Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Profilaktyka uzależnień

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

(zestawienie bibliograficzne)

Przedmiotem zestawienia bibliograficznego jest szeroko rozumiana profilaktyka: profilaktyka uzależnień, niedostosowania społecznego, zdrowia i kontaktów interpersonalnych. Zawarte w spisie artykuły i książki dostępne są w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce. W części I zebrano artykuły z czasopism, zawierające teoretyczne omówienie problemu, autorskie programy oraz recenzje, oceny i standardy programów profilaktycznych. W części II czytelnicy znajdą konspekty lekcji i scenariusze zajęć. Część III zawiera wykaz książek i broszur. Opisy bibliograficzne uzupełniono w numer inwentarzowy ułatwiający odszukanie wydawnictwa. Adnotacje pozwolą dokładniej zorientować się w treści artykułu czy książki.

 1. ALABA Jacek, PAŁYSKA Maciej, RADUJ Joanna
  System profilaktyki i terapii uzależnień utworzony z wykorzystaniem wspinaczki skałkowej / Jacek Alaba, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 4, s. 55-57
 2. ARENDARSKA Agnieszka
  Dziewięć kroków - propozycja profilaktyki domowej / Agnieszka Arendarska // Remedium. - 2001, nr 5, dod. s. VI-VII
  Profilaktyka alkoholizmu.
 3. BAŁANDYNOWICZ Andrzej
  Propozycja nowego systemu profilaktyki przestępczości nieletnich w Polsce / Andrzej Bałandynowicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, s. 20-32
  Program resocjalizacyjny "Teaching Family".
 4. BARANKIEWICZ Zdzisława
  Analiza krytyczna koncepcji reformy systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem / Zdzisława Barankiewicz // Wychowanie Na Co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 25-29
 5. BERNACIK Elżbieta, NOWAK Dorota
  "Pomóż sobie - od Ciebie zależy najwięcej". Program profilaktyczny dla młodzieży / Elżbieta Bernacik, Dorota Nowak // Wychowanie Na Co Dzień, 2000, nr 10/11, dod. s. VIII-IX
  Projekt z obszaru profilaktyki pierwszorzędowej.
 6. BŁASZCZYK Jadwiga, STOJNIAK Elżbieta
  Program "Nie! Dla przemocy i agresji w szkole" / Jadwiga Błaszczyk, Elżbieta Stojniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 42-24
 7. BOBIK Bogumiła
  Szkolna profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. - 1999. - nr 3, s. 165-170
 8. BOBROWSKI Krzysztof, OSTROWSKI Krzysztof
  Ocena skuteczności programu profilaktyki alkoholowej "Noe + Drugi Elementarz"/ Krzysztof Bobrowski, Krzysztof Ostrowski // Problemy Alkoholizmu. - 1997, nr 7, s. 6-9
 9. BORKOWSKA Anetta
  Program wspierania zaniedbanych uczniów / Anetta Borkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 24-29
 10. BOROWSKI Tadeusz, KRZYŻELEWSKA Aneta, MARCZEWSKA Jolanta, STANISZEWSKA Katarzyna, TWARDO Marlena
  Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w gimnazjum / Tadeusz Borowski, Aneta Krzyżelewska, Jolanta Marczewska, Katarzyna Staniszewska, Marlena Twardo // Wychowanie Na Co Dzień. - 2000, 10/11, dod. s. I-VII
  Realizacja programu zapobiegania patologiom.
 11. BOROWSKI Tadeusz
  Profilaktyka uzależnień w szkołach / Tadeusz Borowski // Wychowanie Na Co Dzień. - 1997, 9, s. 29-30
 12. BRAUNEK Anna, GAŁECKA Elżbieta, OLESIŃSKA Urszula, MAJEWSKA-BRZYSKA Krystyna
  Środowiskowe programy profilaktyczno-wychowawcze dla młodzieży gimnazjalnej / Anna Braunek, Elżbieta Gałecka,Urszula Olesińska, Krystyna Majewska-Brzyska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2000, nr 2, s. 58-95
 13. BRODACKA-ADAMOWICZ Ewa
  Mobbning to prześladowanie w szkole / Ewa Brodacka-Adamowicz // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 17-22
  Przyczyny i sprawcy mobbningu. Program walki z mobbningiem.
 14. CHYLEWSKA-BARAKAT Lidia, BARAKAT Mouta
  Nie ma magicznych recept przeciw przemocy / Lidia Chylewska-Barakat, Mouta Barakat // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 51-58.Programy profilaktyczne - zapobieganie przemocy.
 15. CZARNECKA Danuta
  Miejsce profilaktyki w szkole / Danuta Czarnecka // Remedium. - 2002, nr 12, s. 14-15
 16. CZABAŁA Jan Czesław, PAŁYSKA Maciej, POLAK Wojciech
  Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Polsce / Jan Czesław Czabała, Maciej Pałyska, Wojciech Polak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 14-19
 17. DEMBIŃSKA Joanna
  Programy terapii / Joanna Dembińska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 20-22
  Zawiera przykłady ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych.
 18. DEPTUŁA Maria
  Opinie dzieci i rodziców o programie “Spójrz inaczej” / Maria Deptuła // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 8, s. 12-17
  Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany dla klas I-VIII.
 19. DEPTUŁA Maria
  Przygotowanie pedagogów do profilaktyki uzależnień / Maria Deptuła // Remedium. - 2002, nr 12, s. 32-34
 20. DRZAZGOWSKA Aleksandra
  W sprawie standardów usług profilaktyczno-opiekuńczych / Aleksandra Drzazgowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 8, s. 30
 21. DZIAŁ
  Dział Profilaktyki Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / oprac. Jolanta Terlikowska // Remedium. - 2002, nr 12, s. 16
 22. ESMUND Małgorzata, ESMUND Kazimierz
  Realizacja programu “NOE”/ Małgorzata Esmund, Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 17-24
 23. FURMANOWSKA Mirosława
  Realizacja programu profilaktycznego “Jak żyć lepiej?” / Małgorzata Furmanowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 3, s. 29-34
 24. GACEK Maria
  Ocena programu profilaktyki przeciwalkoholowej "Elementarz 1"/ Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 2, s. 65-71
 25. GACEK Maria
  Postawy młodzieży szkół podstawowych wobec uzależnień i ich profilaktyki na tle prezentowanej wiedzy o szkodliwości wybranych środków / Maria Gacek // Lider. – 1997, nr 10, s. 11
 26. GAŚ Zbigniew B.
  Od wychowania do profilaktyki / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2002, nr 12, s. 8-11
 27. GAWRYŁOW Grażyna
  Drugi elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków – sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć na godzinach wychowawczych w klasie VI / Gawryłow Grażyna // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 20-21
 28. GĄSKA Barbara
  Gimnazjum bez przemocy / Barbara Gąska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 44-45
  Program "Gimnazjum bez przemocy".
 29. GŁOMSKI Zbigniew
  Program profilaktyczno-wychowawczy “Czas wolny inaczej”/ Zbigniew Głomski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 6, s. 20-21
  Program realizowany w Pogotowiu Opiekuńczym w Toruniu.
 30. GŁOŚNICKA Dorota
  Decyzja należy do Ciebie... Propozycja programu profilaktycznego “Stop przemocy i uzależnieniom”/ Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s. 23-25
 31. GORLACH Agnieszka
  Program “NIE! dla przemocy, TAK! dla kultury” / Gorlach Agnieszka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 42-44
  Program profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Koninie.
 32. GRODOWSKA Małgorzata, KOWALSKA Maria
  Wychowawczy program profilaktyczny / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska // Wychowawca. - 2002, nr 10, s. 22-23
  Do realizacji w gimnazjum.
 33. GRZELAK S., WOLNIEWICZ-GRZELAK B.
  Program “Pion” i jego ewaluacja / S. Grzelak, B. Wolniewicz-Grzelak // Remedium. -1999, nr 10, s.8-10
  Program “Pion” (skrót od “Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków) jest intensywnym programem wychowawczym dla młodzieży w wieku dojrzewania.
 34. ILNICKA Renata
  Realizuję program “Bezpieczna szkoła” / Renata Ilnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s.39-41
 35. ISAJEWICZ Elżbieta
  Narkotykom – NIE! / Elżbieta Isajewicz // Wychowawca. - 2001, nr 4, s.19
  Realizacja programu “Narkotykom mówię – NIE!” w Gimnazjum nr 2 w Trzciance.
 36. IZYDORCZYK Bernadetta, TREPKA-STAROSTA Justyna
  Próba realizacji programu działań psychoprofilaktycznych w środowisku szkolnym / Bernadetta Izydorczyk, Justyna Trepka-Starosta // Chowanna. - 2001, T.1(16), s.43-53
  Celem badań była analiza wpływu prowadzonych systematycznie w środowisku szkoły podstawowej oddziaływań psychoprofilaktycznych na kształtowanie się zachowań prozdrowotnych uczniów klas VI-VIII.
 37. JARCZYŃSKA Jolanta
  Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach używania alkoholu przez młodzież / Jarczyńska Jolanta // Wychowanie Na Co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 23-27
  Przegląd programów profilaktyczno-wychowawczych rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej w wieku od 11 lat wzwyż.
 38. JAROSZ Izabela
  Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klas początkowych w świetlicy terapeutycznej / Izabela Jarosz // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 547-551
 39. JAROSZ Izabela
  Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad młodzieżą w świetlicy szkolnej / Izabela Jarosz // Nowa Szkoła. - 1998, nr 3, s. 30-36
 40. KACZMAREK Mirosław
  Jaki model profilaktyki?/ Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 4, s. 18-20
  Przeciwdziałanie patologii dzieci i młodzieży.
 41. KAMIŃSKA Alicja, KALINOWSKA Helena
  Przeobrażenia w obszarze profilaktyki / Alicja Kamińska, Helena Kalinowska // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 12, s. 31-32
 42. KAWECKA Aneta, JASKÓŁKA Jolanta
  Rozmawiajmy, by żyć z ludźmi: Program komunikacji interpersonalnej / Aneta Kawecka, Jolanta Jaskółka // Nowe w Szkole. - 2002, nr 3, dod. s. I-II
  Program przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej.
 43. KAWULA Stanisław
  Profilaktyka zachowań dewiacyjnych i patologicznych młodzieży w reformie edukacji / Stanisław Kawula // Wychowanie Na Co Dzień. - 2001, nr 3, s. 3-6
 44. KAZIMIERCZAK Maria
  Umiejętności interpersonalne jako element profilaktyki agresji / Maria Kazimierczak // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1998, nr 2, s. 51-54
 45. KELLER Helena, LATKOWSKA Jagoda, MARCZAK-KRUPA Anna, KOSIKOWSKI Wojciech
  Rola rodziny w profilaktyce uzależnień / Helena Keller, Jagoda Latkowska, Anna Marczak-Krupa, Wojciech Kosikowski // Problemy Alkoholizmu. - 1997, nr 6, dod. s. III-IV
 46. KLOSKA Zdzisława E.
  Profilaktyka zdrowotna w edukacji : (program indywidualny) / Zdzisława E. Kloska // Życie Szkoły. - 1999, nr 5, s. 336-339
 47. KOPERNY Bożena
  Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 30-31
 48. KOSEK-NITA Bogumiła
  Problem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej a możliwości oddziaływań profilaktycznych / Bogumiła Kosek-Nita // Chowanna. - 2000, t. 1, s. 88-101
 49. KOSTYNOWICZ Janusz
  Problemy profilaktyki w reformie oświaty / Janusz Kostynowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 1, s. 4-11
 50. KOWAL Anna, ZIELIŃSKA Daria
  “Konar” – program profilaktyki uzależnień alkoholowych / Anna Kowal, Daria Zielińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 28-30
 51. KOWALEWSKA Ewa
  Szkolny program walki z przemocą / Ewa Kowalewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s.41-42
 52. KOZŁOWSKA Kinga
  Profilaktyka i doradztwo logopedyczne / Kinga Kozłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 8, s. 27-30
 53. KRAJEWSKA Beata
  Profilaktyka uzależnień w szkole / Beata Krajewska // Wychowanie Na Co Dzień. - 1999, nr 7/8, s. 38-40
 54. KUĆ Alicja
  Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży / Alicja Kuć // Lider. – 1996, nr 10, s. 25-28
 55. LESICKA Krystyna
  Program całorocznej profilaktyki: (Dla młodzieży upośledzonej umysłowo, pochodzącej z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych) / Krystyna Lesicka // Wychowawca. - 2001, nr 2, s. 20-21
 56. LEŚNIAK Katarzyna
  Zachowania ryzykowne uczniów a program “Spójrz inaczej” / Katarzyna Leśniak // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 10, s.14-15
 57. ŁAZIKIEWICZ Anna, OSIECKA Iwona
  Program “Bezpieczna szkoła. Stop agresji” / Anna Łazikiewicz, Iwona Osiecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 44-45
 58. MAJEWSKA-BRZYSKA Krystyna
  Przestępczość nieletnich i działania profilaktyczno-interwencyjne podejmowane wobec dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Krystyna Majewska-Brzyska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1999, nr 1, s. 67-74
 59. MALON Krystyna
  Program profilaktyczny ”Podajmy sobie ręce”/ Krystyna Malon // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2002, nr 1(9), s.46-48
  Program przeznaczony do realizacji w szkole podstawowej.
 60. MAŃKA Aleksander, POLKOWSKI Tomasz
  Księżniczka: Program pracy z grupą readaptacyjno-terapeutyczną / Mańka Aleksander, Polkowski Tomasz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 5, s. 24-29
 61. MASARZ Bożena, MARCZUK Leokadia
  Program “Jesteśmy razem”/ Bożena Masarz, Leokadia Marczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 42-43
  Program integracyjno-psychoedukacyjny dla dzieci i rodziców.
 62. MILCZAREK Agnieszka, KOTLICKA Joanna
  Program “Nie dotykaj mnie, kiedy mówię nie” / Agnieszka Milczarek, Joanna Kotlicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 10, s. (14)-(16) wkładka
  Program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci ze szkół podstawowych.
 63. MORAWSKI Jacek
  Profilaktyczne bariery przed uzależnieniami młodzieży / Jacek Morawski // Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 2, s. 20-22
 64. NOWAK Paweł
  "Przemoc wobec dzieci” / Paweł Nowak // Remedium. - 2000, nr 1, s. 14-16
  Program profilaktyczny.
 65. NOWAK Paweł
  “Zanim spróbujesz” – w stronę profilaktyki problemowej / Paweł Nowak // Remedium. - 1999, nr 12, s. 15-17
 66. NOWAK Małgorzata
  Szkolny program profilaktyki (propozycja) / Nowak Małgorzata // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s.10-13
  Autorka wyjaśnia jakie są czynniki ryzyka a czynniki chroniące. Charakteryzuje poziomy profilaktyki, strategie profilaktyczne i programy profilaktyczne.
 67. NOWAKOWSKI Wiesław
  Podstawy i założenia programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia realizowanych w szkole / Wiesław Nowakowski // Wychowanie Na Co Dzień. - 1998, nr 7/8, s. 20-21
 68. OSTASZEWSKI Krzysztof
  Ewaluacja programu w budowie / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2002, nr 12, s. 25-27
  Ewaluacja szkolnego programu profilaktyki.
 69. OSTASZEWSKI Krzysztof
  Profilaktyka uzależnień w szkole humanistycznej : kurs czy program?/ Krzysztof Ostaszewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 5, s. 22-25
 70. OSTRIHANSKA Zofia
  Wybrane problemy profilaktyki niedostosowania społecznego / Zofia Ostrihanska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1998, nr 1, s. 72-76
 71. OSTROWSKA Krystyna, SURZYKIEWICZ Janusz
  Znaczenie rozwoju religijnego w profilaktyce przemocy młodzieżowej / Krystyna Ostrowska, Janusz Surzykiewicz // Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1997, nr 1, s. 46-54
 72. OWIERCZUK Grażyna
  Program edukacji antynikotynowej: Scenariusz zajęć – klasa III Szkoła Podstawowa w Oleśnie / Grażyna Owierczuk // Życie Szkoły. - 2001, nr 10, s. 601-604
 73. PACYNA Helena
  Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych “Życie bez nałogów” / Helena Pacyna // Lider. - 2001, nr 6, s. 6-7
 74. PASEK Marzena
  Parę refleksji na temat profilaktyki. Pasek Marzena Remedium. - 2002, nr 11, s. 16-17
  Zawiera refleksje autorki o znaczeniu rozmowy, zaufania i więzi w profilaktyce.
 75. POLKOWSKI Tomasz
  Standardy usług profilaktyczno-opiekuńczych / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 9-12
 76. PRAJSNER Mira
  Nastolatki i alkohol: Kiedy wystarczy powiedzieć “NIE”/ Mira Prajsner // Remedium. - 1999, nr 12, s. 4-7
  Program “Dziewięć Kroków”.
 77. PRAJSNER Mira
  “Starszy Brat – Starsza Siostra” / Mira Prajsner // Remedium. - 2002, nr 4, s. 8-9
  Program “Starszy Brat – Starsza Siostra” skierowany jest do dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 78. PREZENTACJA
  Prezentacja programów profilaktycznych. Cz. 1. // Remedium. - 1996, nr 1, s. 22-23
  Zaprezentowano: 1. Program “Noe”. 2. Program zintegrowanych oddziaływań wobec sytuacji zagrożenia... “Nie biorę”. 3. Program “Spójrz inaczej”. 4. Program profilaktyki uzależnień w szkole humanistycznej.
 79. PREZENTACJA
  Prezentacja programów profilaktycznych : Programy profilaktyczne w szkole. Cz. 2. // Remedium. - 1996, nr 2, s.30-32
  Zaprezentowano: 1.Program aktywizacji profesjonalnej nauczycieli i wychowawców. 2. Program rówieśniczych doradców. 3. Program profilaktyki uzależnień "Tak czy Nie". 4. Program profilaktyki globalnej . 5. Program "Dziękuję - Nie".
 80. PROGRAM
  Program wychowania w trzeźwości “Dziękuję, nie” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1996, nr 4, s. 14-18
 81. RACHOWSKA Elżbieta
  W poszukiwaniu pomysłu na profilaktykę / Elżbieta Rachowska // Wychowanie Na Co Dzień. - 1998, nr 10/11, dod. s. X-XII
 82. ROGALA-OBŁĘKOWSKA Jolanta
  Gimnazjaliści o programach profilaktycznych / Jolanta Rogala-Obłękowska // Remedium. - 2002, nr 12, s. 28-31
  Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej.
 83. ROSIŃSKA Elżbieta, SZCZĘSNA Lidia
  Program profilaktyki w zakresie uzależnień do realizacji wychowawczych w klasach gimnazjalnych / Elżbieta Rosińska, Lidia Szczęsna // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 36
 84. RYŚ-WOJCIECHOWSKA Irena
  Dziecięca logika / Irena Ryś-Wojciechowska // Remedium. - 1999, nr 1, s. 19-20
  Realizacja programu profilaktycznego "Możesz inaczej".
 85. SAKOWSKA Joanna
  Program pomocy rodzinie. Szkoła dla rodziców i wychowawców / Joanna Sakowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. (9)-(13) wkładka
 86. SIKORA Joanna
  Profilaktyka w szkolnictwie specjalnym / Joanna Sikora // Remedium. - 2002, nr 6, s. 8-9
  Zawiera propozycje programu profilaktycznego.
 87. SIKORSKI Wiesław
  Psychoterapeutyczny model profilaktyki młodzieży zagrożonej stosowaniem wziewnych substancji psychoaktywnych / Wiesław Sikorski // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1995, nr 3, s. 10-14
 88. SKRZYPCZAK Witold
  O programie "Tak czy nie" / Witold Skrzypczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 5, s. 25-26
 89. SŁYK Małgorzata
  Jak korzystam z programu "Spójrz inaczej" / Małgorzata Słyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 27-28
  Program profilaktyczno-wychowawczy "Spójrz inaczej" jest przeznaczony do realizacji w szkołach podstawowych.
 90. SMYCZEK Alina C., ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof
  Diagnoza środowiska rodzinnego podstawą projektu oddziaływań profilaktycznych / Alina C. Smyczek, Krzysztof Zajączkowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 2, s. 169-188
 91. SOCHA Ryszarda
  O programie "Spójrz inaczej" / Ryszarda Socha // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 7, s. 19-21
  Program profilaktyczno-wychowawczy "Spójrz inaczej" jest przeznaczony do realizacji w szkołach podstawowych.
 92. SOCHACKI Marcin J.
  Młodzi ludzie o sobie, dorosłych, profilaktyce i kilku innych ważnych sprawach / Marcin J. Sochacki // Remedium. - 1999, nr 3, s. 22-26
  Prezentacja programu "Drugi Elementarz".
 93. SOCHACKI Marcin J.
  Zdrowie dla przedszkola. / Marcin J. Sochacki // Remedium. - 2001, nr 9, s.18-19
  Programy antynikotynowe do realizacji w przedszkolach i szkole podstawowej.
 94. SZAFIŃSKA-CHADAŁA Marzena, ŚWIDERSKA-ŁAPPO Anna
  Projekt przeciwdziałania agresji i przemocy / Marzena Szafińska-Chadała, Anna Świderska-Łappo // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s.34
  Projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", działające przy III LO w Zielonej Górze.
 95. SZYMAŃSKA Joanna
  Profilaktyka w szkole / Joanna Szymańska // Wychowawca. - 2002, nr 10, s. 12-13
  Mankamenty szkolnej psychoprofilaktyki.
 96. SZYMAŃSKA Joanna
  Programy profilaktyczne w szkole / Joanna Szymańska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego,. -1995, nr 2 (3), s. 32-39
 97. SZYMAŃSKA Joanna
  Standardy szkolnych programów profilaktycznych / Joanna Szymańska // Remedium. - 2002, nr 12, s. 5-7
 98. SZYMAŃSKA Joanna
  Zapobieganie ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży - elementarz zasad profilaktyki / Joanna Szymańska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1998, nr 1, s. 88-97
 99. SZYMAŃSKA Joanna
  Zapobieganie ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży - elementarz zasad profilaktyki naukowej / Joanna Szymańska // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 6, s. 19-27
 100. ŚWIST Jacek
  Wczesna profilaktyka / Jacek Świst // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 2, s. 3-5
  Programy profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień.
 101. TATAROWICZ Jan
  Lekceważona profilaktyka / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 1998, nr 9, s. 25-29
  Przeciwdziałanie przemocy w szkole.
 102. TATAROWICZ Jan
  Przeciw wąskiemu pragmatyzmowi /Jan Tatarowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 10, s. 46-49
  Realizacja programów profilakyczno-wychowawczych.
 103. TUREK Andrzej, SERAFINOWSKA-GABRYEL Maria K.
  Program Profilaktyki Globalnej EUPEN / Andrzej Turek, Maria K. Serafinowska-Gabryel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1996, nr 7, s. 21-26
 104. WALECKA-TROCHNA Grażyna
  Książka i jej substytuty w profilaktyce uzależnień / Grażyna Walecka-Trochna // Wychowanie Na Co Dzień. - 2000, nr 12, s. 22-26
 105. WĘGLARCZYK Grażyna
  Program "Bez ryzyka" / Grażyna Węglarczyk // Wychowawca. - 2001, nr 12, s. 20
 106. WĘGRZYN-JONEK Ewa, SIMM Małgorzata
  Refleksja nad programem szkolnej profilaktyki / Ewa Węgrzyn-Jonek, Małgorzata Simm //Wychowawca. - 2002, nr 9, s. 8-10
  Cele profilaktyki w szkole. Program działań profilaktyki w szkole.
 107. WIĘCH Walerian
  "Nie narkotykom" / Walerian Więch // Lider. - 2000, nr 11, s. 8
  Program "Koszykówka przeciwko narkotykom". Zawiera propozycje zajęć.
 108. WIĘCH Walerian
  "Palenie tytoniu, zdrowie albo życie - wybór należy do ciebie" : Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych / Walerian Więch // Lider. - 2000, nr 7-8, s. 15-16
 109. WIĘCH Walerian
  Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych / Walerian Więch // Lider. - 2000, nr 11, s. 6-7
  Profilaktyka antynikotynowa. Zawiera propozycje zajęć.
 110. WIĘCH Walerian
  Programy profilaktyczne / Walerian Więch // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 8, s. 47-53
 111. WIĘCH Walerian
  Programy profilaktyczne / Walerian Więch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2000, nr 2, s. 15-18
 112. WIŚNIEWSKA Hanna, WIECZOREK Beata
  Używasz - przegrywasz. Refleksje na temat programu obejmującego profilaktykę uzależnień realizowanego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Ostródzie / Hanna Wiśniewska, Beata Wieczorek // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s.198-200
 113. WOJCIECHOWSKI Mieczysław
  Fundamenty profilaktyki / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 2002, nr 12, s. 12-13
 114. WOJCIECHOWSKI Mieczysław
  Wychowanie i profilaktyka uzależnień mają wspólne podstawy / Mieczysław Wojciechowski // Nowa Szkoła. - 1999, nr 6, s. 38-43
 115. WOJCIECHOWSKI Mirosław
  Sposób na przemoc w szkole / Mirosław Wojciechowski // Ruch Pedagogiczny. - 2000, nr 3-4, s. 117-122
  Zaprezentowano program "antyprzemocowy".
 116. WOJCIESZEK Krzysztof
  "Cudze chwalicie, swego nie znacie" / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 1999, nr 10, s. 2-4
  Prezentacja programów profilaktycznych "Noe", "Eden", "Pion", "Debata", "Korekta".
 117. WOJCIESZEK Krzysztof
  Kuchnia polska: programy profilaktyczne / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. -1999, nr 11, s. 8-11
  Charakterystyka, podział i zalety autorskich programów profilaktycznych.
 118. WOJCIESZEK Krzysztof
  Program "Noe" : Co to takiego? / Krzysztof Wojcieszek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 11-14
 119. WOJCIESZEK Krzysztof, SZYMAŃSKA Joanna
  Standardy jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych : (projekt) / Krzysztof Wojcieszek, Joanna Szymańska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2001, nr 1, s.5-14
 120. WOJCIESZEK Krzysztof, SZYMAŃSKA Joanna
  Standardy jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych / Krzysztof Wojcieszek, Joanna Szymańska // Wychowawca. - 2002, nr 10, s.14-18
 121. WOLNIEWICZ-GRZELAK Barbara
  "Trzy koła" / Barbara Wolniewicz-Grzelak // Remedium. -1999, nr 10, s. 5-7
  Program wychowaczo-profilaktyczny.
 122. ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof
  Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej / Krzysztof Zajączkowski // Problemy Poradnictwa Pedagogiczno-Psychologicznego. - 1997, nr 2, s. 84-88
 123. ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof
  Wykorzystanie teorii zachowań dewiacyjnych Richarda i Shirley Jessor do projektowania oraz oceny skuteczności oddziaływań profilaktycznych / Krzysztof Zajączkowski // Ruch Pedagogiczny. - 2000, [nr]1/2, s. 71-84
 124. ŻABCZYŃSKA Ewa
  Klasy terapeutyczne - forma profilaktyki / Ewa Żabczyńska // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s. 224-227

KONPEKTY. SCENARIUSZE ZAJĘĆ


 1. ADAMCZYK Bożena
  Scenariusz zajęć wychowawczych dla uczniów kl. VII / Bożena Adamczyk // Lider. – 1999, nr 9, s. 10
  Temat: Czy umiem odmawiać?
 2. ANIELEWSKA Agnieszka, WRÓBLEWSKA Violetta
  Moje dobre i złe uczucia / Agnieszka Anielewska, Violetta Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s.36-38
  Zajęcia relaksacyjno-wyciszające.
 3. BANACZEK Daniel
  Scenariusz zajęć teatralno-edukacyjnych. Temat: Ulica, podwórko, szkoła... Przemoc wśród młodzieży / Banaczek Daniel // Drama. - 2000, nr 36, s. 13-17
  Scenariusz zajęć zrealizowanych metodą dramy w kl. II gimnazjum lub I LO.
 4. BASTA Aleksandra
  "Wiem co w trawie piszczy" : (Świadome przeżywanie emocji, sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami) / Aleksandra Basta // Drama. - 2000, nr 33, s. 20-23
  Konspekt zajęć dla dzieci 10-13 letnich.
 5. BLITEK Ewa, CZEPIEC-MĄCZKA Anna
  Wpływ narkotyków na organizm człowieka: Zastosowanie metaplanu na lekcji wychowawczej / Ewa Blitek, Anna Czepiec-Mączka // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s.9-10
 6. BOĆWIŃSKA-KILUK Beata
  Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci skrzywdzonych / Beata Boćwińska-Kiluk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s.50-52
 7. BOHDANOWICZ Lilla
  Szkolny dzień przeciw przemocy / Lilla Bohdanowicz // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s 223-225
 8. CHABIK Elżbieta
  Jak pomóc dziecku w przezwyciężaniu stresu przedegzaminacyjnego? / Elżbieta Chabik // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s.59-60
  Zajęcia integracyjne dla rodziców uczniów jednej klasy.
 9. CHOLEWA Anna
  Trudne sytuacje w życiu szkolnym ucznia : (szczególnie w warunkach sanatoryjnych) / Anna Cholewa // Drama. - 2000, nr 35, s. 16-17
  Scenariusz zajęć przeznaczony do realizacji w grupie dzieci 10-12 -letnich.
 10. CIESZYŃSKA Alicja
  Zajęcia psychoedukacyjne "Nasze spotkania" / Alicja Cieszyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s.43-44
  Zajęcia realizowane w ramach realizacji programu "Stop. Strefa wolna od narkotyków".
 11. DĄBROWSKA Iwona Hanna
  Przejaw agresywnych zachowań wśród dorosłych i dzieci: Przykład zabaw i ćwiczeń interakcyjnych / Iwona Hanna Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 17-18
 12. DEMBEK Ewa
  Dlaczego "biorą" : Scenariusz zajęć wychowawczych / Ewa Dembek // Drama. - 1999, nr 29, s.17-19
 13. DEPCZYŃSKA Katarzyna
  Sytuacje trudne : propozycja zajęć wychowawczych / Katarzyna Depczyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s.16-17
 14. ESMUND Małgorzata, ESMUND Kazimierz
  Szkoła wobec aktualnych problemów młodzieży : Propozycje pracy z uczniami / Małgorzata Esmund, Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 4, s. 19-23
 15. FATZ Ewa
  Wysiadywanie złości / Ewa Fatz // Przegląd Oświatowy. – 2001, nr 16, s. 15-16
  Zabawy i ćwiczenia interakcyjne – kl. I-III. Konstruktywne przezwyciężanie złości i agresji.
 16. FRANUSZ Barbara
  Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej / Barbara Franusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 46-49
  Zawiera scenariusze zajęć na temat przemocy w kl. I-III (Temat: Radzenie sobie w sytuacjach przemocy) i w kl. IV-VI (Temat: Nie daj się skusić).
 17. GALOS Marta
  Istota i mechanizm powstawania uzależnień oraz ich rodzaje : konspekt lekcji wychowawczej w Bibliotece Pedagogicznej / Marta Galos // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 22-23
 18. GAWRYŁOW Grażyna
  A przecież mogło być inaczej... : Scenariusz zajęć w gimnazjum / Grażyna Gawryłow // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 20-21
  Alkoholizm - profilaktyka.
 19. GAWRYŁOW Grażyna
  Drugi elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków : Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć na godzinach wychowawczych w klasie VI / Grażyna Gawryłow // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 20-21
 20. GAWRYŁOW Grażyna
  "Spójrz inaczej": Realizacja programu profilaktyki uzależnień na godzinach wychowawczych w klasie IV / Grażyna Gawryłow // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 21-23
 21. GAWRYŁOW Grażyna
  Każdy jest inny, ale łączy nas wiele / Grażyna Gawryłow // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s.20-21
  Działania zapobiegające agresji – propozycja zajęć profilaktycznych.
 22. GĄSTOŁ Barbara, RYNIEWICZ Danuta
  I ja też odpowiadam za swoje bezpieczeństwo: Scenariusz inscenizacji programu profilaktycznego “Unikanie zagrożeń”/ Barbara Gąstoł, Danuta Ryniewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s.23-25
 23. GÓRECKA Ewa, MALINOWSKA Janina
  Zajęcia z procesu profilaktyki antyalkoholowej w liceum / Ewa Górecka, Janina Malinowska // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 10/11, dod. s. IX-XI
 24. GÓRSKA Irena, TRZCIŃSKA Danuta
  Wychowanie do życia w rodzinie : Scenariusz zajęć dla klasy II gimnazjum / Irena Górska, Danuta Trzcińska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2000, nr 3, s.47-49
  Profilaktyka narkomanii.
 25. GRODOWSKA Małgorzata, KOWALSKA Maria
  Jak sobie radzić ze stresem? : (dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych) / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska // Wychowawca. - 2002, nr 11, s. 20-22
 26. GRODOWSKA Małgorzata, KOWALSKA Maria
  Uwarunkowania i skutki uzależnień : (dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych) / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska // Wychowawca. - 2002, nr 10, s. 24
 27. GRUSZCZAK Wiesław
  Konspekt lekcji wychowawczej dla kl. VIII szkoły podstawowej nt. alkoholizmu / Wiesław Gruszczak // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 28
 28. GRYGIER Urszula
  Drama w wychowaniu / Urszula Grygier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 38-43
  Zawiera scenariusze lekcji wychowawczych. Tematy : 1. Jakie są przyczyny agresji? 2. Poznaj samego siebie. 3. Co to jest szczęście?
 29. GRZĘDA Dorota
  Papierosy a zdrowie człowieka : Scenariusz lekcji biologii (lub wychowawczej) w gimnazjum / Dorota Grzęda // Wychowawca. - 2002, nr 9, s. 24-25
 30. JAŁOŃSKA Bożena
  “Nie daj się wciągnąć”: Zajęcia antynikotynowe dla młodszych uczniów / Bożena Jabłońska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s.11-13
 31. KACZMAREK Elżbieta
  Realizuję program “Nasze spotkania” / Elżbieta Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 44-45
  Zajęcia psychoedukacyjne w liceum.
 32. KAWALEC Joanna
  Jak dbamy o zdrowie - z zajęć profilaktycznych w przedszkolu / Joanna Kawalec // Wychowanie Na Co Dzień. - 2000, nr 7/8, dod. s. VIII-X
 33. KLUS-STAŃSKA Dorota, NOWICKA Marzena
  “Nie mów mi, co mam myśleć” – wstępne techniki przeciwdziałania uzależnieniom psychicznym / Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka // Życie Szkoły. – 1998, nr 3, s. 142-147
  Zawiera propozycje ćwiczeń w kl. I-III.
 34. KOWALSKA Renata
  Profilaktyka warunkiem sukcesu / Renata Kowalska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 631-632Zabawy stymulujące rozwój dzieci.
 35. KOWALEWICZ Bożena
  Uzależnienia od narkotyków / Bożena Kowalewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 8-9
  Konspekt lekcji przeprowadzonej metodą dramy.
 36. KRUPIŃSKA Barbara
  Program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej. Temat: Chemiczna pułapka – czyli alkohol oszukuje / Barbara Krupińska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001, nr 4(8), s. 56-57
 37. KRUPIŃSKA Barbara
  Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej i rodziców / Barbara Krupińska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001, nr 2(6), s. 79-83
  Zawiera ankietę dla rodziców.
 38. KUCHARSKA-ŻĄDŁO Marta, ALBIN Renata
  Istota uzależnienia od alkoholu : Scenariusz zajęć / Marta Kucharska-Żądło, Renata Albin // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 14-15
 39. KUCHTA Dorota
  Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych / Dorota Kuchta // Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s. 547-549
  Klasy I-III. Tematy: 1. Tworzymy grupę. 2. Uświadomienie istnienia norm. 3. Poznajemy i nazywamy normy. 4. Przestrzegamy norm.
 40. KWELLA Grażyna
  Tematyka Świąt Wielkanocnych w scenariuszach zajęć prowadzonych według programu profilaktyczno-wychowawczego "Spójrz inaczej"/ Grażyna Kwella // Wychowanie Na Co Dzień. - 2001, nr 3, dod. s. I-III
 41. LUBASZKA Dorota, SKIBIŃSKA Agata
  Jak przeciwdziałać agresji? / Dorota Lubaszka, Agata Skibińska // Życie Szkoły. - 2002, nr 10, s.615-619
  Zawiera propozycje zajęć profilaktycznych w klasach I-III.
 42. ŁUKASZEWSKA Małgorzata
  Metoda dyskusji kieleckiej / Małgorzata Łukaszewska // Aura. – 1999, nr 10, dod. s. 12
  Konspekt lekcji. Temat: Szkodliwość palenia papierosów.
 43. MIGAŁA Barbara
  Propozycja zajęć dla klas I-III dotyczących działu “Życie bez nałogów”/ Barbara Migała // Lider. – 1999, nr 9, s. 8
 44. OWIERCZUK Grażyna
  “Czyste powietrze wokół nas” – program edukacji antynikotynowej dla uczniów klasy III wraz z przykładowym scenariuszem zajęć / Grażyna Owierczuk // Wychowanie Na Co Dzień. - 2001, nr 12, dod. s. VIII-XI
 45. PANKOWSKA Dorota
  Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów (ćwiczenia służące radzeniu sobie ze stresem) / Dorota Pankowska // Nowa Szkoła. - 1995, nr 5, s. 21-24
 46. PISARSKI Marek
  Konspekt lekcji wychowawczej dotyczącej zasad "Strategie postepowania w sytuacjach konfliktowych" / Marek Pisarski // Wychowawca. - 1998, nr 3, s. 20
 47. POBŁOCKA Małgorzata, PÓŁCZYŃSKA Katarzyna
  Coraz częściej problem alkoholu dotyka młodsze dzieci.../ Małgorzata Pobłocka, Katarzyna Półczyńska // Wychowanie Na Co Dzień. -2001, nr 10/11, dod. s. IV-VI
  Zawiera scenariusz spotkania z rodzicami uczniów klas młodszych szkoły podstawowej nt. "Dlaczego dzieci sięgają po alkohol" i scenariusz zajęć z dziećmi nt. "Alkohol szkodzi zdrowiu".
 48. POWROŹNIK Danuta
  Nie narkotykom / Dorota Powroźnik // Wychowawca. - 2002, nr 9, s. 22-23
  Scenariusz zajęć dla gimnazjum.
 49. RAUDNER Barbara
  Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów (zajęcia socjotechniczne) / Barbara Raudner // Wychowawca. - 2000, nr 7, s. 30-33
  Zawiera propozycje ćwiczeń - samoocena uczniów.
 50. RYBA Bożena, PASŁAWSKA Halina
  Trudne sytuacje i trudne decyzje : Konspekt zajęć wychowawczych dla klasy III / Bożena Ryba, Halina Pasławska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 14-15
 51. SCENARIUSZ
  Scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą - I klasa gimnazjum : Jak zachować się wobec przemocy? // Nowa Edukacja. - 1999, nr 2 (6), dod. s. 1-2
 52. SKOCZEK Grażyna
  Czy działalność sekt stanowi zagrożenie dla współczesnej rodziny? : konspekt lekcji wychowawczej dla szkół ponadpodstawowych / Grażyna Skoczek // Wychowawca. - 1998, nr 7-8, s. 32-33
 53. SOBCZAK Lucyna
  Alkoholizm - problem nie tylko dorosłych / Lucyna Sobczak // Wychowanie Na Co Dzień. -2001, nr 12, s. 16-18
  Zawiera scenariusz zajęć zintegrowanych z bloku tematycznego "Dbamy o swoje zdrowie".
 54. SOROKOSZ Irena
  Zajęcia psychoedukacyjne / Irena Sorokosz // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8, s. 6-8
  Zajęcia psychoedukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
 55. SZCZEPANIEC Halina
  Dlaczego palenie papierosów szkodzi zdrowiu / Halina Szczepaniec // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 22-23
  Konspekt lekcji w klasie I gimnazjum
 56. SZCZĘSNA Lidia
  Konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum : Temat: Uzależnienia / Lidia Szczęsna // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 36-37
 57. SZCZĘSNY Dorota
  Przemoc i agresja - czy ma swoje źródło w rodzinie? : Konspekt dla kl. VIII szkoły podstawowej / Dorota Szczęsny // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 46
 58. SZTROMAN Joanna
  Rozwiązywanie trudnych sytuacji / Joanna Sztroman // Drama. - 2000, nr 35, s. 18-19
  Scenariusz zajęć wychowawczych - kl. I ZSZ.
 59. ŚWIST Jacek
  Zajęcia terapeutyczno-wychowawcze z uczniami nadpobudliwymi jako forma profilaktyki alkoholowej : Informacja wstępna / Jacek Świst // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1999, nr 2, s. 71-77
 60. TALARCZYK-RUMIŃSKA Beata
  Młody człowiek wolny od uzależnień / Beata Talarczyk-Rumińska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2001, nr 10/11, dod. s. I-III
  Zawiera konspekt zajęć w klasie V. Temat: My i alkohol.
 61. TALARCZYK-RUMIŃSKA Beata
  Nikotyna - najczęstsze uzależnienie młodego człowieka : Jak temu zapobiegać? / Beata Talarczyk-Rumińska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2002, nr 10/11, dod. s. III-VIII
  Zawiera konspekt zajęć w klasie IV.
 62. TATAROWICZ Jan
  O agresji nigdy dosyć... Cz.II: Przemoc niejedno ma imię : Propozycje scenariuszowe / Jan Tatarowicz // Drama. - 2000, nr 33, s. 15-19
 63. TATAROWICZ Jan
  Spadając z dachu... Impresje dramowe o rezygnacji z życia. / Jan Tatarowicz // Drama. - 2001, nr 39, s. 6-8
  Propozycja zajęć dla młodzieży gimnazjalnej - profilaktyka samobójstw.
 64. TROCKA Sławomira
  "Nie sięgaj dna. Z nami zdobywaj góry" : Projekt profilaktyczny dla uczniów klasy I i III gimnazjum / Sławomira Trocka // Wszystko dla Szkoły. -2002, nr 5, s. 7
 65. WĘGLARCZYK Grażyna
  Żyję bez ryzyka AIDS : scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych / Grażyna Węglarczyk // Wychowawca. - 2001, nr 12, s. 24
 66. WIERZBOWSKA Barbara
  "JA i inni" - cykl zajęć wychowawczo-profilaktycznych / Barbara Wierzbowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 6, s. 432-434
 67. WIĘCH Walerian
  Scenariusz programu zajęć z profilaktyki wychowawczej / Walerian Więch // Lider. - 2000, nr 3, s. 21-24
  Zajęcia pozwolą młodzieży odnaleźć siebie i uwierzyć we własne możliwości.
 68. WILCZYŃSKA Bronisława
  Profilaktyka antynikotynowa / Bronisława Wilczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 3, s. 164-165
 69. WOSZCZEK Mirosława
  Asertywne mówienie "NIE" : Scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy szóstej szkoły podstawowej / Mirosława Woszczek // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 12, s. 2-3
 70. WOŹNIAK Grażyna
  Scenariusz lekcji dla klasy III / Grażyna Woźniak // Lider . – 1999, nr 9, s. 8
  Temat: Jakie substancje przyjmuję do swojego organizmu.
 71. WYROZĘBSKA Maria
  Czy piękne znaczy chude? : Scenariusz zajęć dla klasy pierwszej gimnazjum / Maria Wyrozębska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 22
  Dotyczy anoreksji.
 72. ZIMECKA Elżbieta
  Scenariusze zajęć przeprowadzonych według programu profilaktyczno-wychowawczego "Spójrz inaczej"/ Elżbieta Zimecka // Życie Szkoły. - 1999, nr 5, s. 339-343
  Bloki tematyczne: 1. “Dbanie o zdrowie”. 2. “Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć”. 3. “Rozwiązywanie problemów”.

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. CEKIERA Czesław
  Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych / Czesław Cekiera. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1992
  45158, 45159, 45160
  Ze spisu treści: dzieci i młodzież zagrożone w środowisku wychowawczym. Programy profilaktyki, ośrodki terapii i resocjalizacji. Systemy profilaktyki, rehabilitacji i resocjalizacji.
 2. DIMOFF Timothy, CARPER Steve
  Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki / Timothy Dimoff, Steve Carper. - Warszawa : "Elma Books", 2000
  44842, 44843
  Ze spisu treści: Dzieci i narkotyki. Cztery fazy używania narkotyków. Powody, dla których dzieci sięgają po narkotyki. Zaprzeczanie i ułatwianie. Jak pomóc.
 3. Dzieci alkoholików : Jak je rozumieć, jak im pomagać / wybór i oprac. Alicja Pacewicz, Poradnia specjalistyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem “OPTA”. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej BIVAR Sp. z o.o., 1994
  2178 br.
  Ze spisu treści : Polska rodzina z problemem alkoholowym jako środowisko wychowawcze. Edukacja i terapia. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików w Polsce. Problemy i propozycje.
 4. FALEWICZ Jan Karol
  ABC problemów alkoholowych / Jan Karol Falewicz . – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , 1993
  2219br.
  Ze spisu treści: Powstawanie uzależnienia. Uzależnienia. Skutki uzależnień.
 5. GAŚ Zbigniew B.
  Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew B. Gaś. -Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000
  49301p
  Ze spisu treści: Wybrane modele konstruowania programów profilaktycznych. Konstruowanie programów wczesnej interwencji. Konstruowanie “Programu wspierania zdrowia rodziny”. Konstruowanie “Programu adaptacyjnego dla młodzieży szkół średnich”. Konstruowanie “Programu aktywizacji środowiska wychowawczego szkoły”. Konstruowanie “Programu rozwoju profesjonalnego pracowników lokalnego ośrodka profilaktyki”.
 6. “Jak żyć z ludźmi”: (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe / MEN . - Warszawa : MEN, [br.r.]
  1986 br.
  Książka jest przeznaczona dla osób, które chcą pomóc młodym ludziom uniknąć uzależnienia od alkoholu, narkotyków, nikotyny i innych środków zmieniających świadomość.
  Ze spisu treści : Praca w grupie. Ćwiczenia wstępne i budujące empatię. Poczucie własnej wartości. Jak podejmować decyzje? Jak porozumiewać się z innymi? Co to znaczy być asertywnym? Jak radzić sobie ze stresem.
 7. JAKUBOWSKA Hanna
  Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum : ścieżka międzyprzedmiotowa / Hanna Jakubowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001
  49299
  Zawiera scenariusze zajęć dla klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz dla klas I-III gimnazjum.
 8. JAMPOLSKY Lee
  Leczenie uzależnionego umysłu / Lee Jampolsky. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1992
  48659
  Ze spisu treści: Iluzja poszukiwania szczęścia poza sobą. Struktura systemu myślenia uzależnionego.
 9. KLUS-STANSKA Dorota, NOWICKA Marzena
  Bezpieczeństwo dzieci. Scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999
  47853
  Celem przewodnika jest ułatwienie prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi aktywnie wprowadzających je w zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony swojego zdrowia i życia. Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych. Oprócz powszechniej omawianych z dziećmi tematów, takich jak zdrowe odżywianie czy bezpieczeństwo na drogach, duża część przewodnika dotyczy problematyki trudnej i wstydliwej lub po prostu nieznanej, np.. molestowanie seksualne, presja grup rówieśniczych, uzależnienia od środków odurzających.
 10. KOŁODZIEJCZYK Andrzej
  Program edukacyjny dla klas I-III /Andrzej Kołodziejczyk -Warszawa : MEN, 1991
  43761
  Ze wstępu : "Jest to adaptacja dwóch amerykańskich programów profilaktycznych o nazwie "Substance Education", realizowanych w szkołach a Albany (stan Nowy Jork) i Dade (stan Floryda). Polskie wersje scenariuszy zajęć z uczniami klas I-III zostały opracowane i zweryfikowane przez zespół pedagogów, socjologów i psychologów w ramach eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego w latach 1987-1990 w szkołach w Starachowicach".
 11. KOSIŃSKA Ewa
  Mądrze i skutecznie: zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki / Ewa Kosińska. – Kraków : Wydawnictwo “Rubikon”, 2002
  3021 br. (Dział infor.-bibliograf.)
  Ze spisu treści: Znaczenie spójności programu wychowawczego z profilaktycznym. Profilaktyka jako istotny element wychowania. Wskaźniki istotne przy konstruowaniu szkolnego programu profilaktyki. Diagnoza potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Aktualne programy profilaktyczne, dostępne na rynku edukacyjnym. Standardy jakości programów profilaktycznych.
 12. KUBERSKA-GACA Krystyna, GACA Andrzej
  Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole / Krystyna Kuberska-Gaca, Andrzej Gaca. - Warszawa ; WSiP, 1986
  43287
 13. KURZĘPA Bolesław
  Przeciwdziałanie narkomanii : przepisy, orzecznictwo, piśmiennictwo / Bolesław Kurzępa. - Bielsko-Biała : Studio STO, 1998
  48422p
  Ze spisu treści: Ustawodawstwo i przepisy wykonawcze. Konwencje międzynarodowe dotyczące narkotyków. Orzeczenia sądów polskich dotyczące narkomanii.
 14. Między wolnością a nałogiem / [Jolanta Kraśniewska et. al.]. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 1999
  49677
 15. Młodość – Trzeźwość : Scenariusze audycji i programów scenicznych. - Warszawa : MEN , 1992
  1958 br.
  Zamieszczone w zbiorku scenariusze zostały wybrane spośród prac nadesłanych przez nauczycieli na konkurs “Młodość – Trzeźwość”.
 16. PACEWICZ Alicja
  Jak pomóc dziecku nie pić / Alicja Pacewicz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994
  2220 br.
 17. PORTMANN Rosemarie
  Gry i zabawy przeciwko agresji / Rosemarie Portmann. – Kielce, Wydaw. “Jedność”, 1999
  49.089, 50891
  Zawiera ponad 150 zabaw i ćwiczeń interakcyjnych, będących łatwą do zastosowania metodą zapoczątkowania procesów konstruktywnego przezwyciężania złości i agresji.
  Ze spisu treści: Dostrzeganie agresywnych uczuć i ich wyrażanie. Rozpoznawanie przyczyn wściekłości i agresji. Uczymy się lepiej rozumieć siebie samych i innych ludzi. Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji. Budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości. Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów.
 18. Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem : (Diagnoza i terapia). Zeszyt 3 / Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego MEN . - Warszawa : MEN, 1993
  2028 br.
  Ze spisu treści: Diagnoza i wczesna pomoc młodzieży zagrożone uzależnieniem w warunkach poradni wychowawczo-zawodowej. Diagnozowanie w uzależnieniach. Szkoła pomagania Andrzeja Samsona. Proces terapii rodzinnej.
 19. PSTRĄG Dorota
  Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień / Dorota Pstrąg. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000
  48931p
  Ze spisu treści: Toksykomania jako zjawisko patologii społecznej. Uzależnienie nikotynowe. Społeczne aspekty zjawiska alkoholizmu. Narkomania i związane z nią zagrożenia. Wybrane aspekty profilaktyki i terapii toksykomanii i resocjalizacji osób uzależnionych.
 20. Szkoła promująca zdrowie : doświadczenia dziesięciu lat : poradnik dla koordynatorów i zespołów promocji zdrowia szkolnych, lokalnych i wojewódzkich / pod red. Barbary Woynarowskiej i Marii Sokołowskiej. - Warszawa : KOWEZ, 2000
  3066 br.
  Ze spisu treści: Koncepcja, strategia, organizacja i model tworzenia szkoły promującej zdrowie. Ważne działania dla tworzenia szkoły promującej zdrowie. Szkoła promująca zdrowie a reforma systemu edukacji. Doświadczenia, osiągnięcia i trudności szkół i sieci.
 21. WOJCIESZEK Krzysztof
  Wygrać życie : Szkolny program profilaktyki / Krzysztof Wojcieszek. – Kraków : Rubikon, 2002
  3020 br. (Dział infor.-bibliograf.)
  Ze spisu treści: Osoba i jej relacje w centrum profilaktyki. Szkoła profilaktycznych marzeń. Czy i po co są programy profilaktyczne. Jakie programy?
 22. ZAWORSKA-Nikoniuk Dorota
  Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach / Dorota Zaworska-Nikoniuk. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, 2001
  50284p
  Ze spisu treści: Uzależnienie jako choroba społeczna, Profesjonalizm i wolontariat w systemie pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym. Cel, normy i struktura grup samopomocy. Program pomocy w grupach.
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce