Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Samorząd szkolny

SAMORZĄD SZKOLNY

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

wydawnictwa zwarte


 1. FUNKCJE samorządu uczniowskiego : założenia i rzeczywistość / Maryla Sowisło. – Kraków, 1996. – Bibliogr. s. 87-94
 2. IDEA samorządności / Agata Popławska. – Białystok, 2001
 3. JAKIM być? Kim być? czyli O samorządności w Szkołach Twórczych : 10-Lecie Towarzystwa Szkół Twórczych 1983-1993 / Danuta Nakoneczna. – Warszawa, 1993. – Bibliogr. s. 234-235
 4. O SAMORZĄDNOŚCI uczniów w procesie wychowania szkolnego / Julian Radziewicz, Maria Mirgos. – Warszawa, 1988. – Bibliogr. s. 135-137
 5. ROZWÓJ samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. Juliana Jonkisza. – Wrocław, 1999. – Bibliogr. przy pracach
 6. RÓWNI wśród równych czyli O samorządzie uczniowskim / Julian Radziewicz ; il. Jerzy Flisak. – Warszawa 1985
 7. SAMORZĄD młodzieży jako metoda wychowawcza / Aleksander Kamiński. – Warszawa, 1985. – Bibliogr. s. 261-267. – Indeks
 8. SAMORZĄD szkolny i uczelniany / Krzysztof Dziuryński, Janusz Gęsicki // Warszawa, 1988
 9. SAMORZĄD uczniowski a wychowanie / [red. Bożena Dzitkowska, Dorota Zimnoch] ; Kuratorium Oświaty w Białymstoku. – Białystok, 2000
 10. SAMORZĄD uczniowski w klasie i szkole : opinie, wskazówki i materiały metodyczne / Maryla Sowisło. – Kraków, 1993
 11. SAMORZĄD uczniowski w klasie i szkole : opinie, wskazówki i materiały metodyczne / Maryla Sowisło ; [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. – Kraków, 1993 [i.e. 1994]
 12. SAMORZĄD uczniowski we wspólnotach młodzieżowych / F. Ferriere. – Warszawa, 1962
 13. SAMORZĄD uczniowski w Polsce w latach 1918-1939. Cz. 1 : Z doświadczeń nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Heleny Kasperowiczowej, 1960
 14. SAMORZĄD uczniowski w polskiej pedagogice Drugiej Rzeczypospolitej : (1918-1939) / Danuta Koźmian. – Szczecin, 1991. – Bibliogr. s. 284-297
 15. SAMORZĄD uczniowski : materiały do ćwiczeń / wybór tekstów i oprac. Anna Zasłucha ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. – Wrocław. – Bibliogr. s. 116-120
 16. SAMORZĄDNA i organizacyjna działalność dzieci i młodzieży w szkole / Zofia Prywer, Zofia Ziarko ; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza; Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu. – Warszawa ; Poznań, 1980
 17. SAMORZĄDY uczniowskie : podstawowe przepisy / [zespół pod kier. Krzysztofa Stanowskiego ; oprac. Anna Benzyn et al.]. – Warszawa, 1996
 18. SAMORZĄDY uczniowskie : poradnik dla praktyków / [zespół pod kier. Krzysztofa Stanowskiego ; oprac. Anna Benzyn et al.]. – Warszawa, 1996
 19. SYSTEM wychowania uspołeczniającego ; (propozycje) : IV Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Brzegu / Bronisław Wąsacz. – Brzeg, 1996
 20. WYCHOWAWCA – wychowanek w internacie : innowacyjna próba relacji / Władysław Grądzki ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział w Białymstoku. – Białystok, 1990

Wydawnictwa ciągłe


 1. ASPEKTY wychowawcze samorządności uczniowskiej w szkolnictwie śląskim w dwudziestoleciu międzywojennym / Lidia Kaczmarzyk-Kiełb // Prace Pedagogogiczne. – [T.] 26 (1995), s. 66-74
 2. CO myślę o samorządności uczniowskiej / Witold Mucharski // Edukacja o Dialog, 1995, nr 9, s. 45-47
 3. CZY w szkole potrzebny jest samorząd uczniowski? / Magdalena Waryńska // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 3, s. 3-4
 4. DEMOKRACJA w szkole /Krystyna Samsel // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2002, nr 1, s. 5-8
 5. DEMOKRATYZACJA jako źródło poczucia podmiotowości / Maria Czerepaniak – Walczak // Nowa Szkoła. – 1997, nr 9, s. 11-16
 6. DEMOKRATYZACJA życia w szkole na przykładzie szkół szczecińskich / Jolanta Kroczak// Pedagogika Pracy. – [Nr] 33 (1998), s. 131-136
 7. JAK rozwijać samorządność w klasach I-III? / Alina Sarzyńska // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 179-180
 8. Jak uczyć demokracji w szkole? / Teresa Szymczyk // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 3, s. 19-21
 9. KAŻDY może być rzecznikiem swoich praw / oprac. K.S. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 1, s. 20-23
 10. MIĘDZY manipulacją a wychowaniem / Iwona Latańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 7, s. 48-50
 11. MONITOROWANIE oddziaływań wychowawczych szkoły / Alicja Jarmułka // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 9, s. 7-10
 12. NIE tylko w szkole / Krystyna Oćwieja // Nowe w Szkole. – 2001/2002, nr 4, s. 25
 13. ORGANIZACJA samorządu i samorządności uczniowskiej (kilka wskazówek metodycznych / Stanisław Firlit // Nowa Szkoła. – 1994, nr 2, s. 87-89
 14. PAPIEROWA samorządność / Jan Kropiwnicki // Nowe w Szkole. – 2002, nr 12, s. 23
 15. PARLAMENT dzieci i młodzieży / Krzysztof Karczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 44-46
 16. PROGRAM aktywizacji samorządów uczniowskich / Zbigniew Gaś // Problem Alkoholizmu. – 1996, nr 3, wkładka s. V-VII
 17. REFLEKSJE na temat samorządu szkolnego klas 0 – III / Cecylia Tańska, Anna Danuta Mielnicka // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2003, nr 2, s. 51-54
 18. SAMORZĄD a samorządność / Mieczysław Niemczyk // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 1, s. 33-34
 19. SAMORZĄD a samorządność w nowej, zreformowanej szkole / Alicja Babczyńska, Mieczysław Niemczyk // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 5, s. 298-299
 20. SAMORZĄD czy samorządność? : refleksje nad pracą z samorządem w internacie szkoły zawodowej specjalnej / Elżbieta Urbańska // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 2, s. 101-106
 21. SAMORZĄD oświatowy okresu II Rzeczypospolitej w świetle podstawowych aktów prawnych / Jerzy Mizgalski // Prace Naukowe, Pedagogika. / WSP Częst. Z. 5 (1994), s. 77-101
 22. SAMORZĄD szkolny na II etapie edukacji / Urszula Nosal // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 30-32
 23. SAMORZĄD szkolny w II Rzeczypospolitej / Krzysztof Jakubiak // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1995, nr 4, s. 127-139
 24. SAMORZĄD szkolny w Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu / Barbara Mikulska // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 3, s. 19-21
 25. SAMORZĄD uczniowski / Anna Łagodna // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s. 67-68
 26. SAMORZĄD uczniowski w ujęciu Rudolfa Taubenszlaga / Bożena Otomanek, Aldona Król // Roczniki Nauk Społecznych. – 1995, nr 2, s. 77-86
 27. SAMORZĄD uczniowski w szkole społecznej ( w opinii nauczycieli ) / Joanna Jung-Miklaszewska // Nowa Szkoła. – 1995, nr 5, s. 18-20
 28. SAMORZĄDNOŚĆ podstawowa / Irena Iwonicka // Nowa Szkoła. – 2000, nr 1, s. 23-24
 29. SAMORZĄDNOŚĆ w internacie / Maja Buczkowska-Gola // Nowa Szkoła. – 2003, nr 10, s. 26-30
 30. SAMORZĄDNOŚĆ w ZSZ Nr 2 im. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce jako jeden z celów i zadań Programu Wychowawczego Szkoły / Renata Florczak, Dorota Antośkiewicz // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2001, nr 2, s. 89-90
 31. SAMORZĄDY uczniowskie aktywizują się / Bożena Jankowska // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 3, s. 118-19
 32. SEJMIKI uczniowskie / Maria Królikowska, Barbara Karwowska, Elżbieta Pomykała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 10, s. 16-18
 33. STYL pracy wychowawczej nauczycieli a poziom zaangażowania uczniów w realizację samorządnie podejmowanych zadań / Wiesława Kogut // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Prace Pedagogiczne / WSP Kraków. – Z. 16 (1995), s. 191-199
 34. UCZNIOWIE oceniają // Dyrektor Szkoły. – 1997, nr 5, s. 15-18
 35. UCZNIOWSKA samorządność : społeczna ocena stanu samorządności uczniów i ochrony ich praw // Nowe w Szkole. – 2002, nr 12, s. 22
 36. Z HISTORII samorządów szkolnych / Teresa Kukołowicz, Bożena Otomanek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 3, s. 35-40
 37. Z MOICH doświadczeń opiekuna samorządu szkolnego / Urszula Donach // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 2, s. 117-119

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce