Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 18 października 2021
 
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego
Napisał Małgorzata Zaremba   

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Książki  ze zbiorów BP w Ostrołęce pomocne w realizacji tego kierunku (wybór)

ImageDoradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania : praca zbiorowa / [pod red. Agnieszki Pfeiffer]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014. W 72401
ImageDoradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Difin, 2009. W 64074
ImageEdukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. P 68635
ImageEdukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej / Barbara Baraniak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008. W 64793; P 63875
ImageEdukacja wobec rynku pracy : realia, możliwości, perspektywy / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003. W 51774
ImageEdukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy / Jadwiga Serkowska-Mąka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. W 53862; W 53863; W 54233
ImageEuropejskie wzorce dobrej praktyki kształcenia i szkolenia zawodowego : uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego / red. Mary Kyriazopoulou i Harald Weber. - Odense : Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, 2013. W 3620 br. W 3621 br.
ImageInformator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. p. 3598 br.
ImageInnowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym : aplikacja rozwiązań francuskich / Violetta Drabik-Podgórna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. W 56432; W 59177
ImageInnowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy : prognozy i perspektywy / Artur Kraus, Beata Kasprzyk, Roman Chorób. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. P 68053
ImageInstytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia / Małgorzata Baron-Wiaterek. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008. W 64144
ImageJakość ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka, Arkadego Shklyara. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2006. W 59431
ImageKompetencje zawodowe młodych : możliwości szkolnictwa zawodowego a potrzeby pracodawców / Marcin Kęsy. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. W 62198
ImageKu czemu doradzać? : o projektach biegu życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Nawój-Połoczańska. - Toruń : Firma Wydawniczo-Handlowa MADO, 2014. W 71826; W 71827
ImageKształcenie zawodowe : rynek pracy / pod red. Stefana M. Kwiatkowskiego. - Warszawa : Instyt. Badań Edukac, 2000. P 49063
ImageMiędzy szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin, 2012. W 70867; P 70717
ImagePsychologia dążeń i skłonności zawodowych / Henryk Jarosiewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. W 71579
ImageTwórcze orientacje życiowe w dialogu edukacyjnym : studium teoretyczno-empiryczne / Agata Cudowska. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2014. W 72386
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 19 września 2016 )
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce