Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego... PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 18 listopada 2013
WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Wykaz artykułów z czasopism za lata 2000 - 2013  dostępnych
w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce
 

 1. Badanie dojrzałości szkolnej / Marzena Oterman.// Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s.34-45
 2. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 11-15
 3. Co dalej z sześciolatkami ? / Małgorzata Narożnik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.35-36
 4. Co robić, aby absolwent przedszkola nie nudził się w pierwszej klasie? / Barbara Lubaszewska-Borys.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 48-51
 5. Co warto wiedzieć, a o czym warto przypomnieć? W związku z wczesnoszkolną edukacją "sześciolatków" / Krzysztof Ziemba.// Lider. - 2010, nr 3, s. 25-26
 6. Co z tą dojrzałością szkolną? / Bożena Janiszewska.// Meritum. - 2009, nr 1, s. 33-37
 7. Czy daleka droga sześciolatka do szkoły? / Elżbieta Stój.// Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s.60-62
 8. Czy posłać sześciolatka do szkoły? / Dorota Michałek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 57
 9. Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 97-105
 10. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 346-357
 11. Diagnoza przedszkolna - klucz do nauki w klasie pierwszej / Elżbieta Korczewska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 4-9
 12. Diagnoza przedszkolna / Elżbieta Koźniewska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 5-11
 13. Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 23-28
 14. Dlaczego wcześniej do szkoły / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 21-23
 15. Dobry start - czyli o trudnej adaptacji szkolnej / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 8, s. 32-34
 16. Dojrzałość emocjonalna a dojrzałość szkolna / Elżbieta Uchmanowicz.// Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 10-11
 17. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s.13-18
 18. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożenna Przybylak.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 2-5
 19. Dwa roczniki w jednej klasie: szansa czy wyzwanie? / Aleksandra Jagła.// Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 32-34
 20. Dyrektorzy szkół czekają na sześciolatki / Paulina Gumowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 14-16
 21. Dziecko 6-letnie w szkole / Zdzisław Ratajek.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s.82-89
 22. Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 5-12
 23. Dziecko w sytuacji startu szkolnego / Aleksandra Skoczek.// Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 14-22
 24. Edukacja AD 2011 - spór o sześciolatki / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 1, s. 3-6
 25. Edukacja elementarna - sześciolatek na progu szkoły / Ewa Brańska, Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 10-11
 26. Edukacja przedszkolna w perspektywie zmian / Ewa Brańska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 387-393
 27. Edukacja sześciolatków : liczby i fakty / Ewa Brańska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 4-12
 28. Edukacja w planach rządu / Lidia Jastrzębska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 53-54
 29. Emocje sześciolatka / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 50-53
 30. Głos psychologa dziecięcego w sprawie edukacji szkolnej 6-latka / Ewa Czownicka.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 44-46
 31. Gotowość czy dojrzałość szkolna? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.20-23
 32. Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci wiejskich / Joanna Sikorska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 29-32
 33. Gotowość do nauki matematyki dzieci siedmioletnich z problemami zdrowotno-rozwojowymi / Ewa Małgorzata Szulimas.// Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s.18-30
 34. Gotowość do podjęcia nauki w szkole / Mirosława Pleskot.// Meritum. - 2009, nr 1, s. 39-40
 35. Gotowość szkolna sześciolatka / Aleksandra Jagła.// Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 4-6
 36. Gotowość szkoły czy gotowość dziecka? / Barbara Wilgocka-Okoń.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 4-8
 37. Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki - wybrane zagadnienia / Aleksandra Wolny-Niedzielska.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s.74-80
 38. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i nauczanie indywidualne - dyskryminacja czy wyrównywanie szans / Irena Kleniewska.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 306-310
 39. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej / oprac. Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 4 (41), s. 24-26
 40. Informacja o gotowości szkolnej dziecka / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 20-21
 41. Informacja o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole - przykład / Elżbieta Korczewska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 25-26
 42. Jak pomóc dziecku w dobrym starcie do szkoły? / Bożena Janiszewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 18-25
 43. Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czytania / Aleksandra Jagła.// Życie Szkoły. - 2012, nr 6, s. 36-38
 44. Już do szkoły czy jeszcze w przedszkolu? / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 3 (40), s. 48-50
 45. Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole? / Michał Ziarko, Bernardeta Bogdanowska.// Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 26-28
 46. Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska.// Remedium - 2012, nr 10, s. 4-5
 47. Kilka przykazań przed-szkolnych, czyli jak dzieckiem rządzić, by mu krzywdy nie wyrządzić / Wojciech Brejnak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s.55-58
 48. Kompetencje poznawcze pięciolatków / Jolanta Andrzejewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 5-12
 49. Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły / Klaudia Paszkiewicz [et al.].// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 50-53
 50. Mam 6 lat i co dalej? / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 4-10
 51. Możliwości i potrzeby dzieci / Piotr Wiliński.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 9 (11), s. 56-58
 52. O 6-latkach w szkole : racjonalnie i innowacyjnie / Jan Fazlagić.// Meritum. - 2009, nr 1, s. 41-43
 53. O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s.46-51
 54. Oddajemy głos sześciolatkom / Paulina Gumowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 14-17
 55. Opinie rodziców na temat obniżenia do 6 lat wieku podjęcia obowiązku szkolnego (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących sprawności fizycznej i postawy ciała) / Marta Moczarska, Dorota Rojek.// Kultura Fizyczna. - 2011, nr 1/4, s. 34-39
 56. Ostatni dzwonek! Przygotowanie dziecka do szkoły / Anna I. Brzezińska.// Remedium - 2013, nr 1, s. 10-12
 57. Pedagodzy o "wojnie o maluchy" / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 7, s. 37-39
 58. Pięciolatek w nowej roli, czyli prawo do wcześniejszej nauki / Krystyna Kamińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 2, s. 12-17
 59. Początek nauki w szkole - przejście rozwojowe i edukacyjne : przegląd badań / Anna Kienig.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 89-95
 60. Problem dojrzałości szkolnej - w świetle auksologii / Napoleon Wolański.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s. 14-20
 61. Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych : doświadczenia i projekty / Jolanta Mazur.// Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 38-53
 62. Przedszkola niepubliczne a nabór sześciolatków do szkół / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 1 (38), s. 42-44
 63. Przedszkolak uczniem - problem progu szkolnego / Ewa Brańska.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 52-54
 64. Przygoda z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.24-28
 65. Przygotowania szkoły do przyjęcia sześciolatków / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 6, s. 41-44
 66. Przykładowa procedura kontroli spełniania obowiązku nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych// Doradca Dyrektora Szkoły - 2012, nr 11 (27), s. 38-40
 67. Psychologowie o rozwoju dziecka w średnim dzieciństwie / Magdalena Kosno.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 11, s. 56-59
 68. Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci niewidome i słabowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością / Paulina Zawadzka.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 42-50
 69. Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Beata Bielska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 6, dod. Wkładka metodyczna nr 6, s. VII-VIII
 70. Sortowanie kart jako metoda badania giętkości poznawczej u dzieci w wieku 3-8 lat / Sławomir Jabłoński [et al.].// Edukacja. - 2013, nr 1, s. 54-72
 71. Studium przypadku w służbie diagnozy sześciolatka / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 56-60
 72. Szansa czy klęska edukacji? / Lidia Pokinko.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 6-7
 73. Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich z małych przedszkoli / Ewa Gabryelak.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 88-93
 74. Sześciolatki w pierwszej klasie / Dorota Rączyńska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s.58-61
 75. Sześciolatek na starcie - jaki jest i jak z nim pracować / Bożena Janiszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 17-20
 76. Sześciolatek na starcie. Cz. 2 / Bożena Janiszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 19-21
 77. Sześciolatek przychodzi do szkoły / Aleksandra Ratajczyk.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 23-29
 78. Sześciolatek w szkole - zadania rodziny i szkoły. Cz. 2 / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska.// Remedium - 2012, nr 12, s. 4-5
 79. Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek.// Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s.5-10
 80. Sześciolatek w szkole podstawowej / Karol Semik.// Meritum. - 2009, nr 1, s. 2-3
 81. Sześciolatek w szkole : społeczno-emocjonalne wymiary przejścia edukacyjnego / Anna Kienig.// Edukacja. - 2011, nr 3, s. 50-56
 82. Sześciolatek wchodzi w rolę ucznia / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska, Dominika Szymańska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 48-52
 83. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s.52-56
 84. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s.48-52
 85. Sześciolatki do szkoły! / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Agata Rzymełka-Frąckiewicz.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 9, s. 3-8
 86. Sześciolatki w szkole - niekończąca się historia... / Ewelina Ostaszewska.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 3-9
 87. Sześciolatki w szkole. Fakty i mity / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 4 (41), s. 50-52
 88. Sześciolatki w szkole. Fakty i mity / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5, s. 60-61
 89. Sześciolatki w szkołach - bilans zysków i strat / Małgorzata Tonia.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 25-26
 90. Sześciolatki w szkołach / Maria Halińska.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 17-21
 91. Szkoła gotowa na sześciolatki, sześciolatki gotowe na szkołę / Lidia Jastrzębska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 16-18
 92. W przededniu obowiązkowej edukacji dzieci sześcioletnich : w lubelskich szkołach / Barbara Bilewicz-Kużnia ,Teresa Parczewska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s.30-35
 93. Wpływ aktywności ruchowej na dojrzałość szkolną dziecka / Iwona Otrębska, Joanna Waleczek.// Lider. - 2010, nr 7/8, s. 25-26
 94. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik.// Edukacja. - 2012, nr 1, s. 7-22
 95. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące reformy obniżającej wiek szkolny / Urszula Moszczyńska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 49-52
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce