Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Wisława Szymborska

WISŁAWA SZYMBORSKA (1923 - 2012)

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Książki


 1. Balbus Stanisław: Świat ze wszystkich stron świata: o Wisławie Szymborskiej.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1996.- 249, [3] s.; 21 cm
  • Aneks Wisława Szymborska - Dwadzieścia jeden wierszy
 2. Balbus Stanisław: Świat ze wszystkich stron świata: o Wisławie Szymborskiej.- [Wyd. 1 dodr.].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1997.- 249, [3] s.; 21 cm
  • Aneks Wisława Szymborska - dwadzieścia jeden wierszy. - Teksty wierszy wg: PIW 1979, "Czytelnik" 1988, "a5" 1996
 3. Bédier Joseph: Dzieje Tristana i Izoldy /przeł. [z fr.] Tadeusz Żeleński [nazwa]-Boy [pseud.; posł. Wisława Szymborska].- [Wyd. 1 w tej ed.].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1996.- 143, [4] s.; 20 cm
  • Oryg.: "Le roman de Tristan et Isuet". - Tekst oparto na wyd. "Książka i Wiedza", Warszawa 1987
 4. Bikont Anna, Szczęsna Joanna: Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej.- [Wyd. 2].- Warszawa: Prószyński i S-ka, 1997.- 255, [1] s.: il. kolor., fot., portr., rys.; 20 cm
 5. Bikont Anna, Szczęsna Joanna: Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 1997.- 255, [1] s.: il. kolor., fot., portr., rys.; 20 cm
 6. Filipowicz Kornel: Rzadki motyl /wyboru dokonała Wisława Szymborska.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1995.- 229, [2] s.; 20 cm
 7. Fleszar Halina, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz: bibliography /[oprac. Halina Fleszar, Maria Pieszczachowicz]; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.- Kraków: WBP, 1999.- 33, [1] s.: 2 il.; 20 cm
  • Prace Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
 8. Fox Marta: Zdarzyć się mogło zdarzyć się musiało: z Wisławą Szymborską spotkanie w wierszu.- Wrocław: "Siedmioróg", 2002.- 141, [1] s.; 21 cm
 9. Frączek Jadwiga: Nobel dla Szymborskiej: inscenizacja: klasy VII-VIII /oprac. Jadwiga Frączek, Urszula Kośla, Wiesława Kozłowska.- Rzeszów: Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1998.- 14, [2] s.; 21 cm
 10. Gdyby ta Polka była w Szwecji /fot. Joanna Helander; [aut.] Werner Aspenstr”m [et al.; red. Bo Persson].- Kraków: "Znak", 1999.- 89, [7] s.: il.; 29 cm
  • Tekst częśc. tł. ze szw.
 11. Godzina dla Adama: wspomnienia, wiersze, przekłady /[Jan Adamski et al.; wybór wierszy Wisława Szymborska; wybór przekł. Jacek Baluch, Ireneusz Kania].- Kraków: Wydaw. Literackie, 2000.- 246, [2] s.: il.; 21 cm
  • Przekł. autorstwa A. Włodka z ang., czes., niem., port.
 12. Krajska Ewa: Dwie twarze Wisławy Szymborskiej /Ewa i Stanisław Krajscy.- Warszawa: Wydaw. Św[iętego] Tomasza z Akwinu, 1996.- 139, [5] s.; 17 cm
 13. Legeżyńska Anna: Wisława Szymborska.- [Wyd. 2 (popr.)].- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1996.- 126, [1] s.; 17 cm
 14. Legeżyńska Anna: Wisława Szymborska.- [Wyd. 3 (uzup.)].- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1997.- 129, [2] s.; 17 cm
 15. Liber Limericorum to jest Wielka Xięga Limeryków i Innych Utworów Ku Czci Jej Wysokości Królowej Loży Teresy Walas jako też przy Innych Okazjach Sposobnych przez Limeryczną Lożę Jej Admiratorów Ułożonych /[aut. Stanisław Balbus et al.; il. W.S.].- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997.- 120, [1] s.: il., kolor., err.; 21 cm
 16. Ligęza Wojciech: O poezji Wisławy Szymborskiej: świat w stanie korekty.- Kraków: Wydaw. Literackie, 2002.- 386, [2] s.; 21 cm
 17. Literatura polska w przekładzie /pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej, Urszuli Kropiwiec.- Kraków: "Księgarnia Akademicka", 1998.- 213, [3] s.; 21 cm
 18. Maj Bronisław: Kronika wydarzeń artystycznych, kulturalnych, towarzyskich i innych /kilka słów... Wisława Szymborska; rys. Andrzej Dudziński.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1997.- 195, [5] s.: il.; 20 cm
 19. Majda Jan: Wisława Szymborska, Karol Wojtyła, Czesław Miłosz.- Kraków: Wydaw. i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2002.- 143 s.: err.; 21 cm
 20. Nyczek Tadeusz: 22 x Szymborska.- Poznań: "a5", 1997.- 166, [5] s.; 24 cm
 21. O wierszach Wisławy Szymborskiej: szkice i interpretacje /pod red. Jacka Brzozowskiego.- Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1996.- 130 s.; 21 cm
 22. Obmyślam świat czyli O poezji Wisławy Szymborskiej /pod red. S. Żaka.- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1998.- 151 s.; 20 cm
 23. Potkański Jan: Wiersz Szymborskiej /pod red. Eugeniusza Czaplejewicza.- Warszawa: [Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego], 2000.- 98 s.; 24 cm
 24. Radość czytania Szymborskiej: wybór tekstów krytycznych /oprac. Stanisław Balbus i Dorota Wojda; [red. Jerzy Illg].- Kraków: "Znak", 1996.- 381, [2] s., [1] k. portr.; 20 cm
  • Wybór prac krytyczno-literackich z lat 1953-1996
 25. Szymborska Wisława: Chwila.- Kraków: "Znak", 2002.- 44, [4] s.; 20 cm
 26. Szymborska Wisława: De la mort sans exagérer /choix et trad. [du pol.] Piotr Kamiński; postf. Marian Stala.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1997.- 231, [1] s.; 25 cm
  • Tyt. równol.: O śmierci bez przesady. - Tekst oparto na wyd.: Wielka liczba, "Czytelnik", Warszawa 1976 etc. - Tekst równol. fr., pol.
 27. Szymborska Wisława: Hundert Gedichte - hundert Freuden /Ausgew. übertr. [aus dem Poln.] und mit einem Nachw. von Karl Dedecius.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1997.- 335, [1] s.; 25 cm
  • Tyt. równol.: Sto wierszy - sto pociech. - Tekst oparto na wyd.: Wiersze wybrane, PIW, Warszawa 1964 etc. - Tekst równol. niem., pol.
 28. Szymborska Wisława: Koniec i początek.- Poznań: "a5", 1993.- 41, [3] s.; 21 cm
 29. Szymborska Wisława: Lektury nadobowiązkowe /rys. Szymona Kobylińskiego. Cz. 2.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1981.- 237, [2] s.: err.; 20 cm
 30. Szymborska Wisława: Lektury nadobowiązkowe.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1992.- 249, [2] s.: il.; 20 cm
 31. Szymborska Wisława: Lektury nadobowiązkowe /[oprac. graf. Beata Barszczewska-Wojda].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1996.- 275, [1] s.: rys.; 20 cm
  • Wybór felietonów ze zbiorów: WL, 1973, 1981, 1993 oraz ukazujących się od grudnia 1993 r. w "Gazecie Wyborczej"
 32. Szymborska Wisława: Lektury nadobowiązkowe.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1998.- 275, [1] s.; 21 cm
  • Wybór felietonów ze zbiorów: WL, 1973, 1981, 1993 oraz ukazujących się od grudnia 1993 r. w Gazecie Wyborczej
 33. Szymborska Wisława: Ludzie na moście.- Warszawa: "Czytelnik", 1986.- 44, [4] s.; 21 cm
 34. Szymborska Wisława: Ludzie na moście.- Wyd. 2.- Warszawa: "Czytelnik", 1988.- 44, [4] s.; 20 cm
 35. Szymborska Wisława: Nothing twice: selected poems /selected and transl. [from Pol.] by Stanisław Barańczak and Clare Cavanagh; afterword by S. Barańczak.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1997.- 396, [4] s.; 25 cm
  • Tyt. równol.: Nic dwa razy: wybór wierszy. - Tekst oparto na wyd.: Wszelki wypadek, "Czytelnik", Warszawa 1972 etc. - Tekst równol. ang., pol.
 36. Szymborska Wisława: Nowe lektury nadobowiązkowe: 1997-2002.- Kraków: Wydaw. Literackie, cop. 2002.- 156, [3] s.; 20 cm
 37. Szymborska Wisława: Nulla e in regalo /scelta, trad. [dall'polacco] e postfazione Pietro Marchesani.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1998.- 220, [3] s.; 25 cm
  • Tyt. równol.: Nic darowane. - Teksty wierszy oparto na wyd. WL, Nic dwa razy = Nothing twice, 1997 etc. - Tekst równol. pol., wł.
 38. Szymborska Wisława: Poczta literacka czyli Jak zostać (lub nie zostać) pisarzem /wybór i układ tekstów Teresa Walas; oprac. graficzne Andrzej Dudziński.- Kraków: Wydaw. Literackie, 2000.- 143, [3] s.: il.; 21 cm
 39. Szymborska Wisława: Poezje wybrane (II) /wyboru dokonała aut.- Warszawa: LSW, 1983.- 127, [4] s.; 17 cm
 40. Szymborska Wisława: Poezje /przedm. Jerzego Kwiatkowskiego.- [Wyd. 3].- Warszawa: "Alfa", 1987.- 192 s.; 21 cm
 41. Szymborska Wisława: Poezje /wybrali, przełożyli i posłowiem opatrzyli Magnus J. Kryński, Robert A. Maguire.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1989.- 237, [3] s.; 25 cm
  • Tyt. równol.: Poems
 42. Szymborska Wisława: Widok z ziarnkiem piasku: 102 wiersze /[wyboru wierszy dokonała aut.].- Poznań: "a5", 1996.- 186, [5] s.; 21 cm
 43. Szymborska Wisława: Wieczór autorski /wiersze wybrała aut.; wstępem opatrzył Wojciech Ligęza.- Warszawa: "Anagram", 1992.- 191, [1] s.; 10 cm
 44. Szymborska Wisława: Wiersze wybrane /wybór i układ aut.- Kraków: "a5", 2001.- 363, [2] s.; 22 cm
 45. Szymborska Wisława: Życie na poczekaniu.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1996.- 47, [5] s.; 20 cm
  • Na s. tyt. i okł.: Lekcja literatury z Jerzym Kwiatkowskim i Marianem Stalą
 46. Szymborska Wisława: 14 wierszy /wybrali i il. Ewelina Dziadel [et al.].- Supraśl: Stowarzyszenie "Uroczysko", 1998.- 47, [1] s.: il.; 20 cm
  • Wyd. z okazji III Spotkań z Naturą i Sztuką Uroczysko'98
 47. Turnau Grzegorz: Piosenki.- Kraków: Polskie Wydaw. Muzyczne, 1999.- [8], 88 s.; 31 cm + + Chwyty gitarowe: 12 s
  • Na głos i fort. - Sł.: Michał Zabłocki, Leopold Staff, Jan Brzechwa, Grzegorz Turnau, Wisława Szymborska, Konstanty Ildefons Gałczyński, Ewa Lipska, Krzysztof Kamil Baczyński, Andrzej Poniedzielski. - Sł. także poza tekstem muzycznym
 48. Vislava Szymborska - doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis: 15 V 1995.- Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1995.- 38, [1] s., [8] s. tabl.: 1 faks., fot., 1 nuty, 1 portr.; 21 cm
 49. Wiatr Aneta: Syzyf poezji w piekle współczesności: rzecz o Wisławie Szymborskiej.- Warszawa: "Kram", 1996.- 186, [2] s.; 21 cm  
 50. Wisława Szymborska /[wstęp] Anna Nasiłowska; [Red. Elżbieta Kalinowska-Styczeń, Izabella Kaluta, Amelie Kutter; šbers. Leif Murawski].- Kraków: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000.- 31, [1] s.: il.; 15 cm
  • Zawiera także fragm. utworów Wisławy Szymborskiej.
 51. Wojda Dorota: Milczenie słowa: o poezji Wisławy Szymborskiej.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1996.- 136, [1] s.; 21 cm
 52. Zeler Bogdan: O poezji Wisławy Szymborskiej: (opracowanie szkolne).- Katowice: "Książnica", 1996.- 120, [2] s.; 20 cm
 53. Zeler Bogdan: O poezji Wisławy Szymborskiej: (opracowanie szkolne).- [Wyd. 1] (dodr.).- Katowice: "Książnica", 1997.- 120, [4] s.; 20 cm
 54. Żak Stanisław: Polscy nobliści.- Kielce: "Jedność", 2001.- 199 s.; 21 cm
 55. Żuliński Leszek: Lekcje z Szymborską.- Bochnia: POW, 1996.- 96 s.; 21 cm

Artykuły w czasopismach:


 1. A nie mówiłem? /Czesław Miłosz// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 41, s. 8
 2. Akademia pamiętliwych /Leszek Konarski// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 42, s. 10-11
  • Przyjęcie poetki do Polskiej Akademii Umiejętności
 3. Akrobata i błazen: o poezji miłosnej Wisławy Szymborskiej /Joanna Grądziel// Opcje.- 1996, nr 1, s. 16-20
 4. Alergia na słuszność: (poezja Wisławy Szymborskiej w świetle jej debiutu) /Andrzej Zieniewicz// Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.- R. 31.- (1996), s. 67-77
 5. An hour with Einstein /Wisława Szymborska; tł. z pol. Antoni Bohdanowicz// Dialogue and Universalism.- 1998, nr 9, s. 5-6
 6. Aspekt stylistyczny amerykańskich przekładów poezji Wisławy Szymborskiej /Dariusz Grzemny// Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego Zielona Góra.- [Z.] 9.- (1996), s. 151-160
 7. Babie lata Wisławy /Andrzej Głowaczewski// Magazyn Literacki.- 1997, nr 1, s. 17-19
 8. Bez tej miłości można żyć... /Zbigniew Ciechan; sł. Wisława Szymborska// Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 1997, nr 3 dod., s. XXXIV-XXXVIII
 9. Bez tej poezji świat byłby uboższy /Dobromiła Jankowska// Warsztaty Polonistyczne.- 1996, nr 4, s. 12-13
  • Poezja Wisławy Szymborskiej
 10. Bezwonny Niebyt: (literacki Nobel 1996) /Wiesław Paweł Szymański// Arcana.- 1997, nr 2, s. 114-135
 11. Będę się bronić /Wisława Szymborska; rozm. przepr. Gabriela Łęcka// Polityka.- 1996, nr 41, s. 16-17
 12. Bibliografia prac o Wisławie Szymborskiej: (wybór opracowań po przyznaniu poetce literackiej Nagrody Nobla w 1996 roku) /E.D.// Stylistyka.- [T.] 6.- (1997), s. 621-623
 13. Bierze nas na serio /Stanisław Barańczak// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 41, s. 8
 14. "Błękitna Królowa z Polski": korespondencja ze Sztokholmu /Tomasz Walat// Polityka.- 1996, nr 50, s. 50
 15. Brodski i Szymborska - czas, miłość, twórczość /Piotr Fast// Arkusz.- 1998, nr 3, s. 8-9 
 16. Buffo; Zdumienie; Na wieży Babel; Pieta; Sen: wiersze /Wisława Szymborska// Literatura.- 1996, nr 11, s. II okł., 7
 17. Buffo /Tadeusz Prejzner; sł. Wisława Szymborska; oprac. Zbigniew Ciechan// Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 1997, nr 3 dod., s. XLVII-XLVIII
 18. Burzliwe fortuny obroty /Wisława Szymborska; rozm. przepr. Jerzy Illg// Rzeczpospolita.- 2000, nr 247, s. D1
  • Antoni Szymborski i jego pamiętnik
 19. Byt ma swoją rację /Iwona Smolka// Magazyn Literacki.- 1997, nr 1, s. 20-24
 20. Cenię wątpliwości /Wisława Szymborska// Dekada Literacka.- 1996, nr 10, s. 4
  • Przem. na uroczystości wręczenia nagrody im. Goethego
 21. "Cette Dame" /XYZ; oprac. Stefan Bal// Na Głos.- Nr 24.- (1996), s. 40-51
 22. Chanson triste /Petr I. Cajkovskij; sł. Wisława Szymborska; oprac. Zbigniew Ciechan// Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 1997, nr 3dod., s. XLII-XLIV
 23. Chmury: w. /Wisława Szymborska// Arkusz.- 1998, nr 7, s. 5
 24. Chmury: w. /Wisława Szymborska// Odra.- 1997, nr 2, s. 62
 25. Chwila: w. /Wisława Szymborska// Dekada Literacka.- 2001, nr 5/6, s. 7
 26. Ciepło i zimno: "Noblowski tydzień" w Szwecji /Elżbieta Sawicka// Rzeczpospolita.- 1996, nr 297, s. 13-16
 27. Czarodziejka: Człowiek Roku '96 /Wiesław Kot// Wprost.- 1997, nr 2, s. 17-19
 28. Cztery wiersze Wisławy Szymborskiej odczytane przez językoznawcę /Maria Zarębina// Stylistyka.- [T.] 7.- (1998),, s. 387-398
 29. Dialektyka i sztuka: w. /Stańczykówna (Wisława Szymborska)// Kultura.- 1996, nr 11, s. 47-48
 30. Dlaczego nie śpiewam w chórze /Jacek Trznadel// Gazeta Polska.- 1996, nr 42, s. 22
 31. Dlaczego Szymborska? /Michał Bron jr; rozm. przepr. Tadeusz Nowakowski// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 43, s. 6
  • O wyborze laureata literackiej Nagrody Nobla
 32. Do fotografii Wisławy Szymborskiej wykonanej przez Joannę Helander: w. /Agneta Pleijel; tł. z szw. Leonard Neuger// Dekada Literacka.- 1996, nr 3, s. 6-7
 33. Dwie bajeczki /Wisława Szymborska// Dekada Literacka.- 1996, nr 10, s. 6
 34. Dwugłos o wierszu "Kot w pustym mieszkaniu" Wisławy Szymborskiej /Wojciech Kajtoch, Janusz Orlikowski// Koniec Wieku.- Nr 14/15.- (2000), s. 144-150
 35. Dzieci epoki: w. /Wisława Szymborska// Arkusz.- 1996, nr 3, s. 10
 36. Eksperyment: w. /Wisława Szymborska// Nauka i Przyszłość.- 1996, nr 11, s. 11
 37. Eros w Rzece Heraklita: miłość w poezji Szymborskiej /Stanisław Balbus// Teksty Drugie.- 1996, nr 6, s. 5-16
 38. Ewolucja światopoglądowa w twórczości Wisławy Szymborskiej /Mirosława Ołdakowska-Kuflowa .- Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.- 1998, nr 1/2, s. 67-79
 39. Flirt z tajemnicą bytu - czyli Szymborska /Dorota Mazurek// Akcent.- 1996, nr 4, s. 14-21
 40. Fotografia z 11 września: w. /Wisława Szymborska// Arkusz.- 2001, nr 12, s. 1
 41. Fragment Cesarza od pięt po kolana /Małgorzata Baranowska// Na Głos.- Nr 24.- (1996), s. 75-86
 42. Galeria pisarzy krakowskich: w. /Wisława Szymborska// Dekada Literacka.- 1996, nr 10, s. 12
 43. Gawęda o miłości ziemi ojczystej: fragm. w. /Wisława Szymborska// Aura.- 1996, nr 11, s. 4
 44. Gdy nie widać Absolutu /Jerzy Poradecki// Tygiel Kultury.- 1996, nr 10/11, s. 36-42
 45. Głos Sybilli /Seamus Heaney; tł. AS// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 41, s. 9
 46. Granice refleksji aksjologicznej w twórczości Wisławy Szymborskiej /Jarosław Michalak// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie.- Nr 34.- (1995), s. 175-188
 47. Gry frazeologiczne Wisławy Szymborskiej /Wojciech Ligęza// Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.- R. 31.- (1996), s. 27-39
 48. Gry ironiczne: (w szkolnej lekturze wierszy Szymborskiej: "Pogrzeb", "Urodziny", "Jarmak cudów") /Zofia Budrewicz, Maria Sienko// Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 486-490
 49. Historie nie namalowane - sztuka czy rzeczywistość?: Wisława Szymborska "Pejzaż" /Anna Wiercińska// Warsztaty Polonistyczne.- 1998, nr 3, s. 20-24
 50. Homo ludens z książką w ręku: (na marginesie "Lektur nadobowiązkowych" Wisławy Szymborskiej) /Stanisław Tomala// Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.- R. 31.- (1996), s. 59-66
 51. "...i popłoch i przepych i kłopot...": Wisława Szymborska "Urodziny" /Grażyna Tomaszewska// Warsztaty Polonistyczne.- 2000, nr 4, s. 68-83
 52. I value doubt: speech on acceptance of the Goethe Prize /Wisława Szymborska; tł. z pol. William Brand// Dekada Literacka.- 1997spec. iss., s. 3
 53. Inne spojrzenie: (o "Rozmowie z kamieniem" Szymborskiej) /Grzegorz Chojnowski// Nowa Okolica Poetów.- 2001, nr 2,, s. 173-179
 54. Intuicje sacrum w wierszu Wisławy Szymborskiej "Miłość od pierwszego wejrzenia" oraz w filmie Krzysztofa Kieślowskiego "Trzy kolory: Czerwony" /Marcin Bortkiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Kwartalnik Filmowy.- Nr 24.- (1998), s. 87-93
 55. Jak poeci ze sobą rozmawiają /Joanna Grądziel// Arkusz.- 1996, nr 3, s. 10-11
  • Poetycka korespondencja A. Międzyrzeckiego i W. Szymborskiej
 56. "Jaki stąd płynie morał"?: uwagi o poezji Wisławy Szymborskiej /Piotr Roguski// Kwartalnik Artystyczny.- 1998, nr 2, s. 101-108
 57. Jeden dzień z Noblistką /Andrzej Szymkiewicz// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 41, s. 6
 58. Jedynka na końcu wielkiej liczby /Jarosław Michalak// Odra.- 1997, nr 2, s. 72-74
 59. Jestem do siebie podobna /Wisława Szymborska; rozm. przepr. Katarzyna Janowska// Polityka.- 2001, nr 51/52, s. 61-63
 60. Jeszcze słowo o Wisławie Szymborskiej /Grażyna Halkiewicz-Sojak .- Streszcz. w jęz. fr.// Przegląd Powszechny.- 1997, nr 3, s. 279-287
 61. Jędrny, soczysty i konkretny /Anders Bodegard; rozm. przepr. Magdalena Pramfelt-Orzegowska// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 50 dod., s. IV
 62. Kałuża; Spis; Wszystko: wiersze /Wisława Szymborska// Twórczość.- 2002, nr 7/8, s. 3-5
 63. Karla Dedeciusa list otwarty do Ireneusza Kani: W odpowiedzi dr Karlowi Dedeciusowi: polem.// Dekada Literacka.- 1998, nr 11, s. 14
  • O przekładach poezji W. Szymborskiej na jęz. niemiecki
 64. Kiedy ludzie nie mogą się porozumieć: szkolna interpretacja wiersza W. Szymborskiej /Teresa Jaworska// Warsztaty Polonistyczne.- 1998, nr 4, s. 17-19
 65. (Kiedy spotkałem Wisławę...) /Anders Bodegard; tł. Zbigniew Kruszyński// Na Głos.- Nr 24.- (1996), s. 8-9
 66. Kilka notatek z okresu "pracy nad Szymborską" /Michał Bron (jr)// Odra.- 1996, nr 11, s. 98-99
 67. Klasyk; Listy umarłych; Miłość szczęśliwa; Jabłonka; Pochwała złego o sobie mniemania; Życie na poczekaniu; Możliwości; Rachunek elegijny; Jawa; Pożegnanie widoku; Kot w pustym mieszkaniu; Seans; Miłość od pierwszego wejrzenia; W zatrzęsieniu: wiersze /Wisława Szymborska// Odra.- 1996, nr 11dod., s. I-XVI
 68. Kogo róża pocałuje /Bogusława Latawiec// Odra.- 1998, nr 4, s. 81-93
 69. Komedyjki: w. /Wisława Szymborska// Res Publica Nowa.- 1996, nr 11, s. 3
 70. Komentarz do listów Wisławy Szymborskiej /Leszek Szaruga// Bibliotekarz Zachodniopomorski.- 1997, nr 3, s. 29-30
 71. Konferencja w "Astorii": wyw. /Wisława Szymborska; oprac. Stanisław Barańczak// Na Głos.- Nr 24.- (1996), s. 133-136
 72. Koniec i początek; Niektórzy lubią poezję; Nic dwa razy: wiersze /Wisława Szymborska// Res Humana / Towarzystwo Kultury Świeckiej.- 1996, nr 6, s. 18-19
 73. Koniec i początek: w. /Wisława Szymborska// Przegląd Artystyczno-Literacki.- 1996, nr 10, s. II okł.
 74. Koniec i początek: w. /Wisława Szymborska .- Tekst również w jęz. ang.; tł. Iosif A. Brodskij// Zeszyty Literackie.- 1997, nr 1, s. 87-88
 75. "Koniec i początek" - interpretacja wiersza /Mieczysław Inglot// Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 472-475
 76. Koniec wyznacza początek /Tadeusz Kijonka// Wyrazy.- 1996, nr 2, s. 3-8
 77. "Konieczny bytu cień" - ironia romantyczna w poezji Wisławy Szymborskiej /Lidia Dziedzic// Akcent.- 1996, nr 1, s. 94-106
 78. Kot i puste mieszkanie /Marian Stala// Na Głos.- Nr 24.- (1996), s. 95-99
 79. Kot i śmierć /Katarzyna Kuczyńska// Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 482-485
  • Interpretacja wiersza "Kot w pustym mieszkaniu"
 80. Król olch: w. /Johann Wolfgang Goethe; tł. Wisława Szymborska// PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.- 2000, nr 11, s. 26
 81. Kultura dawna jako inspiracja w poezji Wisławy Szymborskiej /Anna Niewolak-Krzywda// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury.- Z. 4.- (1998), s. 175-186
 82. Kunszt Szymborskiej /Marta Wyka// Dekada Literacka.- 1996, nr 10, s. 7
 83. Laudatio /Edward Balcerzan// Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka.- T. 2.- (1995), s. 23-28
  • Przem. podczas uroczystości nadania dokoratu honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego
 84. Lekcja Szymborskiej: Nobel '96 /Leszek Żuliński// Literatura.- 1996, nr 11, s. 4-6
  • Fragm. książki "Lekcje z Szymborską"
 85. Les expressions figées dans la poésie de Wisława Szymborska: problémes de traduction /Dariusz Bralewski.- Streszcz. w Język Polski.// Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia.- Nr 46.- (2000), s. 281-297
 86. Liczba Pi: w. /Wisława Szymborska// Matematyka.- 1996, nr 6, s. 3 okł.
 87. Liczba pojedyncza /Małgorzata Baranowska// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 50, dod. s. II
 88. Limeryk: w. /Wisława Szymborska// PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.- 2000, nr 6, s. 18
 89. Limeryki: w. /Wisława Szymborska// Studium.- 1995, nr 1, s. 9
 90. Limeryki skomponowane w czasie podróży z Krakowa do Pragi i z powrotem przez Wisławę Szymborską i Zbigniewa Macheja// Na Głos.- Nr 24.- (1996), s. 37-39
 91. Listy nadobowiązkowe /Gabriela Łęcka// Polityka.- 1998, nr 13, s. 52,54
 92. Listy umarłych: w. /Wisława Szymborska// Sycyna.- 1996, nr 22, s. 1
 93. Magnificencjo, Wysoki Senacie, Drodzy Goście, Kochani Przyjaciele /Wisława Szymborska// Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka.- T. 2.- (1995), s. 29-33
  • Przem. na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 94. Mała dziewczynka ściąga obrus: w. /Wisława Szymborska// Zeszyty Literackie.- 2001, nr 3, s. 19-20
 95. Metafora jako klucz do analizy dyskursu płci: na przykładzie "Rozmowy z kamieniem" Wisławy Szymborskiej /Grzegorz Chojnowski// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury.- Z. 7.- (2001), s. 79-90
 96. Męskie gospodarstwo: w. /Wisława Szymborska// Dekada Literacka.- 1996, nr 3, s. 6
 97. Między wyjątkiem a regułą: Wisława Szymborska laureatką literackiej Nagrody Nobla /Janusz Drzewucki// Rzeczpospolita.- 1996, nr 232, s. 27
 98. Miłość niemożliwa /Stanisław Balbus// Dekada Literacka.- 1996, nr 3, s. 1,6-7
  • Fragm. książki "Świat ze wszystkich stron świata"
 99. Miłość od pierwszego wejrzenia: w. /Wisława Szymborska// Kwartalnik Filmowy.- Nr 24.- (1998), s. 86
 100. Misterium talentu /Blaga Dimitrova; tł. z bułg. Aleksandra Michałowska// Tygiel Kultury.- 2001, nr 4/6, s. 221-222
 101. Mistrz jest wśród nas /Joanna Grądziel// Arkusz.- 1996, nr 11, s. 8-9
 102. Mozart poezji: korespondencja ze Sztokholmu /Milena Haykowska// Nowe Książki.- 1996, nr 11, s. 67-68
 103. Mozart poezji: korespondencja ze Sztokholmu /Ivo Jacobi// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 41, s. 6-7
 104. "Mój wielki maturalny sen" /Małgorzata Baranowska// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 101, s. 14-16
 105. Mój wiersz /Leszek Szaruga// Śląsk.- 1998, nr 5, s. 44
 106. Muzyka sensu: Nobel dla Wisławy Szymborskiej /Konstanty Pieńkosz// Sycyna.- 1996, nr 22, s. 5
 107. Nad wierszami Wisławy Szyborskiej /Dorota Bator, Maria Hernasowa, Stefan Inglot, Nina Różanowska, Anna Stodolna// Warsztaty Polonistyczne.- 1996, nr 4, s. 14-22
 108. Nadmiar: w. /Wisława Szymborska// Urania.- 1996, nr 11, s. 290
 109. Nagroda daje do myślenia /Krzysztof Dybciak// Tygodnik Solidarność.- 1996, nr 43, s. 6
 110. Nasi za granicą /Łukasz Gołębiewski// Magazyn Literacki.- 1997, nr 1, s. 28-29
 111. Negatyw; Przyczynek do statystyki: wiersze /Wisława Szymborska// Twórczość.- 1996, nr 10, s. 3-5
 112. Negatyw: w. /Wisława Szymborska// Rzeczpospolita.- 1996, nr 233, s. 13
 113. Nic darowane; Niektórzy lubią poezję: wiersze /Wisława Szymborska// Polonistyka.- 1996, nr 10, s. 644
 114. Nic darowane; Trzy słowa najdziwniejsze; Chmury; Męskie gospodarstwo; [Napoleon przed pobytem na Elbie]; [Na przedmieściach żył Singapuru]; [Pewien rybak żył na Gwadelupie]; [Był pewien facet w Manitobie]: wiersze /Wisława Szymborska// Na Głos.- Nr 24.- (1996), s. 5-6,17,110-113
 115. Nic dwa razy /Andrzej Mundkowski; sł. Wisława Szymborska; oprac. Zbigniew Ciechan// Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 1997, nr 3dod., s. XLV-XLVI 
 116. Nic dwa razy: w. /Wisława Szymborska// Rzeczpospolita.- 1996, nr 232, s. 1
 117. Nic dwa razy się nie zdarza... /Andrzej Mundkowski; sł. Wisława Szymborska; oprac. Zbigniew Ciechan// Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 2002, nr 3dod., s. XXXI-XXXII
 118. Nie ma rozpusty większej niż myślenie /Anna Węgrzyniakowa// Śląsk.- 1996, nr 11, s. 8-10
 119. Niebezpiecznie łatwe wiersze: rozmowa Wisławy Szymborskiej z tłumaczami jej poezji: fragm. audycji radiowej /Wisława Szymborska, Anders Bodegard, Karl Dedecius, Gerardo Beltran, Piotr Kamiński// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 9, s. 60-62
 120. Niebieskie wymiary ziemi - Wisława Szymborska "Niebo" /Feliks Tomaszewski// Warsztaty Polonistyczne.- 1999[ ,nr3, s. 48-53
 121. Niektórzy lubią poezję: w. /Wisława Szymborska// Dekada Literacka.- 1996, nr 9, s. 1
 122. Nienawiść: w. /Wisława Szymborska .- Tekst również w jęz. lit.; tł. z pol. Algis Kaleda// Tytuł.- 2001, nr 4, s. 3-6
 123. Niepewność piękniejsza /Wojciech Bonowicz// Na Głos.- Nr 24.- (1996), s. 100-103
 124. Niepodległość myśli /Ewa Wiegandt// Polonistyka.- 1995, nr 10, s. 655-657
 125. Nieśmiertelne "Chmury" /Piotr Sommer// Odra.- 1997, nr 2, s. 63-68
 126. Nobel dla czystej poezji /[Leonard] Neuger// Kultura.- 1996, nr 12, s. 41-48
 127. Nobliści bez masek /Piotr Kitrasiewicz// Magazyn Literacki.- 1997, nr 1, s. 75-76
  • Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska - polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla
 128. Nothing twice; Family album; A Byzantine mosaic; A Medieval miniature; Smiles; The onion: wiersze /Wisława Szymborska; tł. z pol. Stanisław Barańczak, Clare Cavanagh .- Tekst również w Język Polski.// Na Głos.- Nr 24.- (1996), s. 87-94
 129. O "Chirurgicznej precyzji" Stanisława Barańczaka /Clare Cavanagh, Antoni Libera, Tadeusz Nyczek, Jerzy Pilch, Anna Piwkowska, Wisława Szymborska, Barbara Toruńczyk, Tomas Venclova; tł. Ewa Kulik-Bielińska// Zeszyty Literackie.- 1999, nr 1, s. 153-166
 130. O czytelnikach poezji /Wisława Szymborska// Polonistyka.- 1995, nr 10, s. 644-647
  • Wykład wygłoszony w czasie uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwerstytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 131. O diable współczesnym: wokół jednego wiersza Szymborskiej /Edward Fiała .- Streszcz. w jęz. ang.// Roczniki Humanistyczne.- 1998z. 1, s. 591-599
 132. O dwóch wieczorach autorskich Wisławy Szymborskiej /Jacek Brzozowski .- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica.- Z. 1.- (1998), s. 127-138
  • Wiersze "Wieczór autorski" i "Trema"
 133. O języku poezji Wisławy Szymborskiej /Monika Męczyk-Murawska// Społeczeństwo Otwarte.- 1997, nr 1dod., s. VII-XVI
 134. O neologizmach Wisławy Szymborskiej /Krystyna Kallas// Prace Filologiczne.- T. 46.- (2001), s. 257-264
 135. O rybie w wierszu Wisławy Szymborskiej: (analiza składniowa i poetycka) /Władysław Śliwiński// Język Polski.- 1997 z. 1, s. 6-9
 136. O wierszu Wisławy Szymborskiej "Miłość od pierwszego wejrzenia" /Adam Poprawa// Warsztaty Polonistyczne.- 1996, nr 4, s. 63-70
 137. O zagadnieniu wielogłosowości tekstów poetyckich: (na przykładzie dwóch wierszy Wisławy Szymborskiej) /Jan Grzenia .- Streszcz. w jęz. ang. fr.// Język Artystyczny.- T. 9.- (1995), s. 29-41 
 138. Od Października do października: Wisławy Szymborskiej droga do Nobla /Aneta Wiatr// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 42, s. 14
 139. Od tego trzeba było zacząć - niebo /Stanisław Balbus// Rzeczpospolita.- 1996, nr 233, s. 14
  • Fragm. książki pt. "Świat ze wszystkich stron świata"
 140. Od wielkich liczb do liczby pojedynczej /Leszek Szaruga// Pogranicza.- 1996, nr 4, s. 4-6
 141. Odkrywamy urok normalności /Władysław Loranc// Res Humana / Towarzystwo Kultury Świeckiej.- 1997, nr 1, s. 15-17
 142. [Omówienie twórczości Wisławy Szymborskiej] /Magdalena Rudkowska// Pamiętnik Literacki.- 1998z. 4, s. 232-247
 143. Opinia o dorobku twórczym Wisławy Szymborskiej: (w związku z nadaniem tytułu doktora honoris causa UAM) /Ewa Wiegandt// Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka.- T. 2.- (1995), s. 15-19
 144. Opinia o twórczości poetyckiej Pani Wisławy Szymborskiej /Michał Głowiński// Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka.- T. 2.- (1995), s. 11-14
 145. Opowiedzieć Szwecji Szymborską /Piotr Bukowski// Dekada Literacka.- 1996, nr 10, s. 9
 146. Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny: fragm. książki /Anna Bikont, Joanna Szczęsna// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 15, nr 21, nr 22, s. 12-15, s. 11-13, s. 13, 15
 147. Pan Szymborski: fragm. /Anna Bikont, Joanna Szczęsna// Tygodnik Powszechny.- 1997, nr 13, s. 14-15
 148. Perypetie czerwonego jabłuszka i pięściowego tłuka, czyli garść uwag o przekładach poezji Wisławy Szymborskiej na angielski, niemiecki i francuski /Ireneusz Kania// Dekada Literacka.- 1998, nr 8/9, s. 6-9
 149. Pierwsza Dama Poezji: Wisława Szymborska laureatką literackiej Nagrody Nobla /Jerzy Sadecki// Rzeczpospolita.- 1996, nr 232, s. 1,27
 150. Pierwsza miłość; Bagaż powrotny: wiersze /Wisława Szymborska// Kwartalnik Artystyczny.- 2000, nr 4, s. 4-6
 151. Pieta; Pisane w hotelu; Przylot; Listy umarłych; Pochwała snów; Miłość szczęśliwa; Ostrzeżenie: wiersze /Wisława Szymborska// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 41, s. 7
 152. Pisanie to proceder lekko podejrzany /Leszek Konarski// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 49, s. 15
 153. "piszę, więc jestem - nie bezbronna...": o Noblu dla Szymborskiej w Niemczech i w Szwajcarii /Judith Arlt// Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 461-464
 154. Platon czyli dlaczego: w. /Wisława Szymborska// Odra.- 2001, nr 12, s. 2
 155. Pod jedną gwiazdką; Listy umarłych: wiersze /Wisława Szymborska// W Drodze.- 1996, nr 11, s. 45-46
 156. Poeci o Różewiczu... /Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Urszula Kozioł, Józef Baran, Ernest Bryll, Adam Czerniawski, Jerzy Górzański, Marian Grześczak, Wojciech Kawiński, Julian Kornhauser, Jan Paweł Krasnodębski, Erwin Kruk, Krzysztof Lisowski, Krzysztof Nowicki, Andrzej Sosnowski, Janusz Styczeń, Leszek Szaruga, Andrzej Szuba, Andrzej K[rzysztof] Waśkiewicz, Tadeusz Kijonka// Śląsk.- 1996, nr 10, s. 6-15
 157. Poeta i etykieta /Edward Balcerzan, Bogusława Latawiec// Arkusz.- 1997, nr 1, s. 1-2
 158. Poeta i świat: przem. /Wisława Szymborska// Rzeczpospolita.- 1996, nr 286, s. 25
 159. Poeta i świat: przem. /Wisława Szymborska// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 50 dod., s. I
 160. Poetycki mit o świecie i egzystencji: "Może to wszystko" Wisławy Szymborskiej /Alina Biała// Warsztaty Polonistyczne.- 1999, nr 2, s. 121-126 
 161. Poezja filozoficzna Szymborskiej: (człowiek, byt, poznanie, etyka) /Edward Kasperski// Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.- R. 31.- (1996), s. 11-26
 162. Poezja w poezji /Stanisław Balbus// Na Głos.- Nr 24.- (1996), s. 52-73
 163. Polski Nobel w Korei /Jadwiga Kowalikowa// Dekada Literacka.- 1996, nr 10, s. 9,18
  • Planowana przez Korean Press Club wizyta poetki
 164. Porozmawiajmy o chmurach /Piotr Michałowski// Arkusz.- 1998, nr 7, s. 4-5
 165. Portret współczesnej kobiety w poezji Wisławy Szymborskiej /Nell Buczyńska// Test.- 1997, nr 3, s. 43-59
 166. Powrót Juliana Przybosia /Wisława Szymborska, Jacek Łukasiewicz, Adam Poprawa, Joanna Orska// Arkusz.- 2001, nr 4, s. 12
 167. Powtórka z Szymborskiej /Anna Legeżyńska// Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 452-457
 168. Pozorna lekkość bytu /Katarzyna Sybilska// Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.- R. 31.- (1996), s. 79-87
  • Interpretacja wiersza "Akrobata" Wisławy Szymborskiej
 169. Praca nad pamięcią /Małgorzata Kasner .- Tekst również w jęz. lit.; tł. z pol. Odeta Gudisauskaite// Tytuł.- 2001, nr 4, s. 26-36
  • Spotkanie Güntera Grassa, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Tomasa Venclovy w Wilnie
 170. Próba interpretacji stylistycznej wiersza Wisławy Szymborskiej "Jacyś ludzie" /Stanisław Bąba, Jan Zgrzywa// Prace Filologiczne.- T. 45.- (2000), s. 53-59
 171. Przeciw obojętności /Anna Rossmanith// Magazyn Literacki.- 1997, nr 1, s. 25-27
 172. Przekraczanie granic: Szymborska i Miłosz jako poeci amerykańscy /Magda Heydel// Tygodnik Powszechny.- 2001, nr 8, s. 12
 173. "Przepisywanie" Wielkiej Historii: Achmatowa, Szymborska i żona Lota /Clare Cavanagh; tł. z ang. Tomasz Kunz// Teksty Drugie.- 2001, nr 2, s. 11-28
 174. Przesłanie Wisławy Szymborskiej: nad wierszem pt. "Fotografia z 11 września" /Mieczysław Inglot// Kwartalnik Opolski.- 2002, nr 2/3, s. 3-14
 175. Przyczynek do statystyki: w. /Wisława Szymborska// Zdanie.- 1996[ ,nr3, s. 12
 176. Przyjaciołom /Tadeusz Prejzner; sł. Wisława Szymborska// Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 1997, nr 3 dod., s. XXXVIII-XLII
 177. Przytrafiła się nam Szymborska: remanent z okazji Nobla /Krzysztof Masłoń// Rzeczpospolita.- 1996, nr 251, s. 19
 178. Psalm; Jacyś ludzie; Wersja wydarzeń: wiersze /Wisława Szymborska// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 50 dod., s. III
 179. Pytania zadawane sobie /Natasza Socha, Małgorzata Czarnecka// Wprost.- 1996, nr 41, s. 92, 94
 180. Rachunek do zapłacenia /Paweł Lisicki// Nowe Państwo.- 2001, nr 26, s. 36-37
 181. Rachunek elegijny; Nic darowane: wiersze /Wisława Szymborska// Kultura.- 1996, nr 12, s. 48-50
 182. Radość pisania /Krzysztof Kłosiński// Śląsk.- 1996, nr 11, s. 6-7
 183. Radość pisania: w. /Wisława Szymborska// Śląsk.- 1996, nr 11, s. 6
 184. Radość pisania: w. /Wisława Szymborska// Polis.- 1997, nr 1/2III, s. okł.
 185. Radość pisania: w. /Wisława Szymborska// Głos Nauczycielski.- 1996, nr 41, s. 1 
 186. Radość pisania i radość czytania /Janusz Drzewucki// Rzeczpospolita.- 1996, nr 233, s. 13
 187. Raje i piekła muzyki: (o kilku konceptach Wisławy Szymborskiej) /Wojciech Ligęza// Nowe Książki.- 1997, nr 2, s. 70-71
  • Fragm. książki "Świat w stanie korekty"
 188. "Recenzja z nie napisanego wiersza" jako przykład dyskursu (meta)literackiego /Piotr Chruszczewski// Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia.- Nr 36.- (2001), s. 103-110
 189. Rehabilitacja: w. /Wisława Szymborska// Arkusz.- 2002, nr 10, s. 6
 190. "Rehabilitacja" Syzyfa /Anna Frajlich .- Wariacje na jeden wiersz// Arkusz.- 2002, nr 10, s. 6
 191. Rozmowa dopiero się zaczyna... /Bożena Kulczyńska// Nowa Polszczyzna.- 1997, nr 3, s. 17-19
  • Lekcja języka angielskiego poświęcona przekładom wierszy Wisławy Szymborskiej
 192. Różne językoznawcze analizy jednego wiersza /Teresa Skubalanka// Prace Filologiczne.- T. 46.- (2001), s. 555-566
  • "Miniatura średniowieczna" Wisławy Szymborskiej
 193. Są talerze, ale nie ma apetytu...: o wierszu Szymborskiej "Muzeum" /Joanna Pyszny// Orbis Linguarum- Vol. 5.- (1996), s. 105-110
 194. Schyłek wieku: w. /Wisława Szymborska// Więź.- 1996, nr 10, s. 3-4
 195. Skazana na wielkość rozgłoszoną /Teresa Walas// Na Głos.- Nr 24.- (1996), s. 10-14
 196. Smutek Szymborskiej /Marian Stala// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 48, s. 12
 197. Some people like poetry: w. /Wisława Szymborska; tł. z pol. Stanisław Barańczak, Clare Cavanagh// Dekada Literacka.- 1997spec. iss., s. 4
 198. Stan oblężenia /Tomasz Fiałkowski// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 41, s. 8
 199. Staranność: z listy lektur 2000 /Jacek Łukasiewicz// Arkusz.- 2000, nr 10, s. 6
  • Poezja Wisławy Szymborskiej, Krystyny Lars i Krystyny Miłobędzkiej
 200. "Staroświecka" jak przecinek: Nobel '96 /Konstanty Pieńkosz// Literatura.- 1996, nr 11, s. 8-9
 201. "Sto pociech" - wizerunek człowieka: ironiczny czy nostalgiczny? /Agata Wójtowicz// Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 477-482
 202. Stylizacja na mowę potoczną w wierszach Wisławy Szymborskiej "Terrorysta", "On patrzy" i "W przytułku" /Jan Zgrzywa .- Streszcz. w jęz. ang.// Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza.- T. 5.- (1998), s. 167-192
 203. Szkic do portretu /Stanisław Balbus// Dekada Literacka.- 1996, nr 10, s. 10-11
 204. Szósty polski laureat /Zbigniew Wojtasiński// Rzeczpospolita.- 1996, nr 303dod., s. 6,8
 205. Sztokholm wzięty! /Jerzy Illg// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 51/52, s. 17
 206. Sztokholmskie dni Wisławy Szymborskiej: korespondencja ze Sztokholmu /Marzena Hausman// Rzeczpospolita.- 1996, nr 282, s. 25
 207. Szymborska, Awierincew i Wharton, czyli poznańskie wizyty literackie /Piotr Kępiński// Czas Kultury.- 1996, nr 1, s. 78-79
 208. Szymborska czyta Szymborską /Jerzy Sadecki// Rzeczpospolita.- 1996, nr 269, s. 23
  • Wieczór autorski w Krakowie
 209. Szymborska i krytycy: kilka uwag na początek /Michał Głowiński// Teksty Drugie.- 1998, nr 4, s. 177-199 
 210. Szymborska - poetka nie znana /Aneta Wiatr// Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.- R. 31.- (1996), s. 3-9
 211. Szymborska uściślona /Anna Bikont, Joanna Szczęsna// Arkusz.- 1998, nr 4, s. 4-5
 212. Szymborska w szkole świata /Anna Nasiłowska// Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.- R. 31.- (1996), s. 53-57
 213. Szymborska w Szwecji /Leonard Neuger// Dekada Literacka.- 1996, nr 10, s. 8
 214. Szymborskiej poetycki dialog ze sztuką obrazu /Wojciech Pelczar// Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 466-472
 215. Szymborskiej rozumienie poezji /Lidia Dziedzic// Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 475-477
 216. Szymborskologia: 15 książek o Noblistce /Leszek Żuliński// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 7, s. 20
 217. Świat sztuki w poezji Wisławy Szymborskiej /Joanna Grądziel// Pamiętnik Literacki.- 1996z. 2, s. 85-102
 218. Tajemnica Wisławy /Blaga Dimitrova; tł. Hanna Karpińska// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 182, s. 18-19
 219. The poet as reader and critic: Wisława Szymborska /Teresa Walas; tł. z pol. Maciej Bańkowski// Dialogue and Universalism.- 1998, nr 9, s. 37-40
 220. Trochę o duszy: nowe wiersze Wisławy Szymborskiej /Marian Stala// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 5, s. 13
 221. Trochę o duszy; Bal: wiersze /Wisława Szymborska// Odra.- 2000, nr 1, s. 2-3
 222. Trudne odpowiedzi na "pytania naiwne" /Teresa Słowikowska-Olejarczyk// Warsztaty Polonistyczne.- 1996, nr 4, s. 23-25
  • Poezja Wisławy Szymborskiej; Polem. z: Nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych /Stanisław Barańczak // Gazeta Wyborcza. - 1996, nr 239
 223. Trzy gramy optymizmu: "Radość pisania" Wisławy Szymborskiej w pierwszej licealnej /Janusz Waligóra// Nowa Polszczyzna.- 1997, nr 3, s. 3-16
 224. [Twierdzą mieszkańcy wioski Jurgów]: w. /Wisława Szymborska// Tygodnik Powszechny.- 2001, nr 34, s. 12
 225. "Tyle naraz "święta" ze wszystkich stron świata": o Szymborskiej w Szwecji /Małgorzata Anna Packal‚n// Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 457-461
 226. U boku króla /Magdalena Wittman// Magazyn Literacki.- 1997, nr 1, s. 33-34
 227. Uwagi o wspólnocie języka i porozumiewaniu się inspirowane wierszem "Na wieży Babel" Wisławy Szymborskiej /Zbigniew Kloch// Pamiętnik Literacki.- 1998z. 4, s. 139-147
 228. W chwilę po Noblu /Magdalena Lubelska, Wojciech Ligęza; rozm. przepr. Anna Bilska// Nauka i Przyszłość.- 1996, nr 12, s. 3,12
 229. W innych wymiarach /Włodzimierz Maciąg// Dekada Literacka.- 1996, nr 10, s. 5
 230. W księgarniach "po Noblu": przewodnik subiektywny /Katarzyna Wądolny-Tatar// Nowa Polszczyzna.- 1997, nr 2, s. 63-67
 231. W parku; Notatka: wiersze /Wisława Szymborska// Tygodnik Powszechny.- 2001, nr 42, s. 9
 232. "W przestrzeni nielirycznej i nieretorycznej": o wierszu "Podziękowanie" Wisławy Szymborskiej /Jacek Łukasiewicz// Orbis Linguarum- Vol. 5.- (1996), s. 99-104
 233. W stronę Lozanny: Wisławy Szymborskiej czytanie Mickiewicza /Jacek Brzozowski// Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.- R. 31.- (1996), s. 41-52
 234. W zatrzęsieniu: w. /Wisława Szymborska// Kwartalnik Filozoficzny.- 1996z. 4, s. 5-7
 235. W zatrzęsieniu: w. /Wisława Szymborska// Odra.- 1996, nr 3, s. 2-3
 236. Wątpię, więc świat istnieje: literacka nagroda Nobla dla Wisławy Szymborskiej /Magdalena Saganiak// Społeczeństwo Otwarte.- 1996, nr 12, s. 45-46
 237. Wielka duchem i piórem /Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak, Karl Dedecius, Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Illg, Jerzy Lisowski, Agnieszka Osiecka, Andrzej Wajda, Lech Wałęsa; oprac. D.K.// Rzeczpospolita.- 1996, nr 232, s. 1,27
 238. Wielka liczba: w. /Wisława Szymborska// Polityka.- 1996, nr 41, s. 17
 239. Wielkie odkrycie małych światów: ("Muzeum", "Urodziny") /Wiesława Wantuch// Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 490-494
  • Wiersze Wisławy Szymborskiej w programach szkolnych
 240. Wiersze Wisławy Szymborskiej i system /Darek Foks// Odra.- 1997, nr 2, s. 69-71
 241. Wileńskie spotkanie /Martin W“lde; tł. z niem. He ,nr yk Kleinzeller .- Tekst również w jęz. lit.; tł. z niem. Antanas Gailius// Tytuł.- 2001, nr 4, s. 10-25
  • Günter Grass, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tomas Venclova
 242. Wisełka /Urszula Kozioł// Odra.- 1996, nr 11, s. 2-3
 243. Wisława Szymborska /Marta Wyka// Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka.- T. 2.- (1995), s. 20-22
 244. Wisława Szymborska: literacka Nagroda Nobla 1996 /Michał Głowiński// Nowe Książki.- 1996, nr 11, s. II okł., 1
 245. Wisława Szymborska: bibliografia /Marek Gumkowski// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 10, s. 7-9
 246. Wisława Szymborska: bez końca poezja /Adam Czerniawski// Kultura.- 1996, nr 11, s. 3-6
 247. Wisława Szymborska - poetka niewyspecjalizowana /Jan Pieszczachowicz// Zdanie.- 1996[ ,nr4/5, s. 70-71
 248. Wisława Szymborska w galerii świata /Krystyna Pankowska// Plastyka i Wychowanie.- 1997, nr 3, s. 17-18
 249. Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy się nie zdarza" - piosenka z morałem /Krystyna Pisarkowa// Język Polski.- 1997 z. 1, s. 1-5
  • Analiza tłumaczenia na język angielski i niemiecki
 250. Wisławy Szymborskiej poetyka zaprzeczeń /Piotr Michałowski// Pamiętnik Literacki.- 1996z. 2, s. 123-143
 251. Wisławy Szymborskiej przypadki /Jacek Lewiński .- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica.- Z. 2.- (2001), s. 83-103
 252. Wisławy Szymborskiej rzecz o człowieku /Małgorzata Tuora// Społeczeństwo Otwarte.- 1997, nr 1dod., s. III-VI
 253. Wisławy Szymborskiej ze sztuką obrazu poetycki dialog /Wojciech Pelczar// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Dydaktyka.- Z. 5.- (1998), s. 37-51
 254. Wokół Szymborskiej: materiały .- Streszcz. w jęz. ang.// Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka.- T. 2.- (1995), s. 39-143
  • Konferencja w Kazimierzu nad Wisłą
 255. Wolę możliwość: o jednym wierszu Wisławy Szymborskiej /Marian Stala// Na Głos.- Nr 24.- (1996), s. 128-132
 256. Wolę możliwość: o jednym wierszu Wisławy Szymborskiej /Marian Stala// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 41, s. 9
 257. "Wrażenia z teatru": jak można postrzegać teatr? Jak można postrzegać życie? Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej /Dominika Moczulska// Poezja Dzisiaj.- Nr 7/8.- (2000), s. 72-74
 258. Wrażenia z teatru: w. /Wisława Szymborska// Poezja Dzisiaj.- Nr 7/8.- (2000), s. 71-72
 259. Wrażenia z teatru: w. /Wisława Szymborska// Teatr.- 1996, nr 11, s. 4
 260. "Wrażenia z teatru" Wisławy Szymborskiej /Katarzyna Stasiak// Poezja Dzisiaj.- Nr 7/8.- (2000), s. 74-76
 261. Z noblistką w "Astorii": fragm. dziennika /Jan Lohmann// Zdanie.- 1997[nr1/2, s. 73-75
 262. Z Szymborską w Sztokholmie /Jerzy Illg// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 50dod., s. III
 263. Zachwyt i rozpacz /Małgorzata Baranowska// Tygodnik Powszechny.- 1996, nr 41, s. 9
  • Tekst wygłoszony na uroczystości wręczenia Wisławie Szymborskiej nagrody PEN-Club-u 30 IX 1996 r.
 264. Zamiast traktatu poetyckiego: (wokół "Recenzji z nie napisanego wiersza" Wisławy Szymborskiej) /Wojciech Ligęza// Warsztaty Polonistyczne.- 1996, nr 2, s. 116-126
 265. Zanim rozpoczniemy rozmowę o wierszu...: scenariusz drugi: Urodziny (do wiersza W. Szymborskiej) /Stanisław Bortnowski// Warsztaty Polonistyczne.- 1996, nr 1, s. 35-41
 266. Zapytujące słowo Wisławy Szymborskiej /Kazimierz Nowosielski// Topos.- 1997, nr 1, s. 4-6
 267. Zawrót głowy /Anders Bodegard// Dekada Literacka.- 1996, nr 10, s. 8
 268. Zdziwienie Ichny /Katarzyna Janowska// Polityka.- 1996, nr 50, s. 46,48
 269. Ze wspomnień: w. /Wisława Szymborska// Kwartalnik Artystyczny.- 2002, nr 2, s. 33
 270. Zmysł wzroku Wisławy Szymborskiej /Iwona Misiak// Fraza.- 2001, nr 3, s. 149-156
 271. Zrodzone aby cierpieć: poetycka kreacja kobiety w twórczości Wisławy Szymborskiej /Artur Rejter// Opcje.- 1996, nr 2, s. 21-25
 272. Zwyczajne niebo Wisławy Szymborskiej /Julian Kornhauser// Kwartalnik Artystyczny.- 2002, nr 2, s. 34-37
 273. Życie na poczekaniu /Stefan Jurkowski// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 41, s. 6-7
 274. 16 maja 1973 roku /Marian Stala// Na Głos.- Nr 24.- (1996), s. 114-118

Recenzje:


 1. Chwila /Wisława Szymborska. Kraków, 2002,- Rec. Alina Świeściak// Opcje.- 2002, nr 4/5, s. 102-103
 2. Chwila /Wisława Szymborska. Kraków, 2002,- Rec. Jacek Łukasiewicz// Odra.- 2002, nr 10, s. 48-50
 3. Chwila /Wisława Szymborska. Kraków, 2002,- Rec. Małgorzata Baranowska// Kwartalnik Artystyczny.- 2002, nr 3, s. 146-150
 4. Chwila /Wisława Szymborska. Kraków, 2002,- Rec. Piotr Kajewski// Odra.- 2002, nr 10, s. 91-92
 5. Chwila /Wisława Szymborska. Kraków, 2002,- Rec. Wojciech Wencel// Nowe Państwo.- 2002, nr 10, s. 56
 6. Chwila /Wisława Szymborska. Kraków, 2002,- Rec. Andrzej Zawada// Nowe Książki.- 2002, nr 11, s. 40-41
 7. Chwila /Wisława Szymborska. Kraków, 2002,- Rec. Iwona Smolka// Więź.- 2002, nr 11, s. 144-147
 8. Chwila /Wisława Szymborska. Kraków, 2002,- Rec. Joanna Grądziel-Wójcik// Arkusz.- 2002, nr 12, s. 6-7
 9. Chwila /Wisława Szymborska. Kraków, 2002,- Rec. Piotr Śliwiński// Res Publica Nowa.- 2002, nr 11, s. 78-80
 10. Dans le fleuve d'Héraclite /Wisława Szymborska; tł. Krzysztof Andrzej Jeżewski, Isabelle Macor-Filarska. Beuvry, 1995,- Rec. Krystyna Rodowska// Literatura na Świecie.- 1997, nr 12, s. 259-271
 11. De la mort sans exagérer. O śmierci bez przesady /Wisława Szymborska; tł. Piotr Kamiński. Kraków, 1997,- Rec. Krystyna Rodowska// Literatura na Świecie.- 1997, nr 12, s. 259-271
 12. Deux poétesses polonaises contemporaines /Wisława Szymborska, Ewa Lipska; tł. Isabelle Macor-Filarska. Mundolsheim, 1996,- Rec. Krystyna Rodowska// Literatura na Świecie.- 1997, nr 12, s. 259-271
 13. Dwie twarze Wisławy Szymborskiej /Ewa Krajska, Stanisław Krajski. Warszawa, 1996,- Rec. Marian Kisiel// Opcje.- 1997, nr 3, s. 118-119
 14. El gran numero, fin y principo y otros poemas /Wisława Szymborska; tł. Maria Filipowicz-Rudek, Juan Carlos Vidal. Madrid, 1997,- Rec. Krystyna Rodowska// Literatura na Świecie.- 1997, nr 12, s. 277-285
 15. Hundert Gedichte - hundert Freuden. Sto wierszy - sto pociech /Wisława Szymborska; tł. Karl Dedecius. Kraków, 1997,- Rec. Andrzej Kopacki// Literatura na Świecie.- 1997, nr 12, s. 251-258
 16. Izabrane pesme /Vislava Simborska; tł. Petar Vujicić, Biserka Rajcić. Beograd, 1997,- Rec. Danuta Cirlić-Straszyńska// Literatura na Świecie.- 1997, nr 12, s. 286-291
 17. Koniec i początek /Wisława Szymborska. Poznań, 1993,- Rec. Dorota Wojda// Universitas.- Nr 12.- (1994), s. 59-65
 18. Lektury nadobowiązkowe /Wisława Szymborska. Kraków, 1996,- Rec. Wiesława Wantuch// Nowe Książki.- 1997, nr 4, s. 44-45
 19. Lektury nadobowiązkowe /Wisława Szymborska. Kraków, 1996,- Rec. Krzysztof Masłoń// Rzeczpospolita.- 1996, nr 291, s. 19
 20. Lekcje z Szymborską /Leszek Żuliński. Bochnia, 1996,- Rec. Michał Herman// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 48, s. 21
 21. Milczenie słowa /Dorota Wojda. Kraków, 1996,- Rec. Stanisław Burkot// Ruch Literacki.- 1997z. 3, s. 412-415
 22. Miracle fair: selected poems /Wisława Szymborska; transl. Joanna Trzeciak. New York, 2001,- Rec. Jarosław Anders// Literatura na Świecie.- 2002, nr 10/12, s. 385-394
 23. Nie ma rozpusty większej niż myślenie: o poezji Wisławy Szymborskiej /Anna Węgrzyniakowa. Katowice, 1996,- Rec. Dariusz Pawelec// Nowe Książki.- 1997, nr 4, s. 45
 24. Nie ma rozpusty większej niż myślenie: o poezji Wisławy Szymborskiej /Anna Węgrzyniakowa. Katowice, 1996,- Rec. Marian Kisiel// Śląsk.- 1997, nr 7, s. 74
 25. Nothing twice. Nic dwa razy /Wisława Szymborska; tł. Stanisław Barańczak, Clare Cavanagh. Kraków, 1997,- Rec. Tadeusz Pióro// Literatura na Świecie.- 1997, nr 12, s. 272-276
 26. Nowe lektury nadobowiązkowe: 1997-2002 /Wisława Szymborska. Kraków, 2002,- Rec. Anna Piwkowska// Nowe Książki.- 2002, nr 11, s. 22-23
 27. O poezji Wisławy Szymborskiej /Wojciech Ligęza. Kraków, 2002,- Rec. Ewa Paetsch// PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.- 2002, nr 3/4, s. 102-104
 28. O poezji Wisławy Szymborskiej /Wojciech Ligęza. Kraków, 2002,- Rec. Małgorzata Baranowska// Nowe Książki.- 2002, nr 7/8, s. 54-55
 29. O poezji Wisławy Szymborskiej /Wojciech Ligęza. Kraków, 2002,- Rec. Małgorzata Mikołajczak// Odra.- 2002, nr 7/8, s. 116-117
 30. Paisaje con grano de arena /Wisława Szymborska; tł. Jerzy Sławomirski, Ana Maria Moix. Barcelona, 1997,- Rec. Krystyna Rodowska// Literatura na Świecie.- 1997, nr 12, s. 277-285  
 31. Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej /Anna Bikont, Joanna Szczęsna. Warszawa, 1997,- Rec. Joanna Grądziel// Arkusz.- 1997, nr 11, s. 2-3
 32. Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej /Anna Bikont, Joanna Szczęsna. Warszawa, 1997,- Rec. Hanna Baltyn// Nowe Książki.- 1997, nr 9, s. 45-46
 33. Poczta literacka, czyli jak zostać (lub nie zostać) pisarzem /Wisława Szymborska. Kraków, 2000,- Rec. Tadeusz Nyczek// Rzeczpospolita.- 2000, nr 269, s. D5
 34. Poczta literacka czyli Jak zostać (lub nie zostać) pisarzem /Wisława Szymborska. Kraków, 2000,- Rec. Anna Piwkowska// Nowe Książki.- 2001, nr 1, s. 24
 35. Poems new and collected 1957-1997 /Wisława Szymborska; transl. Stanisław Barańczak, Clare Cavanagh. New York, 1998,- Rec. Jarosław Anders// Literatura na Świecie.- 2002, nr 10/12, s. 385-394
 36. Próby /Michel de Montaigne. Warszawa, 1985,- Rec. Wisława Szymborska// Odra.- 1996, nr 11, s. 3-4
 37. Radość czytania Szymborskiej /oprac. Stanisław Balbus, Dorota Wojda. Kraków, 1996,- Rec. Krzysztof Lisowski// Nowe Książki.- 1997, nr 1, s. 20-21
 38. Radost pisanja /Vislava Simborska; tł. Zdravko Milić. Zagreb, 1997,- Rec. Danuta Cirlić-Straszyńska// Literatura na Świecie.- 1997, nr 12, s. 286-291
 39. Syzyf poezji w piekle współczesności: rzecz o Wisławie Szymborskiej /Aneta Wiatr. Warszawa, 1996,- Rec. Tadeusz Stefańczyk// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 48, s. 21
 40. Syzyf poezji w piekle współczesności: rzecz o Wisławie Szymborskiej /Aneta Wiatr. Warszawa, 1996,- Rec. Jan Tulik// Twórczość.- 1997, nr 11, s. 110-112
 41. Syzyf poezji w piekle współczesności: rzecz o Wisławie Szymborskiej /Aneta Wiatr. Warszawa, 1996,- Rec. Adam Poprawa// Nowe Książki.- 1997, nr 1, s. 21-22
 42. Szymborska: szkice. Warszawa, 1996,- Rec. Adam Poprawa// Nowe Książki.- 1997, nr 1, s. 21-22
 43. Świat ze wszystkich stron świata /Stanisław Balbus. Kraków, 1996,- Rec. Małgorzata Mikołajczak// Edukacja Humanistyczna. (Ziel. Góra).- 2000, nr 4, s. 117-119
 44. Świat ze wszystkich stron świata /Stanisław Balbus. Kraków, 1996,- Rec. Joanna Grądziel// Teksty Drugie.- 1997, nr 6, s. 107-113
 45. Świat ze wszystkich stron świata /Stanisław Balbus. Kraków, 1996,- Rec. Piotr Łuszczykiewicz// Nowe Książki.- 1997, nr 5, s. 37
 46. Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć...: Szymborska i świat /Małgorzata Baranowska. Wrocław, 1996,- Rec. Piotr Szewc// Nowe Książki.- 1997, nr 2, s. 23
 47. Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć...: Szymborska i świat /Małgorzata Baranowska. Wrocław, 1997,- Rec. Janusz Drzewucki// Twórczość.- 1997, nr 12, s. 102-104
 48. View with a grain of sand: selected poems /Wisława Szymborska; tł. Stanisław Barańczak, Clare Cavanagh. New York, 1995,- Rec. Tadeusz Pióro// Literatura na Świecie.- 1996, nr 4, s. 313-322
 49. Vista con granello di sabbia /Wisława Szymborska. Milano, 1998,- Rec. Eugeniusz Kabatc// Sycyna.- 1998, nr 11, s. 19
 50. Widok z ziarnkiem piasku /Wisława Szymborska. Poznań, 1996,- Rec. Sergiusz Sterna-Wachowiak// Nowe Książki.- 1997, nr 1, s. 18-19
 51. Wiersze wybrane /Wisława Szymborska. Kraków, 2000,- Rec. Janusz Drzewucki// Rzeczpospolita.- 2000, nr 114, s. E6
 52. Wiersze wybrane /Wisława Szymborska. Kraków, 2000,- Rec. Tadeusz Nyczek// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 113dod., s. 2 
 53. Wiersze wybrane /Wisława Szymborska. Kraków, 2000,- Rec. Edward Balcerzan// Nowe Książki.- 2000, nr 9, s. 25-26
 54. Wiersze wybrane /Wisława Szymborska. Kraków, 2000,- Rec. Mirosław Dzień// Kwartalnik Artystyczny.- 2001, nr 1, s. 161-165
 55. Wisława Szymborska /Anna Legeżyńska .- Wyd. 2. Poznań, 1996,- Rec. Małgorzata Mikołajczak// Zagadnienia Rodzajów Literackich.- 1997z. 1/2, s. 179-181
 56. Wisława Szymborska /Anna Legeżyńska .- Wyd. 2. Poznań, 1996,- Rec. Krzysztof Lisowski// Nowe Książki.- 1997, nr 1, s. 20-21
 57. Wisława Szymborska /Anna Legeżyńska .- Wyd. 2. Poznań, 1996,- Rec. Małgorzata Mikołajczak// Odra.- 1997, nr 2, s. 130-131
 58. Wisława Szymborska /Anna Legeżyńska .- Wyd. 2. Poznań, 1996,- Rec. Małgorzata Mikołajczak// Ruch Literacki.- 1997 z. 1, s. 105-107
 59. Zdarzyć się mogło - zdarzyć się musiało /Marta Fox. Katowice, 1997,- Rec. Maciej Krassowski// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 4, s. 21
 60. Zivot na licu mjesta /Vislava Simborska; tł. Marina Trumić, Slavko Santić. Sarajevo, 1997,- Rec. Danuta Cirlić-Straszyńska// Literatura na Świecie.- 1997, nr 12, s. 286-291
 61. Życie na poczekaniu /Wisława Szymborska. Kraków, 1996,- Rec. Małgorzata Mikołajczak// Edukacja Humanistyczna. (Ziel. Góra).- 2000, nr 4, s. 117-119
 62. 22 [Dwadzieścia dwa] x Szymborska /Tadeusz Nyczek. Poznań, 1997,- Rec. Janusz Drzewucki// Rzeczpospolita.- 1997, nr 297, s. 24
 63. 22 [Dwadzieścia dwa] x Szymborska /Tadeusz Nyczek. Poznań, 1997,- Rec. Piotr Łuszczykiewicz// Nowe Książki.- 1998, nr 4, s. 16

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce