Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Przemoc i agresja w szkole i środowisku wychowawczym dziecka

PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE I ŚRODOWISKU WYCHOWAWCZYM DZIECKA

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Książki


 1. Ackerman Robert J.: Zanim będzie za późno: przemoc i kontrola w rodzinie /Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering; przekł. Monika Gajdzińska.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.- 158, s.; 21 cm
  • Tyt. oryg.: "Before it's too late" 1995
 2. Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne: streszczenia prac z konferencji - Kiekrz 2000, Kiekrz k. Poznania, 5 i 6 czerwca 2000 /pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer.- Poznań: Wydawnictwa Uczelniane Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, [2000].- 49, [1], s.; 24 cm
 3. Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne: praca zbiorowa /pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer.- Warszawa Poznań: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2001.- 310, [2], s.: il.; 25 cm
 4. Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych /Zofia Brańka, Mirosław Szymański red.- Kraków: "Text", 1998.- 398, [1], s.: rys. wykr.; 24 cm
  • Agresja i przemoc we współczesnym świecie; t. 2
  • Materiały z interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorg. w dniach 20-22 kwietnia 1998 r. w Krakowie
 5. Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich /pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998.- 147, s.: 1 mapa, 2 rys. wykr.; 24 cm
  • Materiały z polsko-niemieckiej konferencji naukowej, Warszawa 28-29 października 1997
 6. Agresja i przemoc w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych: praca zbiorowa /pod red. Mariana Machinka.- Olsztyn: "Hosianum", 2002.- 257, [4], s.: il.; 24 cm
 7. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych /Józef Kuźma i Zofia Szarota red..- Kraków: "Text", 1998.- 333, s.: wykr.; 24 cm
  • Agresja i przemoc we współczesnym świecie; t. 1
  • Materiały z interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorg. w dniach 20-22 kwietnia 1998 r. w Krakowie
 8. Agresja wśród dzieci i młodzieży: perspektywa psychoedukacyjna /pod red. Adama Frączka, Ireny Pufal-Struzik.- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1996.- 205, [3], s.; 21 cm
 9. Andrzejewska Iwona: Propozycje zajęć wychowawczych z elementami socjoterapii. Z. 1 /oprac. Iwona Andrzejewska.- Białystok: Wydaw. Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli, 1997.- [2], 28, s.; 21 cm
 10. Badura-Madej Wanda: Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia /Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.- 116, [1], s.; 21 cm
 11. Bartkowicz Zdzisław: Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych /Zdzisław Bartkowicz; [Wydział Pedagogiki i Psychologii].- Lublin: Wydaw. UMCS, 1996.- 220, [1], s.: ry, s.; 24 cm
 12. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia: materiały z konferencji naukowej, Mysłowice 28 czerwca 2000 roku /red. Kazimierz Czarnecki, Wojciech Kojs, Maria Rozmus.- Kraków: "Impuls", 2001.- 188, s.; 24 cm
 13. Bezpieczeństwo w rodzinie: program przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.- Warszawa: "Toret", 1999.- 26, [1], s.: il.; 23 cm
  • Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji "Powstrzymanie przemocy domowej - wspólną sprawą", Warszawa 1999
 14. Bici biją /red. nauk. Jadwiga Bińczycka; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego.- Warszawa: "Żak", [2001].- 111, [1], s.; 21 cm
 15. Bilińska-Suchanek Ewa: Opór wobec szkoły: dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu: studium socjopedagogiczne /Ewa Bilińska-Suchanek.- Słupsk: Wydaw. Uczelniane Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2000.- 280, s.: il. (w tym kolor.); 25 cm
 16. Bohdanowicz-Spanili Wanda: Zależność między wyposażeniem językowym a pewnymi formami agresji u młodzieży dorastającej /Wanda Bohdanowicz-Spanili.- Warszawa: Klub Dobrego Człowieka: nakł. autorki, 1996.- 102, s.; 25 cm
  • Poprz. poz. ogł. pod hasłem: Spanili Wanda, Spanili-Bohdanowicz Wanda
 17. Braun-Gałkowska Maria: Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci /Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska.- Lublin: "Gaudium", 2002.- 238, s.; 21 cm
 18. Browne Kevin: Zapobieganie przemocy w rodzinie /Kevin Browne i Martin Herbert; tł. Eleonora Bielawska-Batorowicz.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.- 351, [1], s.: 3 fot., rys. wykr.; 24 cm
  • Tyt. oryg.: "Preventing family violence" 1997
 19. Browne Kevin: Zapobieganie przemocy w rodzinie /Kevin Browne, Martin Herbert; tł. Małgorzata Babiuch.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.- 300, [4], s.: 3 fot., wykr.; 24 cm
  • Tyt. oryg.: "Preventing family violence" 1997
 20. Człowiek i agresja: głosy o nienawiści i przemocy: ujęcie interdyscyplinarne /[red. Łada Jurasz-Dudzik].- Warszawa: "Sic", cop. 2002.- 288, s.; 21 cm
 21. Danilewska Joanna: Agresja u dzieci: szkoła porozumienia /Joanna Danilewska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.- 175, s.; 24 cm
 22. Dutton Donald G.: Przemoc w rodzinie /Donald G. Dutton; z ang. przeł. Piotr Kołyszko.- Warszawa: "Diogenes", 2001.- 206, [1], s.; 20 cm
  • Tyt. oryg.: "The batterer" 1995
 23. Dziecko w obliczu patologii społecznej dnia codziennego - rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych. T. 2 /red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek.- Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 1998.- 174, s.: wykr.; 23 cm
 24. Dziecko w obliczu patologii społecznej dnia codziennego: rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych /red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek.- Wyd. 2 popr. i uzup.- Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 1999.- 191, s.: il.; 23 cm
  • Oznaczono jako t. 2, t. 1 pod hasłem i tyt.: Dymek-Balcerek, Krystyna: Patologia społeczna wsród dzieci i młodzieży
 25. Ellis Albert: Jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie /Albert Ellis [oraz] Raymond Chip Tafrate; przeł. Andrzej Jankowski.- Poznań: "Media Rodzina of Poznań", cop. 1999.- 199, s.; 21 cm
  • Tyt. oryg.: "How to control your anger before it controls you" 1997
 26. Fromm Erich: Anatomia ludzkiej destrukcyjności /Erich Fromm; przeł. Jan Karłowski; słowo wstępne Mirosław Chałubiński.- Wyd. 2 (popr.).- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 2002.- XX, 591, [1], s.; 20 cm
  • Tyt. oryg.: "The anatomy of human destructiveness", 1973
 27. Fromm Erich: Wojna w człowieku: psychologiczne studium istoty destrukcyjności /Erich Fromm; [przekł. z ang. Piotr Kuropatwiński, Piotr Pankiewicz, Jadwiga Węgrodzka; wstęp, komentarz i red. nauk. P. Pankiewicz].- Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1994.- 61, [2], s.; 21 cm
  • Oryg.: War within man: a psychological enquiry into the roots of destructivenes, s. - Zawiera także komentarze
 28. Grochocińska Rita: Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym /Rita Grochocińska.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999.- 135, [1] ,, s. 9, s. tabl.: ry, s. kolor., wykr.; 21 cm
 29. Grochulska Joanna: Agresja u dzieci /Joanna Grochulska.- [Wyd. 2 zm.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.- 173, [3], s.; 20 cm
  • W innych poz. nazwa aut.: Grochulska-Stec Joanna
  • Wyd. 1 pt.: Reedukacja dzieci agresywnych
 30. Grochulska Joanna: Reedukacja dzieci agresywnych /Joanna Grochulska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.- 151, [1], s.: tab. wykr.; 21 cm
 31. Haug-Schnabel Gabriele: Agresja w przedszkolu: poradnik dla rodziców i wychowawców /Gabriele Haug-Schnabel; [tł. Magdalena Jałowiec].- Kielce: "Jedność", 2001.- 123, s.: il.; 21 cm
  • Tyt. oryg.: "Aggressionen im Kindergarten" 1999
 32. Hauk Diemut: Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji /Diemut Hauk; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec].- Kielce: "Jedność", 2002.- 183, s.: il.; 21 cm
  • Tyt. oryg.: "treitschlichtung in Schule und Jagendarbeit: das Triningshanbuch für Mediationsausbildung" 2000
 33. Herman Judith Lewis: Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi /Judith Lewis Herman; przekł. [z ang.] Anna i Magdalena Kacmajor.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998.- 279, [1], s.; 24 cm
  • Oryg.: "Trauma and recovery" 1977. - Na okł.: różne oblicza przemocy i sposoby przezwyciężania jej skutków
 34. Herzberger Sharon D.: Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej /Sharon D. Herzberger; tł. Eleonora Bielawska-Batorowicz.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.- 232, s.: il.; 24 cm
  • Tyt. oryg.: "Violence within the family: social psychological perspectives" 1996
 35. Hirigoyen Marie-France: Molestowanie moralne: perwersyjna przemoc w życiu codziennym /Marie-France Hirigoyen; przeł. Jolanta Cackowska-Demirian.- Poznań: "W Drodze", 2002.- 206, [2], s.; 21 cm
  • Tyt. oryg.: "Le harcőlement moral: la violence perverse au quotidien" 1998
 36. Jarosz Ewa: Dom, który krzywdzi /Ewa Jarosz.- Katowice: "Śląsk", 2001.- 165, s.; 21 cm
 37. Jędrzejewski Marek: Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży /Marek Jędrzejewski.- Warszawa: "Żak", 2001.- 293, s.; 21 cm
 38. Jundziłł Irena: Dziecko - ofiara przemocy /Irena Jundziłł.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.- 108, [4], s.; 21 cm
 39. Kalina Roman Maciej: Przeciwdziałanie agresji: wykorzystanie sportu do zmniejszania agresywności /Roman Maciej Kalina.- Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1991.- 302, s.; 20 cm
 40. Karkowska Magda: Przemoc w szkole /Magda Karkowska, Wiesława Czarnecka.- Wyd. 2.- Kraków: "Impuls", 2000.- 131, [1], s.: il.; 21 cm
 41. Kądziela Katarzyna: Korzystaj z prawa: poradnik dla osób pomagających ofiarom przemocy w rodzinie /Katarzyna Kądziela.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1996.- 85, s.: ry, s.; 20 cm
 42. Kądziela Katarzyna, Maresz Małgorzata: Powiem ci co zrobić: poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie /[oprac. Katarzyna Kądziela, Małgorzata Maresz].- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.- 32, s.: ry, s.; 21 cm
 43. Kmiecik-Baran Krystyna: Bez zgody na przemoc - w szkole i pracy: słowa klucze - prześladowanie, mobbing, bullying, dyskryminacja, nękanie, przemoc, terroryzm psychiczny, narcystyczne zboczenie /Krystyna Kmiecik-Baran, Wojciech Cieślak.- Gdańsk: Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2001.- 173, s.; 21 cm
 44. Kmiecik-Baran Krystyna: Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne /Krystyna Kmiecik-Baran.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.- 249, [3], s.: wykr.; 24 cm
 45. Knez Renata: Saper czyli Jak rozminować agresję: program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych /Renata Knez, Wojciech M. Słonina.- Kraków: "Rubikon", 2002.- 149, s.: il.; 23 cm
 46. Lelonkiewicz Jacek: Pomaganie ofiarom przemocy: poradnik dla lekarzy /Jacek Lelonkiewicz.- Łódź: Fundacja "Człowiek i Środowisko": na zlec. Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, 1998.- 48, s.; 21 cm
 47. Lipowska-Teutsch Anna: Rodzina a przemoc /Anna Lipowska-Teutsch.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, [1993].- 142, [2], s.: 1 wykr.; 21 cm
 48. Lipowska-Teutsch Anna: Rodzina a przemoc /Anna Lipowska-Teutsch.- [Wyd. 2].- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.- 128, s.; 21 cm
 49. Lipowska-Teutsch Anna: Wychować, wyleczyć, wyzwolić /Anna Lipowska-Teutsch.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.- 280, s.; 21 cm
 50. Madanes Cloé: Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar /Cloé Madanes; przekł. Anna Rozwadowska.- Wyd. 2.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.- 237, s.; 24 cm
  • Tyt. oryg.: "Sex, love, and violence: strategies for transformation". Wyd. 1 pt.: Seks, miłość, przemoc
 51. Marzec-Holka Krystyna: Nie będziesz bił dziecka swego !: studium z zakresu profilaktyki społecznej /Krystyna Marzec-Holka.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996.- S. 3-148: wykr.; 24 cm
 52. Mazur Jadwiga: Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość /Jadwiga Mazur.- Warszawa: "Żak", 2002.- 203, [1], s.: il.; 21 cm
 53. Mellibruda Jerzy: O przemocy domowej: poradnik dla lekarza pediatry /oprac. Jerzy Mellibruda, Renata Durda, Hanna Dorota Sasal.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.- 96, s.; 21 cm
 54. Meyer-Glitza Erika: Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą: terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci /Erika Meyer-Glitza; [tł. Magdalena Jałowiec].- Kielce: "Jedność", 2001.- 96, s.: il.; 22 cm
  • Tyt. oryg.: "Wenn Frau Wut zu besuch kommt: therapeutische Geschichten für impulsive Kinder" 2000
 55. Miller Alice: Zniewolone dzieciństwo: ukryte źródła tyranii /Alice Miller; przeł. Barbara Przybyłowska.- Poznań: Media Rodzina of Poznań, [1999].- 284, s.; 21 cm
  • Tyt. oryg.: Am Anfang war Erziehung, 1980
 56. Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm: problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko): poradnik bibliograficzny: praca zbiorowa /pod red. Elżbiety Barbary Zybert.- Warszawa: Wydaw. SBP, 1999.- 172, [3], s.; 21 cm
  • Tyt. równol.: Coping with problems of adolescence - love, friendship, agression and alcoholism: a bibliographical guide: collected articles
 57. Niehoff Debra: Biologia przemocy /Dedra Niehoff; przeł. Andrzej Jankowski.- Poznań: "Media Rodzina", cop. 2001.- 447, s.: il.; 21 cm
  • Tyt. oryg.: "The biology of violence": how understanding the brain, behavior, and environment can break the vicious circle and agrresion, 1999. Na okł. podtyt.: jak zrozumienie mózgu, zachowania i środowiska może przerwać błędne koło przemocy
 58. Olweus Dan: Mobbing - fala przemocy w szkole: jak ją powstrzymać? /Dan Olweus; przeł. Daniel Jastrun; zil. Bohdan Butenko.- Warszawa: Jacek Santorski & CO, cop. 1998.- 135, s.: il.; 21 cm
  • Tyt. oryg.: "Mobbing i skolan: vad vi vet och vad vi kan göra"
 59. Pacewicz Alicja: O przemocy wobec dzieci /[Alicja Pacewicz].- Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości: Ośrodek Rozwoju Umiejętności Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 1993.- 19, [1], s.: il.; 21 cm
  • Oprac. na podst.: About children abuse
 60. Patologie zachowań społecznych: rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI: rodzina dysfunkcyjna, przemoc /red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek.- Wyd. 3 zm.- Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 2000.- 245, s.: il.; 23 cm
 61. Piekarska Anna: Przemoc w rodzinie: agresja rodziców wobec dzieci, przejawy i psychologiczne uwarunkowania /Anna Piekarska.- Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, 1991.- 85, s.; 21 cm
 62. Pietrzak Henryk: Agresja indywidualna i zbiorowa w sytuacji napięć i konfliktów społecznych /Henryk Pietrzak.- Rzeszów: Wydaw. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1992.- 156, [1], s.; 21 cm
 63. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997.- 177, [1], s.: wykr.; 24 cm
 64. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Wyd. 4 uzup.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999.- 207, [1] ,, s. [1] k. tabl. złoż.: 1 il., fot., wykr.; 24 cm
 65. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Wyd. 4 uzup.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000.- 207, [1] ,, s. [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
 66. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Instytut Pedagogiki Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1995.- 177, [1] ,, s. [1] k. tabl. złoż.: wykr.; 24 cm
  • Materiały z konferencji naukowej, 19 grudnia 1994
 67. Poraj Grażyna: Agresja w szkole: przyczyny, profilaktyka, interwencje /Grażyna Poraj.- Łódź: "Edukator", 2002.- 128, s.: il.; 23 cm
 68. Portmann Rosemarie: Gry i zabawy przeciw agresji /Rosemarie Portmann; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec].- Kielce: "Jedność", 1999.- 119, s.: il.; 21 cm
  • Tyt. oryg.: Spiele zum Umgang mit Aggressionen, 1998
 69. Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie /Irena Pospiszyl.- Warszawa: WSiP, 1994.- 275, [1], s.; 20 cm
 70. Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie/ Irena Pospiszyl.- [Wyd. 2].- Warszawa: WSiP, 1998.- 275, [1], s.; 20 cm
 71. Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie /Irena Pospiszyl.- Wyd. 3.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2000].- 275, [1], s.; 20 cm
 72. Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy /Irena Pospiszyl.- Warszawa: "Żak", 1999.- 237, [1], s.; 21 cm
 73. Potter-Efron Ronald T.: Życie ze złością /Ron Potter-Efron; przekł. [z ang.] Łucja Ochmańska.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1996.- 150, [1], s.; 21 cm
  • Oryg.: "Angry all the time" 1996
 74. Profilaktyka: wokół agresji w szkole.Z. 1 /pod red. Jolanty Radczyc.- Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003.- S. 3-39, [2]; 25 cm
 75. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej /pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.- 508, s.: il.; 24 cm
  • Tyt. okł. i grzbiet.: Przemoc dzieci i młodzieży. - Mater. z konferencji naukowej, Gdańsk listopad 1997
 76. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej /pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000.- 508, s.: 3 il.; 24 cm
  • Tyt. okł. i grzbiet.: Przemoc dzieci i młodzieży. - Mater. z konferencji naukowej, Gdańsk listopad 1997
 77. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej /pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1998.- 508, s.; 24 cm
  • Tyt. okł. i grzbiet.: Przemoc dzieci i młodzieży. - Mater. z konferencji naukowej, Gdańsk listopad 1997
 78. Przemoc międzyrówieśnicza w szkole /red. nauk. Józefa Brągiel i Zenon Jasiński.- Wałbrzych: Wydaw. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2002.- 129, s.; 24 cm
 79. Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych: materiały z konferencji naukowej: [Warszawa, 15-16 listopada 1996 r.] /pod red. Ireny Pospiszyl.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1997.- 186, s.; 21 cm
 80. Przemoc w rodzinie i w szkole: materiały z sesji naukowej, Toruń 5 kwietnia 2001 r. /pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Darul.- Toruń: Wydaw. UMK, 2001.- 127, [1], s.; 24 cm
 81. Przemoc w rodzinie wobec kobiet i dzieci /[oprac. Urszula Nowakowska et al.; red. Andrzej Dominiczak].- Warszawa: Fundacja Centrum Praw Kobiet, 2000.- 132, [3], s.: il.; 21 cm
  • U góry okł.: analizy, komentarze, postulaty, badania.
 82. Przemoc w życiu codziennym: praca zbiorowa /pod red. Brunona Hołysta.- Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1996.- 186, s.: fot., wykr.; 21 cm
 83. Przemoc w życiu codziennym: praca zbiorowa /pod red. Brunona Hołysta.- [Wyd. 2 rozsz.].- Warszawa: Agencja Wydawnicza CB ["Cinderella Books"], 1997.- 257, [1], s.: 1 mapa; 21 cm
 84. Przemoc wobec dzieci: zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych /oprac. Alicja Pacewicz; aut. Agata Godlewska [et al.].- Wyd. 2 popr.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.- 38, s.: ry, s.; 30 cm
 85. Przemoc wobec dzieci: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne /mater. zebrali i oprac. Krzysztof Pikor, Wiesława Walc.- Rzeszów: Wydaw. Uniwersytet Rzeszowski, 2002.- 216, s.; 24 cm
  • Mater. z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, 15-16 marca 2001 r., Rzeszów
 86. Ranschburg Jenö: Lęk, gniew, agresja /Jenö Ranschburg; [tł. [z węg.] Magdalena Schweinitz-Kulisiewicz].- Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1980.- 133, [3], s.: il.; 19 cm
  • Oryg.: Felelem, harag, agresszio
 87. Ranschburg Jenö: Lęk, gniew, agresja /Jenö Ranschburg; [tł. z węg. Magdalena Schweinitz-Kulisiewicz].- [Wyd. 2].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.- 158, [1], s.: il.; 19 cm
  • Oryg.: Félelem, harag, agresszió
 88. Rodzina - dziecko i jego potrzeby zdrowotne /[oprac.] Lesław Niebrój & Maria Kosińska; [aut. prac Jacek Bogucki et al.].- Katowice: Śląska Akademia Medyczna, 2003.- 155, s.: il.; 24 cm
 89. Rubin Theodore Isaac: Księga gniewu /Theodore Isaac Rubin; przeł. Norbert Radomski.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1999.- 167, [1], s.; 20 cm
  • Tyt. oryg.: "The angry book" 1997. - Na okł. podtyt.: nie wyrównuj rachunków - grzmij gniewem i puszczaj w niepamięć
 90. Rylke Hanna: Pokolenie zmian: czego boją się dorośli? /Hanna Rylke.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.- 191, [1], s.; 24 cm
 91. Salber Patricia R.: O przemocy domowej: poradnik dla lekarza pierwszego kontaktu: jak stawiać pytania, by rozpoznać problem i ocalić czyjeś życie /Patricia R. Salber i Ellen Taliaferro; [tł. Agnieszka Basaj].- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.- 165, s.; 21 cm
  • Tyt. oryg.: "Physician's guide to domestic violence: how to ask right questions and recognize abuse - another way to save a life" 1995
 92. Sasal Hanna Dorota: Niebieskie karty: przewodnik do procedury interwencji Policji wobec przemocy w rodzinie /Hanna Dorota Sasal.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.- 144, s.: ry, s.; 21 cm
  • Przewodnik zaakceptowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji
 93. Sawicka Katarzyna: Rozwój autokontroli emocjonalnej: program socjoterapii dzieci agresywnych /Katarzyna Sawicka; rozdz. IV napisała Elżbieta Potempska.- Warszawa: IPSiR UW [Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego], 1993.- 143, [1], s.: il.; 21 cm
 94. Socha-Kołodziej Krystyna: Przemoc wobec dzieci jako zjawisko społeczne i problem wychowawczy /Krystyna Socha-Kołodziej.- Częstochowa: TKOPD, 2002.- 36, s.; 21 cm
 95. Socha-Kołodziej Krystyna: Przemoc wobec dzieci w rodzinie i w szkole /Krystyna Socha-Kołodziej, Mieczysław Lejman.- Częstochowa: [Urząd Wojewódzki], 1998.- 44, s.; 21 cm
 96. Sofsky Wolfgang: Traktat o przemocy /Wolfgang Sofsky; przeł. Marek Adamski.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1999.- 226, [2], s.; 20 cm
  • Tyt. oryg.: "Traktat über die Gewalt" 1996
 97. Stach Ryszard: Zachowania agresywne /Ryszard Stach.- Wrocław Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.- 72, [4], s.; 18 cm
 98. Stein Arnd: Kiedy dzieci są agresywne: jak możemy je rozumieć i pomóc?: poradnik dla rodziców i wychowawców /Arnd Stein; [tł. Magdalena Jałowiec].- Kielce: "Jedność", 2002.- 150, s.: il.; 21 cm
  • Tyt. oryg.: "Wenn Kinder aggressiv sind: wie wir verstehen und helfen können" 1999
 99. Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych: praca zbiorowa /pod red. Adama Frączka.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.- 166 ,, s.: tab. wykr.; 24 cm
 100. Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej: sprawozdania z badań i rozprawy /pod red. Adama Frączka.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.- 407, s.: rys. wykr.; 24 cm
 101. Surzykiewicz Janusz: Agresja i przemoc w szkole: uwarunkowania socjoekologiczne /Janusz Surzykiewicz.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000.- 736, s.: il.; 24 cm
 102. Szulik Małgorzata: Pomoc dziecku krzywdzonemu w rodzinie /Małgorzata Szulik.- Warszawa: Fundacja Pomoc Społeczna SOS, [1999].- 20, s.; 21 cm
 103. Turos Magdalena: Agresja dzieci i młodzieży: przyczyny, objawy, terapia: (bibliografia selekcyjna za lata 1974-1994) /[wybór i oprac. Magdalena Turos].- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1995.- 40, s.; 20 cm
 104. Wolińska Jolanta Maria: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny /Jolanta Maria Wolińska.- Lublin: Wydaw. UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej], 2000.- 162, s.; 24 cm
 105. Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XXI w.: materiały pokonferencyjne.- Zielona Góra: Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, [2002].- 188 , s.: il.; 21 cm
  • Na okł.: Wojewódzka Konferencja Naukowo-Metodyczna, Wiechlice 23-24.04.2001
 106. Z zagadnień psychologii agresji: prace Zespołu Badawczego Psychologicznych Mechanizmów Czynności Agresywnych IP UW [Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego] i PIPS [Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej].- Wyd. wznow.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1980.- 313 , s.: tab., wykr.; 24 cm 
 107. Zacznij od siebie: [poza naiwnością i wrogością /oprac.] Jacek Santorski.- Warszawa: Jacek Santorski & CO, cop. 1997.- 257, [3] , s.; 21 cm
  • Zawiera rozmowy i eseje. - Częśc. tł. z różnych jęz.
 108. Zagrożenia życia rodzinnego /pod red. Grażyny Poraj i Jana Rostowskiego.- Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003.- 304 , s.: il.; 24 cm

Artykuły w czasopismach:


 1. Adaptacyjne źródła agresji dorastającej młodzieży /Irena Pospiszyl.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1998,, nr 2, s. 15-21
 2. Agresja /Marcin Przybyłek// Nowa Fantastyka.- 2003, nr 1, s. 61
  • Gry komputerowe
 3. Agresja a dysonans społeczny: między przemocą a syntonią w szkole /Stanisław Kawula.- Streszcz. w jęz. ang. //Edukacja.- 1996, nr 1, s. 5-16
 4. Agresja - aspekty psychologiczne /Lucja Bożek// Wychowawca.- 2003, nr 3, s. 5-7
 5. Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej /Irena Obuchowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 9, s. 3-11
 6. Agresja dziecięca /Izabela Gojżewska// Szkoła Specjalna.- 2000, nr 2/3, s. 117-120
 7. Agresja i przemoc tematem narady /Beata Kokott// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 7, s. 60-61
  • Ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie
 8. Agresja i przemoc w stosunkach interpersonalnych - właściwości demograficzne sprawców i ofiar przemocy /Mieczysław Ciosek// Słupskie Prace Humanistyczne.- Nr 17b.- (1999), s. 5-17
 9. Agresja i przemoc w szkole /Monika Nowakowska// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 48, s. 15
 10. Agresja i przemoc we współczesnym świecie: Kraków, 20-22 kwietnia 1998 r. /Marek Banach, Małgorzata Mądry-Kupiec// Edukacja.- 1998, nr 3, s. 120-123
 11. Agresja i przemoc we współczesnym świecie /Małgorzata Jachym// Auxilium Sociale.- 1998, nr 3/4, s. 202-207
  • Konferencja ogólnopolska w Krakowie
 12. Agresja i przemoc wobec dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi - formy, przyczyny i zakres zjawiska /Justyna Trepka-Starosta, Agnieszka Roszkowska// Nauczyciel i Szkoła.- 2000, nr 1, s. 127-135
 13. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży /Jan Żebrowski// Słupskie Prace Humanistyczne.- Nr 17b.- (1999), s. 145-156
 14. Agresja młodzieży w wieku dojrzewania /Grażyna Łój// Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 8/10.- (1999/2001), s. 571-587
 15. Agresja u dzieci w wieku szkolnym /Bożena Gan// Kwartalnik Edukacyjny.- 2000[nr] 1, s. 29-42
 16. Agresja w szkole /Maciej Zygmański// W Drodze.- 1999[nr] 6, s. 24-33
 17. Agresja w szkole /Beata Kubik// Życie Szkoły.- 2001, nr 4, s. 216-221
 18. Agresja w szkole /Beata Kubik// Szkoła Specjalna.- 2001, nr 2, s. 104-112
 19. Agresja w szkole niemieckiej jako problem wychowawczy i społeczny /Piotr P[aweł] Barczyk, Janusz Czerny// Opieka Wychowanie Terapia.- 1996, nr 3, s. 29-31
 20. Agresja wśród uczniów /Lidia Łukasik// Edukacja dla Bezpieczeństwa.- 2002, nr 1, s. 6-14
 21. Agression at German schools - the example Bochum /Hans-Dieter Schwind// Eurocriminology.- Vol. 8/9.- (1995), s. 163-180
 22. Agresywne dziecko: (wyniki badań i analiz prowadzonych na terenie Słowacji) /Stefan Vasek, Miron Sramka; tł. ze słowac. Krystyna Donabidowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Auxilium Sociale.- 1997, nr 3/4, s. 9-19
 23. Agresywne zachowania dzieci - wpływ rodziny /Krystyna Żuławnik-Rusnak// Wychowawca.- 2003, nr 3, s. 8-9
 24. Agresywność i inne czynniki podmiotowe a formy obrony zdeprawowanych nastolatek przed zagrożeniem /Alicja Senejko// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne.- Nr 55.- (2002), s. 93-105
 25. Agresywność młodzieży a jej preferencje dotyczące programów telewizyjnych /Wiesław Sikorski.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1998, nr 3, s. 231-238
 26. Alkoholizm i przemoc przenoszone z pokolenia na pokolenie /Jan Śledzianowski// Problemy Alkoholizmu.- 2000, nr 4, s. 19-21
 27. Atrakcyjność - wstydliwy atrybut agresji /Jan Tatarowicz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 10, s. 10-17
 28. Badania nad agresją stosowaną wobec dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi /Justyna Trepka-Starosta, Agnieszka Roszkowska// Chowanna.- 2001t. 1, s. 8-20
 29. Bardziej kruchy niż szkło: jeszcze o "zabijających dzieciach" /Jarosław Głodek// Tygodnik Powszechny.- 1997, nr 6, s. 11
 30. Bestia humana - zniekształcony obraz człowieka? /Krystyna Bonenberg.- Tajemnice zdrowia// Aura.- 2000, nr 3, s. 26-27
  • Źródła agresji
 31. Bezbronne ofiary dorosłych /Joanna Wilanowicz// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 6, s. 5
  • Przemoc wobec dzieci
 32. Bezradni i bezkarni /Anna Kij// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 10 [11], s. 7
  • Agresja wśród młodzieży
 33. Bezradność i wojna /Paweł Wroński// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 24, s. 14-15
  • Agresywne zachowania młodzieży
 34. Bezradność psychopedagogiczna i błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów /Janina Janowska, Dorota Sikora, Teresa Zubrzycka-Maciąg// Opieka Wychowanie Terapia.- 2000, nr 3, s. 13-16
 35. Bezsilność czy konieczność? /Teresa Liszcz, Joanna Staręga-Piasek, Tomasz Polkowski, Marek Piechowiak// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 34, s. 4
  • Stosowanie przemocy wobec nieletnich
 36. Bici - biją /Henryka Witalewska// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 39, s. 9
  • Konferencja poświęcona różnym formom i aspektom agresji
 37. "Bici biją" - Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: Warszawa, 15-16 września 2000 /Anna Śniegulska// Ruch Pedagogiczny.- 2001[nr] 1/2, s. 138-140
 38. Bić albo nie bić, oto jest pytanie... /Tomasz Bilicki// Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 12, s. 29-30
  • Debata w ramach warszawskiej konferencji "Bici biją"
 39. Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów /Janina Janowska// Nowa Szkoła.- 2000, nr 3, s. 41-45
 40. Bomba w szkole... dla draki czy z desperacji? /Jan Tatarowicz// Nowa Szkoła.- 2000, nr 3, s. 36-40
 41. Brutalizacja życia jako problem społeczno-wychowawczy /Stanisław Kawula// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 4/5, s. 3-10
 42. Brutalizacja życia wśród uczniów /Wiesław Sikorski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 2, s. 12-16
 43. Cechy zachowań agresywno-przemocowych uczniów polskich szkół w świetle relacji nauczycieli: (komunikat z badań) /Janusz Surzykiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1998, nr 2, s. 54-65
 44. Charakterystyka sprawców przemocy domowej /Stanisława Tucholska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 34-38
 45. Ciche dramaty /Jolanta Banach// Dziś.- 1996, nr 2, s. 46-49
  • Przemoc w rodzinie
 46. Co powinniśmy wiedzieć o agresji? /Barbara Kobusińska// Warsztaty Polonistyczne.- 1997, nr 2, s. 65-67
 47. Co powinniśmy wiedzieć o agresji? /Barbara Kobusińska// Warsztaty Polonistyczne.- 1997, nr 1, s. 114-116
 48. Co zrobić ze swoją złością?: scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III-IV SP /Iwona Czeczot// Wychowawca.- 2003, nr 3, s. 24-25
 49. Cywilizacja tchórza /Leszek Dzięgiel// Arcana.- 1997, nr 3, s. 30-33
  • Okrucieństwo w społeczeństwie
 50. Człowiek starszy ofiarą przemocy w rodzinie /Grażyna Orzechowska// Rocznik Andragogiczny.- 2000, s. 100-107
 51. Czy dostaniemy uspawiedliwienie? /Wiesław Andrukowicz// Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja.- 1999, nr 1, s. 45-54
  • Zachowania agresywne
 52. Czy można oswoić agresję?: refleksje autorów kompleksowego programu psychoedukacyjnego "Oswoić agresję" /Elżbieta Barylska, Jolanta Michalska// Dyrektor Szkoły.- 2003, nr 1, s. 25-26
 53. Czy okrucieństwa naszego świata mają swój początek w biciu dzieci przez rodziców? /Urszula Kusio.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 2001, nr 4/6, s. 48-51
 54. Czy przemoc może być pożądana? /Barbara Karolczak-Biernacka.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1996, nr 1, s. 61-77
 55. Czy przemoc rodzi się w szkole? /Wiesław Sikorski// Nowa Szkoła.- 1998, nr 10, s. 14-18
 56. Czy przemoc symboliczna może być uzasadniona? /Małgorzata Falkiewicz-Szult// Wychowanie na co Dzień.- 1999, nr 12, s. 19-21
 57. Czynniki wpływające na powstawanie agresji na wsi /Aneta Malinowska// Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne.- T. 12.- (1999), s. 89-108
 58. Demony przemocy i agresji - spojrzenie pedagoga /Ewa Jarosz// Pedagogika Społeczna.- 2001, nr 2, s. 73-84
 59. Dlaczego przemoc? /Ewa Jędrzejewska; rozm. przepr. Danuta Wereska// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 11, s. 15
  • Agresja wśród młodzieży
 60. Domowe piekło /Agnieszka Filas// Wprost.- 2000, nr 43, s. 30-31
  • Przemoc w rodzinie
 61. Doświadczenia kar fizycznych we wspomnieniach dorosłych Polaków /Grażyna Fluderska// Pedagogika Społeczna.- 2002, nr 4, s. 89-104
 62. Dręczenie wzajemne uczniów elementem wychowawczego klimatu szkoły /Mirosław Wojciechowski// Życie Szkoły.- 1999, nr 3, s. 236-238
 63. Dręczenie wzajemne uczniów - program naprawczy /Mirosław Wojciechowski// Ruch Pedagogiczny.- 1999[nr] 1/2, s. 79-90
 64. "Drugie życie szkoły" jako przejaw nietolerancyjnych zachowań uczniów wobec młodszych kolegów /Anna Leszczyńska.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 4.- (1997), s. 97-111
 65. Działania przedszkoli wobec przemocy w rodzinie /Lidia Godzwon// Wychowanie w Przedszkolu.- 1999, nr 5, s. 328-336
 66. Dzieci przeciw dzieciom - od kontestacji do działania /Mirosław Wojciechowski// Życie Szkoły.- 1998, nr 2, s. 81-83
 67. Dzieci ulicy a przemoc /Marek Jędrzejewski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 34-42
 68. Dzieci w świecie przemocy /Sabina Stencel// Śląsk.- 2000, nr 6, s. 10-12
 69. Dzieciństwo bez przemocy /Elżbieta Kłosowska// Wychowanie na co Dzień.- 2001, nr 10/11, s. 49-50
 70. Dziecko krzywdzone: zjawisko: charakterystyka programu profilaktycznego dla małych dzieci /Katarzyna Murawska.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.- 2000, nr 8, s. 31-42
 71. Dziecko - ofiara przemocy rodziców /Romuald Jaworski, Barbara Wielechowska.- Streszcz. w jęz. wł.// Studia Płockie.- T. 26.- (1998), s. 125-154
 72. Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie: analiza wybranych badań /Bożena Sobierajska// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.- T. 3.- (1998), s. 189-202
 73. Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie /Longina Krzętowska// Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 8/10.- (1999/2001), s. 565-569
 74. Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie - zarys problemu /Katarzyna Kołodziejczak// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 10/11, s. 37-38
 75. Dziecko okaleczone urazem /Wiesław Sikorski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 10, s. 15-20
  • Przemoc w rodzinie
 76. Dziewczyna to brzmi groźnie /Liliana Dratwa// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 34-36
  • Zachowania agresywne u dziewcząt
 77. Dzikość serca /Andrzej Samson; rozm. przepr. Anna Kwiatkowska// Polityka.- 1997, nr 27, s. 21
  • Przyczyny agresji
 78. Empatia a poziom lęku i agresywności /Iwona Marcysiak, Stanisław Siek, Jan Bielecki.- Streszcz. w jęz. ang. // Studia Philosophiae Christianae.- 1995, nr 2, s. 185-193
 79. Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury /Wiesław Sikorski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 29-33
 80. Fala czyli o nieuchronności następstw /Marek Andrzejewski// Czas Kult.- 1997, nr 4, s. 39-44
  • Przyczyny agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży
 81. Formy i funkcja agresji u dzieci i młodzieży /Wioletta Radziwiłłowicz, Piotr Radziwiłłowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1997, nr 3, s. 226-232
 82. Formy przemocy nad dziećmi w środowisku rodzinnym i społecznym /Zbigniew Zawadzki// Praca Socjalna.- 2000, nr 3, s. 61-82
 83. Gangsterzy z III a /Joanna Kostyła// Wprost.- 2000, nr 11, s. 68-69
  • Przemoc w szkole
 84. Gdzie tkwią korzenie zła: korespondencja z Waszyngtonu /Bronisław Misztal// Rzeczpospolita.- 1999, nr 101 dod., s. IV
  • Obraz młodzieży amerykańskiej
 85. Gimnazjaliści wobec agresji i przemocy /Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska// Nowa Szkoła.- 2001, nr 7, s. 45-48
 86. Gimnazjum bez przemocy /Barbara Gąska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 44-45
 87. Gwałt niech się gwałtem odciska: przemoc potępiana i usprawiedliwiana /Elżbieta Kaczyńska// Res Publica Nowa.- 1998, nr 2/3, s. 3-11
 88. Inne spojrzenie na agresję u dzieci upośledzonych umysłowo /Czesław Kosakowski// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Pedagogiczne.- Z. 2.- (1996), s. 170-176
 89. Inwazja Przemocy /Mirosław Pęczak// Polityka.- 2000, nr 37, s. 29, 31
  • Wzrost zachowań agresywnych wśród młodzieży
 90. Jak badać przemoc wobec dzieci? /Sylwia Kluczyńska, Katarzyna Fenik// Nowiny Psychologiczne.- 2002, nr 1, s. 65-69
 91. Jak chronić dziecko przed ekranową przemocą? /Lucyna Kirwil// Nowiny Psychologiczne.- 1996, nr 2, s. 105-113
 92. Jak okiełznać demona agresji /Jerzy Surdykowski// Rzeczpospolita.- 2000, nr 188, s. D1-D6
 93. Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole /Iwona Glapka, Elżbieta Michalak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 43-44
 94. Jak pokonać agresję? /Elżbieta Leszczyńska// Życie Szkoły.- 2001, nr 8, s. 460-464
  • Gry i zabawy przeciwko agresji
 95. Jak pokonać agresję?: scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III SP /Lucyna Tomczyk// Wychowawca.- 2003, nr 3, s. 24-25
 96. Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach /Mirosław Wojciechowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 56-59
 97. Jak przeciwdziałać agresji? /Dorota Lubaszka, Agata Skibińska// Życie Szkoły.- 2002, nr 10, s. 615-619
  • Propozycja programu i ćwiczeń
 98. Jak przeciwdziałać przemocy /Mirosław Dworakowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 3, s. 32-34
 99. Jak wyrażać gniew konstruktywnie? /Barbara Kobusińska// Warsztaty Polonistyczne.- 1997, nr 3, s. 73-76
 100. Jak zapobiec przemocy: tł. z ang. /Sasha Nemecek// Świat Nauki.- 1998, nr 11, s. 6-7
 101. Kampania "Dzieciństwo bez przemocy": odbiór społeczny i reakcje prasy /Monika Sajkowska// Nowiny Psychologiczne.- 2002, nr 1, s. 71-76
 102. Kim są ofiary przemocy domowej wzywające policję? /Jacek Jaguś.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 2001, nr 4/6, s. 69-71
 103. Komunikacyjny aspekt genezy agresji w kontekście edukacyjnym /Lech Górniak, Dorota Ortenburger.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Psychologia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 4.- (1995), s. 27-39
 104. Konferencja "Współpraca lokalna w celu zapobiegania i zwalczania przemocy w szkole", Strasbourg, 2-4 grudnia 2002 r. /Alicja Przychodni// Kwartalnik Edukacyjny.- 2002, nr 3/4, s. 142-145
 105. Konfrontacja projektów uczniowskich /Marek Janas// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 48-49
  • Międzynarodowe spotkanie uczniów na temat agresji w szkole w Bad Muskau
 106. Konsultant ds. przemocy w rodzinie w społeczności lokalnej /Wiesława Tkaczyk-Sztylkowska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj// Opieka Wychowanie Terapia.- 1999, nr 4, s. 50-52
 107. Korzenie przemocy /Maciej Musiał// Katecheta.- 2002, nr 7/8, s. 33-34
 108. Kryzys w wartościowaniu a tendencja do zachowań agresywnych /Anna Oleszkowicz, Olga Bąk.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne.- Nr 38.- (1995), s. 109-117
 109. Krzyk w czterech ścianach /Joanna Rodzewicz// Tygodnik Solidarność.- 1997, nr 51/52, s. 18
  • Przemoc w rodzinie
 110. Krzywdzenie dzieci: wybrane fragmenty przeprowadzonej w ramach kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" diagnozy gminy Zawiercie /Bożena Gwizdek// Nowiny Psychologiczne.- 2002, nr 2, s. 61-72
 111. Kształtowanie uczuciowości wyższej a wczesne zapobieganie niekontrolowanej agresywności: ref. /Hanna Olechnowicz// Nowiny Psychologiczne.- 2000, nr 2, s. 17-23
 112. Lekceważona profilaktyka /Jan Tatarowicz// Nowa Szkoła.- 1998, nr 9, s. 25-29
  • Zwalczanie przemocy w szkole
 113. Lęk i agresja w zachowaniu młodzieży szkół licealnych /Dariusz Nowosad// Wychowanie na co Dzień.- 2002, nr 10/11, s. 39-41
 114. Maltretowanie dzieci jako problem pedagogiczny, medyczny, psychologiczny i społeczny /Danuta Kotulska.- Streszcz. w jęz. ang.// Auxilium Sociale.- 2001, nr 1, s. 109-116
 115. Mamo, ja go zabiję! /Iwona Konarska// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 10, s. 7
  • Przemoc wobec kobiet
 116. Manto /Ewa Nowakowska// Polityka.- 1997, nr 46, s. 32,34
  • Kampania przeciwko przemocy w rodzinie
 117. Mechanizmy przemocy i agresji: konteksty edukacyjne /Teresa Borowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 2001, nr 3, s. 29-35
 118. Media wobec przemocy: materiały z konferencji.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe i Dydaktyczne / Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie.- Z. 4.- (2002), s. 3-121 
 119. Miłosierdzie państwa /Eliza Olczyk// Rzeczpospolita.- 1998, nr 40, s. 4
  • Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 120. Młodzież - alkohol - agresja /Beata Goworko// Problemy Alkoholizmu.- 2002, nr 1, s. 24-27
 121. Młodzież przeciw agresji /Grażyna Stasiak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 2, s. 20-21
  • Sejmik w Szkole Podstawowej, nr 51 w Szczecinie zorganizowany przez samorząd uczniowski
 122. Młodzież z małych miast: charakterystyka socjokulturowa /Barbara Fatyga// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 7, s. 10-19
  • Raport "Przybij piątkę. Przeciwdziałanie przemocy i bezradności w środowiskach lokalnych"
 123. Modyfikujący wpływ trwałego lęku na agresywność - asertywność wychowanek MOW w Sobótce /Jacek Ostrowski, Teresa Szewczuk.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 12/13.- (2002), s. 308-320
 124. Na agresję potrzebna jest determinacja /Marek Kosewski; rozm. przepr. Andrzej Kaczyński// Rzeczpospolita.- 1997, nr 144, s. 3
 125. Nastawienia agresywne młodzieży lekko upośledzonej umysłowo a preferowane przez nią wartości moralno-społeczne /Andrzej Giryński.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 6.- (1995), s. 131-142
 126. Nauczyciel wobec zjawiska agresji w szkole /Halina Sowińska.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Edukacyjne.- Nr 5.- (2000), s. 175-186
 127. Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole /Jan Tatarowicz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 5, s. 32-38
 128. Negatywne zjawiska pedagogiczne - zjawisko agresji w szkołach państwowych i społecznych - analiza opinii uczniów /Anna Rożnowska// Słupskie Prace Humanistyczne.- Nr 17b.- (1999), s. 109-127
 129. Neurobiologiczne podstawy agresywności i agresji: ref. /Jerzy Vetulani// Wszechświat.- 2002z. 1/3, s. 5-14
 130. Nie ma nietykalnych /Lidia Ostałowska// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 104, s. 16-17
  • Przemoc i problemy wychowawcze w szkołach zawodowych
 131. Nie ma obdukcji duszy /Maria Łopatkowa// Rzeczpospolita.- 2001, nr 291, s. C4-C5
  • Przemoc psychiczna wobec dzieci
 132. "Niebieska Linia" przeciwdziała przemocy /D. Sz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 58-61
  • Kampania "Dzieciństwo bez przemocy"
 133. Niebieskie Karty /Wanda Paszkiewicz// Nowiny Psychologiczne.- 1999, nr 2, s. 97-99
  • Procedura na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 134. Niektóre cechy osobowości młodzieży agresywnej /Irena Pufal-Struzik.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1997, nr 2, s. 151-156
 135. Niektóre problemy przemocy w rodzinie ojca alkoholika /Marian Ochmański.- Streszcz. w jęz. ang.// Auxilium Sociale.- 1999, nr 3/4, s. 105-123
 136. Niektóre psychologiczne aspekty przemocy jako jednego ze sposobów zachowań /Anatol Bodanko// Nauczyciel i Szkoła.- 1998, nr 2, s. 16-26
 137. Niemiłe złego początki... /Jan Tatarowicz.- Dojrzewanie do przemocycz. 2// Nowa Szkoła.- 1998, nr 3, s. 38-42
 138. Nigdy nie byłem ciekaw, co czuje człowiek /Katarzyna Lubiniecka// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 136, s. 18-19
  • Wypowiedzi uczniów na temat przemocy po obejrzeniu spektaklu "Wersja wydarzeń" wrocławskiego Teatru Arka
 139. Norweski wzór /Witold Salański// Głos Nauczycielski.- 1997, nr 42, s. 1, 6
  • Program walki z agresją realizowany w Szkole Podstawowej, nr 21 w Wałbrzychu
 140. O agresji... /Krystyna Bonenberg.- Tajemnice zdrowia// Aura.- 2002, nr 4, s. 32-33
 141. O agresji uczniowskiej /Adam Frączek; rozm. przepr. Danuta Szymańska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 3-8
 142. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon /Elżbieta Kłosowska, Jacek Szczepkowski// Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 10/11, s. 37-39
 143. O przemocy: od ankiety do debaty /Jolanta Bajurska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 10, s. 24-25
  • Przeciwdziałanie przemocy w szkole
 144. Ocena zachowań agresywnych a ich kontekst sytuacyjny /Artur Doliński.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1998, nr 1, s. 55-63
  • Badania wśród uczniów szkół średnich i młodocianych przestępców
 145. Od słów do czynów - droga pokrętna?: (o czczych słowach i pustych gestach) /Jan Tatarowicz// Nowa Szkoła.- 1997, nr 4, s. 19-25
  • Agresja wśród młodzieży
 146. Odbić się od dna /Joanna Kosmalska// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 7, s. 20
  • Przemoc w rodzinach alkoholików
 147. Ofiary i gapie /Mirosława Kątna// Polityka.- 2001, nr 5, s. 20-22
  • Walka z przemocą wobec dzieci
 148. Opis i analiza przypadku wychowawczego /Grażyna Róziewicz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 5, s. 43-45
 149. Osobowość a zachowania agresywne młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim /Dorota Skowrońska.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 6.- (1995), s. 163-169
 150. Pakty i umowy o nieagresji /Małgorzata Luty// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 42-44
 151. Pedagog wobec zjawiska przemocy w rodzinie ucznia /Leszek Ploch// Nowa Szkoła.- 1997, nr 10, s. 29-33
 152. Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych /Ryszard Więckowski// Życie Szkoły.- 2002, nr 3, s. 131-136
 153. Percepcja agresji przez młodzież /Anna Mierzwa// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 6, s. 36-39
 154. Pętla przemocy /Jan A[dam] Malinowski// Wychowanie na co Dzień.- 1996, nr 9, s. 3-6
  • Przemoc wobec dzieci
 155. "Piąte - nie zabijaj": zjawisko maltretowania dzieci /Andrzej Gretkowski, Monika Głuszkowska.- Streszcz. w jęz. wł.// Studia Płockie.- T. 26.- (1998), s. 155-161
 156. Po deklaracjach, czy czynach ich poznacie...? /Jan Tatarowicz// Nowa Szkoła.- 1997, nr 3, s. 31-34
  • Zjawisko agresji wśród młodzieży szkolnej
 157. "Początkujący" agresorzy /Jan Tatarowicz.- Dojrzewanie do przemocy, cz. 2// Nowa Szkoła.- 1998, nr 2, s. 41-46
 158. Poczucie samotności a zachowania agresywne uczniów /Zofia Dołęga.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1999, nr 2, s. 146-153
 159. Pomagamy ofiarom przemocy domowej i rodzinie z problemem alkoholowym /Jacek Szczepkowski// Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 9, s. 23-25
  • II Ogólnopolska konferencja w Częstochowie
 160. Pomiar agresji: kwestionariusz agresji A. Bussa i M. Perry'ego /Stanisława Tucholska.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.- T. 9.- (1998), s. 369-378
 161. Pomoc czy przemoc?: wirus agresji w programach szkolnych /Katarzyna Sybilska// Sycyna.- 1997, nr 18, s. 1,5
  • Wpływ lektur szkolnych na uczniów
 162. Pomoc dzieciom krzywdzonym emocjonalnie i zaniedbywanym oraz krzywdzącym opiekunom /Dorota Iwaniec; tł. Ewa Jarosz, Ewa Bielska// Chowanna.- 2002t. 1, s. 83-100
 163. Pomoc ofiarom przemocy - interwencja czy inspiracja do zmiany? /Dorota Wróblewska// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 10/11, s. 31-33
  • Program działania Działu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu
 164. Postawy młodzieży wobec przejawów agresji /Anna Jęczmyk// Zeszyty Formacji Katechetów.- 2001, nr 2, s. 81-83
 165. Postawy rodzicielskie percypowane przez młodzież a formy ujawnianej przez nią agresji /Mariola Habrajska.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.- 2002, nr 1, s. 87-98
 166. Postawy wobec problemu krzywdzenia dzieci /Monika Sajkowska// Pedagogika Społeczna.- 2002, nr 2, s. 67-77
 167. Powstrzymać przemoc? /Mieczysław Wojciechowski// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 6, s. 38-39
  • Program przeciwdziałania przemocy wśród uczniów
 168. Poziom lęku i agresywności dziewcząt jąkających się /Jan Bielecki.- Streszcz. w jęz. fr.// Studia Philosophiae Christianae.- 1995, nr 2, s. 219-225
 169. Poziom samooceny a zachowanie agresywne w trudnej sytuacji społecznej interakcji /Danuta Borecka-Biernat.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1997, nr 3, s. 233-241
 170. Prawo a ofiary przemocy /Anna Kozłowska// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 7, s. 22-23
  • Przemoc w rodzinie
 171. Prawo wobec nieletnich, czyli ostatnio przeczytałem kilka felietonów; Poprawy nie można wymusić: polem. /Marek Andrzejewski /Małgorzata Musierowicz// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 37, s. 4
  • O projekcie nowelizacji ustawy dopuszczającej stosowanie przemocy wobec nieletnich
 172. Problem działań profilaktycznych wobec aktów przemocy nad dzieckiem w rodzinie /Andrzej Olubiński// Zeszyty Naukowe WSHE Włocławek.- T. 9.- (2001), s. 37-55
 173. Problem przemocy nad dzieckiem w rodzinie: istota, uwarunkowania oraz działania profilaktyczne /Andrzej Olubiński// Rocznik Pedagogika Rodziny.- T. 4.- (2001), s. 51-68
 174. Problem przemocy w rodzinie ojca nadużywającego alkoholu /Marian Ochmański// Lubelski Rocznik Pedagogiczny.- T. 18.- (1997), s. 85-104
 175. Problem przemocy w rodzinie w różnych krajach /Piotr Kiembłowski// Nowiny Psychologiczne.- 1999, nr 4, s. 83-100
 176. Problem przemocy w szkole /Paweł Czerenko// Edukacja.- 1996, nr 1, s. 96-100
 177. Profilaktyka przemocy w optyce pedagogiki /Krystyna Duraj-Nowakowa.- Streszcz. w jęz. ang.// Auxilium Sociale.- 1998, nr 2, s. 29-40
 178. Program "Nie! dla przemocy i agresji w szkole" /Jadwiga Błaszczyk, Elżbieta Stajniak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 42-43
 179. Program NIE! dla przemocy TAK! dla kultury /Agnieszka Gorlach// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 42-44
 180. Program ochrony przed przemocą /Bożena Gwizdek// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 23-30
 181. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie /Marta Ziemska// Nowiny Psychologiczne.- 1998, nr 1, s. 57-66
 182. Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej /Barbara Franusz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 5, s. 46-52
 183. Program ratowania rodzin i rodziny zastępcze w USA /Tomasz Polkowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 2, s. 31-36
 184. Projekt socjalny "Z dala od przemocy" realizowany w ramach "Programu dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym" /Dorota Wróblewska, Dorota Nowicka, Elżbieta Jacewicz// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 10/11dod., s. I-V
 185. Próba wyjaśnienia związku między agresją i upośledzeniem umysłowym /Adam Mikrut.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 11.- (2000), s. 30-41
 186. Przeciw przemocy /Iza Kujawska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 2, s. 19-20
 187. Przeciw przemocy domowej /Jacek Szczepkowski// Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 1/2, s. 38-40
  • IV ogólnopolska konferencja w Warszawie
 188. Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka /Mariola Marcinkowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 45-47
 189. Przeciw przemocy - uwag kilka: ref. /Wojciech Książek// Dyrektor Szkoły.- 2000, nr 5, s. 12-14
 190. Przeciwdziałanie agresji wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli /Małgorzata Krzyżanowska// Szkoła Specjalna.- 2002, nr 5, s. 296-301
 191. Przeciwdziałanie przemocy w szkołach niemieckich w świetle literatury przedmiotu /Janusz Surzykiewicz// Opieka Wychowanie Terapia.- 1998, nr 1, s. 5-12
 192. Przejawy i przyczyny agresywnych zachowań młodzieży /Grażyna Miłkowska-Olejniczak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 10, s. 25-33
 193. Przejawy i skutki przemocy seksualnej w rodzinie: (psychologiczne studium przypadków) /Anatol Bodanko// Nauczyciel i Szkoła.- 2002, nr 1/2, s. 274-283
 194. Przejawy i uwarunkowania zachowań agresywnych uczniów w szkole: ref. /Grażyna Miłkowska-Olejniczak// Forum Oświatowe.- 1999t. 1/2, s. 132-150
 195. Przelewanie z pustego w próżne /Romana Kolarzowa.- O kilku kręgach niemożności, cz. 1// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 17, s. 15
  • Przemoc jako środek wychowawczy w szkole
 196. Przeludnienie w świecie dziecka /Krystyna Pankowska// Forum Oświatowe.- 2000t. 2, s. 149-153
 197. Przemoc, agresja, wandalizm, alkohol, narkotyki /Paweł Kościuk// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 25, s. 4-5
 198. Przemoc domowa /Hanna Pawlaczyk// Prawo i Życie.- 1998, nr 38, s. 6-9
 199. Przemoc domowa: (teoretyczne aspekty zjawiska) /Anna Karłyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja.- 2002, nr 1, s. 83-89
 200. Przemoc dzieci i młodzieży wobec innych jako wymiar polskiej transformacji ustrojowej /Zofia Brańka, Małgorzata Jachym// Auxilium Sociale.- 1997, nr 3/4, s. 231-234
  • Konferencja naukowa w Gdańsku
 201. Przemoc emocjonalna w rodzinie w opinii młodzieży /Jolanta Maćkowicz// Nowa Szkoła.- 2001, nr 3, s. 15-20
 202. Przemoc i agresja jako problem społeczny /Zygmunt Markocki// Słupskie Prace Humanistyczne.- Nr 17b.- (1999), s. 59-65
 203. Przemoc i agresja w społeczności uczniów /Jolanta Lipińska// Opieka Wychowanie Terapia.- 1999, nr 1, s. 5-7
 204. Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania /Jolanta Lipińska// Nowa Szkoła.- 2000, nr 1, s. 35-38
 205. Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania /Jolanta Lipińska// Opieka Wychowanie Terapia.- 1997, nr 2, s. 7-10
 206. Przemoc jako źródło marginalizacji rodziny /Anna M. Nowakowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Roczniki Naukowe Caritas.- R. 3.- (1999), s. 57-67
 207. Przemoc na ekranie a przemoc w życiu /L. Rowell Huesmann; tł. z ang. Lucyna Kirwil// Nowiny Psychologiczne.- 2001, nr 4, s. 5-34
 208. Przemoc na terenie szkoły w Niemczech: tł. /Maria Meyer// Wychowanie na co Dzień.- 1995, nr 10/11, s. 10-11
 209. Przemoc rodziców a lęk u ich dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym /Adam Mikrut.- Streszcz. w jęz. ang.// Auxilium Sociale.- 2001, nr 2, s. 130-144
 210. Przemoc rówieśnicza w szkole - współczesny problem systemu edukacyjnego w Polsce: ref. /Zenon Jasiński// Wychowanie na co Dzień.- 2002, nr 7/8, s. 3-7
 211. Przemoc - telewizja - społeczeństwo: przyczyny, skutki, środki zaradcze: sprawozdanie z konferencji /Wiesław Sonczyk// Studia Medioznawcze.- 2002, nr 2, s. 136-141
 212. Przemoc w domu rodzinnym /Alina Kaczara.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 1997, nr 1/2, s. 87-94
 213. Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych /Zofia Brańka, Małgorzata Jachym// Edukacja.- 1997, nr 1, s. 119-121
  • Konferencja naukowa w Warszawie
 214. Przemoc w interakcjach młodzieży /Janina Janowska, Barbara Kalinowska-Witek// Szkoła Specjalna.- 1998, nr 5, s. 324-334
 215. Przemoc w łódzkich szkołach ponadpodstawowych /Marek Krawiec.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.- 2000, nr 8, s. 7-23
 216. Przemoc w łódzkich szkołach ponadpodstawowych - propozycja programu profilaktycznego /Dorota Fornalska.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.- 2000, nr 8, s. 25-30
 217. Przemoc w niemieckiej szkole - importowana czy samodzielnie wytwarzana?: ref. /Klaus-Jürgen Tillmann; tł. z niem. Mirosław S[tanisław] Szymański// Ruch Pedagogiczny.- 2001, nr 3/4, s. 33-49
 218. Przemoc w opinii młodzieży /Janina Janowska, Barbara Kalinowska-Witek// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 1, s. 32-34
 219. Przemoc w rodzinie: (zestawienie bibliograficzne w wyborze) /Małgorzata Kilijan// Nowa Szkoła.- 2000, nr 4, s. 56-57
 220. Przemoc w rodzinie a zaburzenie zachowania dziecka /Marta Bąkowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1998, nr 2, s. 43-54
 221. Przemoc w rodzinie - diagnoza, orzecznictwo, metody interwencji, profilaktyka: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Katowice 21-23 XI 1996 /Agnieszka Pietrzyk// Nowiny Psychologiczne.- 1997, nr 1, s. 99-103
 222. Przemoc w rodzinie jako problem społeczny - wybrane zagadnienia: ref. /Alicja Kozubska// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 10/11, s. 17-21
 223. Przemoc w rodzinie - skala zjawiska /Renata Włodarczyk// Polityka Społeczna.- 1997, nr 8, s. 31-34
 224. Przemoc w rodzinie w aspekcie przestępstwa znęcania /Janusz Bryk.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Policyjny.- 1998, nr 3/4, s. 71-80
 225. Przemoc w rodzinie w świetle analizy akt sądowych /Bartosz Jakubowski// Prace Uczestników Studium Doktoranckiego.- [T.] 2.- (2000), s. 41-48
 226. Przemoc w rodzinie w świetle badań: wybrane problemy /Ewa Wilczak, Julian Andrzej Kultys.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 1997, nr 5/6, s. 45-53
 227. Przemoc w rodzinie wobec dziecka - formy, przyczyny, bezpośrednie i długotrwałe skutki tej przemocy /Ewa Popowska// Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne.- Nr 4.- (2001), s. 123-130
 228. Przemoc w szkole /Tomasz Biernat// Wychowanie na co Dzień.- 1999, nr 4/5, s. 37
 229. Przemoc w szkole i w środowisku - na podstawie pomiaru wychowawczego w Zespole Szkół Społecznych SOP w Płocku Komentarz do wyników badań nad problemami wychowawczymi w Szkole SOP w Płocku: uzup. /Czesław Marcinkowski / Alicja Kaliszuk// Oświatowiec.- 2000[nr] 4, s. 89-110
 230. Przemoc w szkole - jej uwarunkowania i zapobieganie: (próba syntezy wyników badań) /Justyna Krot// Opieka Wychowanie Terapia.- 2002, nr 2, s. 8-12
 231. Przemoc w szkole - refleksje pedagoga /Krystyna Socha-Kołodziej// Nowa Szkoła.- 1997, nr 10, s. 24-26
 232. Przemoc w szkole - rozmiary i charakter zjawiska /Danuta Rode// Chowanna.- 1998t. 1, s. 24-35
 233. Przemoc w szkolnych grupach rowieśniczych /Stanisława Tucholska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 5, s. 40-42
 234. Przemoc w środowisku szkolnym w świetle badań socjologicznych - skala zjawiska i jego uwarunkowania /Jarosław Załęcki.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe WSZiP im. Bogdana Jańskiego Łomża.- Nr 9.- (2002), s. 123-145
 235. Przemoc w teatrze życia rodzinnego: (Trójkąt Dramatyczny Stephena Karpmana) /Jarosław Jagieła// Problemy Alkoholizmu.- 2000, nr 2dod., s. I-V
 236. Przemoc w telewizji i jej społeczne konsekwencje /Magdalena Kielska// Paedagogia Christiana.- 2000t. 1, s. 101-107
 237. Przemoc wewnątrzmałżeńska a socjalizacja dziecka w rodzinie /Mirosław Jamrożek// Problemy Alkoholizmu.- 2001, nr 1, s. 14-16
 238. Przemoc wobec dzieci: propozycja zmian systemowych /Paweł Jaros// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 8-14
 239. Przemoc wobec dzieci w rodzinie - potrzeba interwencji i przeciwdziałania temu zjawisku /Jolanta Jarocka-Piesik// Piotrkowskie Studia Pedagogiczne.- T. 8.- (2001), s. 19-25
 240. Przemoc wobec dzieci w rodzinie - potrzeba interwencji i przeciwdziałania temu zjawisku /Jolanta Jarocka-Piesik// Piotrkowskie Studia Pedagogiczne.- T. 9.- (2001), s. 125-131
 241. Przemoc wobec dzieci w środowisku szkolnym /Janusz Bryk.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Policyjny.- 1999, nr 3, s. 94-109
 242. Przemoc wobec dziecka w środowisku rodzinnym: (komunikat z badań) /Izabella Kantorska// Piotrkowskie Studia Pedagogiczne.- T. 9.- (2001), s. 193-202
 243. Przemoc wśród wychowanków pogotowia opiekuńczego /Lidia Pustkowiak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 2, s. 12-15
 244. Przyczyny agresji a warunki osobowości /Kazimierz Zieliński// Problemy Alkoholizmu.- 2001, nr 1, s. 9-11
 245. Przyczyny agresji wśród dzieci i młodzieży /Ewa Jakubiak-Zapalska// Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego.- 1999, nr 1, s. 137-152
 246. Przyczyny współczesnej agresji /Marcin Hume, Daniel Wiśniewski// Opieka Wychowanie Terapia.- 2000, nr 1, s. 28-30
 247. Psychologiczna i socjologiczna analiza zjawiska przemocy w rodzinie - na terenie województwa częstochowskiego w latach 1990-1995 /Agata Woźniak-Krakowian, Beata Pawlica.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia.- Z. 6.- (1997), s. 101-117
 248. Psychologiczne determinanty zachowań agresywnych /Anna Rożnowska// Słupskie Prace Humanistyczne.- Nr 17b.- (1999), s. 93-107
 249. Realne skutki ekranowej przemocy - pytanie źle postawione? /Bogusław Sułkowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Socjologiczny.- T. 50, [z.] 2.- (2001), s. 101-125
 250. Refleksje nad agresywnymi zachowaniami dzieci w młodszym wieku szkolnym /Michał Weiner// Wychowanie na co Dzień.- 1996, nr 9, s. 9-11
 251. Rodzice i lokalna wpólnota wobec problemu przemocy wśród dzieci /Maria Mendel// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 11, s. 22-24
 252. Rodzina bez przemocy /Andrzej Nagiel; rozm. przepr. Anna Sadowska// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 7, s. 20-21
  • Program Warszawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego
 253. Rodzina dysfunkcjonalna a zachowania agresywne dzieci w okresie dorastania /Władysława Łuszczuk// Chowanna.- 2001t. 2, s. 7-18
 254. Rodzina samotnej matki a problem agresji /Izabella Łukasik// Lubelski Rocznik Pedagogiczny.- T. 19.- (1999), s. 163-168
 255. Rodzinne wyznaczniki agresji młodzieży jako strategii radzenia sobie w trudnej sytuacji kontaktu społecznego /Danuta Borecka-Biernat.- Streszcz. w jęz. ang.// Polskie Forum Psychologiczneogiczne.- 2002, nr 1, s. 27-41
 256. Rodzinny wstręt do naleśników /Jacek Hugo-Bader// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 15dod., s. 8-12
  • Przemoc w rodzinie
 257. Rola mediacji i negocjacji w profilaktyce przemocy /Hanna Przybyła-Basista.- Streszcz. w jęz. ang. niem.// Psychologia.- T. 3.- (2000), s. 49-65
 258. Rola szkoły w profilaktyce rodzinnej przemocy /Ewa Jarosz// Życie Szkoły.- 2002, nr 7, s. 394-401
 259. Rozpoznawanie przemocy wobec dzieci w rodzinie /Ewa Jarosz// Auxilium Sociale.- 1997, nr 1dod., s. I-XXI
 260. Rozwiązywanie problemu agresji w klasie /Jolanta Burian// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 35-37
 261. Rób co chcesz, tylko nie bij /Agnieszka Katrynicz// Nowe Państ.- 2001, nr 2, s. 24-25
  • Przemoc rodziców wobec dzieci
 262. Rzeczywiście agresywna młodzież? /Magdalena Bloch, Monika Moniuk, Tomasz Wach// Opieka Wychowanie Terapia.- 1998, nr 2, s. 5-7
 263. Sąd nad plecakiem /Halina Bortnowska, Krzysztof Kiciński, Alicja Bogdanowicz, Hanna Zakrzewska, Hanna Świda-Ziemba, Bogdan Dżus, Beata Hańska; rozm. przepr. Teresa Torańska// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 23, s. 18-20
  • Program zwalczania przemocy i narkotyków na terenie szkół w Olsztynie
 264. Sieć przemocy w rodzinie: wprowadzenie do problematyki /Jadwiga Mazur.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 7.- (2000/2001), s. 217-232
 265. Siła i niemoc /Marek Wittbrot// W Drodze.- 2000[nr] 6, s. 83-88
  • Społeczne podłoże zachowań agresywnych wśrod młodzieży
 266. Siła zabawy /Maria Janukowicz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 9, s. 32-34
  • Wpływ gier i zabaw na agresję u dzieci
 267. Skatowany w domu /Bibiana Mossakowska; rozm. przepr. Iwona Konarska// Przegląd.- 2000, nr 23, s. 11
  • Przemoc rodziców wobec dzieci
 268. Skąd w nas tyle agresji? /Jerzy Duszyński, Jolanta Zagrodzka// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 207dod., s. 36-38
 269. Społeczeństwo bez przemocy - utopia czy dylemat współczesnej socjologii? /Ewa Jesionka.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 6.- (1999), s. 65-74
 270. Społeczna edukacja o przemocy wobec dzieci w rodzinie: znaczenie - zagrożenia - nadzieja /Ewa Jarosz// Pedagogika Społeczna.- 2002, nr 2, s. 78-86
 271. Społeczne korzenie agresji /Adam Frączek; rozm. przepr. Zbigniew Wojtasiński// Rzeczpospolita.- 1997, nr 16 dod., s. I
 272. Sposób na przemoc w szkole /Mirosław Wojciechowski// Ruch Pedagogiczny.- 2000[nr] 3/4, s. 117-122
 273. Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: Przemoc w rodzinie - diagnoza, orzecznictwo, metody interwencji, profilaktyka /Agnieszka Pietrzyk// Chowanna.- 1997t. 1, s. 88-92
 274. Stereotypy a przemoc domowa: wprowadzenie do problematyki /Jadwiga Mazur.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 6.- (1999), s. 121-126
 275. Stres i agresja jako główne przejawy dehumanizacji życia w szkole /Zdzisław Sirojć.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Humanizacja Pracy.- 1997, nr 3, s. 45-53
 276. Struktura mikroświata przemocy /Ewa Wesołowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 8/9.- (2002), s. 103-108
 277. Struktura osobowości i nasilenie syndromu agresji u zwolenników muzyki heavy metalowej /Marcin Szulc// Kultura i Edukacja.- 1998, nr 3, s. 9-17
 278. Swoboda, przymus i przemoc w szkole: rzeczywistość i postulaty /Ewa Muszyńska// Studia Edukacyjne.- Nr 2.- (1996), s. 121-137
 279. System pomocy ofiarom przemocy w Polsce /Małgorzata Polak, Piotr Kiembłowski// Nowiny Psychologiczne.- 2001, nr 3, s. 25-42
 280. Sytuacja społecznej ekspozycji a nieśmiałość i agresja jako zaburzone formy społecznego zachowania się /Danuta Borecka-Biernat.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne.- Nr 38.- (1995), s. 271-280
 281. Szatańskie dzieci: nie zwalczana agresja staje się chorobą zakaźną /Dorota Czajkowska-Majewska// Polityka.- 1998, nr 49, s. 90-91
 282. Szef czy rozjemca /Jan Tatarowicz; rozm. przepr. Mirosław Szmuniewski// Głos Nauczycielski.- 1997, nr 2, s. 5
  • Problem agresji w szkole
 283. Szkolny dzień przeciw przemocy /Lilla Bohdanowicz// Życie Szkoły.- 2002, nr 4, s. 223-225
 284. Szkolny program walki z agresją /Ewa Kowalewska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 41-42
 285. Szkoła strachu /Tadeusz Wójciak// Rzeczpospolita.- 2001, nr 121dod., s. 6-11
  • Akty przemocy w szkołach amerykańskich
 286. Szok /Witold Salański// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 10 [11], s. 1, 6
  • Incydent pobicia nauczycielki przez ucznia w Szkole Podstawowej, nr 12 w Wałbrzychu
 287. Tak jak w kinie /Ewa K. Czaczkowska// Rzeczpospolita.- 1997, nr 9, s. 3
  • Agresja wśród dzieci i młodzieży
 288. Tak wyglądałam tydzień temu /Wojciech Tochman// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 276, s. 22-23
  • Kampania przeciwko przemocy w rodzinie
 289. Tata i mama byli grzeczne /Iza Bednarz// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 88, s. 18-19
 290. Techniki wychowawcze w środowisku rodzinnym a poziom agresji młodzieży lekko upośledzonej umysłowo /Dorota Skowrońska.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 8.- (1995), s. 151-158
 291. Telewizja a agresywne zachowania dzieci i młodzieży: próba analizy socjopedagogicznej /Iwona Wagner.- Streszcz. w jęz. ang.// Auxilium Sociale.- 2001, nr 2, s. 45-51
 292. Telewizyjne sceny przemocy a agresja u dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu /Agnieszka Gałkowska// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Pedagogiczne.- Z. 4.- (1998), s. 83-93
 293. Temperamentalne uwarunkowania zachowań agresywnych /Agnieszka Miklewska.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia.- Z. 8.- (2000), s. 111-121
 294. Teoretyczne uwarunkowania przemocy wobec dzieci /Ewa Wesołowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 7.- (2000/2001), s. 185-201
 295. To wasz problem... /Agnieszka Woźnicka// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 9, s. 5
  • Agresja w szkole
 296. Transformacja przemocy w zachowaniu młodzieży /Mouta Barakat.- Streszcz. w jęz. ang.// Forum Psychologiczne.- 1999, nr 2, s. 179-194
 297. Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie zachowań agresywnych /Teresa Rostowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Psychologiczny.- 1996, nr 1/2, s. 177-186
 298. Trening Zastępowania Agresji /Jacek Morawski.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Alkoholizmu.- 2001, nr 4, s. 23-28
 299. Uczeń - kat czy ofiara? /Hanna Pawlaczyk// Prawo i Życie.- 1999, nr 3, s. 40-42
  • Wpływ telewizji na agresję wśród dzieci i młodzieży
 300. Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy /Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska// Nowa Szkoła.- 2001, nr 10, s. 33-36
 301. Uczucia i myśli trzeźwiejącego alkoholika - sprawcy przemocy wewnątrzrodzinnej /Agnieszka Pietrzyk// Chowanna.- 2000t. 1, s. 102-120
 302. Ukryta przemoc a doświadczenia szkolne w świetle wypowiedzi biograficznych /Beata Bury.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne.- Z. 27.- (1999), s. 31-47
 303. Umiejętności interpersonalne jako element profilaktyki agresji /Maria Kazimierczak// Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego.- 1998, nr 2, s. 51-54
 304. Uzależnienia młodzieży z zaburzeniami agresywnymi /Wojciech Gruszczyński, Małgorzata Olejniczak, Antoni Florkowski, Bartosz Gruszczyński// Problemy Alkoholizmu.- 2001, nr 1, s. dod. I-III
 305. VII ogólnopolska konferencja naukowa nt. przemocy w rodzinie: diagnoza - orzecznictwo - metody interwencji - profilaktyka, Katowice, listopad 1996 /Agnieszka Pietrzyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 1997, nr 1/2, s. 95-99
 306. W anioły przerobić? /Henryka Witalewska// Głos Nauczycielski.- 1997, nr 8, s. 5
  • Agresja i przemoc wśród nieletnich a kształtowanie kultury uczuć
 307. W królestwie dobrej wróżki - zabawy zapobiegające agresji /Anna Werońska// Wychowanie w Przedszkolu.- 2001, nr 10, s. 600-601
 308. Warsaw International Summer Education 2001: warsztaty "Agresja w mediach", Warszawa 9-10 czerwca 2001 /Piotr Misztal// Nowiny Psychologiczne.- 2001, nr 3, s. 77-79
 309. Warunki wychowawcze i demograficzne kształtowania agresywości chłopców w wieku dorastania /Jolanta M. Wolińska.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 7.- (1994), s. 87-109
 310. Wewnątrzrodzinne relacje oparte na przymusie /Jadwiga Mazur.- Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 7.- (2000/2001), s. 203-215
 311. "Wezmę adwokata...": o sprawcy w roli ofiary /Jan Tatarowicz// Nowa Szkoła.- 1999, nr 5, s. 47-49
  • Zapobieganie agresji w szkole
 312. Wpływ alkoholu na przemoc w rodzinie: (na podstawie danych statystycznych Wojewódzkiej Komendy Policji w Częstochowie) /Agata Woźniak-Krakowian// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 2/3, s. 16-17
 313. Wpływ postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży /Magdalena Łukaszewicz// Wychowanie na co Dzień.- 2002, nr 7/8, s. 14-16
 314. Wpływ rodziny na powstawanie agresji u dzieci /Róża Bryłka// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 9, s. 47-50
 315. Wpływ scen brutalnych w programach telewizyjnych na powstawanie zachowań agresywnych u uczniów /Irmina Witkiewicz// Oświatowiec.- 2000[nr] 3, s. 40-46
 316. Wrażliwość moralna a poziom nastawień agresywnych młodzieży lekko upośledzonej umysłowo i jej rówieśników o prawidłowym rozwoju intelektualnym /Andrzej Giryński.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 8.- (1997), s. 335-346
 317. Współczesna szkoła źródłem stresu i lęku uczniów /Dorota Ruszkiewicz// Piotrkowskie Studia Pedagogiczne.- T. 6.- (1999), s. 161-167
 318. Wybrane zagadnienia stosowania kar fizycznych wobec dzieci w rodzinie /Henryk Cudak// Piotrkowskie Studia Pedagogiczne.- T. 8.- (2001), s. 51-57
 319. Wyzwolić z agresji /Anna Krasowska, Halina Krzywonos// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 9, s. 8
 320. Wzrost agresji we współczesnym społeczeństwie polskim: nowa patologia czy prawidłowość?: zagadnienia elementarne /Radosław Kot.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne.- Z. 46.- (1998), s. 19-33
 321. Zabawy ruchowe jako narzędzie diagnozowania agresywności /Roman Maciej Kalina// Kultura Fizyczna.- 1996, nr 3/4, s. 19-24
 322. Zabiję każdego, kogo przyjdzie mi ochota zabić /Bartosz Węglarczyk// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 115, s. 14-15
  • Młodociani przestępcy w amerykańskich szkołach
 323. Zachowania agresywne dziecka autystycznego w rodzinie /Barbara Winczura.- Streszcz. w jęz. niem.// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne.- Nr 117.- (1997), s. 41-51
 324. Zachowania agresywne młodzieży w środowisku szkolnym i rówieśniczym: (analiza porównawcza form i uwarunkowań agresji młodzieży szkół podstawowych i policealnych) /Joanna Różańska-Kowal, Bernadetta Izydorczyk// Chowanna.- 2000t. 1, s. 32-44
 325. Zachowania agresywne uczniów /Jan Łysek// Nauczyciel i Szkoła.- 2000, nr 2, s. 67-72
 326. Zachowania agresywne upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a poziom ich wrażliwości moralnej /Dorota Skowrońska.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 8.- (1997), s. 461-467
 327. Zachowania agresywne w kontekście praktyki szkolnej /Renata Knez// Wychowawca.- 2003, nr 3, s. 10-11
 328. Zachowania agresywne w opiniach młodzieży /Jerzy Stępień// Kultura i Edukacja.- 1999, nr 2/3, s. 124-133
 329. Zachowania agresywne w sytuacjach frustracyjnych młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim /Dorota Skowrońska.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 7.- (1994), s. 65-72
 330. Zachowania agresywne wychowanków schroniska dla nieletnich /Małgorzata Sitarczyk// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 19-22
 331. Zachowania typu A-B a rodzaje agresji u dzieci i młodzieży /Nina Ogińska-Bulik.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1998, nr 4, s. 339-345
 332. Zachowanie agresywne i nieśmiałe młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej /Danuta Borecka-Biernat.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne.- Nr 50.- (1998), s. 1-99
 333. Zagadnienie agresji... /Ryszard Więckowski// Życie Szkoły.- 2002, nr 1, s. 3-9
 334. Zakładnicy wolności /Krystian Brodacki// Tygodnik Solidarność.- 1997, nr 4, s. 1,13
  • Zbrodnie popełniane przez nieletnich
 335. Zaniedbywanie dziecka formą przemocy /Dorota Dominik// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 31-34
 336. Zapobieganie przemocy wobec dzieci: skuteczność programów profilaktycznych /Krystyna Śmietało// Test.- 1996, nr 4, s. 185-200
 337. Zdarzyło się w Polsce... /Krystian Brodacki// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 6, s. 4
  • Wypowiedzi uczniów klas VII i VIII nt. "Dlaczego młodzi ludzie zabijają"
 338. Zjawisko agresji i lęku w szkole /Anna Rożnowska// Edukacja.- 2001, nr 4, s. 76-85
 339. Zjawisko agresji wobec uczniów klas pierwszych szkół zawodowych /Bazyli Baran.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe. Psyche / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 1.- (1997), s. 89-108
 340. Zjawisko brutalizacji współczesnego życia jako problem społeczno-pedagogiczny: profilaktyka i resocjalizacja /Stanisław Kawula.- Streszcz. w jęz. ang.// Szkice Humanistyczne.- 2002, nr 1/2, s. 123-135
 341. Zjawisko przemocy w szkole w percepcji nauczycieli i uczniów /Danuta Rode.- Streszcz. w jęz. ang. niem.// Psychologia.- T. 3.- (2000), s. 9-21
 342. Złe skutki dobrych intencji /Wojciech Klewiec// Rzeczpospolita.- 1998, nr 14, s. 18
  • Akcje przeciw przemocy
 343. Zmiany poziomu lęku i agresji u dzieci związane z zagęszczeniem społecznym i zagęszczeniem przestrzennym w szkole /Danuta Kaźmierczak-Walo, Zdzisława Noszczyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Psychologia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 3.- (1994), s. 25-34
 344. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji /Bożena Koperny// Nowa Szkoła.- 1999, nr 5, s. 61-62
 345. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji /Bożena Koperny// Życie Szkoły.- 2001, nr 1, s. 30-31
 346. Znęcanie się i przemoc w szkole: wyniki badań i analiz prowadzonych na terenie Słowacji /Silvia Matusova; tł. z ang. Arkadiusz Wąsiński.- Streszcz. w jęz. ang.// Auxilium Sociale.- 1998, nr 3/4, s. 97-107
 347. Zróżnicowanie płciowe przejawów i nasilania zachowań agresywnych u młodzieży dorastającej /Jolanta M. Wolińska.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 9/10.- (1996/1997), s. 165-176
 348. Zwalczanie przemocy w rodzinie /Ludmiła Tomaszewska// Prokuratura i Prawo.- 2000, nr 2, s. 77-81
 349. Związek agresji z brakiem refleksji /Wanda Woronowicz// Wychowanie na co Dzień.- 1996, nr 9, s. 6-8
  • Agresywne zachowania uczniów w szkole podstawowej
 350. Związek między agresją ojców i agresją ich dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim /Adam Mikrut.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 10.- (1999), s. 217-229
 351. Zwierzę - zastępczy obiekt agresji: "o małych sadystach" /Jan Tatarowicz// Nowa Szkoła.- 1999, nr 8, s. 41-45
 352. Źródła zła: (procesy globalizacji i transformacji w Polsce a eskalacja przemocy wśród młodzieży) /Lucyna Kulińska// Transformacje.- 1999/2000, nr 1/4, s. 260-269

Recenzje:


 1. Agresja i przemoc w szkole: uwarunkowania socjoekologiczne /Janusz Surzykiewicz. Warszawa, 2000,- Rec. Tadeusz Pilch// Zarządzanie i Edukacja.- 2001, nr 3, s. 181-185
 2. Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 1-2. Kraków, 1998,- Rec. Halina Kosętka// Auxilium Sociale.- 1999, nr 3/4, s. 228-231
 3. Agresja wśród dzieci i młodzieży: perspektywa psychoedukacyjna. Kielce, 1996,- Rec. Kamil Michalski// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 14, s. 21
 4. Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny /Jolanta Maria Wolińska. Lublin, 2000,- Rec. Agnieszka Izdebska// Kwartalnik Pedagogiczny.- 2002, nr 2, s. 116-120
 5. Agresywność: pomiar i analiza psychometryczna /Mieczysław Choynowski. Warszawa, 1998,- Rec. Anna Frydrychowicz// Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego.- 1999, nr 1, s. 123-128
 6. Bici biją. Warszawa, 2001,- Rec. Stanisław Kostrzewski// Wszechnica Polska.- 2002, nr 1, s. 98-99
 7. How and why children hate. London, 1993,- Rec. Maria Szybisz// Forum Oświatowe.- 1996t. 1/2, s. 167-172
 8. Między swobodą a przemocą w wychowaniu /Jadwiga Bińczycka. Kraków, 1996,- Rec. Joanna Michalak// Nowa Szkoła.- 1997, nr 9, s. 60-61
 9. Między swobodą a przemocą w wychowaniu /Jadwiga Bińczycka.- Wyd. 2. Kraków, 1999,- Rec. Małgorzata Podściańska// Wychowanie w Przedszkolu.- 2001, nr 9, s. 565-567
 10. Między swobodą a przemocą w wychowaniu /Jadwiga Bińczycka.- Wyd. 2. Kraków, 1999,- Rec. Małgorzata Podściańska// Wychowanie na co Dzień.- 2002, nr 2/3, s. 42-43
 11. Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne /Krystyna Kmiecik-Baran. Warszawa, 1999,- Rec. Magdalena Remisz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 6, s. 60-61
 12. Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne /Krystyna Kmiecik-Baran. Warszawa, 1999,- Rec. Jolanta Maćkowicz// Nowa Szkoła.- 1999, nr 9, s. 56-57
 13. Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne /Krystyna Kmiecik-Baran. Warszawa, 1999,- Rec. Waldemar Kozłowski// Edukacja.- 1999, nr 4, s. 110-113
 14. Mobbing - fala przemocy w szkole: jak ją powstrzymać? /Dan Olweus. Warszawa, 1998,- Rec. Jadwiga Bińczycka// Ruch Pedagogiczny.- 1998[nr] 1/2, s. 144-146
 15. Molestowanie moralne: perwersyjna przemoc w życiu codziennym /Marie-France Hirigoyen. Poznań, 2002,- Rec. Jolanta Cackowska-Demirian// Res Humana / Towarzystwo Kultury Świeckiej.- 2002, nr 4, s. 7-10
 16. Pokolenie zmian: czego boją się dorośli? /Hanna Rylke. Warszawa, 1999,- Rec. Andrzej Samson// Nowe Książki.- 1999, nr 10, s. 14
 17. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych /Zdzisław Bartkowicz. Lublin, 1996,- Rec. Lesław Pytka// Opieka Wychowanie Terapia.- 1997, nr 1, s. 57-59
 18. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych /Zdzisław Bartkowicz. Lublin, 1996,- Rec. Krystyna Ulman// Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 8.- (1997), s. 546-548
 19. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych /Zdzisław Bartkowiak. Lublin, 1996,- Rec. Andrzej Radziewicz-Winnicki// Auxilium Sociale.- 1997, nr 2, s. 179-183
 20. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Toruń, 1998,- Rec. Grażyna Miłkowska-Olejniczak// Edukacja.- 1999, nr 3, s. 89-92
 21. Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych: materiały z konferencji naukowej. Warszawa, 1997,- Rec. Agnieszka Ciesiołkiewicz// Kwartalnik Pedagogiczny.- 1998, nr 1/2, s. 133-138
 22. Przemoc w rodzinie /Irena Pospiszyl. Warszawa, 1994,- Rec. Grażyna Klimowicz// Edukacja.- 1995, nr 3, s. 108-110
 23. Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia /Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. Kraków, 2000,- Rec. Anna Grygoruk// Kwartalnik Pedagogiczny.- 2001, nr 3/4, s. 237-241
 24. Przemoc w życiu codziennym. Warszawa, 1996,- Rec. Ryszard A[ndrzej] Stefański// Wojskowy Przegląd Prawniczy.- 1996, nr 1, s. 110-112
 25. Przemoc w życiu codziennym. Warszawa, 1996,- Rec. Grzegorz Ojcewicz// Przegląd Policyjny.- 1996, nr 1, s. 119-125
 26. Przemoc w życiu codziennym. Warszawa, 1996,- Rec. Mariola Bardziejewska// Studia Edukacyjne.- Nr 3.- (1997), s. 250-255
 27. Przemoc w życiu codziennym.- Wyd. 2. Warszawa, 1997,- Rec. Janusz Wencel// Problemy Alkoholizmu.- 1998, nr 3, s. 20-21
 28. Przemoc w życiu codziennym. Warszawa, 1996,- Rec. Adam Krukowski// Przegląd Sądowy.- 1997, nr 4, s. 94-101
 29. Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym /Rita Grochocińska. Gdańsk, 1999,- Rec. Helena Marzec// Rocznik Pedagogika Rodziny.- T. 4.- (2001), s. 233-236
 30. Przemoc w rodzinie /Irena Pospiszyl. Warszawa, 1994,- Rec. Jan Banasiak// Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego.- 1997, nr 1, s. 160-161
 31. Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży /Marek Jędrzejewski. Warszawa, 2001,- Rec. Ewa Kozdrowicz// Pedagogika Społeczna.- 2002, nr 3, s. 122-125
 32. Zniewolone dzieciństwo: ukryte źródła tyranii /Alice Miller. Poznań, 1999,- Rec. Anna Starakiewicz// Szkoła Specjalna.- 2000, nr 4, s. 220-221
 33. Zniewolone dzieciństwo: ukryte źródła tyranii /Alice Miller.- Wyd. 3. Poznań, 2001,- Rec. Teresa Wykowska// Nowa Szkoła.- 2002, nr 6, s. 54-55

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce