Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szk. 2016/2017 jest :

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce