Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Prawo autorskie

PRAWO AUTORSKIE

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kancelaria Sejmu – teksty dostępne w katalogu online (http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html)


 1. OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2000 Nr 80 poz. 904)
 2. USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1662;
 3. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068, Nr 197, poz. 1662. w art. 1: zmiana w ust. 1 i dodany ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1.01.2003 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1662)
 4. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)
  • Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068, Nr 197, poz. 1662.

Książki wybrane z katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie (http://www.bn.org.pl)


 1. ABC prawa autorskiego /[przeł. z fr. Jerzy Andrzej Badowski].- Warszawa: Stowarzyszenie Autorów "Zaiks", 1994.- [2], 63, [2] s.; 24 cm
 2. Barta Janusz: Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego.- Warszawa Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, nakł. Uniwersytet Jagielloński, 1980.- 119, [1] s.; 24 cm
 3. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie: przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe.- Warszawa: "ABC", cop. 1997.- 792 s.; 21 cm
 4. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie: przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe.- Wyd. 4 rozsz. i zaktual.- Warszawa: "ABC", cop. 2002.- 1203, [1] s.; 24 cm
  • Tekst częśc. ang.
 5. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu (WTO).- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1996.- 133, [3] s.; 21 cm
 6. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie: przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe.- Warszawa: "ABC", 1994.- 347 s.; 21 cm
 7. Błeszyński Jan: Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.- 345, [2] s.; 19 cm
 8. Błeszyński Jan, Staszków Michał: Prawo autorskie i wynalazcze.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.- 400, [3] s.; 21 cm
 9. Ciechanowicz Anna, Jaworowska Aleksandra, Szustrowa Teresa: Testy, prawo, praktyka.- Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 1996.- 58 s.; 21 cm
 10. Dereń Aldona Małgorzata, Kudłaszyk Andrzej: Podstawy prawne ochrony własności intelektualnej w Polsce - przegląd ustawodawstwa: wybrane problemy.- Wrocław: Agencja Promocyjna "Monda", 1996.- 79 s.; 21 cm
 11. Dereń Aldona Małgorzata, Kudłaszyk Andrzej: Prawo komputerowe: co powinien wiedzieć twórca i użytkownik.- Bydgoszcz: TNOiK [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa]: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1996.- 246 s.; 21 cm
  • Zał. częśc. ang.
 12. Dereń Aldona Małgorzata, Kudłaszyk Andrzej, Zygadło Jerzy: Własność intelektualna jako przedmiot obrotu gospodarczego.- Wrocław: Agencja Promocyjna "Monada", 1997.- 127 s.; 21 cm
 13. Dereń Aldona Małgorzata: Własność przemysłowa i dobra niematerialne w obrocie gospodarczym: przegląd umów.- Bydgoszcz: TNOiK [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa]: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1998.- 246 s.; 21 cm
 14. Dobosz Izabela: Ochrona własności intelektualnej.- Wrocław Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.- 52 s.; 19 cm
 15. Dobosz Izabela: Procesy prasowe w Polsce w latach 1960-1975.- Kraków: OBP RSW"PKR", 1979.- 120, [2] s.: tab.; 25 cm
 16. Domalewski Wiesław: Wybrane rodzaje piractwa intelektualnego i przemysłowego w Polsce: skala, formy i rozpoznawanie wyrobów.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998.- 75, [1] s.: faks. kolor., fot., rys.; 24 cm
 17. Domańska-Baer Alina: Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien: (informator dla pracowników i studentów szkół wyższych).- [Warszawa]: Ministerstwo Edukacji Narodowej [etc. Poznań: "Promocja 21", 1997].- 66 s.; 24 cm
 18. Domańska-Baer Alina: Prawo autorskie w działalności wydawniczej i informacyjnej ośrodków doradztwa rolniczego: materiały seminaryjne.- Poznań: Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział, 1999.- 76 s.; 20 cm
  • stan na 1999 r.
 19. Donaj Łukasz: Media w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej.- Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001.- 135 s.; 24 cm
 20. Dudek Wiesław: Komunikowanie międzynarodowe a kierunki zmian polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych.- Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1994.- 117, [3] s.; 21 cm
 21. Fijałkowski Tadeusz: Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo probiercze, prawo o miarach, o głównym urzędzie miar, o urzędzie patentowym, o badaniach i certyfikacji, o normalizacji, prawo prasowe, o wynalazczości i inne.- Stan prawny na dzień 20. 05. 1994 r.- Warszawa: "Trio", 1994.- 436, [4], XIV, [2] s.; 22 cm
 22. Gerecka-Żołyńska Anna: Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w polskim procesie karnym.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002.- 221 s.; 24 cm
  • stan na 2002 r.
 23. Giliciński Lech: Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej.- Warszawa: "ABC", 1997.- 289 s.; 21 cm
  • stan na 1997 r.
 24. Golat Katarzyna, Golat Rafał: Prawo autorskie w praktyce: rodzaje utworów, prawa twórcy, opodatkowanie obrotu prawami autorskimi, wzorcowa umowa wydawnicza.- Stan prawny na dzień 2 czerwca 1998 r.- Warszawa: "Infor", 1998.- 118 s.; 21 cm
 25. Golat Katarzyna, Golat Rafał: Prawo autorskie w praktyce: objaśnienia, tekst ustawy, wzór.- Warszawa: "Infor", 1998.- 144 s.; 21 cm
  • stan na 1998 r.
 26. Golat Katarzyna, Golat Rafał: Prawo autorskie w praktyce: poradnik.- Warszawa: "Infor", 2000.- 176 s.; 21 cm
  • Na okł. podtyt.: najnowsze zmiany; stan na 2000 r.
 27. Golat Katarzyna: Prawo komputerowe: (zagadnienia podstawowe).- Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1998.- 235, [1] s.; 21 cm
  • stan na 1998 r.
 28. Golat Rafał: Opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych.- Warszawa: "Difin", 2000.- 188, [1] s.; 21 cm
  • Na okł. podtyt.: praktyczny komentarz, interpretacje Ministerstwa Finansów, orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego; stan na 2000 r.
 29. Golat Rafał: Opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych 2001 r..- Warszawa: "Difin", 2001.- 231, [1] s.; 21 cm
  • Na okł. podtyt.: międzynarodowy kontekst opodatkowania praw autorskich i praw pokrewnych, opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych w systemie prawa polskiego, amortyzacja podatkowa praw autorskich i praw pokrewnych, praktyka orzecznicza i podstawowe przepisy; stan na 2001 r.
 30. Golat Rafał: Opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych 2002 r..- Warszawa: "Difin", 2002.- 236, [1] s.; 21 cm
  • Na okł. podtyt.: międzynarodowy kontekst opodatkowania praw autorskich i praw pokrewnych, opodatkowanie praw autorskch i praw pokrewnych w systemie prawa polskiego (w tym licencje i leasing), amortyzacja podatkowa praw autorskich i praw pokrewnych, praktyka orzecznicza i podstawowe przepisy. Zawiera także teksty aktów prawnych
 31. Golat Rafał: Prawo autorskie i prawa pokrewne: poradnik.- Stan prawny - wrzesień 1997 r.- Warszawa: "Polcen", 1997.- 220 s.; 24 cm
 32. Golat Rafał: Prawo autorskie i prawa pokrewne.- Warszawa: C. H. Beck, 1999.- X, [2], 219 s.; 24 cm
  • stan na 1999 r.
 33. Golat Rafał: Prawo autorskie: pytania, kazusy, tablice.- Warszawa: C.H. Beck, 2002.- 161 s.; 24 cm
  • stan na 2002 r.
 34. Golat Rafał: Umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych: wzory i komentarz.- Warszawa: "Difin", 2001.- 189, [1] s.; 23 cm
  • Zawiera także teksty aktów prawnych; stan na 2000 r.
 35. Golat Rafał: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: znowelizowany tekst ustawy z omówieniem najnowszych zmian.- Warszawa Jaktorów: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia "Tur", 2000.- 108 s.; 20 cm
  • stan na 2000 r.
 36. Grzybczyk Katarzyna: Dzieło reklamowe i jego twórca.- Warszawa: C. H. Beck, 1999.- XII, 161 s.; 21 cm
  • stan na 1999 r.
 37. Howorka Bolesław: Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej.- Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1997.- 193 s.; 21 cm
  • Tyt. równol.: The Copyright in the library activity
 38. Informacja elektroniczna a prawo autorskie: materiały z warsztatów Warszawa 30 września - 1 października 1999 /[oprac. tekstów i red. tomu Lucjan Biliński].- Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2000.- 82, [2] s.; 21 cm
  • Tyt. równol.: Electronic information versus copyright law: workshop proceedings Warsaw 30th September - 1st October 1999.
 39. Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia prawne /[zespół aut. Janusz Barta et al.].- Warszawa Kraków: [Ośrodek Przetwarzania Informacji], 1997.- 138 s.; 24 cm
  • stan na 1997 r.
 40. Jakubecki Andrzej: Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej.- Stan prawny na 1 listopada 2000 r.- Kraków: "Zakamycze", 2000.- 466, [1] s.; 20 cm
 41. Jaroszewska Izabela: Ochrona prawna utworu audiowizualnego /słowem wstępnym opatrzył Tadeusz Drewno.- Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, 1997.- 52 s.; 20 cm
  • stan na 1994 r.
 42. Jezioro Julian: Zawarcie umowy i formowanie stosunku wydawniczego w świetle ustawy o prawie autorskim z 1952 roku.- Wrocław: Wydaw. UW, 1994.- 135 s.; 24 cm
 43. Kamińska Anna: Poradnik z zakresu ochrony własności intelektualnej.- Warszawa: Instytut Łączności, 1995.- 287 s.; 30 cm
  • Zawiera także teksty aktów prawnych dot. Wynalazczości; stan na 1995 r.
 44. Karpowicz Andrzej: Autor - wydawca: poradnik prawa autorskiego.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1994.- 363, [1] s.; 21 cm
 45. Karpowicz Andrzej: Autor - wydawca: poradnik prawa autorskiego.- Wyd. 3, stan prawny na dzień 9.09.1999 roku.- Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999.- 412 s.; 21 cm
 46. Karpowicz Andrzej: Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych.- Warszawa: "RTW", cop. 2001.- 166 s.; 25 cm
  • stan na 2000 r.
 47. Karpowicz Andrzej: Prawo autorskie i prasowe dla dziennikarzy.- Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1996.- 143, [4] s.; 21 cm
 48. Karpowicz Andrzej: Prawo autorskie i prasowe dla dziennikarzy.- [Wyd. 1 (dodr.)].- Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997.- 143, [5] s.; 21 cm
  • stan na 1996 r.
 49. Karpowicz Andrzej: Prawo autorskie i prawa pokrewne.- Stan prawny na dzień 30 kwietnia 1994 r.- Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 1994.- 88 s.; 20 cm
 50. Kodeks własności intelektualnej Francji /oprac. Grażyna Lachowicz.- [Warszawa]: Wydawnictwa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, [2001].- 71, [1] s.; 21 cm
  • stan na 2001 r.
 51. Kodeks wydawcy.- Stan prawny na 10 kwietnia 1997 r /wprowadzenie Andrzej Karpowicz.- Kraków: "Zakamycze", 1997.- 328 s.; 15 cm
 52. Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.- Stan prawny na 31 marca 1995 r /Janusz Barta [et al.; red. nauk. J. Barta, Ryszard Markiewicz].- Warszawa: "ABC", 1995.- 522, [1] s.; 21 cm
 53. Kononiuk Tadeusz, Michalski Bogdan: Problemy prawne zawodu dziennikarskiego.- Warszawa: "Elipsa", 1998.- 100, [2] s.; 21 cm
  • stan na 1998 r.
 54. Kozak Piotr: Wybrane zagadnienia prawa handlowego i prawa własności intelektualnej.- Lublin: Wydaw. Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O’Chikara, 1999.- 173 s.; 24 cm
 55. Krajewski Radosław: Prawnokarna ochrona własności intelektualnej na podstawie przepisów prawa autorskiego.- Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 1998.- 106 s.; 21 cm
  • stan na 1998 r.
 56. Krupa Robert, Stanuch Stanisław: ABC komputerowo-drukarsko-wydawnicze.- Kraków: "Sponsor": "Altra M", cop. 1994.- 432 s.: rys.; 21 cm
 57. Les Contrast du droit d'auteur en tant qu'instrument de coop‚ration culturelle entre les pays socialists /[red. Stefan Grzybowski, Jerzy Serda].- Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, nakł. Uniwersytet Jagielloński, 1979.- 167, [1] s.: err.; 24 cm
  • Tekst częśc. niem. ros
 58. Markiewicz Ryszard: Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim.- Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1984.- 191 s.; 24 cm
 59. Mass media w systemie komunikacji społecznej w Polsce /pod red. nauk. Andrzeja Kudłaszyka, Andrzeja Małkiewicza i Romana Karpińskiego.- Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995.- 99, [2] s.; 24 cm
 60. Nowicka Aurelia: Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych.- Warszawa: "ABC", 1995.- 219 s.; 21 cm
 61. Nowińska Ewa, Tabor Wojciech, du Vall Michał: Polskie prawo własności intelektualnej: prawo autorskie, prawo wynalazcze, prawo znaków towarowych.- Warszawa: "Twigger", 1998.- 115, 122 s.; 20 cm
  • Współwyd. z: Intellectual property protection in Poland: copyright, patent law, trademarks / Ewa Nowińska, Wojciech Tabor, Michał du Vall.; Opr. w kier. przeciwstawnym. - Tekst równol. pol., ang.
 62. Obrót dobrami niematerialnymi: wzory umów: praca zbiorowa /pod red. Małgorzaty Byrskiej; [zespół aut. Janusz Barta et al.- Warszawa: Zespół Wydawnictw Ośrodka Przetwarzania Informacji Kraków: Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995.- 155 s.; 24 cm
  • stan na 1995 r.
 63. Ochrona własności intelektualnej w Niemczech: zbiór aktów normatywnych /wybór i przekł. z niem. Robert Rogala.- Wrocław: Komputerowa Asocjacja Informacyjna "Bogart", 1996.- VIII, 373 s.; 21 cm
  • stan na 1996 r.
 64. Ochrona własności intelektualnej: seminarium, Warszawa 7 marca 1997.- Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 1997.- 64 s.; 24 cm
  • stan na 1997 r.
 65. Owen Lynette: Zakup i sprzedaż praw autorskich w obrocie międzynarodowym /[przeł. z ang. Regina Gręda].- Kraków: BMR, 1998.- 125 s.; 21 cm
  • Tekst częśc. równol. ang., pol.
 66. Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania nowego prawa autorskiego.- Wyd. popr. i uzup.- Warszawa: Zarząd Główny Związeku Polskich Artystów Plastyków, 1999.- 92, [4] s.; 20 cm
  • stan na 1999 r.
 67. Prawne aspekty nadużyć popełnionych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji: [przestępczość komputerowa]: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: Poznań 20-22 kwietnia 1994 r. /pod red. Andrzeja Adamskiego.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", [1994].- 384, [5] s., [1] k. luz.: 1 rys., wykr.; 21 cm
  • Tyt. grzbiet.: Przestępczość komputerowa: materiały z konferencji naukowej. - Tekst częśc. ang., częśc. równol. ang., pol.
 68. Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym /[red. Aleksandra Olkowicz].- Stan prawny lipiec 2002 r.- Warszawa: C. H. Beck, 2002.- VII, [1], 71 s.; 17 cm
  • stan na 2002 r.
 69. Prawo autorskie i prawa pokrewne: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.- Wg stanu prawnego na dzień 1 marca 1994 r /[Kancelaria Sejmu].- Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 1994.- 52, [3] s.; 17 cm
 70. Prawo autorskie i prawa pokrewne.- Stan prawny na dzień 15 kwietnia 1994 r /wprowadzenie Jan Błeszyński.- Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1994.- 71, [1] s.; 20 cm
 71. Prawo autorskie wraz z indeksem rzeczowym.- Stan prawny maj 1999 r /[red. Anna Tenerowicz].- Warszawa: C. H. Beck, cop. 1999.- VI, 44 s.; 17 cm
 72. Prawo autorskie wraz z indeksem rzeczowym.- 2. wyd., stan prawny marzec 2000 r /[red. Anna Tenerowicz].- Warszawa: C. H. Beck, cop. 2000.- VI, 44 s.; 17 cm
 73. Prawo autorskie wraz z Konwencją Berneńską /zebrał i oprac. Wiesław Czerwiński.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1994.- 108 s.; 21 cm
  • stan na 1994 r.
 74. Prawo autorskie: [ustawa z 10.07.52 r. o prawie autorskim, ustawa z 4.02.94 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych].- Gdańsk: Wydaw. M. Rożak, 1994.- 45, [2] s.; 21 cm
 75. Prawo autorskie: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.- Bielsko-Biała: "Sto", 1994.- 57, [2] s.; 17 cm
  • Tekst ustawy opubl. w Dzienniku Ustaw Nr 24, poz. 83 z dnia 23 lutego 1994 r.
 76. Prawo autorskie: orzecznictwo, akty wykonawcze, konwencje międzynarodowe /zebrał i oprac. Bolesław Kurzępa.- Kraków: "Audytoriat", 2001.- 256 s.; 21 cm
  • stan na 2001 r.
 77. Prawo autorskie.- Stan prawny na 11 kwietnia 2002 r /wprowadzenie Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Kraków: "Zakamycze", 2002.- XXXIX, [1], 301 s.; 15 cm
 78. Prawo mediów /wyboru dokonał i przypisami opatrzył Jacek A. Żurawski.- Warszawa: Polska Agencja Telewizyjna, 1997.- 543, [1] s.: rys.; 24 cm
  • stan na 1997 r.
 79. Serda Jerzy: Umowa wydawnicza: pojęcie - funkcja – struktura.- Kraków: nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980.- 160 s.; 24 cm
 80. Sobczak Jacek: Podstawy prawa autorskiego.- Stan prawny na 1 września 1995 roku.- Poznań: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 1995.- 121, [7] s.: err.; 24 cm
 81. Sobczak Jacek: Prawo autorskie i prawa pokrewne.- Warszawa Poznań: "Iuris", 2000.- 300, [4] s.; 21 cm
  • Na okł. podtyt.: tekst uwzględniający nowelizację z 9 czerwca 2000 r
 82. Sobczak Jacek: Prawo środków masowej informacji: prasa, radio, telewizja.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999.- 509 s.; 24 cm
  • stan na 1999 r.
 83. Szczotka Jerzy: Wprowadzenie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst ustawy.- Lublin: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, 1994.- 85, [1] s.; 21 cm
 84. Szymanek Tadeusz: Transfer własności intelektualnej i przemysłowej.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydaw. Zrzeszenia Prawników Polskich. Centrum Informacji Prawno-Finansowej, 1998.- 119, [1] s.; 21 cm
  • stan na 1998 r.
 85. Ściganie pirackiej produkcji oraz dystrybucji nagrań dźwiękowych i filmowych: materiały konferencyjne [Toruń 19-21 lutego 1996 r.].- Warszawa Toruń: "ifpi", 1996.- 44, [4] s.: rys.; 21 cm
 86. Ślęzak Piotr: Umowa o rozpowszechnianie filmu.- Warszawa: C. H. Beck, 1999.- XXIX, [1], 363 s.; 23 cm
  • stan na 1999 r.
 87. Trala Bronisław: Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej: wykład.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 1999.- 75, [1] s.; 30 cm
  • stan na 1999 r.
 88. Traple Elżbieta: Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego.- Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1979.- 177, [3] s.; 21 cm
 89. Trzynadlowski Jan: Autor - dzieło – wydawca.- Wrocław: "Ossolineum", 1979.- 201, [2] s.: il., portr.; 21 cm
 90. Umowa Wydawnicza: komentarz-przepisy: według stanu prawnego na dzień 1 października 1979 r.- Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1979.- 315, [1] s.: tab.; 25 cm
  • stan na 1979 r.
 91. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: komentarz.- Wyd. 2 zaktual. i uzup., stan prawny na dzień 15 marca 2001 r /Janusz Barta [et al.].- Warszawa: "ABC", cop. 2001.- 790, [1] s.; 21 cm
 92. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.- Katowice: "Volumen", 1994.- 48 s.; 21 cm
 93. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych /transl. [from Pol.] by Bianka Alicja Kortlan.- Warszawa: Polish Scientific Publ. PWN, [1994], 1994.- 79, [2] s.; 21 cm
  • Tekst równol. pol., ang.
 94. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych /transl. [from Pol.] by Bianka Alicja Kortlan.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, cop. 1994.- 81 s.; 21 cm
  • Tekst równol. pol., ang.
 95. Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu (WTO) /red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998.- 232, [3] s.; 21 cm
  • stan na 1998 r.
 96. Własność intelektualna: prawo autorskie, znaki towarowe, układy scalone, wynalazczość, rzecznicy patentowi, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałanie monopolom, porozumienia międzynarodowe.- Stan prawny na dzień 1 stycznia 1995 r /oprac. Jan Błeszyński, Joanna Błeszyńska-Wysocka.- Bielsko-Biała: "Park", 1995.- 620 s.; 18 cm
 97. Własność intelektualna: prawo autorskie, znaki towarowe, wynalazczość, rzecznicy patentowi, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałanie monopolom, porozumienia międzynarodowe.- Stan prawny 1 stycznia 1996 r /oprac. Jan Błeszyński, Joanna Błeszyńska-Wysocka.- Bielsko-Biała: "Park", 1996.- 468 s.; 18 cm
 98. Wojciechowska Anna: Prawo autorskie.- [Stan prawny na dzień 1 lipca 1995 r.].- Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej: [Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"], 1995.- 71, [1] s.; 21 cm
 99. Wojnicka Elżbieta: Ochrona autorskich dóbr osobistych.- Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1997.- 322, [1] s.; 24 cm
 100. Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej: zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych /[red. wyd. Stanisław Mączka].- Wrocław: Akademia Rolnicza. Ośrodek Współpracy z Gospodarką [etc.], 1998.- 143, [1] s.: il.; 29 cm
 101. Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej: zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Zielona Góra, 26-28 listopada 1998 r. /[red. wyd. Danuta Jeleniewicz, Włodzimierz Kujanek].- Zielona Góra: Politechnika Zielonogórska [et al.], 1999.- 119, [1] s.; 29 cm
 102. Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej: zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych pt: "Ochrona, obrót i egzekucja praw do wyników pracy intelektualnej" /[red. wyd. Renata Zawadzka].- Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2000].- 90, [1] s.; 29 cm
 103. Zalewski Leszek: Umowa o pracę badawczą.- Poznań: Wydaw. Naukowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1983.- 109, [1] s.; 24 cm
 104. Ziółkowska Urszula: Podstawowe zagadnienia ochrony własności intelektualnej.- Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999.- 70, [3] s.; 24 cm
  • od 1944 r.
 105. Żelazowska Monika: Studium porównawcze polskiego prawa autorskiego z prawem międzynarodowym.- Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna, 1999.- 70 s.; 21 cm

Artykuły w czasopismach wybrane z katalogu online Biblioteki Narodowej:


 1. Autor pod ochroną /Władysław Z. Traczyk, Maria Graczyk// Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej.- Nr 362 .- (2000), s. 47-53
 2. Autor wkracza w świat narzędzi /Urszula Dzieciątkowska// Tygiel Kultury.- 1997, nr 1/2, s. 90-93
  • Prawo autorskie
 3. Autorskie prawa majątkowe /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 3, s. 36-37
 4. Autorskie prawa majątkowe jako przedmiot obrotu prawnego /Włodzimierz Kubala// Przegląd Prawa Handlowego.- 1995, nr 5, s. 28-30
 5. Autorskie prawa majątkowe wydawcy dzieła zbiorowego a prawa jego twórców /Teresa Grzeszak// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67 .- (1996), s. 37-52
 6. Autorskie prawa osobiste /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1997, nr 3/4, s. 138-141
 7. Autorskie prawa osobiste /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 1, s. 36-37
 8. Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego /Anna Wojciechowska// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 72 .- (1999), s. 1-226
 9. Autorskie prawa osobiste twórcy reklamy /Katarzyna Grzybczyk// Rejent .- 1998, nr 11, s. 38-64
 10. Autorsko-prawne zagadnienia gromadzenia i udostępniania materiałów archiwalnych /Dawid Kot.- Streszcz. w jęz. ang.// Archiwista Polski.- 2001, nr 2, s. 9-33
 11. Autorskoprawne aspekty "odświeżania" wizerunku marki handlowej /Jerzy Szczotka// Rejent .- 2000, nr 4, s. 218-229
 12. Bazy danych w Dyrektywie Unii Europejskiej oraz propozycje zmian w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Małgorzata Byrska// Przegląd Prawa Handlowego.- 1997, nr 8, s. 1-9
 13. Bądź legalny - to nie boli!: multimedia /Jan F. Zachorski// Nowy Przegląd Notarialny.- 2001, nr 7/8 [1/2], s. 138-152
  • Prawa autorskie
 14. Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej: 1973-1997 /Joanna Gwizdowska, Anna Korpała, Edyta Schabowska// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69 .- (1997), s. 255-269
 15. Biblioteczne bazy danych jako przedmiot prawa autorskiego /Beata Jewuła, Sybilla Stanisławska-Kloc.- Streszcz. w jęz. ang.// Zagadnienia Informacji Naukowej.- 1999, nr 2, s. 60-79
 16. Buszujący w głowach /Helena Kowalik// Prawo i Życie .- 1996, nr 29, s. 4-5
  • Ochrona praw autorskich w Polsce
 17. Cenzorska "Kontra" / Grzegorz Eberhardt //Tygodnik Solidarność.- 2002, nr 3, s. 18
  • Konflikt w sprawie praw autorskich po opublikowaniu przez londyńskie wydawnictwo książki "Bulbin z Jednosielca"
 18. Cele prawa autorskiego /Krzysztof Raniowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 2000, nr 3/4, s. 34-36
 19. Chronić twórcę: prawo autorskie /Andrzej Wajda// Rzeczpospolita .- 2000, nr 86, s. A10
  • Sprawa wynagrodzeń z tytułu emisji telewizyjnej
 20. Cicho w sklepach? /Arkadiusz Michalak// Rzeczpospolita .- 2001, nr 140, s. C3
  • Ochrona autorskich praw majątkowych kompozytorów
 21. Co i dlaczego nie podlega ochronie: prawo autorskie /Krzysztof Kubala, Włodzimierz Kubala// Rzeczpospolita.- 1996, nr 211, s. 15
 22. Co się komu należy od stacji: przed nowelizacją prawa autorskiego /Elżbieta Traple// Rzeczpospolita .- 2000, nr 64, s. C3
 23. Co wolno, czego nie wolno: gdy wykładowcy w szkołach wyższych korzystają z materiałów chronionych przez prawo autorskie / Janusz Kolczyński //Rzeczpospolita .-2002 nr 268 s. C4
 24. Copyright w ustawodawstwie i praktyce w Stanach Zjednoczonych /Ewa Krysiak.- Streszcz. w jęz. ang.// Rocznik Biblioteki Narodowej.- T. 32 .- (1996), s. 121-144
 25. Cudo-twórcy /Piotr Sarzyński// Polityka .- 2000, nr 23, s. 79-80
  • Zmiany w prawie autorskim dotyczące tantiem dla twórców
 26. Cyberpiraci /Krzysztof Król// Wprost .- 1999, nr 10, s. 70-71
  • Piractwo muzyczne w Internecie
 27. Cyfrowa wojna: tł. /Timothy J. Mullaney, Spencer E. Ante// Wprost .- 2000, nr 32, s. 56-59
  • Bezprawne wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim w Internecie
 28. Czas ochrony autorskich praw majątkowych /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 1, s. 17
 29. Czas ochrony autorskich praw majątkowych /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 2, s. 47
 30. Czego nie wolno dziennikarzowi: w świetle prawa autorskiego i prasowego /Andrzej Karpowicz// Rzeczpospolita.- 1998, nr 191, s. 17
 31. Czy inżynier to artysta /Kazimierz Gnat// Przegląd .- 2001, nr 8, s. 20
  • Prawo wynalazcze
 32. Czy powstanie kodeks cyberprzestrzeni /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1997, nr 262, s. 17
 33. Czy uczeń lepszy od nauczyciela? /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 6, s. 32-33
 34. Czyj "Skarb" /Patrycja Materka// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 39, s. 5
  • O autorskim prawie majątkowym do filmów wyprodukowanych przez nieistniejących już producentów
 35. Czyje to korale? /Artur Górski// Polityka .- 2000, nr 35, s. 45-46
  • Zapożyczenia i plagiaty w muzyce rozrywkowej
 36. Czym jest film... /Adam Królikowski// Reżyser .- 1995[nr] 12, s. 6-7
  • Próby prawnego zdefiniowania pojęcia "film"
 37. Dalsze kradzieże sukienek /Andrzej Karpowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 1999, nr 8, s. 26-28
  • Nieprzestrzeganie prawa autorskiego i nieuczciwa reklama
 38. De Kant … Foucault: que reste-t-il du droit d'auteur? /Gilbert Larochelle.- Streszcz. w jęz. pol. ang.// Folia Philosophica.- Nr 18 .- (2000), s. 223-237
 39. De Kant … Foucault: que reste-t-il du droit dauteur? /Gilbert Larochelle.- Streszcz. w jęz. pol.// Toruński Przegląd Filozoficzny.- Nr 3/4 .- (2001), s. 41-56
 40. Dla dobra dóbr: o prawie i twórczości słów kilka /Tomasz Nowak// Gutenberg .- 2001, nr 1, s. 15-17
 41. Dla tych, co żyją z cudzych tekstów: prawo autorskie w mediach /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1996, nr 270, s. 16
 42. Dlaczego nie powinno się udostępniać niezależnych kompaktów w Internecie?: polemika na temat MP3, Napstera, muzyki alternatywnej i niezależnych wytwórni płytowych /Chris Cutler; tł. Ireneusz Socha// Czas Kultury.- 2001, nr 4, s. 116-121
 43. Do trzech razy sztuka: prawo autorskie: drugi etap nowelizacji /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 2000, nr 166, s. C3
 44. Dostarczenie utworu /Sławomir A[ndrzej] Keller.- Umowa wydawniczacz. 3// Magazyn Literacki.- 1999, nr 11, s. 52
 45. Dozwolone cytaty w prawie autorskim /Mieczysław Szaciński// Palestra .- 1996, nr 5/6, s. 17-21
 46. Dozwolony użytek chronionych artystycznych wykonań /Włodzimierz Kubala// Palestra .- 1996, nr 1/2, s. 46-50
 47. Dozwolony użytek chronionych utworów /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 5, s. 42-43
  • Odtwarzanie utworów muzycznych a ustawa o prawie autorskim
 48. Dozwolony użytek chronionych utworów w polskim prawie autorskim w świetle cywilistycznej koncepcji prawa podmiotowego /Wojciech Machała// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 78 .- (2001), s. 53-80
 49. Dozwolony użytek szkolny /Joanna Marcinkowska, Marek Bukowski// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 69 .- (1997), s. 91-96
  • Przepisy w sprawie wykorzystywania utworów w podręcznikach szkolnych i wypisach
 50. Droga wspinaczkowa i jej twórca w świetle prawa /Alina Suchoń.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 71 .- (1999), s. 53-71
 51. Drugi paluszek też grozi: (polemika z Andrzejem Karpowiczem) Znowu o Martwej Rączce...: polem. /Elżbieta Kroszczyńska /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 3, s. 41-44
  • Dysponowanie Funduszem Promocji Twórczości
 52. Dwa etapy zmian: przed i po wejściu do Unii Europejskiej /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 1999, nr 35, s. 15
  • Projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim
 53. Dwadzieścia lat później: przedłużenie ochrony majątkowych praw autorskich /Elżbieta Traple// Rzeczpospolita.- 2000, nr 194, s. C3
 54. "Dylematy moralne" i uzurpacja /Kazimierz Orłoś// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 41, s. 14
 55. Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca koordynacji pewnych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym /Andrzej Matlak// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 78 .- (2001), s. 161-185
 56. Działać kulturalnie? /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 26, s. 36-37
 57. Działalność biblioteki w świetle postanowień ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku /Teresa Grzeszak.- Streszcz. w jęz. ang.// Rocznik Biblioteki Narodowej.- T. 32 .- (1996), s. 105-120
 58. Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim /Andrzej Szewc// Państwo i Prawo.- 1997, z. 10, s. 23-31
 59. Dzieło multimedialne jako nowa kategoria polskiego prawa autorskiego na tle koncepcji budowy utworu /Mikołaj Drozdowicz// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 78 .- (2001), s. 81-114
 60. Dzieło zbiorowe i dzieło audiowizualne /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 26, s. 36-37
 61. Dziennikarz i jego tajemnica /Małgorzata Zielińska-Fazan// Prawo i Życie .- 1998, nr 4, s. 10-11
 62. Egzemplarze autorskie należne twórcy według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dorota Sokołowska// Państwo i Prawo.- 2001, z. 2, s. 72-85
 63. Erozja czy rozwój: terytorialny charakter prawa autorskiego będzie ograniczony przez ustanowienie jednolitej międzynarodowej ochrony / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz //Rzeczpospolita .-2002 nr 25 s. C4
 64. Fortuna wygrała z fiskusem /Anna Abramczyk// Prawo i Życie .- 1997, nr 14, s. 8
  • Sprawa o uznanie praw autorskich
 65. Fotografia reporterska w prawie autorskim - pojęcie, przesłanki ochrony i ewolucja uregulowania /Rafał M[arcin] Sarbiński// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2002, nr 1, s. 14-30
 66. Fotografia - utwór lekceważony /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1998, nr 4, s. 23-24
 67. Francuzi o sprzedaży praw /Marek Tobera// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 7/8, s. 23-24
  • Seminarium w Instytucie Francuskim w Warszawie nt. sprzedaży praw autorskich
 68. Fryzjer a tantiemy /Mariusz Cieślik// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 98, s. 12
  • Sprawa opłat z tytułu praw autorskich za publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów muzycznych
 69. Fundusz Promocji Twórczości /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 14, s. 36-37
 70. Fundusz Promocji Twórczości - co dalej? /Andrzej Adamus// Wydawca .- 2000[nr] 7/9, s. 4-6
 71. Gdzie są moje prawa autorskie?: wyw. /Andrzej Wasilewski// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 24, s. 5
  • Nieprzestrzeganie praw autorskich przez wydawnictwo "Muza"
 72. Homilia i kazanie jako przedmiot prawa autorskiego /Bartosz Rakoczy.- Streszcz. w jęz. fr.// Przegląd Powszechny.- 1999, nr 7/8, s. 90-97
 73. Implementacja dyrektywy Unii Europejskiej o prawnej ochronie baz danych w krajowych ustawodawstwach autorskich /Dawid Kot.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 71 .- (1999), s. 115-163
 74. Ingerencja prokuratora w sprawy o przestępstwa z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na podstawie art. 50 _1 k.p.k. /Stanisław Momot// Prokuratura i Prawo.- 1997, nr 4, s. 127-131
 75. Inne ujęcie: spór o stawki za wykorzystanie utworów fotograficznych / Janusz Kobyliński, Rafał M[arcin] Sarbiński //Rzeczpospolita .-2002, nr 182, s. C3
  • Uzup. do: Stawki za zdjęcia / Danuta Frey // Tamże. - 2002, nr 154
 76. Instytutu początki... /Stefan Grzybowski// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 69 .- (1997), s. 7-12
  • 25-lecie Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 77. Interfejsy w świetle ustawy o prawie autorskim /Jacek Tomaszczyk// Bibliotekarz .- 1999[nr] 7/8, s. 29-31
 78. Internet - pozaumowne korzystanie z utworów /Anna Kamińska// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2002, nr 5, s. 28-31
 79. Istotny interes twórczy /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 10, s. 38-39
  • Możliwość odstąpienia autora od zawartej umowy w świetle ustawy o prawie autorskim
 80. Jak bezpiecznie korzystać z programów komputerowych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 14, s. 36-37
 81. Jak nie wpaść w sieci komputerowe /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1997, nr 264, s. 15
  • Komputerowe prawo autorskie
 82. Jak uszczęśliwić wydawców, czyli ukraiński projekt ustawy o działalności wydawniczej /Andrzej Rosner// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 9, s. 70-71
 83. Jak wydawać antologie? /Krzysztof Raniowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 2000, nr 6/7, s. 36-37
  • O prawie autorskim
 84. Jedenaste przykazanie: nie kopiuj: USA: debata na temat prawa autorskiego i piractwa / Dariusz Ćwiklak //Gazeta Wyborcza.- 2002 nr 181 s. 18-19
 85. Jeszcze o telewizji publicznej /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 23, s. 36-37
 86. Józef Mackiewicz - autor nadal nieznany /Włodzimierz Odojewski// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 17, s. 16
  • Blokada publikacji przez dysponenta praw autorskich do dzieł pisarza - wydawnictwo "Kontra" w Londynie
 87. "Józef Mackiewicz - autor nadal nieznany" /Małgorzata Czermińska; Włodzimierz Odojewski// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 30, s. 14
 88. Józef Mackiewicz ofiarą "potężnych sił"? /Wacław Lewandowski// Kwartalnik Artystyczny.- 2000, nr 4, s. 144-150
 89. Kalkowanie przeboju /Anna Zatorska// Wprost .- 2000, nr 34, s. 96
  • Plagiaty muzyczne
 90. Każdemu, co mu się należy /Maria Poźniak-Niedzielska// Rzeczpospolita .- 2000, nr 267, s. C4
  • Producent utworu audiowizualnego w nowym prawie autorskim
 91. Kilka słów o podziale zysku w spółkach publicznej radiofonii i telewizji /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 22, s. 36-37
 92. Kominem do dołu: prawne aspekty projektowania /Wiktor W. Goliński// Rzeczpospolita .- 2000, nr 297, s. C4
 93. Komisja Prawa Autorskiego - twór pełen zagadek? /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 13, s. 36-37
 94. Kompakt w sądzie /Radosław Januszewski// Gazeta Bankowa.- 1999, nr 23, s. 38-39
  • Ustawa o prawach autorskich i pokrewnych
 95. Konferencja na temat "Ochrona własności intelektualnej": materiały// Nauka .- 1999, nr 3, s. 197-212
 96. Konferencja na temat ochrony praw autorskich: (Toruń 20-21 II 1996 r.) /Andrzej Leciak// Prokuratura i Prawo.- 1996, nr 5, s. 127-128
 97. Konkursowa partytura /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 24, s. 36-37
 98. Kontrakty twórców filmowych /Adam Królikowski// Reżyser .- 1996[nr] 3, s. 7-8
 99. Konwencja berneńska - podstawowe zasady /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 15, s. 38-39
 100. Konwencja berneńska - trochę szczegółów /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 16, s. 36-37
  • Ochrona praw autorskich w prawie międzynarodowym
 101. Konwencja uniwersalna /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 17, s. 36-37
  • Ochrona praw autorskich w Konwencji Genewskiej
 102. Kopiowanie jako przestępstwo: tł. z ang. /Wendy M. Grossman// Świat Nauki .- 1998, nr 5, s. 24-25
  • Prawo autorskie a elektroniczne kopie utworów
 103. Kopiowanie - roszczenia bezzasadne? /Bolesław Howorka// Bibliotekarz .- 1999[nr] 6, s. 7-9
 104. Korzystanie z cudzych dzieł w prasie /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1998, nr 6/7, s. 27-29
 105. Korzystanie z utworów w Internecie /Wojciech Machała// Państwo i Prawo.- 2001, z. 12, s. 96-104
 106. Kosztowne pomyłki /Łukasz Gołębiewski// Rzeczpospolita .- 1997, nr 105dod. s. I
  • Naruszenia praw autorskich
 107. Kradzież artystyczna: trochę o plagiacie /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 18, s. 38-39
 108. Kradzione, nie kradzione /Anna Wielopolska// Rzeczpospolita .- 1996, nr 183, s. 3
  • Spór firm architektonicznych o prawa autorskie do projektu Centrum Finansowe Puławska
 109. Kruszenie kopii: kserografy zabijają polski rynek książki / Adam Grzeszak //Polityka .-2002 nr 46 s. 24-27
 110. Księgowanie honorariów autorskich /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 1998, nr 5, s. 37-38
 111. Kształt ochrony zbiorów i baz danych w świetle praw własności intelektualnej /Dawid Kot// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69 .- (1997), s. 97-110
 112. Kształtowanie się praw autorskich do utworu fotograficznego /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 11 .- (1999), s. 81-124
 113. Kształtowanie się prawa autorskiego w przeszłości /Ewa Pawłowska// Bibliotekarz .- 1997[nr] 3, s. 16-18
 114. Kto się odważy: prawo autorskie /Anna Maria Opalska// Rzeczpospolita .- 2000, nr 284, s. C3
  • Producent utworu audiowizualnego
 115. Kto włada mediami publicznymi /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 16, s. 36-37
  • Wokół ustawy o radiofonii i telewizji
 116. Libraries in Poland and the new Law on Copyrights /Teresa Grzeszak; tł. z pol. Katarzyna Diehl// Polish Libraries Today.- Vol. 4 .- (1997), s. 33-42
 117. Licencja na wydawanie: agencja ANAW podejrzewa Amber o nielegalne wydawanie niektórych książek / Piotr Lipiński //Gazeta Wybororcza.-2002 nr 274 s. 34-35
 118. Licencja nie przenosi prawa autorskiego: polem. /Monika Czajkowska-Dąbrowska, Teresa Grzeszak// Przegląd Prawa Handlowego.- 1995, nr 7, s. 34-35
 119. Literackoprawny status programów komputerowych /Andrzej Szewc// Rzeczpospolita .- 1996, nr 159, s. 12
 120. Łańcuszek Napstera /Marek Świerczyński// Prawo i Życie .- 2001, nr 4, s. 20-23
  • Sprawa naruszenia praw autorskich w Internecie
 121. Majątkowe prawa autorskie /Sławomir A. Keller// Magazyn Literacki.- 1998, nr 2/3, s. 162-164
 122. Martwa ręka Funduszu /Michał Nawrocki// Tygodnik Powszechny.- 1999, nr 42, s. 5
  • Nieprzestrzeganie przez wydwnictwa obowiązku wpłat na rzecz Funduszu Promocji Twórczości
 123. Medialne podatki: ZAiKS kontra nadawcy /Monika Paluszkiewicz// Wprost .- 2000, nr 10dod. s. 4-5
  • Opłaty pobierane od stacji radiowych i telewizyjnych z tytułu zarządzania prawami autorskimi
 124. Miasto bezprawia XX wieku?: prawo autorskie w sieci /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1997, nr 263, s. 18
 125. Miodowe lata piratów z Chicago / Jurek Jurecki //Rzeczpospolita .-2002 nr 57 s. A9
 126. Miriam contra Pini /Edward Jakiel// Tytuł .- 1994, nr 4, s. 184-194
  • Proces o prawa do spuścizny Norwida
 127. MP3 - muzyczne piractwo? /Wojciech Bergier// Transformacje Prawa Prywatnego.- 2000t. 3, s. 77-84
  • Muzyka w Internecie
 128. Multimedia a autorskie prawa osobiste /Manfred Rehbinder; tł. z niem. Robert Rogala// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67 .- (1996), s. 9-17
 129. Muzea a nowe prawo autorskie /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opuscula Musealia.- Z. 8 .- (1996), s. 63-82
 130. Muzyk jako nabywca programu komputerowego /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 13, s. 36-37
 131. Muzyka a zamówienia publiczne /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 10, s. 34-35
 132. Muzyka filmowa /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 23, s. 36-37
 133. Muzyka gra, licznik bije: spór o tantiemy / Adam Grzeszak, Mirosław Pęczak //Polityka .-2002, nr 35, s. 52-54
 134. Nagrody z tytułu udziału w konkursach /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1996, nr 3/4, s. 111-112
  • Przepisy prawa autorskiego
 135. Naruszenie treści lub formy utworu /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 1996, nr 2, s. 38-39
 136. Negocjowanie warunków umowy /Lynette Owen; tł. Regina Gręda// Notes Wydawniczy.- 1998, nr 4, s. 25-30
 137. Nie samą sztuką muzyk żyje /Małgorzata Komorowska// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 10, s. 6-8
  • Wokół ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 138. Nieletni jako sprawcy przestępstw przeciwko prawom autorskim i prawom pokrewnym - na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w sosnowieckich i katowickich szkołach podstawowych i średnich /Stanisław Dybich// Przegląd Policyjny.- 1999, nr 4, s. 125-132
 139. Nowe filmy, nowe prawo, nowe problemy /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1996, nr 137, s. 17-18
 140. Nowe prawo autorskie /Ilona Łepkowska// Reżyser .- 1996[nr] 1, s. 3,6
 141. Nowe prawo autorskie - próba oceny /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 1999[nr] 4, s. 40-43
 142. Nowe prawo autorskie - próba oceny /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 1999[nr] 5/6, s. 42-45
 143. Nowe prawo autorskie - próba oceny /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 1999[nr] 7/8, s. 26-27
 144. Nowe prawo autorskie - próba oceny /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 1999, nr 9, s. 20-21
 145. Nowe prawo autorskie - próba oceny /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 1999[nr] 10, s. 41,43
 146. Nowe uregulowania międzynarodowe w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych /Jerzy A[ndrzej] Badowski// Państwo i Prawo.- 1998, z. 3, s. 36-47
 147. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Rafał M. Sarbiński// Palestra .- 2000, nr 9/10, s. 22-30
 148. Nowy nośnik informacji - nowe problemy: bazy danych są przedmiotem prawa autorskiego /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1997, nr 268, s. 17
 149. O dawnych sporach ZAIKS-u z Berlińską Orkiestrą /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 15, s. 36-37
 150. O głosach orkiestrowych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 5, s. 34-35
 151. O konkursach dla artystów /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 11, nr 12, s. 34-35, s. 34-35
 152. O nauczycielach - muzykach /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 7, s. 36-37
 153. O nowym czasie ochrony majątkowych praw autorskich /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1999, nr 1, s. 36-37
 154. O ochronie wizerunku /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 21, s. 36-37
 155. O projektowanych zmianach prawa dotyczących utworów audiowizualnych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1999, nr 3, s. 36-37
 156. O projektowanych zmianach ustawy /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 25, nr 26, s. 36-37, s. 36-37
 157. [O recenzji książki "ABC komputerowo drukarsko wydawnicze"]: polem.
  • [Odpowiedź] /Stanisław Stanuch /Cecylia Ratyńska// Wydawca .- 1996, nr 2, s. 34-35
 158. O stowarzyszeniach /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1999, nr 5, s. 36-37
  • Omówienie aktów prawnych regulujących powstawanie i funkcjonowanie stowarzyszeń
 159. O umowach zlecenia i umowach o dzieło /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 17, s. 36-37
 160. O umowie agencyjnej /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 19, s. 36-37
 161. O wykonywaniu utworów sakralnych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1999, nr 4, s. 36-37
 162. O wykorzystywaniu kopii nutowych w działalności artystycznej /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 9, s. 30-31
 163. Oberiuci i piraci: tłumacze protestują /Henryk Chłystowski, Jerzy Czech, Ziemowit Fedecki, Adam Pomorski, Natalia Woroszylska// Rzeczpospolita .- 1998, nr 185, s. 20
  • O spektaklach teatralnych wystawianych bez zgody autorów przekładu
 164. Obowiązek i charakter zatwierdzenia przez Komisję Prawa Autorskiego tabel wynagrodzeń autorskich /Jan Błeszyński// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1998, nr 3, s. 2-15
 165. Obowiązek mediów a prawo autorskie /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 8, s. 30-31
 166. Ocena skuteczności działań wykrywczych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom autorskim i prawom pokrewnym (na podstawie badań ankietowych) /Stanisław Dybich// Przegląd Policyjny.- 2000, nr 1/2, s. 180-200
 167. Ochrona autorskich praw majątkowych, czyli: drżyjcie piraci! /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 4, s. 36-37
 168. Ochrona autorskich praw osobistych /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1997, nr 5/6, s. 81-84
 169. Ochrona autorskich praw osobistych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 2, s. 36-37
 170. Ochrona autorskoprawna pracowniczych utworów naukowych /Magdalena Bieganowska// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1998, nr 11, s. 21-25
 171. Ochrona dóbr osobistych twórcy w polskim prawie w świetle integracji ze wspólnotami europejskimi: (wybrane, zagadnienia) /Cezary Woźniak.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.- Z. 11 .- (1998), s. 57-74
 172. Ochrona elektronicznej bazy danych na gruncie Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich i wybranych aktów ustawodawstwa polskiego /Agnieszka Woźniak.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.- Z. 11 .- (1998), s. 75-98
 173. Ochrona i eksploatacja utworu multimedialnego w krajowym i międzynarodowym prawie autorskim /Dawid Kot// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 78 .- (2001), s. 115-160
 174. Ochrona nadań w świetle konwencji o ochronie artystów wykonawców, producentów fonogramów oraz stacji radiowo-telewizyjnych, sporządzonej w Rzymie dnia 26 października 1961 r. /Jędrzej Skrzypczak// Europa Wschodu i Zachodu.- [Nr] 3 .- (1999), s. 55-59
 175. Ochrona praw osobistych /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 1995, nr 9, s. 42-43
 176. Ochrona praw producentów fonogramów na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w świetle integracji, ze wspólnotami europejskimi: (wybrane zagadnienia) /Cezary Woźniak.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.- Z. 13 .- (2000), s. 139-164
 177. Ochrona prawna programów komputerowych w świetle przepisów prawa autorskiego i patentowego /Małgorzata Byrska// Komputer w Edukacji.- 1994, nr 1, s. 41-53
 178. Ochrona programu komputerowego przed plagiatem i piractwem w nowym prawie autorskim /Małgorzata Byrska// Komputer w Edukacji.- 1994, nr 2, s. 47-56
 179. Ochrona przedłużona do siedemdziesięciu lat: rządowy projekt nowelizacji prawa autorskiego /Żaneta Semprich// Rzeczpospolita .- 1999, nr 245, s. C3
 180. Ochrona sloganu /Katarzyna Grzybczyk// Przegląd Prawa Handlowego.- 1997, nr 6, s. 26-29
  • Prawo autorskie w reklamie
 181. Ochrona twórców a ius conventionis /Włodzimierz Kubala// Palestra .- 1996, nr 9/10, s. 6-12
 182. Ochrona wizerunku /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 11/12, s. 44-45
  • Regulacje prawa autorskiego dot. rozpowszechniania wizerunku
 183. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródła informacji /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1998, nr 1, s. 111-113
 184. Ochrona wynagrodzenia twórcy /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 2002, nr 4, s. 24,29
 185. Oddaj moją piosenkę /Joanna Solska// Polityka .- 1997, nr 17, s. 56,58
  • Naruszenie praw autorskich polskich twórców przez prywatne stacje radiowe i telewizyjne
 186. Oddziaływanie przepisów gwarantujących wolność konkurencji na wykonywanie majątkowych praw autorskich: uwagi na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 6 kwietnia 1995 roku w sprawie "Magill" /Elżbieta Traple// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67 .- (1996), s. 121-136
  • Sprawa o odmowę spółce Magill TV Guide emisji tygodniowego informatora telewizyjnego
 187. Odpowiedzialność cywilna za błędne wypowiedzi w utworach naukowych w niemieckim systemie prawnym /Andreas Mayer; tł. z niem. Robert Rogala// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 68 .- (1997), s. 57-71
 188. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich w sieciach komputerowych /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 69 .- (1997), s. 111-130
 189. Odpowiedzialność za wady programu komputerowego /Agnieszka Woźniak.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.- Z. 13 .- (2000), s. 129-137
 190. Ogólnopolskie sympozjum poświęcone zagadnieniom prawa autorskiego i prawom pokrewnym /Józef Wroceński// Prawo Kanoniczne.- 2001, nr 3/4, s. 275-280
 191. Ograniczenie autorskich praw majątkowych /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 4, nr 5, s. 26, s. 50
 192. Opowiastki o prawie autorskim /Urszula Dzieciątkowska// Tygiel Kultury.- 1998, nr 4/5, s. 126-129
 193. Opracowania a prawo autorskie /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 24, s. 30-31
  • Dot. utworów muzycznych
 194. Opracowanie i redakcja map w świetle prawa autorskiego /Jacek Augustyniak// Polski Przegląd Kartograficzny.- 1999, nr 4, s. 242-243
 195. Opracowanie redakcyjne utworu /Sławomir Keller.- Umowa wydawniczacz. 8// Magazyn Literacki.- 2000, nr 5, s. 38
 196. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 12, s. 36-37
 197. Organizowanie imprez artystycznych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 1, s. 36-37
 198. Oryginał utworu /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2002, nr 5, s. 63-64
  • Prawa autorskie
 199. Oskarżone mp3 /Katarzyna Majgier// Wprost .- 2000, nr 24dod. s. 18-19
  • Nieoficjalne nagrania muzyczne w Internecie
 200. Pachołki stolicy /Konrad Niklewicz// Prawo i Życie .- 1996, nr 37, s. 4-5
  • Sprawy o ochronę praw autorskich
 201. Paluszek Martwej Rączki pogroził /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 2, s. 22-24
  • Dysponowanie Funduszem Promocji Twórczości
 202. Paragraf na architekturę /Leszek Kraskowski// Architektura Murator.- 2002, nr 2, s. 48-51
  • Prawa autorskie architektów
 203. Pieniądze twórców: wynagrodzenia pobierane przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi /Bogdan Fischer// Prawo i Życie .- 2000, nr 6, s. 43-45
 204. Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu jej pracownika /Alicja Kędzierska-Cieślak// Państwo i Prawo.- 1996, z. 8/9, s. 80-87
 205. Piraci pod pokład /Helena Kowalik// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 17, s. 10
  • Sprawy o naruszenie prawa autorskiego
 206. Piraci we mgle /Marta Bratkowska, Paweł Moskalewicz// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 127, s. 21-22
  • Łamanie praw autorskich przez komercyjne stacje radiowe i telewizyjne
 207. Piracki proceder /Laurence Jacobs, A. Coskun Samli, Tom Jedlik; oprac. Małgorzata Goławska// Marketing i Rynek.- 2002, nr 1, s. 36-40
 208. Plagiat ukryty - zabawa w chowanego /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 19, s. 36-37
 209. Platforma użytkowników prawa autorskiego w Europie Środkowej i Wschodniej /Maria Janowska// Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej.- Nr 362 .- (2000), s. 41-45
 210. Początek zmian w prawie autorskim /Krzysztof Raniowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 2000, nr 9, s. 16-17
 211. Podatek od oddychania: czy i ile płacić na Fundusz Promocji Twórczości /Andrzej Adamus// Rzeczpospolita .- 2000, nr 155, s. E2
 212. Podatkowe aspekty obrotu prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi /Marek Bukowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 71 .- (1999), s. 197-216
 213. Podstawowe kwestie umów autorskich /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 6, s. 36-37
 214. Podwójna tożsamość Worda: opodatkowanie licencji na programy komputerowe / Łukasz Czernicki //Rzeczpospolita .-2002 nr 15 s. C4
 215. Podział opłat od producentów i importerów urządzeń kopiujących /Jan Błeszyński// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2001, nr 12, s. 2-7
 216. Pojęcie publikacji a postęp techniczny /Sybilla Stanisławska-Kloc// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 69 .- (1997), s. 61-73
 217. Pojęcie utworu audiowizualnego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Katarzyna Górecka// Przegląd Sądowy.- 1997, nr 7/8, s. 101-119
 218. Pojęcie utworu w sztukach architektonicznych /Jerzy Ullman// Architektura Murator.- 2002, nr 5, s. 59-61
 219. Polskie prawo autorskie, czyli co użytkownik oprogramowania wiedzieć powinien?// Komputer w Szkole.- 1994, nr 3, s. 4-10
 220. Porozumienie TRIPS /Andrzej Karpowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 6, s. 26-27
  • Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej
 221. Poselski projekt ustawy o zmianie prawa autorskiego /Janusz Barta// Kwartalnik Prawa Prywatnego.- 2000, z. 4, s. 941-948
 222. Pośpiech nie zawsze jest wskazany: nowelizacja prawa autorskiego /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1999, nr 246, s. C4
 223. Pracownik - twórcą /Krzysztof Raniowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 2000, nr 11, s. 32-34
  • Prawo autorskie
 224. Praktyka korzystania z praw autorskich /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 1998, nr 9, s. 38-40
 225. Prawa autorskie architektów /Artur Jasiński// Architektura Murator.- 2000, nr 7, s. 69-70
 226. Prawa autorskie jako majątek /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 1, s. 28-29
 227. Prawa autorskie w cyberświecie /Ann Okerson; tł. z ang. Maciej Bzowski// Świat Nauki .- 1996, nr 9, s. 62-66
 228. Prawa autorskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki: rys historyczny /Marek T. Kolecki// Palestra .- 1997, nr 11/12, s. 121-126
 229. Prawa autorskie w stosunkach pracy /Ryszard Sadlik// Prawo Pracy.- 2000, nr 1, s. 25-28
 230. Prawa do artystycznych wykonań /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 10, s. 36-37
 231. Prawa do fonogramów, wideogramów oraz do nadań /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 11, s. 42-43
 232. Prawa kulturalne w zaułkach konstytucji /Tadeusz Zieliński// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 30, s. 1,5
 233. Prawa osobiste twórcy projektu wynalazczego: zagadnienia konstrukcyjne /Krzysztof Czub// Gdańskie Studia Prawnicze.- T. 7 .- (2000), s. 151-168
 234. Prawne aspekty modyfikowania programu komputerowego /Małgorzata Byrska// Kwartalnik Prawa Prywatnego.- 1996, z. 4, s. 693-721
 235. Prawo autorskie: konwencja berneńska i polska ustawa /Bolesław Howorka.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Biblioteczny.- 1997, z. 2/3, s. 175-188
 236. Prawo autorskie a sytuacja pracownika nauki /Bolesław Howorka// Medycyna Dydaktyka Wychowanie.- 1996, nr 3/4, s. 103-119
 237. Prawo autorskie a użytek szkolny /Joanna Maciąg.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67.- (1996), s. 75-96
 238. Prawo autorskie - granice celu i zgodnego zamiaru stron przeniesienia autorskich praw majątkowych /Piotr Białecki// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1999, nr 1, s. 27-29
 239. Prawo autorskie na ziemiach polskich do 1926 roku /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 75 .- (2000), s. 1-278
 240. Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym /Andrzej Matlak// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 79 .- (2002), s. 1-428
 241. Prawo autorskie w praktyce, czyli pomieszanie z poplątaniem /Jacek Bromski// Rzeczpospolita .- 1996, nr 232, s. 17
  • Prawa twórców utworów audiowizualnych
 242. Prawo autorskie w reklamie /Tadeusz Kononiuk.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.- 2001, nr 1, s. 116-123
 243. Prawo do autorskiego i wynalazczego rezultatu pracy twórczej wykonanego w ramach stosunku pracy /Katarzyna Odrowąż// Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.- T. 40 .- (1998), s. 97-106
 244. Prawo do integralności utworu /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 2002[nr] 1, s. 35,37
 245. Prawo do kasy /Ewa Likowska// Przegląd .- 2000, nr 28, s. 18
  • Tantiemy dla filmowców w związku z nowelizacją prawa autorskiego
 246. Prawo do nadań jako nowa kategoria prawna chroniąca nadawców radiowych i telewizyjnych w Polsce /Jędrzej Skrzypczak.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Medioznawcze.- 2001, nr 1, s. 87-94
 247. Prawo do pierwszych wydań utworów /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 2001[nr] 6/8, s. 26-27
 248. Prawo polskie wobec Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej dotyczącej harmonizacji czasu ochrony praw autorskich i określonych praw pokrewnych /Katarzyna Górecka.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Prawa Europejskiego.- 1999[nr] 2, s. 70-87
 249. Prawo pracodawcy do utworu na podstawie art. 12 prawa autorskiego /Tadeusz Kuczyński// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1996, nr 3, s. 16-20
 250. Prawo w internecie /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 1998, nr 1, s. 36,38
 251. Prawo własności przemysłowej: książka i prawo /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 7/8, s. 26-27
 252. Prawo współtwórcy dzieła audiowizualnego do udziału w dochodach z eksploatacji tego dzieła w polskim prawie autorskim /Elżbieta Traple// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 69 .- (1997), s. 43-59
 253. Problem zakresu derogacyjnego przepisów wprowadzających kodeks karny na tle ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw dodatkowych /Dariusz Wysocki// Przegląd Sądowy.- 1999, nr 11/12, s. 146-154
 254. Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psycho- i socjologiczne /Dariusz Kasprzycki.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 71 .- (1999), s. 5-20
 255. Produkt telewizyjny - istota, rodzaje, regulacje prawne i finanse /Roman Kotapski.- Streszcz. w jęz. ang.// Zarządzanie i Marketing.- Nr 16 .- (2000), s. 124-141
 256. Projektowane zmiany w przepisach karnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Elżbieta Czarny-Drożdżejko.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 71 .- (1999), s. 165-196
 257. Projekty o przedłużonym działaniu: prawa autorskie zależne /Wiktor W. Goliński// Rzeczpospolita .- 2000, nr 35, s. C4
 258. Proponowane zmiany w umowach /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1999, nr 2, s. 38-39
 259. Przeczytać przed skserowaniem: dozowlony użytek materiałów prasowych / Arkadiusz Michalak //Rzeczpospolita .-2002 nr 120 s. C4
 260. Przedmiot prawa autorskiego /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1997, nr 1, s. 77-79
 261. Przedmiot prawa autorskiego w ustawie austriackiej z 1895 roku /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 7 .- (1995), s. 77-86
 262. Przedmiot prawa autorskiego w ustawodawstwie niemieckim na ziemiach polskich zaboru pruskiego /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 8 .- (1996), s. 89-100
 263. Przedmiot prawa autorskiego w ustawodawstwie rosyjskim z 1911 roku /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 9 .- (1997), s. 93-107
 264. Przegląd orzecznictwa sądów apelacyjnych z lat 1994-2000 w zakresie ochrony praw autorskich /Marta Cyran// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2001, nr 7, s. 23-29
 265. Przejście autorskich praw majątkowych /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 6/7, s. 29
 266. Przepisy karne w prawie autorskim: zagadnienia teorii i praktyki /Marek Mozgawa, Jacek Radoniewicz// Prokuratura i Prawo.- 1997, nr 7/8, s. 7-27
 267. Przyjęcie utworu /Sławomir A[ndrzej] Keller.- Umowa wydawniczacz. 4// Magazyn Literacki.- 2000, nr 1, s. 32
 268. Przyjęcie utworu /Sławomir [Andrzej] Keller.- Umowa wydawniczacz. 7// Magazyn Literacki.- 2000, nr 4, s. 28
 269. Przyśpiewka stara jak świat /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 2001, nr 32, s. C3
  • Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 270. Publikacja elektroniczna w świetle prawa autorskiego /Małgorzata Byrska// Państwo i Prawo.- 1997, z. 4, s. 38-48
 271. Recenzje, polemiki i repliki /Zdzisław Uniszewski// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 3, s. 30-32
  • Regulacja prawna zasad postępowania recenzentów i polemistów
 272. Recenzje, polemiki i repliki /Zdzisław Uniszewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 4, s. 24-28
  • Regulacja prawna zasad postępowania recenzentów i polemistów
 273. Redakcja czasopisma, autor artykułu i prawo autorskie /Bolesław Howorka// Bibliotekarz .- 1995[nr] 12, s. 18-21
 274. Redaktor a autor /Zofia Wiankowska-Ładyka// Wydawca .- 1997, nr 5, s. 42-43
  • Przestrzeganie zasad prawa autorskiego
 275. Rejtan na rusztowaniu: prawa autorskie dla architektów /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1996, nr 33, s. 16
 276. Reklama jako utwór: prawo autorskie /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1997, nr 224, s. 17
 277. Reklama jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego /Katarzyna Grzybczyk// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1997, nr 6, s. 22-26
 278. Reportaż w prawie autorskim /Mieczysław Szaciński// Palestra .- 1997, nr 5/6, s. 6-10
 279. Rękopis znaleziony w starym kufrze /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 2001, nr 45, s. C4
  • Ochrona wydań krytycznych i naukowych w prawie autorskim
 280. Rozprawa między autorem, użytkownikiem i odbiorcą: prawo autorskie /Bogdan Fischer// Prawo i Życie .- 2000, nr 11, s. 27-29
 281. Rozwiązania prawne dla książki: konferencja w Warszawie: materiały// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 12, s. 6-19
 282. Równoczesne i integralne rozpowszechnianie kablowe programów telewizyjnych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Andrzej Matlak// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 69 .- (1997), s. 75-89
 283. Rynek rozrywek umysłowych /Wiktor Cerklewicz// Prawo i Życie .- 1998, nr 5, s. 16-17
  • Naruszanie prawa autorskiego przez wydawców czasopism szaradziarskich
 284. Samo wołanie o pieniądze nie przekonuje /Anna Opalska// Rzeczpospolita .- 2000, nr 86, s. C3
  • Wynagrodzenia z tytułu emisji telewizyjnej
 285. Siedemdziesiąt lat dla twórcy, pięćdziesiąt - dla artysty wykonawcy /Żaneta Semprich// Rzeczpospolita .- 2000, nr 91, s. C3
  • Nowelizacja ustawy o prawie autorskim
 286. Skradzione osiedle: autorskie prawa polskiego architekta pogwałcone przez niemieckiego inwestora /Jarosław Kałucki// Prawo i Życie .- 1996, nr 46, s. 36-37
 287. Skradzione słowa /Anna Zaleska// Prawo i Życie .- 1998, nr 7, s. 24-26
  • Plagiaty
 288. Slogan jako znak towarowy i utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Piotr Białecki// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1998, nr 5, s. 23-25
 289. Słowo w słowo /Helena Kowalik// Przegląd .- 2000, nr 9, s. 6
  • Plagiaty prac naukowych
 290. Słów kilka o instytucji przechowania /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 20, s. 36-37
 291. Słów kilka o prawie autorskim w ogólności /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 22, s. 20-21
 292. Sport i prawo autorskie /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1996, nr 166, s. 13
  • Ochrona widowiska sportowego
 293. Sposób na pirata /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1999, nr 33, s. 17
  • Ochrona praw autorskich
 294. Spór między twórcami a nadawcami: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1997, nr 84, s. 15
 295. Spór o stare umowy /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 7/8, s. 24-26
  • Prawo autorskie
 296. Stare filmy - nowe prawo /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1996, nr 136, s. 15
  • Prawa autorskie do filmu
 297. Stare umowy wydawnicze /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 3/4, s. 26-27
 298. Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej /Elżbieta Traple// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 77 .- (2001), s. 9-27
 299. Styl i metoda a podobieństwo produktów /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 5, s. 38-39
  • Regulacje prawne obowiązujące wydawców książek
 300. Swoboda umów w prawie autorskim majątkowym /Mieczysław Szaciński// Palestra .- 1999, nr 5/6, s. 6-13
 301. Systemy powiernicze /Mark Stefik; tł. z ang. Władysław Majewski// Świat Nauki .- 1997, nr 5, s. 52-55
  • Ochrona praw autorskich w Internecie
 302. Sztukowanie zamiast rewolucji: ochrona praw autorskich /Wojciech Bergier// Tygodnik Powszechny.- 1999, nr 43[44], s. 3
 303. Śluzy szeroko otwarte: po nowelizacji prawa autorskiego /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 2000, nr 145, s. C3
 304. Środki ochrony informacji naukowej, w szczególności ochrony opartej na przepisach prawa autorskiego i prawa nieuczciwej konkurencji /Paweł Podrecki.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67.- (1996), s. 97-120
 305. Tak samo, tylko ostrożniej: wyw. /Krzysztof Raniowski// Wydawca .- 1998, nr 10, s. 18-19
  • Prawa autorskie do książek dla dzieci
 306. Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego /Andrzej Matlak// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 70 .- (1998), s. 1-152
 307. "Trędowata"... ofiarą grafomanii: wnuczka Heleny Mniszek pozywa wydawców /Helena Kowalik// Prawo i Życie .- 1996, nr 35, s. 10,23
 308. Tworzenie warunków /Andrzej Zakrzewski; rozm. przepr. Katarzyna Sokolewicz-Hirszel// Prawo i Życie .- 1999, nr 11, s. 16-17
  • O prawie autorskim
 309. Twórca i jego prawo do wynagrodzenia /Bolesław Howorka// Bibliotekarz .- 1996[nr] 5, s. 14-15
 310. Twórca i współtwórczość: podmiot prawa autorskiego /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1997, nr 2, s. 89-91
 311. Twórca jako podmiot prawa autorskiego /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 25, s. 36-37
 312. Twórcy dzieła audiowizualnego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku /Anna Wojciechowska.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67 .- (1996), s. 53-74
  • Autorstwo dzieła filmowego
 313. Twórcy informacji: prawo autorskie: opublikowanie a rozpowszechnianie w Internecie / Janusz Kolczyński //Rzeczpospolita .-2002 nr 114 s. C3
  • stan na 2001 r.
 314. Twórcy w kleszczach nowoczesnych narzędzi /Urszula Dzieciątkowska// Tygiel Kultury.- 1996, nr 10/11, s. 110-114
  • Prawo autorskie
 315. Twórcza działalność adiunkta /Marek Bukowski// Rzeczpospolita .- 1996, nr 157, s. 16
  • Polem. z: Koszty uzyskania nauczycieli akademickich /Kazimierz Korzan// Rzeczpospolita. - 1996 nr 123
 316. Twórczość autorska i wynalazcza jako kategoria prawa pracy: wybrane zagadnienia /Tadeusz Kuczyński// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.- 1998, nr 3, s. 11-17
 317. Tytuł dzieła jako utwór /Krzysztof Raniowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 1999, nr 9, s. 24-25
 318. Tytułem wstępu o prawach pokrewnych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 9, s. 36-37
  • Uregulowania dotyczące prawa autorskiego
 319. Umowa generalna między ZAIKS-em a TVP S.A. /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 3, s. 28-30
  • O prawie do nadawania nieopublikowanych dzieł twórców, którzy upoważnili ZAIKS do reprezentowania ich w tym zakresie
 320. Umowa licencyjna /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 8, s. 36-37
 321. Umowa o stworzenie utworu w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Teresa Grzeszak// Przegląd Prawa Handlowego.- 1995, nr 1, s. 8-13
 322. Umowa wydawnicza /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 8/9, s. 28
 323. Umowa wydawnicza /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 10, s. 22
 324. Umowa wydawnicza /Sławomir Keller// Magazyn Literacki.- 2000, nr 3, s. 32
 325. Umowa wydawnicza /Sławomir Keller// Magazyn Literacki.- 2000, nr 6/7, s. 34
 326. Umowa wydawnicza /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 1995, nr 5, nr 6/7, s. 36-37, 39, s. 36-38
 327. Umowa "wykonawcza" oraz "na stworzenie utworu" - uwagi praktyczne /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 18, s. 36-37
 328. Umowy autorskie a opłata skarbowa /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 6/7, s. 31-32
 329. Umowy inwestycyjne w produkcji utworu audiowizualnego /Konrad J. Fijałkowski// Państwo i Prawo.- 1998, z. 11, s. 56-67
 330. Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych: kilka istotnych uwag praktycznych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 7, s. 36-37
 331. Uniwersalizm autorskich praw osobistych w dobie międzynarodowych konwencji /Anna Wojciechowska// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69 .- (1997), s. 19-25
 332. Uprawnienia kształtujące sytuację prawną wydawcy w stosunku z umowy wydawniczej /Julian Jezioro// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.- Nr 238 .- (1994), s. 61-71
 333. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym a prawo autorskie /Mieczysław Szaciński// Przegląd Sądowy.- 1996, nr 9, s. 52-56
 334. Ustawowe ograniczenia autorskich praw majątkowych /Magdalena Bieganowska// Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.- T. 44 .- (2000), s. 95-105
 335. Utwory pracownicze /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 1996, nr 4, s. 47-48
  • Dzieła podlegające ochronie prawa autorskiego
 336. Utwory zbiorowe w prawie autorskim: ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników /Dorota Sokołowska// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 76 .- (2001), s. 1-278
 337. Utwór audialny jako przedmiot prawa autorskiego: (na podstawie analizy twórczości radiowej): fragm. pracy /Helena Rymar// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 71 .- (1999), s. 21-51
 338. Utwór audiowizualny a wideogram /Krystyna Święcka// Państwo i Prawo.- 1998, z. 2, s. 59-65
 339. Utwór choreograficzny w prawie autorskim /Marta Cyran// Palestra .- 2001, nr 3/4, s. 63-79
 340. Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 23, s. 36-37
 341. Użycie cudzego nazwiska w prasie a autorstwo dzieła /Dawid Kot.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 68 .- (1997), s. 109-124
 342. W obronie twórcy i jego dzieła /Wiesław Pańczyk; rozm. przepr. Wiesława Konopelska// Śląsk .- 1999, nr 4, s. 38-39
  • Prawo autorskie
 343. W telewizji pokazali /Jan Błeszyński// Rzeczpospolita .- 2000, nr 92, s. C3
  • Wynagrodzenia z tytułu twórczości audiowizualnej w aspekcie projektu nowelizacji prawa autorskiego
 344. Widowisko sportowe a prawo autorskie /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67 .- (1996), s. 19-35
 345. Wielki proces Bolka i Lolka /Leszek K. Talko// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 1dod. s. 6-8
  • Proces o prawa autorskie do serialu rysunkowego "Bolek i Lolek"
 346. Wielość w jednym: dzieło multimedialne, czyli nowa kategoria utworu /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1997, nr 269, s. 18
  • Sieć Internetu
 347. Własność intelektualna i wyzwania rozwoju /Paolo Ascani, Osvaldo Neves de Almeida; tł. Marcin Masny.- Streszcz. w jęz. ang.// Społeczeństwo .- 2001, nr 3/4, s. 453-478
 348. Własność intelektualna na rynku światowym: wpływ postanowień TRIPs w sprawie rozstrzygania sporów: tł. /Paul Edward Geller// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 68 .- (1997), s. 9-27
 349. "Work made for hire" w porównaniu z konstrukcjami prawa polskiego /Katarzyna Grzybczyk// Rejent .- 1997, nr 4, s. 101-133
  • Amerykańskie a polskie prawo autorskie
 350. Wpływ nowych kodyfikacji karnych na ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Anna Gerecka-Żołyńska.- Streszcz. w jęz. ang.// Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.- 1999, z. 2, s. 93-100
 351. Wpływ zgody dysponenta dobra na przestępność przywłaszczenia autorstwa /Elżbieta Czarny// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69 .- (1997), s. 185-195
 352. Wstępne uwagi o radiofonii i telewizji /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 2, s. 36-37
 353. Wybrane problemy ochrony prawnej dzieł haute couture /Ewa Ferenc-Szydełko// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 78.- (2001), s. 209-226
 354. Wybrane wytyczne Unii Europejskiej dotyczące ujednolicenia przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej a polskie prawo autorskie /Małgorzata Byrska.- Streszcz. w jęz. ang. niem.// Problemy Prawne Handlu Zagranicznego.- T. 18.- (1995), s. 139-168
 355. Wygaszone barwy Odysei /Anna Abramczyk// Prawo i Życie .- 1996, nr 16, s. 38
  • Sprawa edycji "Odysei" z ilustracjami Stanisława Hiszpańskiego w wydawnictwie Alfa-Wero
 356. Wykorzystanie cudzych utworów w podręcznikach i wypisach /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 2002[nr] 3, s. 9-11
 357. Wykorzystanie wizerunku w publikacjach /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 2002[nr] 2, s. 47-49
 358. Wymóg demokratycznej kontroli: (polemika z Andrzejem Karpowiczem) /Iwona Świątnicka// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 1, s. 9-10
 359. Wynagrodzenia dla właścicieli praw autorskich za udostępnianie ich dzieł w bibliotekach /Krystyna Klejn// Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej.- 2001[nr] 1, s. 59-63
 360. Wynagrodzenia twórców programów komputerowych - aspekt prawny i podatkowy /Aleksander Stuglik// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.- 2002, nr 3, s. 24-34
 361. Z dziurawą siecią na pirata /Ewa Likowska// Przegląd .- 2000, nr 31, s. 16-17
  • Piractwo fonograficzne
 362. Zablokowane tantiemy /Michał Bieszyński// Prawo i Życie .- 2000, nr 9, s. 36-37
  • Wynagrodzenia pobierane przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
 363. Zagadnienia dydaktyki w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej /Mieczysław Słomski// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 69 .- (1997), s. 213-219
 364. Zagadnienie idei w prawie autorskim /Katarzyna Grzybczyk// Państwo i Prawo.- 1997, z. 4, s. 26-37
 365. Zakres ochrony majątkowych praw autorskich na podstawie art. 79-80 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jej stosunek do ochrony na podstawie kodeksu cywilnego /Ksawery Konarski// Przegląd Prawa Handlowego.- 1998, nr 9, s. 10-18
 366. Zakres zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, znaczenie tego pojęcia /Marek Walerjan// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 78 .- (2001), s. 9-51
 367. Zakup zagranicznych praw autorskich /Anna Raiter-Rosińska// Wydawca .- 1997, nr 5, s. 19-21
 368. Zależne prawa autorskie /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 6, s. 58-59
 369. Zanim stworzysz własną stronę /Wojciech Orżewski, Piotr Biernacki; rozm. przepr. Andrzej Palacz// Wydawca .- 1998, nr 1, s. 39,42-43
  • Internet a prawo autorskie
 370. Zasada przejrzystości w polskich mediach /Tadeusz Kononiuk.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Prasoznawcze.- 1997, nr 1/2, s. 7-14
 371. Zasada swobody umów a prawo twórcy do wynagrodzenia /Maria Poźniak-Niedzielska// Rzeczpospolita .- 1996, nr 231, s. 15
 372. Zawodowiec kontra amator /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 20, s. 34-35
  • Status prawny muzyków
 373. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi "de lege lata" i "de lege ferenda" /Jan Błeszyński// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2000, nr 4, s. 2-24
 374. Zezwolenie autora na wykonywanie autorskich praw zależnych /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 12, s. 20-23
 375. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych /Andrzej Karpowicz// Palestra .- 1997, nr 11/12, s. 35-39
 376. Zlecenie, o pracę, o dzieło /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 11, s. 21-22
 377. Złodzieje myśli: spór architektów o własność projektu /Janusz Niczyporowicz// Polityka .- 1998, nr 21, s. 36-37
 378. Zmian wiele, brakuje bardzo ważnych: prawo autorskie i prawa pokrewne /Jan Błeszyński// Rzeczpospolita .- 2000, nr 99, s. C3
 379. Zmiany są potrzebne, lecz nie mogą być pochopne: polskie prawo autorskie i standardy unijne /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1998, nr 101, s. 17
 380. Zmiany w prawie autorskim// Magazyn Literacki.- 1999, nr 12, s. 41-44
 381. Zmiany w prawie autorskim /Krzysztof Raniowski, Andrzej Chrzanowski// Notes Wydawniczy.- 2000, nr 1, s. 36-38
  • Projekt Polskiej Izby Książki
 382. Zmiany w prawie filmowym /Michał J. Zabłocki// Reżyser .- 2000, [nr] 3, s. 7-8
 383. Zmienić przepisy, zanim zaczną obowiązywać /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 2001, nr 211, s. C3
  • Ustawa o ochronie baz danych
 384. Znaczenie świadomości społecznej w przeciwdziałaniu zjawisku nielegalnej produkcji i dystrybucji nagrań dźwiękowych oraz powaga zagrożenia związanego z upowszechnieniem Internetu w świetle badań /Diana Gładyś// Przegląd Policyjny.- 2001, nr 3, s. 141-147
 385. Znowu o opracowaniach /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 24, s. 36-37
 386. Zobowiązania traktatowe Polski w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej.- 1996, s. 99-106
 387. Zwielokrotnianie i kopiowanie utworów do własnego użytku osobistego /Agnieszka Kowalik// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1999, nr 9, s. 17-22

Recenzje:


 1. Handbook of publishing law /Jonathan Kirsch. Los Angeles, 1995,- Rec. Sybilla Stanisławska-Kloc// Państwo i Prawo .- 1996, z. 12, s. 96-98
 2. ABC komputerowo-drukarsko-wydawnicze /Robert Krupa, Stanisław Stanuch. Kraków, 1994,- Rec. Janusz Sowiński// Roczniki Biblioteczne.- 1996, z. 1/2, s. 163-167
 3. Autor - wydawca: poradnik prawa autorskiego /Andrzej Karpowicz. Warszawa, 1994,- Rec. E[ugeniusz] T[adeusz] Knypl// Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej.- 1995, nr 4, s. 45-46
 4. Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji. Toruń 1994,- Rec. Piotr Kardas// Państwo i Prawo.- 1996, z. 2, s. 88-90
 5. ABC komputerowo-drukarsko-wydawnicze /Robert Krupa, Stanisław Stanuch. Kraków, 1994,- Rec. Andrzej Tomaszewski; Sławomir Choromański; Stefan Jakucewicz// Wydawca .- 1995, nr 5, s. 30-31
 6. Informacja elektroniczna a prawo autorskie: materiały z warsztatów, Warszawa 30 września - 1 października 1999. Warszawa, 2000,- Rec. Przemysław Kasperkiewicz// Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej.- 2001, nr 1/2, s. 52-54
 7. Cases and materials on intellectual property /ed. William Rodolph Cornish.- 2 ed. London, 1996,- Rec. Cezary Woźniak// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1999, nr 7/8, s. 32-33
 8. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights /William Rodolph Cornish.- 3 ed. London, 1996,- Rec. Cezary Woźniak// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1999, nr 7/8, s. 28-31
 9. Prawo mediów. Warszawa, 2001,- Rec. Ireneusz C. Kamiński// Państwo i Prawo.- 2002, z. 2, s. 101-102
 10. Ochrona autorskich dóbr osobistych /Elżbieta Wojnicka. Łódź, 1997,- Rec. Maria Poźniak-Niedzielska// Państwo i Prawo .- 1999, z. 1, s. 97-100
 11. Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej /Lech Giliciński. Warszawa, 1997,-Rec. Tomasz Jarocki// Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.- Z. 1 .- (1998), s. 188-191
 12. Problemy prawne zawodu dziennikarskiego /Tadeusz Kononiuk, Bogdan Michalski. Warszawa, 1998,- Rec. Elżbieta Czerny-Drożdżejko, Izabela Dobosz// Zeszyty Prasoznawcze.- 1999, nr 1/2, s. 212-214
 13. Wynagrodzenia twórców i wynalazców w prawie autorskim i wynalazczym /Andrzej Szewc. Sopot, 1999,- Rec. Gabriela Jyż// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2000, nr 7/8, s. 42-43
 14. Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji. Toruń 1994,- Rec. Krzysztof Wuszt// Postępy Kryminalistyki.- 1997, z. 1, s. 95-100

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce