Iwańska, Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 5, s. 35-38
 7. Edukacja zawodowa a rynek pracy: myśli niedokończone / Waldemar Furmanek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 15-20
 8. Edukacja zawodowa i rynek pracy w perspektywie teoretycznej / Jerzy Stochmiałek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 32-36
 9. Edukacja zawodowa wobec zmiany cywilizacyjnej / Ryszard Gerlach.// Edukacja. - 2011, nr 2, s. 5-14
 10. Innowacje edukacyjne w łódzkich szkołach zawodowych / Janusz Moos.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 4, s. 33-41
 11. Modyfikacja modułowych programów kształcenia zawodowego / Dagmara Kowalik.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 3, s. 90-98
 12. Nareszcie nastąpią zmiany w szkolnictwie zawodowym / Eliza Iwańska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 29-32
 13. Nowy model kształcenia zawodowego : (ogólnopolska kampania "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru") / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 5, s. 3-8
 14. O pewnych dysfunkcjach kształcenia zawodowego / Andrzej Bogaj.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 17-24
 15. O zmianach w edukacji zawodowej / Janusz Moos.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 14-16
 16. Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego - organizowanie zajęć i zatrudnianie nauczycieli / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 50-52.
 17. Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, czyli o szansach na dostosowanie do potrzeb rynku pracy / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 12-14
 18. Ramowe plany nauczania w szkołach zawodowych / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 14-18
 19. Reforma kształcenia zawodowego / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 8-14
 20. Szansa czy iluzja? : o kształceniu zawodowym specjalnym dla uczniów głuchych i słabosłyszących / Mariusz Sak.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 2, s. 40-45
 21. Szkolnictwo zawodowe - diagnoza stanu oraz możliwości rozwoju / Józef Górniewicz.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2012, nr 9, s. 8-11
 22. Szkolnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych / Agata Obłączek.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 3, s. 44-55
 23. Wymagania, kwalifikacje i modułowa technologia kształcenia specjalistów zaawansowanych technologii przemysłowych / Krzysztof Symela.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2012, nr 3, s. 54-64
 24. Wyzwania dla kształcenia i szkoleń zawodowych w kontekście Strategii Europa 2020 / João Delgado ; tł. i oprac. Małgorzata Kacprzak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 4, s. 91-97
 25. Zmiany programowe w szkołach zawodowych / Agata Oleksiak.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 14-18
 26. Zmiany w kształceniu zawodowym / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 4, s. 74-77

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce