Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Sprawność motoryczna PDF Drukuj E-mail
Napisał Iwona Mickiewicz   
czwartek, 05 września 2013
Sprawność motoryczna
(zestawienie bibliograficzne)
 
Książki:

 1. Szopa Jan, Mleczko Edward, Żak Stanisław: Podstawy antropomotoryki.  - Wyd. 2. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000 (W 51912)
 2. Talaga Zbigniew: Sprawność fizyczna ogólna : testy. Zysk i S-ka, cop. 2004. (W 53778)
 3. Zdrowie i sprawność motoryczna w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży / red. Mariusz Zasada ; Wyższa Szkoła Pedagog. w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 1999. (W 49311)
 
Artykuły z czasopism

 1. Aktywnośc fizyczna osób starszych / Natalia Morgulec, Andrzej Kosmol.// Kultura Fizyczna. - 2007, nr 1/2, s. 31-32
 2. Aktywność fizyczna społeczeństwa polskiego na tle Europy / Monika Piątkowska.// Kultura Fizyczna. - 2008, nr 3/4, s. 11-18
 3. Aktywność ruchowa a kultura zdrowotna / Zygmunt Jaworski.// Lider. - 2008, nr 1, s. 5-7
 4. Aktywność ruchowa pracowników naukowo-dydaktycznych prywatnej uczelni wyższej / Elżbieta Biernat, Karol Roguski.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2009, T. 53, z. 1, s. 35-41
 5. Analiza sprawności oraz struktury somatycznej : studentów AWF i PWST w Krakowie / Tadeusz Ambroży, Paweł Kowalski, Izabela Zając-Gawlak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 4, s. 35-40
 6. Biokulturowe uwarunkowania aktywności motorycznej i rozwoju sprawności człowieka oraz wynikające stąd perspektywy kultury fizycznej / Napoleon Wolański.// Kultura Fizyczna. - 2007, nr 1/2, s. 1-11
 7. Co może dać uczniom klas I-III udział w zorganizowanych zajęciach ruchowych? / Seweryn Sulisz.// Życie Szkoły. - 2012, nr 6, s. 4-9
 8. Ćwiczenia siłowe w procesie kształtowania sprawności motorycznej dzieci i młodzieży / Tadeusz Stefaniak, Anita Stefaniak, Dariusz Harmaciński.// Lider. - 2010, nr 4, s. 25-26
 9. Diagnozowanie stanu sprawności fizycznej uczniów klas I-III jako przeciwdziałanie regresji rozwoju dziecka / Robert Bąk.// Lider. - 2006, nr 11, s. 5-8
 10. Drabinka pozioma - ćwiczenia koordynacyjne / Paweł Woźny.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 7, s. 39-42
 11. Dysfunkcje narządu słuchu / Dominik Dąbrowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 3, s. 17-21
 12. Dyspraksja: kiedy zawiązanie buta staje się problemem... / Aleksandra Kubala–Kulpińska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 4, s. 4-7
 13. Gibkość w piłce nożnej / Marcin Wróbel.// Magazyn Trenera. - 2012, nr 11 (22), s. 5-10
 14. Jak rozwijać skoczność młodych zawodników / Jarosław Jabłoński.// Magazyn Trenera. - 2012, nr 9 (20), s. 5-9
 15. Jak rozwijać sprawność fizyczną : poradnik dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. K. K. Baczyńskiego we Wrocławiu (na podstawie pracy dr. Ryszarda Jezierskiego) / Ewa Głogowska-Nowak.// Lider. - 2012, nr 5, s. 35-48
 16. Jak wspierać sprawność manualną na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 54-62
 17. Jakość życia a samoocena osób z niepełnosprawnością wzrokową uczestniczących w zorganizowanych formach aktywności ruchowej / Magdalena Wrzesińska, Michał Tarnaski, Józef Kocur.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2008, Z. 3, s. 129-132
 18. Kilka uwag na temat aktywności fizycznej i kondycji człowieka / Zenon Ważny.// Kultura Fizyczna. - 2010, nr 9/12, s. 1-5
 19. Koordynacja u adeptów koszykówki / Piotr Dębiński, Agnieszka Głowacka.// Magazyn Trenera. - 2012, nr 6 (19), s. 10-11
 20. Koordynacyjne zdolności a sprawność motoryczna : młodzieży uprawiającej sporty zimowe / Kazimierz Chojnacki, Dariusz Tchórzewski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 2, s. 32-41
 21. Kryteria oceny efektywności programu ćwiczeń : ukierunkowanego na kształtowanie równowagi ciała u dzieci / Kazimierz Kochanowicz, Ewa Kucharska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s. 21-27
 22. Kształtowanie i doskonalenie zwinności / Jarosław Jabłoński.// Magazyn Trenera. - 2012, nr 10 (21), s. 5-9
 23. Kształtowanie skoczności - w szkolnym wychowaniu fizycznym / Piotr Bora.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 9, s. 30-32
 24. Kształtowanie wytrzymałości - w sali gimnastycznej / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 10, s. 41-42
 25. Kształtowanie zdolności koordynacyjnych : przykładowe ćwiczenia dla dzieci i młodzieży przydatne w wielu dyscyplinach / Jarosław Jabłoński.// Magazyn Trenera. - 2012, nr 6 (19), s. 5-9
 26. Metodyka zajęć Tai Chi z osobami starszymi / Monika Sufinowicz, Renata Śleboda, Janusz Maciaszek i 3 in.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 38-41
 27. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) - wersja polska / Elżbieta Biernat, Romuald Stupnicki, Antoni Kazimierz Gajewski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 6/7, s. 4-9
 28. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) - wersja polska / Elżbieta Biernat, Romuald Stupnicki, Antoni Kazimierz Gajewski.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2007, Z. 1, s. 47-54
 29. Momenty sił wybranych grup mięśniowych przedramienia u młodych mężczyzn aktywnych fizycznie / Marcin Popieluch.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - T. 52, z. 4 (2008), s. 173-180
 30. Motywacja osiągnięć a sprawność fizyczna 15-letnich dziewcząt / Monika Guszkowska, Tadeusz Rychta.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2007, Z. 2, s. 67-69
 31. Niestandardowe wychowanie fizyczne / Paweł Woźny.// Lider. - 2007, nr 10, s. 24-27
 32. Obiektywizacja oceny - sprawnośći lekkoatletycznej / Robert Jaszczuk.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 2, s. 28-31
 33. Ocena aktywności fizycznej młodzieży trenującej piłkę nożną / Elżbieta Biernat, Grzegorz Zalewski, Romuald Stupnicki.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2007, Z. 2, s. 95-98
 34. Ocena możliwości siłowo-szybkościowych kończyn dolnych i zdolności wysiłkowych w procesie nauczania narciarstwa zjazdowego / Beata Wojtyczek, Małgorzata Pasławska, Dorota Trzcińska, Anna Madej.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2010, T. 54, z. 4, s. 229-232
 35. Osiągnięcia czy zdrowie i styl życia - czyli o testowaniu sprawności fizycznej / Wiesław Osiński.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s. 4-9
 36. Podstawy teoretyczne projektu "Trzymaj formę" - poradnik dla nauczycieli / Stowarzyszenie "Polska Federacja Producentów Żywności".// Lider. - 2007, nr 2, s. 4-17
 37. Pokoleniowe zmiany cech somatycznych i zdolności motorycznych dziewcząt o zróżnicowanym tempie dojrzewania biologicznego / Jerzy Saczuk, Agnieszka Wasiluk.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2011, T. 55, z. 1, s. 25-34
 38. Rozwijanie koordynacji - zdolność różnicowania / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2010, nr 11, s. 21
 39. Rozwijanie koordynacji - zdolność szybkiej reakcji / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2010, nr 9, s. 21
 40. Rozwój oraz kształtowanie koordynacji ruchowej dzieci i młodzieży / Adam Królak, Piotr Raciborski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. (2)-(8)
 41. Rozwój sprawności motorycznych dzieci pięcioletnich / Ewa Lewandowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 5, s. 10-16
 42. Skuteczność programów treningu szybkości z użyciem biegów między listwami / Beata Makaruk, Hubert Makaruk, Tomasz Sacewicz.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2009, T. 53, z. 3, s. 167-172
 43. Sprawność fizyczna a osiągnięcia w nauce uczniów klas I gimnazjum / Jolanta Derbich.// Kultura Fizyczna. - 2008, nr 1/2, s. 11-15
 44. Sprawność fizyczna a wysklepienie stopy uczestników ćwiczeń fitness / Grzegorz Olkowski.// Lider. - 2011, nr 1, s. 9-11
 45. Sprawność fizyczna niesłyszących dziewcząt i chłopców : na tle populacji 16-17 roku życia / Michał Spieszny, Ryszard Tabor, Marzena Tabor.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 5, s. 19-26
 46. Sprawność i aktywność fizyczna w kontekście oddziaływań środowiskowych i zdrowia / Waldemar Zgurski.// Lider. - 2006, nr 11, s. 3-4
 47. Sprawność i zachowania prozdrowotne - chłopców z klas o profilu sportowym i ogólnokształcącym / Paweł Lizis.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 11, s. 24-27
 48. Sprawozdanie z konferencji : "Dyspraksję zrozumieć, wspierać, edukować", Warszawa 22 października 2008 / Dorota Błażejczyk.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 227-228
 49. Stare prawdy - wiecznie młode / Adam Cichosz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 3, s. 27-31
 50. Szybkość : formy biegowe i przykłady treningu w kształtowaniu szybkości / Jarosław Jabłoński.// Magazyn Trenera. - 2012, nr 5 (18), s. 35-38
 51. Walidacja testów komputerowych mierzących wybrane koordynacyjne zdolności motoryczne / Stanisław Sterkowicz, Janusz Jaworski.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2012, T. 56, z. 1, s. 11-15
 52. Weryfikacja wybranych prób sprawnościowych stosowanych w analizie postawy ciała / Alicja Romanowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 6/7, s. (5)-(12)
 53. Wewnętrzne uwarunkowania zdolności motorycznych - dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu słuchu / Dominik Dąbrowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s. 12-19
 54. Wpływ środowiska na rozwój somatyczny dziewcząt z Podkarpacia w wieku 7-14 lat / Adam Bielecki, Grażyna Bielecka.// Lider. - 2011, nr 2, s. 6-8
 55. Wpływ zimowego szkolenia survivalowego na wybrane wskaźniki zdolności motorycznych / Andrzej Tomczak.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2010, T. 54, z. 4, s. 197-201
 56. Wytrzymałość : formy biegowe i rodzaje treningu tlenowego w kształtowaniu wytrzymałości ogólnej / Jarosław Jabłoński.// Magazyn Trenera. - 2012, nr 4 (17), s. 32-35
 57. Zdolności motoryczne dzieci i młodzieży. Cz. 18 / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2010, nr 6, s. 21
 58. Zmiany wybranych zdolności motorycznych u siatkarek w rocznym cyklu szkoleniowym / Monika Lipińska.// Kultura Fizyczna. - 2011, nr 5/8, s. 33-36
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce