Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 19 stycznia 2022
 
Igor Newerly (1903-1987)

IGOR NEWERLY (1903-1987)

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Książki wybrane z katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie:


 1. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /il. [kolor.] Waldemar Andrzejewski; wstęp Igor Newerly.- Wyd. 7
  Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1978.- 292, [4] s.: il., 1 portr.; 25 cm
  • Nazwa aut.: Henryj Goldszmit. - Wyd. oparte na wyd. 1, T-wo Wydawnicze Warszawskie 1923
 2. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /il. Waldemar Andrzejewski; [wstęp Igor Newerly].- [Wyd. 8].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1980.- 292, [4] s.: il. (kolor.), 1 portr.; 24 cm
 3. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /il. Waldemar Andrzejewski; [wstępem opatrzył Igor Newerly].- [Wyd. 9].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1983.- 292, [4] s.: il. (w tym kolor.), 1 portr.; 24 cm
  • Wyd. oparte na wyd. 1, T-wo Wydawnicze Warszawskie, 1923
 4. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /il. Waldemar Andrzejewski; [wstępem opatrzył Igor Newerly].- [Wyd. 10].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1987.- 292, [3] s.: rys. kolor., 1 portr.; 24 cm
 5. Nasz Dom im. Maryny Falskiej ( Warszawa Nasz Dom 1919-1989: kronika, listy, wspomnienia, fotografie / [album oprac. Zofia Kowalska, Zygmunt Bobrowski; aut. tekstów Jerzy Abramow (Igor Newerly) et al.].- [Warszawa: ND], 1989.- 167, [1] s.: fot., portr.; 21 x 24 cm
 6. Newerly Igor: Chłopiec z Salskich Stepów.- [Wyd. 21].- Warszawa: "Czytelnik", 1979.- 159, [1] s.; 21 cm
 7. Newerly Igor: Chłopiec z Salskich Stepów.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.- 236, [4] s.; 17 cm
 8. Newerly Igor: Chłopiec z Salskich Stepów.- [Wyd. 22].- Warszawa: "Czytelnik", 1988.- 159, [1] s.; 20 cm
  • Kolejność wydań wg "Czytelnika"
 9. Newerly Igor: Chłopiec z Salskich Stepów.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Warszawa: "Czytelnik", 1997.- 155, [2] s.; 21 cm
 10. Newerly Igor: Leśne morze: powieść.- [Wyd. 5].- Warszawa: "Czytelnik", 1984.- 634, [2] s.; 20 cm
 11. Newerly Igor: Leśne Morze.- [Wyd. 6 uzup.].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.- 397, [3] s.; 21 cm
 12. Newerly Igor: Leśne Morze.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Warszawa: "Czytelnik", 1997.- 467, [1] s.; 21 cm
 13. Newerly Igor: Pamiątka z Celulozy.- [Wyd. 17].- Warszawa: "Czytelnik", 1979.- 474, [2] s.; 20 cm
 14. Newerly Igor: Pamiątka z Celulozy.- [Wyd. 18].- Warszawa: "Czytelnik", 1988.- 474, [5] s.; 20 cm
  • Dr. z gotowych diapoz.
 15. Newerly Igor: Pamiątka z Celulozy.- [Wyd. 18].- Warszawa: "Alfa", 1988.- 436, [4] s.; 21 cm
 16. Newerly Igor: Rozmowa w sadzie piątego sierpnia.- Warszawa: "Czytelnik", 1978.- 115, [1] s.; 16 x 17 cm
 17. Newerly Igor: Rozmowa w sadzie piątego sierpnia; O chłopcu z bardzo starej fotografii.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Warszawa: "Czytelnik", 1984.- 123, [4] s.; 20 cm
 18. Newerly Igor: Wzgórze błękitnego snu.- Warszawa: "Czytelnik", 1986.- 502, [2] s.; 20 cm
 19. Newerly Igor: Wzgórze Błękitnego Snu.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Czytelnik", 1987.- 502, [2] s.; 20 cm
 20. Newerly Igor: Wzgórze Błękitnego Snu.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1994.- 377, [7] s.: 1 nuty; 21 cm
  • Tekst wg wyd. "Czytelnik" 1986
 21. Newerly Igor: Wzgórze Błękitnego Snu.- Wyd. 1 w tej ed.- Warszawa: "Czytelnik", 1999.- 558, [2] s.; 21 cm
 22. Newerly Igor: Za Opiwardą, za siódmą rzeką ...- Warszawa: "Czytelnik", 1985.- 442, [2] s.; 21 cm
 23. Newerly Igor: Za Opiwardą, za siódmą rzeką ...- [Wyd. 2].- Warszawa: "Czytelnik, 1991.- 442, [2] s.; 20 cm
 24. Newerly Igor: Zostało z uczty bogów /posł. Andrzej Mencwel.- Warszawa: "Czytelnik", 1988.- 456, [3] s.; 21 cm
 25. Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa - pamiętniki
 26. Newerly Igor: Zostało z uczty bogów /posł. Andrzej Mencwel.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Czytelnik", 1989.- 456, [3] s.; 20 cm
 27. Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa - pamiętniki
 28. Newerly Igor: Zostało z uczty bogów.- [Wyd. 3 uzup.].- Warszawa: "Czytelnik", 1996.- 335, [4] s.; 21 cm
  • Tekst ostatniego rozdz. wg Instytutu Literackiego, Paryż 1986
 29. Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa - pamiętniki
 30. Newerly Igor: Żywe wiązanie.- Wyd. 4.- Warszawa: "Czytelnik", 1978.- 324, [2] s.; 18 cm
 31. Newerly Igor: Żywe wiązanie.- Wyd. 1 w tej ed.- Warszawa: "Czytelnik", 2001.- 412, [1] s.; 21 cm
 32. Wspomnienia o Januszu Korczaku /wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz; [wstęp Igor Newerly].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1981.- 405, [3] s.; 20 cm
  • Częśc. tł. z ang., fr., hebr. i jidisz
 33. Wspomnienia o Januszu Korczaku /wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz; [wstęp Igor Newerly].- [Wyd. 2].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1989.- 335, [1] s.; 21 cm
  • Częśc. tł. z ang., fr., hebr. i jidysz

Polonica zagraniczne:


 1. Korczak Janusz Goldszmit Henryk: Journal du ghetto /Janusz Korczak [pseud.]; trad. du pol. par Zofia Bobowicz.- Nouv. éd. augm. de lettres et de documents inédits.- Paris: R. Laffont, 1998
 2. Korczak Janusz Goldszmit Henryk: Journal du ghetto /Janusz Korczak [pseud.]; trad. du pol. par Zofia Bobowicz; [préf. par Igor Newerly].- Nouv. éd. augm. de lettres et de documents inédits.- Paris: le Grand Livre du Mois, 1998
 3. Korczak Janusz Goldszmit Henryk: Journal du ghetto /par Janusz Korczak [pseud.]; trad. du pol. et préf. par Zofia Bobowicz.- Éd. augm. de lettres et de documents inédits.- Paris: 10-18, 2000
 4. Korczak Janusz Goldszmit Henryk: Sämtliche Werke /Janusz Korczak [pseud.]; ed. von Friedhelm Beiner und Erich Dauzenroth Bd. 11.: König Maciuś der Erste [u.a.] / bearb. und kommentiert von F. Beiner und Silvia Ungermann; mit einem Nachw. für junge Leser von Igor Newrly; [aus dem Poln. von Monika Heinker].- Gütersloh: Gütersloher Verl.-Haus, 2002
 5. Korczak Janusz Goldszmit Henryk: Wie man ein Kind lieben soll /Janusz Korczak [pseud.]; hrsg. von Elisabeth Heimpel und Hans Roos; mit einer Einl. von Igor Newerly; [aus dem Poln. von Armin Dross].- 11. Aufl.- Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1995

Artykuły z czasopism:


 1. A man you can trust /Igor Newerly; tł. z pol. Barbara Szelejewska// Dialogue and Universalism.- 2001, nr 9/10, s. 21-27
 2. Igor Newerly: dokument i opowieść /Zygmunt Ziątek// Twórczość.- 1999, nr 4, s. 64-79
  • Fragm. książki "Wiek dokumentu"
 3. Prawda i fikcja literacka w powieści Igora Newerlego "Wzgórze Błękitnego Snu" /Władysław Masiarz// Zesłaniec.- Nr 4.- (1999), s. 100-122
 4. "Taka była puszcza mego dzieciństwa"... /Krzysztof Trawiński// Parki Narodowe.-1997, nr 3, s. 24-25
  • Newerly Igor – biografia
 5. Twórczość "bez przydziału" /Jacek Gałuszka// Śląsk.- 2002, nr 6, s. 60-62
 6. Lwy mojego podwórka /Jarosław Abramow-Newerly. Warszawa, 2000,- Rec. Juliusz Rawicz// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 39, dod. s. 5
 7. Lwy mojego podwórka /Jarosław Abramow-Newerly. Warszawa, 2000,- Rec. Krzysztof Masłoń// Magazyn Literacki.- 2000, nr 12, s. 3

Książki wybrane z British Library Public Online Catalog:


 1. Newerly Igor: Archipelag ludzi odzyskanych. Opowieść historyczna z roku 1948.- Wydanie drugie.- Warszawa: 1951.- pp. 303; 8o.
 2. Newerly Igor: Chłopiec z salskich stepów. Wydanie trzecie.- Warszawa: 1951.- pp. 204; 8o.
 3. Newerly Igor: Leśne morze. Powieść.- Warszawa: 1960.- pp. 502; 8o.
 4. Newerly Igor 1903-: Leśne morze. powieść.- Warszawa: Czytelnik, 1984.- 634p
 5. Newerly Igor: Pamiątka z Celulozy. (Wydanie VI.).- Warszawa: 1953.- 2 tom; 8o.
 6. Newerly Igor: [Pamiątka z celulozy.] A Night of Remembrance /(Translated by Ilona Ralf Sues.).- Warsaw: Polonia Publishing House, 1957.- pp. 582; 8o.
 7. Newerly Igor 1903-: Rozmowa w sadzie piątego sierpnia.- Warszawa: Czytelnik, 1978.- 115p. 15x17cm
 8. Newerly Igor: Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka /[By I. Newerly, A. Kamiński and W. Żelazko.].- Warszawa: 1962.- pp. 230; 8o.
  • Part of the “Biblioteka samorządu uczniowskiego.”
 9. Newerly Igor 1903-: Wzgórze błękitnego snu.- Warszawa: Czytelnik, 1986.- 502 p.. 20 cm
 10. Newerly Igor 1903-: Za Opiwardą, za siódmą rzeką ....- Warszawa: Czytelnik, 1985.- 442p
 11. Newerly Igor: Żywe wiązanie. [On Janusz Korczak.].- Warszawa: 1966.- pp. 410; 8o.
 12. Zaworska Helena: O twórczości Igora Newerlego.- Warszawa: 1955.- pp. 75; 8o.
  • Part of the series “Studia nad polską literaturą współczesną” issued by the Instytut badań literackich of the Polska Akademia Nauk.

Książki wybrane z LIBRARY OF CONGRESS ONLINE CATALOG (Library of Congress; 101 Independence Ave., SE; Washington, DC 20540; EMAIL:


 1. Korczak Janusz 1878-1942: Król Maciuś Pierwszy /il. [kolor.] Jerzy Srokowski; [wstepem opatrzyl Igor Newerly].- Wyd. 6.- Warszawa: Nasza Ksiegarnia, 1977.- 210, [2] p., [11] leaves of plates: col. ill., port.; 29 cm.
 2. Korczak Janusz 1878-1942: Król Maciuś Pierwszy /Janusz Korczak [i.e. Henryk Goldszmit]; il. [kolor.] Waldemar Andrzejewski; wstep Igor Newerly.- Wyd. 7.- Warszawa: Nasza Ksiegarnia, 1978.- 292, [4] p.: ill. (some col.); 25 cm.
 3. Korczak Janusz 1878-1942: Le Droit de l'enfant au respect; (suivi de) Quand je redeviendrai petit ; (et de) Journal du ghetto /Janusz Korczak [i.e. H. Goldszmit]; traduit du polonais par Zofia Bobowicz; préf. du Pr. S. Tomkiewicz; postface de Igor Newerly.- Paris: R. Laffont, 1979.- 300 p.; 25 cm.
  • [Prawo dziecka do szacunku. French: Kiedy znów bede maly. French; Pamietnik z Getta. French.
 4. Korczak Janusz 1878-1942: Wybór pism. [Wyboru dokonal i wstepem opatrzyl Igor Neverly, i.e. Newerly.- Wyd. 1.- Warszawa]: Nasza Ksiegarnia, 1957- v. illus. 20 cm.
 5. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: A night of remembrance.- Warsaw: Polonia Pub. House, 1957.- 582 p. 21 cm.
 6. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Archipelag ludzi odzyskanych.- Wyd. 3.- [Warszawa]: Czytelnik, 1951.- p. cm.
 7. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Chlopiec z Salskich Stepów.- Wyd. 2.- [Warsaw]: Czytelnik, 1949.- 196 p.
 8. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Chlopiec z Salskich Stepów.- [Wyd. 7.- Warszawa]: Czytelnik, 1954.- 159 p. 21 cm.
 9. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Das Waldmeer. Im Reiche des Tigers.- Berlin: Verlag Volk und Welt, 1969.- 502 p. 21 cm.
 10. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Der Junge aus der Salsker Steppe.- Berlin: Verlag Neues Leben, [1952].- 186 p. illus. 18 cm.
 11. Newerly Igor 1903-: Der veg fun haver Bide /oytorizirte iberzetsung fun L. Alitski.- Varshe: Yidish bukh, 1954.- 533 p.: port.; 21 cm.
  • Translation of Pamiatka z Celulozy.
 12. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Leśne morze; powieść.- [Wyd. 1.- Warszawa]: Czytelnik, 1960.- 502 p. 20 cm.
 13. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Obrona placówki Plusk.- [Warszawa]: Czytelnik, 1950.- 65 p. illus. 21 cm.
 14. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Pamiatka z Celulozy.- Wyd. 3.- Warszawa: Czytelnik, 1952.- 518 p. 21 cm.
 15. Newerly Igor 1903-: Rozmowa w sadzie piatego sierpnia.- Wyd. 1.- Warszawa: Czytelnik, 1978.- 115, [1] p.; 16 x 17 cm.
  • About Janusz Korczak.
 16. Newerly Igor 1903-: Rozmowa w sadzie piatego sierpnia; O chlopcu z bardzo starej fotografii.- Wyd. 1 w tej edycji.- Warszawa: Czytelnik, 1984.- 123 p. ; 20 cm.
 17. Newerly Igor 1903-1987: Śihah ba-gan ba-hamishah be-Ogust ; ál naár mi-tatslum yashan méod /mi-Polanit, Yosef Rav.- Yerushalayim: Yad va-shem, 1989.- 121 p.: ill.; 21 cm.
  • Translation of: Rozmowa w sadzie piatego sierpnia ; O chlopcu z bardzo starej fotografii.
 18. Newerly Igor 1903-: Wzgórze Blekitnego Snu.- Wyd. 3.- Wroclaw: Wydawn. Dolnoślaskie, 1994.- 377 p.; 21 cm.
 19. Newerly Igor 1903-: Zostalo z uczty bogów /poslowie Andrzej Mencwel.- Wyd. 1.- Warszawa: Czytelnik, 1988.- 456 p.; 21 cm.
 20. Newerly Igor 1903-: Zywe wiazanie.- [Wyd. 1.].- Warszawa: Czytelnik, 1966.- 410 p. illus.; 21 cm.
 21. Newerly Igor 1903-: Zywe wiazanie.- Wyd. 4.- Warszawa: Czytelnik, 1978.- 324, [2] p.; 18 cm.
  • "Wydano w setna rocznice urodzin Janusza Korczaka."
  • "Kalendarium zycia i twórczości Janusza Korczaka": p. 317-[325]
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce