Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Gry i zabawy terenowe - scenariusze zajęć PDF Drukuj E-mail
Napisał Iwona Mickiewicz   
czwartek, 05 września 2013
 
Gry i zabawy terenowe - scenariusze zajęć
(zestawienie bibliograficzne)
 
Książki:

 1. A może pójdziemy nad morze ? : Wybrzeże Bałtyku w opowiadaniach, zabawach i piosenkach / Małgorzata Barańska, muzyka Jerzy Partyka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. (W 65628)
 2. Sprawdź się w nowej roli : zabawy w plenerze dla dzieci i młodzieży / Jurgen Fritz, Elisabeth Holfter ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2004. (W 62313)
 3. Wycieczki i zajęcia terenowe : poradnik metodyczny / Czesław Hakke, Narcyz Nonas. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. (W  37462,  37463)
 4. Zajęcia terenowe z biologii / Jerzy Wysokiński ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. - Warszawa : IKN, 1984. (W 1052 br.)
 
Artykuły z czasopism :
 1. Air soft gun - alternatywa zajęć rekreacyjnych w terenie / Marek Kulig.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 37-40
 2. Badania klimatyczne w Jaskini Łokietka w Ojcowie : zajęcia terenowe z meteorologii i klimatologii w LO / Anna Smolec, Romana Adamczyk.// Geografia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 47-50
 3. Bieg terenowy - bioróżnorodność / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2010, nr 7, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 7, s. 2-4
 4. Co się zdarzyło na Próżnej? : (scenariusz gry miejskiej - śladami I. B. Singera) / Katarzyna Grubek.// Polonistyka. - 2010, nr 6, s. 31-36
 5. Co zobaczymy na spacerze / Hanna Zdzitowiecka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 10, s. 43-44
 6. Drzewa i ich tajemnice w pigułce zajęć terenowych / Małgorzata Falencka-Jabłońska.// Aura. - 2008, nr 12, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 172, s. 4-5
 7. Drzewa wokół nas : zajęcia najlepiej przeprowadzać w porze, gdy drzewa mają liście / Marzena Stempień-Sałek.// Przyroda Polska. - 2007, nr 7, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny, s. 9
 8. Ekosystem leśny : zajęcia terenowe dla gimnazjalistów w marcu / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2013, nr 3, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 3, s. 2-3
 9. Gra planszowa - starożytne Igrzyska w Olimpii / Jacek Banach.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 5, s. 19-29
 10. Granice miasta - granice w mieście : scenariusz zajęć terenowych dla uczniów gimnazjum / Joanna Angiel.// Geografia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 33-37
 11. Gry GPS - od zdrowej rywalizacji do efektywnej nauki / Witold Warcholik.// Lider. - 2008, nr 12, s. 25-28
 12. Gry i zabawy ruchowe w terenie leśnym / Adam Jurczak, Paulina Janowiec.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 6, s. 10-19
 13. Gry i zabawy ruchowe w terenie leśnym. Cz. 2 / Adam Jurczak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s. 62-66
 14. Gry i zabawy ruchowe w terenie leśnym. Cz. 3 / Adam Jurczak, Paulina Janowiec.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 10-14
 15. Gry i zabawy terenowe - pierwszym krokiem do surwiwalu / Filip Korpak, Joanna Baj-Korpak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 6, s. 26-29
 16. Gry i zabawy terenowe - uzupełnienie szkolenia sportowego w biegach górskich i przełajowych / Mariusz Ozimek, Marcelina Nowakowska, Marcin Nowak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 2, s. 36-42
 17. Gry i zabawy terenowe - w projekcie partnerstwo klas / Jolanta Piętowska, Lika Zukierska, Anna Herling.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 4, s. 14-15
 18. Idźmy leśną ścieżką... / Helena Prus-Wiśniewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 31-36
 19. Innowacja edukacyjna : zblokowane zajęcia edukacyjne w terenie / Tadeusz Karpowicz.// Lider. - 2012, nr 2, s. 47-49
 20. Jakie to drzewo? : zajęcia terenowe dla gimnazjalistów w styczniu / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2013, nr 1, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 1, s. 2-3
 21. Krajobraz i jego przeobrażenia : scenariusz lekcji geografii w terenie w klasie II gimnazjum / Maria Figa.// Geografia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 39-42
 22. Lekcja geografii w terenie w gimnazjum : scenariusz zajęć z geografii osadnictwa / Jolanta Kubacka-Mróz.// Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 27-32
 23. Lekcje w terenie. Skuteczna forma kształcenia geograficznego / Joanna Angiel.// Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 5-11
 24. Lekkoatletyka dla smyka - zabawy i gry terenowe w edukacji wczesnoszkolnej / Małgorzata Krzak, Anna Malska-Śmiałowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 7, s. 34-38
 25. Leśna gra terenowa - relaks i zabawa / Adam Jurczak, Mariusz Ozimek, Paulina Janowiec.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 6, s. 39-42
 26. Łąka - królestwo ziół / Katarzyna Ślęzak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 31-36
 27. Na jesiennym biwaku - gry i zabawy ruchowe w terenie leśnym IV / Adam Jurczak, Paulina Janowiec.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 10, s. 37-40
 28. Na planszy miasta : (edukacyjny potencjał gier terenowych) / Katarzyna Grubek.// Polonistyka. - 2010, nr 6, s. 28-30
 29. Na tropach lubelskiego Paganiniego - scenariusz gry ulicznej / Irena Starykiewicz, Tadeusz Starykiewicz.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 3, s. 45-50
 30. O zachowaniu na łonie natury : zajęcia terenowe dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej. // Przyroda Polska. - 2013, nr 5, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 5, s. 2-3
 31. Obserwujemy porosty : zajęcia terenowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2013, nr 2, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 2, s. 2-3
 32. Okolica jako ojczyzna; mała ojczyzna - miejsce magiczne : scenariusz terenowej lekcji przyrody / Wojciech Jeszka.// Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 40-46
 33. Olimpiada Geograficzna - zajęcia terenowe w nowej formule / Jakub Szmyd, Artur Malantowicz.// Geografia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 34-37
 34. Organizacja bezpiecznych zajęć surwiwalowych - w trudnym terenie / Paweł Różański.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 6, s. 30-35
 35. Otoczenie szkoły - laboratorium przyrodnicze : zajęcia w terenie z przyrody / Agnieszka Niewińska.// Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 39-42
 36. Pobrzeże Bałtyku - Słowiński Park Narodowy : scenariusz zajęć terenowych klasy V - VI / Marzena Stempień-Sałek.// Przyroda Polska. - 2006, nr 5, Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 11 – 12
 37. Pomiar odległości i wysokości względnej : scenariusz zajęć terenowych / Anna Lenart.// Geografia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 42-44
 38. Pomniki przyrody w moim mieście : scenariusz zajęć terenowych dla klasy IV-V / Marzena Stempień-Sałek.// Przyroda Polska. - 2007, nr 2, Buletyn EKO-edukacyjny, s. 9
 39. Poznajemy najbliższe otoczenie szkoły (dla klas IV) : scenariusz zajęć terenowych / Marzena Stempień-Sałek.// Przyroda Polska. - 2007, nr 10, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 4
 40. Poznajemy swój region / Anna Magdalena Glinka.// Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 4-7
 41. Poznawać inaczej : scenariusz zajęć terenowych w formie wycieczki krajoznawczej dla uczniów gimnazjum / Maria Figa.// Geografia w Szkole. - 2010, nr 1, s.36-40
 42. Propozycja scenariusza zajęć terenowych w klasie II / Ilona Żeber-Dzikowska.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s.39-43
 43. Przedszkolak z plecakiem / Andrzej Tarasiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 5-13
 44. Przykłady lekcji wychowania fizycznego z przewagą gier, zabaw i ćwiczeń terenowych / Monika Kaczmarek.// Nauczanie Początkowe. - 1994/1995, nr 4, s. 111-119
 45. Ptaki w naszym najbliższym otoczeniu : scenariusz zajęć terenowych : klasy IV-VI / Marzena Stempień-Sałek.// Przyroda Polska. - 2007, nr 12, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 3-4
 46. Rola parku miejskiego. Park na Bygdoskim Przedmieściu w Toruniu, lekcja terenowa dla gimnazjalistów / Justyna Mazanowska.// Geografia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 20
 47. Scenariusz lekcji atletyki terenowej : gry i zabawy / Tomasz Jóźwik.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 61-65
 48. Scenariusz zajęć ruchowych w terenie dla klasy III / Stanisława Budz.// Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 4, s. 91-94
 49. Scenariusz zajęć terenowych - Góry Świętokrzyskie, klasy V-VI / Marzena Stempień-Sałek.// Przyroda Polska. - 2006, nr 3, Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 8
 50. Scenariusz zajęć terenowych - przełom rzeki Kamiennej, klasy V-VI / Marzena Stempień-Sałek.// Przyroda Polska. - 2006, nr 2, Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 4 - 5
 51. Spacerkiem po Warszawie / Marta Łyżwińska, Anna Wolańska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 28-31
 52. Sposób na lekcje wychowania fizycznego w terenie leśnym dla dzieci młodszych / Mariusz Ozimek i in.// Lider. - 2012, nr 4, s. 18-24
 53. Szkolne zajęcia terenowe w styczniu / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2012, nr 1, dod. Biuletyn Eko-Edukacyjny nr 1, s. 2-3
 54. W parku i w ogrodzie / Anna Pawlik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 46
 55. W Suwalskiej Kopalni Surowców Mineralnych : zajęcia terenowe w gimnazjum / Małgorzata Ewa Gołdowska.// Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 33-38
 56. Warstwy lasu : zajęcia terenowe dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI) w kwietniu / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2013, nr 4, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 4, s. 2-4
 57. "Wiosenne dwa ognie" : jako powrót do idei doktora Henryka Jordana / Władysław Pańczyk.// Lider. - 2007, nr 12, s. 12
 58. Wiosenne obserwacje / Małgorzata Wójtowicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 4, s. 39-42
 59. Wykorzystanie mapy topograficznej : jedniodniowa wycieczka terenowa - scenariusz lekcji w terenie / Jolanta Krzemińska.// Geografia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 43-45
 60. Zajęcia terenowe w czerwcu / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2012, nr 6, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 6, s. 2-3
 61. Zajęcia terenowe w grudniu / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2012, nr 12, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 12, s. 2-3
 62. Zajęcia terenowe w kwietniu / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2012, nr 4, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 4, s. 2-3
 63. Zajęcia terenowe w Lesie Kabackim / Joanna Appelt.// Biologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 51-55
 64. Zajęcia terenowe w lipcu / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2012, nr 7, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 7, s. 2-3
 65. Zajęcia terenowe w listopadzie / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2012, nr 11, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 11, s. 2-3
 66. Zajęcia terenowe w lutym / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2012, nr 2, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 2, s. 2-3
 67. Zajęcia terenowe w maju / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2012, nr 5, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 5, s. 2-3
 68. Zajęcia terenowe w marcu / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2012, nr 3, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 3, s. 2-3
 69. Zajęcia terenowe w październiku / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2012, nr 10, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 10, s. 2-3
 70. Zajęcia terenowe w sierpniu / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2012, nr 8, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 8, s. 2-3
 71. Zajęcia terenowe we wrześniu / Hanna Będkowska.// Przyroda Polska. - 2012, nr 9, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 9, s. 2-3
 72. Zajęcia w terenie / Wiesław Makuch.// Nauczanie Początkowe. - 1989/1990, nr 2, s. 232-237
 73. Zajęcia, gry i zabawy o tematyce przyrodniczej / Irena Jarzyńska.// Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 28-35
 74. Zakładamy szkolny ogródek kwiatowy : scenariusz zajęć terenowych dla klasy IV-V / Marzena Stempień-Sałek.// Przyroda Polska. - 2008, nr 4, Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 9
 75. Zamiast przewodnika : zintegrowane zajęcia terenowe na Starym Mieście w Toruniu / Aleksandra Zaparucha.// Geografia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 35-45
 76. Zgadywanka terenowa / Piotr Winczewski.// Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 22-27
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce