Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Serwis prasowy 2/2013 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 02 października 2013
SERWIS PRASOWY 2/2013
W bieżącym numerze "Serwisu Prasowego" zostaną zaprezentowane czasopisma przeznaczone dla nauczycieli matematyki.
Czasopismo „Matematyka” wydawane jest przy współpracy Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W numerze 8/2013 Stefan Turnau przybliżył sylwetki sławnych dydaktyków matematyki – Georgesa Papy i Frederique Papy1. Georges był inicjatorem ruchu modernizacji szkolnej matematyki, zwanego „Nową Matematyką”, natomiast Frederiqu wprowadzała w życie idee „Nowej matematyki” z użyciem nowych metod i środków dydaktycznych w klasach początkowych. Obydwoje wywarli znaczny wpływ na treść i metody pracy z uczniami matematycznie uzdolnionymi. Najbardziej spektakularnym wynalazkiem dydaktycznym Papy`ego jest użycie koloru jako elementu języka matematyki. Ewa Misiejuk w artykule „Goniąc króliczka – czyli o sprawdzianie klas szóstych” stara się odpowiedzieć na pytanie czy coś nam mówią wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.2 Autorka w podsumowaniu stwierdza "W naukach matematyczno-przyrodniczych (i nie tylko) trzeba przywrócić główną rolę pytaniom (całym ciągom pytań, pozwalającym na zrozumienie) oraz działaniom praktycznym, manipulowaniu, opieraniu się na konkretach – co może pomóc najsłabszym uczniom (oni potrzebują zachowania kolejności etapów: enaktywnego, ikonicznego i dopiero symbolicznego)".3
Artykuł „Mała Matura – druga edycja” poddaje analizie egzamin gimnazjalny.4 Autorzy szczegółowo omawiają arkusz egzaminacyjny : wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne, kryteria oceny zadania otwartego.
W numerze 8/2013 czasopisma „Matematyka” czytelnicy przeczytają również artykuły nt. matury podstawowej i rozszerzonej 2013 oraz rozważania maturzysty jak najmniejszym kosztem i z minimalną wiedzą zdać maturę podstawową z matematyki w 2014 r.5
Innym czasopismem przeznaczonym dla nauczycieli matematyki uczących w szkole podstawowej i w gimnazjum jest dwumiesięcznik "Matematyka w Szkole". Periodyk wydaje Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. W numerze 70 maj-czerwiec /2013 tematem przewodnim jest matematyka praktyczna. W jaki sposób można zapobiegać paleniu papierosów na lekcjach matematyki proponuje Marcin Braun6. Autor w tym celu zachęca do korzystania z zadań matematycznych i do obliczeń m.in. ile wydaje pieniędzy przeciętny palacz na papierosy, jak długo musi oszczędzać na samochód jeśli kupuje codziennie paczkę papierosów. Dariusz Laskowski opisuje pewną lekcję, która odbyła się w drugiej klasie gimnazjum.7 Lekcja dotyczyła zdarzeń losowych i prawdopodobieństwa.
Agnieszka Mańkowska w swoim artykule prezentuje strategie wykonywania mnożenia i dzielenia, Halina Balbier i Bożenna Kukier przedstawiają zadania geometryczne, które pozwalają kształtować uzasadnianie, argumentowanie i dowodzenie.8 

1 S.Turnau: Georges Papy (1920-2011), Frederique Papy (1921-2005). Matematyka. – 2013, nr 8, s. 2-7
2 E.Misiejuk: Goniąc króliczka – czyli o sprawdzianie klas szóstych. Matematyka. – 2013, nr 8, s. 17-26
3 Tamże, s. 26
4 M.Waszkiewicz, A.Kośka, B.Kuźmicz : Mała Matura – druga edycja. Matematyka. – 2013, nr 8, s. 27-37
5 M.Bolanowska, J.Kraszewski : Matura rozszerzona 2013 – twórcza czy schematyczna? Matematyka. – 2013, nr 8, s. 47-54 ; T.Bolanowski : Rozważania leniwego trzecioklasisty. Matematyka. – 2013, nr 8, s. 38-42
6 M.Braun : Papierosy na matematyce w klasach 4-6. Matematyka w Szkole. – 2013, nr 70, s. 7-9
7 D.Laskowski : Jak zostać oszustem : wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Matematyka w Szkole. – 2013, nr 70, s.9-12
8 A.Mańkowska : Strategie obliczeń pamięciowych. Cz. 2. Matematyka w Szkole. – 2013, nr 70, s.28-29 ; H.balbier, B.Kukier : Zadania na dowodzenie. Matematyka w Szkole. – 2013, nr 70, s.48-49
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce