Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnododstępnych PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 18 listopada 2013
KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH
Wykaz artykułów z czasopism za lata 2000 - 2013  dostępnych
w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce
 

 1. Biblioteka szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych / Urszula Zięba.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 286-292
 2. Być sobą wśród innych - rola świetlicy szkolnej w procesie dziecięcej integracji / Agata Sijer.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.71-78
 3. Co nowego w edukacji włączającej / Anna Firkowska-Mankiewicz.// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 16-23
 4. Co z tą integracją? / Laura Jurga.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 32-33
 5. Czy społeczna integracja dzieci głuchych i słyszących jest możliwa? : pedagogiczne aspekty interakcji rówieśniczych / Agata Łukaszewicz-Orzechowska.// Kwartalnik Pedagogiczny 2008, nr 3, s. 101-112
 6. Dbajmy o integrację / Gabriela Chmielewska.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 17-19
 7. Dobrze nam razem / Mirella Nikolussi-Malicka.// Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 19-21
 8. Dokształcanie nauczycieli do realizacji integracji w edukacji / Ewa Szadzińska.// Chowanna. - 2006, T. 1 (26), s.132-142
 9. Dylematy nauczycieli : o skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi / Janusz Erenc.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 346-359
 10. Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych.// Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 14 -15
 11. Dzieci niepełnosprawne w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 39-41
 12. Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole / Joanna Szymanowska.// Edukacja. - 2009, nr 2, s. 38-49
 13. Dziecko niedosłyszące w mojej klasie / Ewa Kowalska.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.51-58
 14. Dziecko niepełnosprawne fizycznie w szkole / Kinga Rusin.// Doradca Dyrektora Szkoły - 2013, nr 2 (30), s. 54-57
 15. Dziecko słabo widzące w szkole integracyjnej na etapie edukacji wczesnoszkolnej : z doświadczeń nauczyciela wspierającego / Ewa Cecka.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.32-36
 16. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak.// Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s.30-36
 17. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce - pytania i odpowiedzi / Aneta Jałowiecka.// Nauczanie Początkowe. -  2009/2010, nr 4, s.49-56
 18. Dzień niepełnosprawnych w szkole / Beata Mytyś, Dorota Bizukojć.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4. s. 49-50
 19. Edukacja inkluzyjna - geneza, istota, perspektywy / Grzegorz Szumski.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 93-114
 20. Edukacja integracyjna / Elżbieta Trojan.// Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 29-30
 21. Edukacja niepełnosprawnych - tacy sami, a jednak... / Agnieszka Jachowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 16-19
 22. Edukacja włączająca - wyzwanie dla polskiej szkoły? / Violetta Pulwarska.// Meritum. - 2009, nr 2, s. 2-4
 23. Edukacja włączająca / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 42-43
 24. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 2-7
 25. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materka.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 7-13
 26. Edukacja włączająca w szkole w Łajskach / Marek Tarwacki.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 50-52
 27. Folia bąbelkowa : praca w grupie integracyjnej / Maria Raszewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 5, s. 45-48
 28. Formy kształcenia integracyjnego / Laura Jurga.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 15-18
 29. Idea integracji edukacyjnej dzieci niepełnosprawnych we współczesnej polskiej szkole podstawowej / Mirosław Rutkowski.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.7-16
 30. Inny, obcy w klasie : refleksje na temat nauczania integracyjnego / Matylda Pachowicz.// Rocznik Pedagogiczny. - 2008, t. 31, s. 151-166
 31. Integracja dzieci o specjalnych potrzebach w kształceniu zintegrowanym / Anna Tomaszewska.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.30-31
 32. Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami / Jolanta Narewska, Elżbieta Woźniak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 43-44
 33. Integrowanie dusz i ciał / Dorota Nowicka.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 47-49
 34. Jak funkcjonuje dziecko z uszkodzonym narządem słuchu w szkole? / Anna Czyż.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 3, s. 15-27
 35. Jak organizować pracę na zajęciach w klasie integracyjnej / Joanna Detka, Beata Wabia.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.59-70
 36. Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole ogólnodostępnej / Urszula Nadolna.// Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 51-54
 37. Jaka integracja? / Joanna Maciejewska.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 7-11
 38. Jest taka grupa... / Elżbieta Szmaglińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 9, s. 542-543
 39. Klasa integracyjna w szkole zawodowej / Anna Więckowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 45-46
 40. Klasy integracyjne : z doświadczeń szkoły w Łęcznej / Wioletta Tchórzewska.// Życie Szkoły. - 2006, nr 9, s. 35-40
 41. Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych / Beata Kulik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 38-40
 42. Klasy integrujące - dobrym rozwiązaniem / Elżbieta Bocheńska, Elżbieta Zborowska.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 58-63
 43. Klasy terapeutyczne - obserwacje i uwagi praktyka / Ewa Gürtler-Wójcik.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 53-57
 44. Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki / Małgorzata Kupisiewicz.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 330-337
 45. Kształcenie integracyjne - i co dalej? / Wojciech Książek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 40-41
 46. Kształcenie integracyjne - korzyści i bariery / Anna Zamkowska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s.5-10
 47. Kształcenie integracyjne - perspektywa nauczyciela / Ewa Materka.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 37-43
 48. Kształcenie integracyjne w opinii nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego / Irena Stańczak.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.22-29
 49. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi - korzyści / Kornelia Hubscher.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 39-41
 50. Kultura fizyczna jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych / Tadeusz Maszczak.// Lider. - 2009, nr 12, s. 15-17
 51. Międzyszkolny program integracyjny "Iskierka Przyjaźni" / Teresa Brych, Marzena Gołębiowska.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 303-305
 52. Narzędzia TOC w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / Agnieszka Dłużniewska.// Meritum. - 2009, nr 2, s. 44-47
 53. Nauczanie ucznia z zaburzeniami słuchu w klasie integracyjnej : (historia przypadku opisana na bazie 6-letnich doświadczeń) / Barbara  Bojar. // Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 81-84
 54. Nauczanie w klasie integracyjnej / Elżbieta Siudak.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.37-43
 55. Niepełnosprawni, czyli cudowne zdolności polskiej szkoły... / Maciej Osuch.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 42-46
 56. Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz.1, Edukacja / Marta Doroba.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 5-19
 57. O integracji - czyli miłość odmieniana przez przypadki / Magdalena Teresa Reczulska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s.22-29
 58. O integracji i współpracy nauczycieli w klasach integracyjnych / Katarzyna Smolińska.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 14-16
 59. O nauczaniu integracyjnym / oprac. Małgorzata Kummant.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 15-16
 60. O pokonywaniu barier nie do pokonania.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 2, s. 105-122
 61. O społecznych kontekstach edukacji włączającej / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 49-50
 62. Odkrywać siebie i innych : integracja na lekcjach plastyki / Anna Niziołek.// Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 12-13
 63. Organizacja klas integracyjnych : podstawy prawne / Lidia Mierzwa.// Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 9
 64. Pedagogika społeczna i pedagogika specjalna wobec edukacji osób niepełnosprawnych / Adam Stankowski. Natalia Stankowska.// Chowanna. - 2012, T. 2, s. 325-333
 65. Podstawowe założenia edukacji inkluzyjnej / Tamara Zacharuk.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2011, nr 3/4, s. 5-10
 66. Polski system edukacyjny / Katarzyna Chrąściel.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010. nr 2, s. 47-54
 67. Pomoc dziecku w klasie integracyjnej / Urszula Grygier.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 43-44
 68. Praca dydaktyczno-wychowawcza w klasach integracyjnych / Anna Fietko.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.44-50
 69. Praca nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych : wywiad z mgr Anną Gałan - nauczycielką wspomagającą w szkole podstawowej z oddziałem integracyjnym / Magdalena Bysyngier.// Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s.38-39
 70. Praca oddziału integracyjnego w klasie VI / Wiesława Myszura.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 13-14
 71. Praca w grupie integracyjnej : kolorowy świat / Krystyna Szoć.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 8, s. 482-483
 72. Praca w grupie integracyjnej : uczymy się żyć razem / Teresa Gibas, Bożena Letkiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 7, s. 429-430
 73. Praca z dzieckiem autystycznym / Ramona Klama.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 554-555
 74. Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej / Marek Misztal.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 50-51
 75. Procedura organizacji kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny - 2012, nr 11 (43), s. 30-31
 76. PROM - system pomyślnej adaptacji, system wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jego nauczyciela / Anna Florek.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 95-100
 77. Przede wszystkim dobra wola / Paweł Kubicki ; rozm. przepr. Anna Przybył.// Doradca Dyrektora Szkoły - 2013, nr 1 (29), s. 12-17
 78. Przegląd literatury na temat wychowania i nauczania integracyjnego / Anna Klimaszewska.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.99-108
 79. Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych / Zenon Gajdzica.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 333-341
 80. Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki w szkole masowej / Jadwiga Smoleńska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 47-48
 81. Przykłady "dobrej praktyki" : czyli co jeszcze można zmienić w polskiej szkole / Laura Jurga.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 88-90
 82. Razem w naszej szkole / Anna Pobożny.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 20-22
 83. Realizacja potrzeby kontaktu dziecka niepełnosprawnego z dzieckiem zdrowym w warunkach szkoły integracyjnej / Ewa Wiśniewska.// Chowanna. - 2009, T. 1, s. 155-167
 84. Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - warunek i efekt integracji / Mirosław Rutkowski.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 56-62
 85. Rodzice i nauczyciele o klasach integracyjnych / Karolina Zima, Agnieszka Jankowicz-Szymańska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 1, s. 64-75
 86. Rozważania o integracji / Wanda Agnieszka Jabłońska.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 8-11
 87. Rzeczywistość szkolna dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem w integracji / Małgorzata Gulip.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 47-51
 88. Scenariusz pozalekcyjnych zajęć świetlicowych w szkole integracyjnej / Agata Sijer.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s.91-94
 89. Scenariusz zajęć dla uczniów klasy II szkoły integracyjnej / Iwona Kuraś, Edyta Chojna-Leśniak.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.92-93
 90. Scenariusz zajęć słuchowo-ruchowych dla klas integracyjnych z uczniem niesłyszącym / Marzena Czrnowska.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 67-73
 91. Scenariusz zajęć w klasie drugiej obejmujący edukację polonistyczną i przyrodniczą z uwzględnieniem dziecka słabo widzącego / Ewa Kowalska, Ewa Cecka.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s.93-96
 92. Scenariusz zajęć w klasie I integracyjnej / Krystyna Pławska, Magdalena Kiełpińska.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.85-91
 93. Segregacja w integracji edukacyjnej / Agnieszka Sakowicz-Boboryko.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 109-114
 94. Stres uczniów klas integracyjnych : (raport z badania) / Renata Sikora.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 45-48
 95. System wartości młodzieży szkół integracyjnych / Justyna Fiedorczuk, Irena Fiedorczuk.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 17-25
 96. Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych / Danuta Al-Khamisy.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 173-183
 97. Szkolne grupy wsparcia / Ludmiła Prusko, Ewa Arkuszewska.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 26-31
 98. Szkoła integracyjna i szkoła specjalna w Danii / Bożena Foder, Barbara Trochimiak.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 312-315
 99. Szkoła integracyjna, ale powszechna / Dorota Nowicka.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 43-45
 100. Szkoła jest dla wszystkich / Joanna Czubak, Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 7-10
 101. Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera : z perspektywy doświadczeń nauczyciela - terapeuty / Edyta Kosior.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 204-217
 102. Ścieżka edukacyjna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - aspekty trajektorii społecznej / Sławomira Sadowska.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 344-352
 103. Tacy sami, a ściana między nami... : praca z uczniem ze SPE / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny - 2012, nr 11 (43), s. 16-18
 104. Teatr Integracyjny Małachowianki / Renata Kutyło-Utzig.// Meritum. - 2009, nr 2, s. 65-67
 105. Terapia zabawowa w klasie integracyjnej / Beata Bielska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna nr 7/8, s. VIII
 106. Uczenie się przez obserwację w grupach integracyjnych / Przemysław Bąbel.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.17-21
 107. Uczeń z dyspraksją w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 11-16
 108. Uczeń z wadą słuchu / Aleksandra Kubala.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4, s. 58-60
 109. Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla nauczyciela / Izabela Krasiejko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 28-34
 110. Uczeń ze sprzężoną niepełnosprawnością w przedszkolu i w szkole ogólnodostępnej / Ilona Nitychoruk-Piekarz.// Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 59-69
 111. Uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności w szkole ogólnodostępnej / Ewa Domagała-Zyśk.// Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 33-37
 112. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-16
 113. Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej / Zdzisław Kazanowski.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 20-33
 114. W świetlicy integracyjnej / Barbara Brzozowiec.// Świetlica w Szkole. - 2009, nr 3, s. 28
 115. Warunki dla słabo widzących w klasie / Beata Błachut.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 15-18
 116. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci / Joanna Berdzik, Marek Pleśniar.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 46-48
 117. Wideotrening komunikacji : praca z uczniem wymagającym kształcenia specjalnego / Małgorzata Perzanowska.// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 26-27
 118. Wrażliwość empatyczna dzieci z oddziałów integracyjnych / Ewa Koza.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 9, s. 519-522
 119. Wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w warunkach szkoły ogólnodostępnej / Milena Nazarczuk.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 214-224
 120. Wsparcie osób wysoko funkcjonujących z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji masowej i integracyjnej / Andrzej Wolski.// Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 26-65
 121. Współpraca gimnazjalistów w grupach zadaniowych / Jarosław Bąbka.// Edukacja. - 2011, nr 1, s. 84-92
 122. Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Maria Brudnik.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 13-15
 123. Współpraca nauczycieli z rodzicami w klasie integracyjnej / Joanna Detka, Beata Wabia.// Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s.65-68
 124. Wzór wniosku rodziców do dyrektora szkoły o organizację kształcenia specjalnego dla dziecka.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4, s. 40
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce