Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
William Golding (1911-1993)

WILLIAM GOLDING (1911-1993)

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Książki


 1. Golding William (1911-1993): Bóg Skorpion /przeł. [z ang.] Małgorzata Golewska-Stafiej i Leszek Stafiej; [il. Maria Podobińska].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1988.- 204, [3] s.: il.; 20 cm
  • Oryg.: "The Scorpion God" 1977
 2. Golding William (1911-1993): Chytrus /przeł. [z ang.], przypisami i posłowiem opatrzył Krzysztof Filip Rudolf.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1995.- 205, [1] s.; 20 cm
  • Oryg.: "Pincher Martin" 1956
 3. Golding William (1911-1993): Dwoisty język /przeł. [z ang.] Małgorzata Golewska-Stafiej; [posł. Iwona Żółtowska].- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1997.- 148, [1] s.; 20 cm
  • Oryg.: "The double tongue" 1995
 4. Golding William (1911-1993): Papierowi ludzie /przeł. [z ang.] Małgorzata Golewska-Stafiej, Leszek Stafiej; [posłowie L. Stafiej].- Warszawa: "Iskry", 1988.- 197, [3] s.; 20 cm
  • Oryg.: "The paper man" 1984
 5. Golding William (1911-1993): Papierowi ludzie /tł. [z ang.] Małgorzata Golewska-Stafiej i Leszek Stafiej; [posł. L. Stafiej].- [Wyd. 2].- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1995.- 179, [1] s.; 20 cm
  • Oryg.: "The paper man" 1984. - Dr. z dostarczonych diapoz.
 6. Golding William (1911-1993): Piramida /William Styron; przeł. [z ang.] Małgorzata Golewska-Stafiej.- Gdańsk: "Atext", 1995.- 172, [1] s.; 21 cm
  • Oryg.: "The piramid" 1967
 7. Golding William (1911-1993): Rites of passage.- London : Faber & Faber, 1980.- [4], 278 s. ; 22 cm.
 8. Golding William (1911-1993): Ruchomy cel /przeł. [z ang.] Konrad Majchrzak.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1997.- 249, [2] s.; 20 cm
  • Oryg.: Moving target. 1982
 9. Golding William (1911-1993): Rytuały morza /przekł. [z ang.] Arkadiusz Nakoniecznik.- Warszawa: "Amber", 1994.- 287, [1] s.; 21 cm
  • Trylogia morska Golding W. t. 1
  • Oryg.: "Rites of passage" 1980
 10. Golding William (1911-1993): Siłą bezwładu /przeł. [z ang.] Maria Skibniewska.- [Wyd. 2].- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1996.- 224, [1] s.; 20 cm
  • Oryg.: "Free fall" 1959
 11. Golding William (1911-1993): Spadkobiercy /tł. [z ang.] Ryszarda Grzybowska.- Warszawa: "Czytelnik", 1989.- 201, [3] s.; 20 cm
  • Oryg.: "The inheritors" 1955
 12. Golding William (1911-1993): Spadkobiercy /przeł. [z ang.] Ryszarda Grzybowska.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Czytelnik", 1991.- 201, [3] s.; 20 cm
  • Oryg.: "The inheritors" 1955
 13. Golding William (1911-1993): Spadkobiercy /przeł. [z ang.] Ryszarda Grzybowska.- [Wyd. 3].- Warszawa: "Czytelnik", 1996.- 201, [3] s.; 20 cm
  • Oryg.: "The inheritors" 1955
 14. Golding William (1911-1993): The hot gates and other occasional pieces.- London: Faber and Faber, 1970. - 175 s. ; 20 cm.
 15. Golding William (1911-1993): Widzialna ciemność /przeł. [z ang.] Małgorzata Golewska-Stafiej i Leszek Stafiej.- Warszawa: "Czytelnik", 1986.- 353, [3] s.; 20 cm
  • Oryg.: "Darkness visible" 1979
 16. Golding William (1911-1993): Widzialna ciemność /przeł. [z ang.] Małgorzata Golewska-Stafiej i Leszek Stafiej.- [Wyd. 2].- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1996.- 334, [1] s.; 20 cm
  • Oryg.: "Darkness visible" 1979
 17. Golding William (1911-1993): Wieża /przeł. [z ang.] Jadwiga Olędzka.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Pax", 1986.- 168, [3] s.; 20 cm
  • Oryg.: "The spire"
 18. Golding William (1911-1993): Władca much /przeł. [z ang.] Wacław Niepokólczycki.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Czytelnik", 1986.- 222, [2] s.; 20 cm
  • Oryg.: "Lord of the flies"
 19. Golding William (1911-1993): Władca much /przeł. [z ang.] Wacław Niepokólczycki.- [Wyd. 3].- Warszawa: "Czytelnik", 1992.- 222, [2] s.; 20 cm
  • Oryg.: "Lord of the flies"
 20. Golding William (1911-1993): Władca much /przeł. [z ang.] Wacław Niepokólczycki.- [Wyd. 4].- Warszawa: "Czytelnik", 1996.- 222, [2] s.; 20 cm
  • Oryg.: "Lord of the flies"
 21. Golding William (1911-1993): Władca much /przeł. [z ang.] Wacław Niepokólczycki.- [Wyd. 5].- Warszawa: "Czytelnik", 1997.- 222, [2] s.; 20 cm
  • Oryg.: "Lord of the flies" 1954
 22. Golding William (1911-1993): Władca much /przeł. Wacław Niepokólczycki.- Wyd. 6.- Warszawa: "Czytelnik", 1999.- 222, [2] s.; 20 cm
  • Tyt. oryg.: "Lord of the flies" 1954
 23. Golding William (1911-1993): Władca much /przeł. Wacław Niepokólczycki.- Wyd. 7.- Warszawa: "Czytelnik", 2000.- 222, [2] s.; 20 cm
  • Tyt. oryg.: "Lord of the flies" 1954
 24. Golding William (1911-1993): Władca much /przeł. Wacław Niepokólczycki.- Wyd. 8.- Warszawa: "Czytelnik", 2001.- 222, [2] s.; 20 cm
  • Tyt. oryg.: "Lord of the flies" 1954

Artykuły w czasopismach:


 1. Młodość i zło : perspektywa aksjologiczna współczesnej prozy obyczajowej (Kosiński, Golding, Grass, Salinger) /Grzegorz Leszczyński// Studia Niemcoznawcze.- T. 14.- (1997) s. 153-160
 2. William Golding (1911-1993) /Piotr Skórzyński (Subiektywny leksykon pisarzy XX wieku; cz. 7 )// Topos.- 2001 nr 6 s. 118-129
 3. "Władca much" straszy na "Niebiańskiej plaży", czyli ile Garland zawdzięcza Goldingowi /Anna Paprocka// Fraza.- 2001 nr 3 s. 179-192

Recenzje:


 1. Dwoisty język / William Golding.- Poznań, 1997.- Rec. Piotr Kebut //Wiadomości Kulturalne.- 1997 nr 26 s. 20
 2. Dwoisty język /William Golding.- Poznań, 1997.- Rec. Witold Jabłoński// Tygiel Kultury.- 1997 nr 10/12 s. 128-130
 3. Dwoisty język / William Golding.- Poznań, 1997.- Rec. Andrzej Fabianowski // Nowe Książki.- 1997 nr 10 s. 54
 4. Dwoisty język / William Golding.- Poznań, 1997.- Rec. Bogusław Karpowicz //Opcje.- 1997 nr 4 s. 111
 5. Chytrus / William Golding.- Poznań, 1995.- Rec. Bogusław Karpowicz //Nowy Nurt.- 1996 nr 6 s. 14
 6. Chytrus / William Golding.- Poznań, 1995.- Rec. Marek Pieczara //Nowe Książki.- 1996 nr 5 s. 24-25
 7. Ruchomy cel / William Golding.- Poznań, 1997.- Rec. Andrzej Fabianowski //Nowe Książki.- 1997 nr 10 s. 54
 8. Ruchomy cel / William Golding.- Poznań, 1997.- Rec. Zdzisław Skrok //Literatura.- 1997 nr 7/8 s. 74-75
 9. Spadkobiercy /William Golding.- Warszawa, 1996.- Rec. Dariusz T[omasz] Lebioda// Metafora.- Nr 27/28.- (1996/97) s. 176-178
 10. Trylogia morska. T. 1-3 / William Golding.- Warszawa, 1994-1995.- Rec. Ryszard Pietrzak //Nowe Książki.- 1996 nr 3 s. 19-20
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu Online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce