Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 17 sierpnia 2022
 
Jan Nowak Jeziorański PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 10 lutego 2014
JAN NOWAK JEZIORAŃSKI

Jan Nowak Jeziorański właśc. Zdzisław Antoni Jeziorański pseud. „Janek”, „Jan Zych” (ur. 2 października 1914 w Berlinie, zm. 20 stycznia 2005 w Warszawie) – polski polityk, politolog, działacz społeczny, dziennikarz i żołnierz AK, kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie Kawaler Orderu Orła Białego.
 
Image
 Jan Nowak-Jeziorański przemawia w Radio Wolna Europa, 3 maja 1952.
Źródło : Wikipedia.
 
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa
 
Bibliografia została podzielona na pięć części. W części podmiotowej zebrano książki i artykuły z czasopism  Jana Nowaka Jeziorańskiego ; uwzględniono tu również książki, w których  Jan Nowak Jeziorański jest autorem wstępu. W części przedmiotowej zamieszczono  spis książek i artykułów z czasopism  poświęconych J. Nowakowi Jeziorańskiemu. Oddzielnie, w części piątej wykazano recenzje książek Jana Nowaka Jeziorańskiego i książek jemu poświęconych.
Bibliografia została opracowana na podstawie baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej.
Zasięg chronologiczny bibliografii dla wydawnictw zwartych 1989 - 2013, dla artykułów z czasopism 1996 -2013. 
 
Bibliografia podmiotowa
 
I. Książki

 1. Dziedzictwo orła białego / Julian E. Kulski ; wstęp Jan Nowak-Jeziorański ; z ang. przeł. Anna Karwacka. - Poznań : "Świat Książki", 2004.
 2. Dziennik lipiec 1939 - sierpień 1940 / Eugeniusz Kwiatkowski ; oprac. Marian Marek Drozdowski ; wstęp Jan Nowak-Jeziorański. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Wydaw., 2003.
 3. Fakty, wydarzenia, opinie / Jan Nowak-Jeziorański. - Warszawa : "Czytelnik", 2001. OBJ:    326, [2] s. ; 20 cm.
 4. Kurier z Warszawy / Jan Nowak [pseud.], (Zdzisław Jeziorański [nazwa]). - Warszawa : "Res Publica", 1989.
 5. Kurier z Warszawy / Jan Nowak [pseud.], Zdzisław Jeziorański [nazwa]. - Kraków : "Znak", 1989.
 6. Kurier z Warszawy / Jan Nowak [pseud., Zdzisław] Jeziorański [nazwa].- [Wyd. 2]. - Kraków : "Znak", 1993.
 7. Kurier z Warszawy / Jan Nowak [pseud., Zdzisław] Jeziorański [nazwa]. - [Wyd. 3]. - Kraków : "Znak", 1997.
 8. Kurier z Warszawy / Jan Nowak [pseud., Zdzisław] Jeziorański [nazwa].- Wyd. 4. - Kraków : "Znak", 2000.
 9. Kurier z Warszawy / Jan Nowak-Jeziorański.- Wyd. 4, dodr. - Kraków : "Znak", 2002.
 10. Kurier z Warszawy / Jan Nowak-Jeziorański. - Wyd. 4, dodr.- Kraków : "Znak", 2005.
 11. Listy 1952-1998 / Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc ; wybór, oprac. i wstęp Dobrosława Platt. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2001.
 12. Listy 1952-1998 / Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc ; wybór, oprac. i wstęp Dobrosława Platt. - Wyd. 1, dodr. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2002.
 13. Mówi Józef Światło : za kulisami bezpieki i partii 1940-1955 / Zbigniew Błażyński ; słowo wstępne Jan Nowak Jeziorański. - Warszawa : "Rytm", 1990.
 14. Mówi Józef Światło : za kulisami bezpieki i partii 1940-1955 / Zbigniew Błażyński ; [słowo wstępne Jan Nowak-Jeziorański]. - Londyn : Polska Fundacja Kulturalna ; Warszawa [etc.] : Wydawnictwo LTW, 2003.
 15. Polska droga do NATO : listy, dokumenty, publikacje / [oprac.] Jan Nowak-Jeziorański ; wybór i oprac. Dobrosława Platt ; wstęp Jerzy Koźmiński. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2006.
 16. Polska po komunizmie : wykład w Auli Collegium Novum wygłoszony na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w czerwcu 1995 r. / Jan Nowak [pseud., Zdzisław] Jeziorański [nazwa]. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1995.
 17. Polska wczoraj, dziś i jutro / Jan Nowak-Jeziorański. - Warszawa : "Czytelnik", 1999.
 18. Polska wczoraj, dziś i jutro / Jan Nowak-Jeziorański. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 2000.
 19. Polska z bliska / Jan Nowak-Jeziorański ; [wybór i red. Andrzej Brzeziecki]. - Kraków : "Znak", 2003.
 20. Polska z oddali : wojna w eterze : wspomnienia : 1956-1976 / Jan Nowak [pesud.] (Zdzisław Jeziorański [nazwa]). - Warszawa : "Krąg", 1989.
 21. Polska z oddali : wspomnienia : 1956-1976 / Jan Nowak [pseud.] (Zdzisław Jeziorański [nazwa]). - Kraków : "Znak", 1992.
 22. Prywatna wojna : wspomnienia lekarza-żołnierza 1933-1944 / Eugeniusz Sławomir Łazowski ; [przedm. Jan Nowak-Jeziorański]. - Warszawa : "CiS", 1993.
 23. Rozmowy o Polsce / Jan Nowak [pseud. Zdzisław] Jeziorański [nazwa]. - Warszawa : "Czytelnik", 1995.
 24. Ryszard Kukliński : życie ściśle tajne / Benjamin Weiser ; z ang. przeł. Bohdan Maliborski ; [przedm. Jan Nowak-Jeziorański]. - Warszawa : "Świat Książki", 2005.
 25. W poszukiwaniu nadziei / Jan Nowak [pseud., Zdzisław] Jeziorański [nazwa].  - Warszawa : "Czytelnik", 1993.
 26. Wojna w eterze : wspomnienia. T. 1, 1948-1956 / Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański). - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1991.
 27. Wojna w eterze / Jan Nowak Jeziorański.- Kraków : "Znak", 2000.  
 28. Wojna w eterze / Jan Nowak Jeziorański. -     Wyd. 2, dodr. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005.
 29. Wykłady Polskiej Rady Biznesu 2003 / Jan Nowak-Jeziorański [et al.]. -     Warszawa : Polska Rada Biznesu, 2003.
 
II. Artykuły z czasopism

 1. Andrzej Bobkowski i Radio Wolna Europa : korespondencja z Janem Nowakiem-Jeziorańskim / oprac. Violetta Wejs-Milewska. // Kresy. - 2003, nr 4, s. 199-215
 2. Decyzja o powrocie : korespondencja Zofii Kossak z Janem Nowakiem-Jeziorańskim / oprac. Mirosława Pałaszewska. // Odra. - 1996, nr 12, s. 18-27
 3. Korespondencja: Jan Nowak - Witold Gombrowicz / oprac. Violetta Wejs-Milewska. // Kresy. - 2002, nr 3/4, s. 222-248
 4. Laur Czarnego Diamentu / Jan Nowak-Jeziorański. // Śląsk. - 2001, nr 4, s. 5 Przem. wygłoszone z okazji otrzymania Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji przyznanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
 5. Listy J. Giedroycia, J. Nowaka-Jeziorańskiego, J. Stempowskiego do W. Micuty / Jerzy Giedroyc, Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Stempowski. // Zeszyty Historyczne. - Z. 166 (2008), s. 236-250
 6. Listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Eugeniusza Kwiatkowskiego z lat 1955-1973 / oprac. Grzegorz Fulara. // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - R. 54 (2004), s. 251-297
 7. Pomoc dla Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 70. XX wieku na przykładzie korespondencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Romana Umiastowskiego / oprac. Przemysław Marcin Żukowski. // Przegląd Polonijny. - R. 33, z. 3 (2007), s. 77-93
 8. Przemówienie śp. Jana Nowaka-Jeziorańskiego wygłoszone 6 maja 1991 r. podczas uroczystości wręczenia dyplomu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu   / Jan Nowak-Jeziorański. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 67, z. 1 (2005), s. 5-11
 9. Przemówienie na posiedzeniu Rady Miejskiej Wrocławia : 24 czerwca 2000 / Jan Nowak-Jeziorański. // Odra. - 2000, nr 9, s. 40-42 Uroczystość nadania tytułu honorowego obywatela Wrocławia.
 10. Rozmowa z Janem Nowakiem Jeziorańskim założycielem Rozgłośni Polskiej RWE / rozm. przepr. Alina Grabowska. // Archiwum Emigracji. - Z. 2, (1999), s. 175-193
 11. W obronie Wolnej Europy : listy Jana Nowaka do gen. Władysława Andersa i Adama Ciołkosza / oprac. Andrzej Friszke. // Więź. - R. 48, nr 3 (2005), s. 101-111
 12. Z daleka i z bliska / Jan Nowak-Jeziorański ; rozm. przepr. Andrzej Bernat, Tomasz Łubieński. // Nowe Książki. - 1999, nr 11, s. 6-8 
 
Bibliografia przedmiotowa

III. Książki

 1. Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego / Konrad W. Tatarowski. -  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
 2. Jan Nowak-Jeziorański (1913-2005) / red. Alfred Wierzbicki. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2006.
 3. Jan Nowak Jeziorański : emisariusz wolności / Jarosław Kurski ; wstępem opatrzył Władysław Bartoszewski. - Świat Książki - Bertelsmann Media, 2005.
 4. Jan Nowak-Jeziorański : głos wolnej Europy / szkice Wojciech Karpiński [et al.] ; teksty i listy Jan Nowak-Jeziorański ; wybór, oprac., red. Barbara Toruńczyk. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2005.
 5. Jan Nowak-Jeziorański : głos wolnej Europy / szkice Wojciech Karpiński [et al.] ; teksty i listy Jan Nowak-Jeziorański ; wybór, oprac., red. Barbara Toruńczyk. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2005.
 6. Jan Nowak Jeziorański : kurier Armii Krajowej, redaktor Radia Wolna Europa, polityk / red. nauk. Paweł Machcewicz, Rafał Habielski ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. - Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego ; Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2011.
 7. Jan Nowak Jeziorański : kurier wolnej Polski / [red. Katarzyna Beliniak et al.]. - Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2007.
 8. Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Cz. 1, Obrazy, miniatury, akwarele, rysunki / Leszek Machnik, Beata Długajczyk ; [tł. na jęz. ang. Jarosław Włodarczyk]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2012.
 9. Osiem misji kuriera z Warszawy / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert, Zofia Kunert ; współpr. Zygmunt Walkowski. - Warszawa : Edipresse Polska, 2005.
 10. Polak z oddali : Jan Nowak-Jeziorański w Poznaniu i nie tylko / Jolanta Hajdasz, Agata Ławniczak. - : Poznań : Wydaw. Miejskie, cop. 2000.
 11. Polska z oddali - prawda z bliska / Stefan Wysocki. - Gdańsk : "Solidarność Walcząca". Oddział Trójmiasto, 1989.
 12. Polska z oddali - prawda z bliska / Stefan Wysocki. - Warszawa : "von borowiecky" : "Szaniec", 2001.
 13. Promocja Jana Nowaka-Jeziorańskiego na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. Janusz Degler]. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.
 14. Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej : księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005) / pod red. Janusza Farysia i Marka Szczerbińskiego ; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego [et al.]. - Gorzów Wlkp. : Sonar, 2005.
 
IV. Artykuły z czasopism

 1. Bohater skuteczny / Piotr Wierzbicki. // Gazeta Polska. - 2005, nr 4, s. 4
 2. Głos antydepresyjny : wspomnienie o Janie Nowaku-Jeziorańskim / Barbara Zych-Gruszka. // Śląsk. - R. 11, nr 2 (2005), s. 66-67
 3. Głos Wolnej Polski : Jan Nowak-Jeziorański (1913-2005) / Andrzej Kaczyński. // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 18, s. A5
 4. Głosy o Janie Nowaku-Jeziorańskim : portret romantycznego realisty / Andrzej Brzeziecki. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 4 (2005), s. 195-198
 5. IPN - w imię prawdy czy kłamstwa? / Andrzej Czechowicz. // Myśl Polska. - R. 64, nr 20 (2005), s. 16-17
 6. Jak najbliżej ojczyzny : polska sekcja RWE i jej twórca / Paweł Machcewicz. //Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 24, s. A6-A7
 7. Jan Nowak / Jacek K. Machniewicz. // Zeszyty Historyczne. - Z. 151 (2005), s. 199-202
 8. Jan Nowak-Jeziorański (1913-2005) / Andrzej Bąkowski. // Palestra. - R. [50], nr 1/2 (2005), s. 313-316
 9. Jan Nowak-Jeziorański (3.10.1914[!] - 20.01.2005) / Krzysztof Bortnik. // Biuletyn Ukrainoznawczy. - [Nr] 11 (2005), s. 310-313
 10. Jan Nowak-Jeziorański (1913-2005) / Maciej Kozłowski, Stanisław Stomma, Róża Thun, Józef Życiński, Adam Boniecki, Jacek Woźniakowski. // Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 5, s. 5,24
 11. Jan Nowak-Jeziorański / Jarosław Kurski. // Gazeta Wyborcza (WAW). - 2005, nr 18, s. 2
 12. Jan Nowak-Jeziorański : a sketch for portrait / Sławomir Łukasiewicz. // New Eastern Europe. - 2012, nr 2, s. 153-158
 13. Jan Nowak-Jeziorański : biogr. / B.K. // Nowe Książki. - 1999, nr 11, s. 4 okł.
 14. Jan Nowak Jeziorański i polska emigracja polityczna / Jeremi Sadowski. // Res Publica Nowa. - R. 18, nr 3 (2005), s. 112-119
 15. Jerzego Giedroycia i Jana Nowaka-Jeziorańskiego myślenie o nowej Polsce / Iwona Hofman. // Studia Polityczne. - Nr 20 (2007), s. 181-203
 16. Jeszcze raz o Wiktorze Trościanko / Adam Hojda. // Myśl Polska. - 2007, nr 51/52, s. 9
 17. Józefa Mackiewicza rzecz o Rozgłośni Radio Wolna Europa / Tomasz Mizak. // Myśl Polska. - R. 64, nr 7 (2005), s. 14
 18. Kolory samotności / Józef Życiński. // Akcent. - R. 26, nr 1 (2005), s. 7-10
 19. Kurier pojednania : o Janie Nowaku-Jeziorańskim : przem. / Stanisław Krajewski. // Więź. - 2003, nr 3, s. 70-72
 20. Kurier polski / Leszek Budrewicz. // Odra. - R. 45, [nr] 3 (2005), s. 17-19
 21. Kurier z Warszawy dla Wrocławia : Rok Jana Nowaka-Jeziorańskiego / Beata Maciejewska. // Gazeta Wyborcza (Wrocław). - 2014, nr 2, s. 2
 22. [List do redakcji] / Maciej Morawski. // Zeszyty Historyczne. - Z. 152 (2005), s. 233-236
 23. Polem. z: Jan Nowak / Jacek M. Machniewicz // Zeszyty Historyczne. - Z. 151 (2005).
 24. Los na loterii / Jan Nowak-Jeziorański ; rozm. przepr. Radosław Januszewski, Jan Strękowski. // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 24, s. A6
 25. Między dziennikarstwem a działalnością polityczną : o "Wojnie w eterze" i "Polsce z oddali" Jana Nowaka Jeziorańskiego / Konrad W. Tatarowski. // Dyskursy o Kulturze. - [T.] 2 (2010), s. 223-240
 26. "Misja specjalna" / Maciej Iłowiecki. // Zeszyty Historyczne. - Z. 153 (2005), s. 240-250
 27. Młodzieńczy głos / Maciej Wierzyński. // Polityka. - 2005, nr 4, s. 92
 28. Na szlaku kuriera z Warszawy. Odc. 1, Odsieczy nie będzie, zostaliśmy sami / Roman Daszczyński. -  ( Witamy w Polsce ) // Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 16, s. 12-13
 29. Na szlaku kuriera z Warszawy. Odc. 2, Na froncie zimnej wojny / Roman Daszczyński. – ( Witamy w Polsce ) // Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 17, s. 14-15
 30. Na szlaku kuriera z Warszawy. Odc. 3, Najtrudniejsza misja / Roman Daszczyński. -  ( Witamy w Polsce )  // Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 18, s. 20-21
 31. Nieheroiczny bohater w sytuacjach granicznych : o "Kurierze z Warszawy" Jana Nowaka-Jeziorańskiego / Konrad W. Tatarowski.  // Dyskursy o Kulturze. - [T.] 1 (2009), s. 91-106
 32. Janie Nowaku-Jeziorańskim raz jeszcze / Marek Rudzki. // Zeszyty Historyczne. - Z. 152 (2005), s. 117-126
 33. O publicystyce Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed rokiem 1989 / Konrad W. Tatarowski. // Studia Medioznawcze. - 2011, nr 2, s. 113-126
 34. Odszedł Kurier z Warszawy / Robert Pucek. // Najwyższy Czas!. - R. 16, nr 5 (2005), s. V-VI
 35. Pan Jan / Agnieszka Magdziak-Miszewska. // Więź. - R. 48, nr 3 (2005), s. 99-100
 36. Pan Jan prowadził Polskę do NATO / Bartosz Węglarczyk. //Gazeta Wyborcza (WAW). - 2005, nr 18, s. 16
 37. Partia Jana Nowaka / Andrzej Romanowski. // Gazeta Wyborcza (WAW). - 2005, nr 18, s. 9-10
 38. Pasje Pana Jana / Jerzy Koźmiński. // Polityka. - 2005, nr 4, s. 90-91
 39. Podłość i głupota LPR / Stefan Niesiołowski. // Gazeta Wyborcza (WAW). - 2005, nr 121, s. 22 Sprzeciw radnych Ligi Polskich Rodzin wobec nadania łódzkiej szkole imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
 40. Polska nie tylko w tytułach / Ryszard Matuszewski. // Nowe Książki. - 1999, nr 11, s. 9 Sylwetka Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
 41. Polska z oddali w pisarstwie wspomnieniowym Jana Nowaka Jeziorańskiego / Konrad W. Tatarowski. // Archiwum Emigracji. - 2009, z. 2, s. 123-131
 42. Pomnik i biblioteka Kuriera / Jan Fusiecki, Tomasz Urzykowski. // Gazeta Wyborcza - Stołeczna. - 2006, nr 157, s. 8
 43. Pożegnanie z Norwidem : na marginesie wywiadu z Janem Nowakiem-Jaziorańskim / Maciej Melon. // Wyspa. - 2011, nr 3, s. 56-58
 44. Prawda o RWE i Janie Nowaku / Andrzej Czechowicz. // Myśl Polska. - R. 64, nr 9 (2005), s. 16-17
 45. Polem. z: Kryptonim Medal : sprawa Wiktora Trościanki / Paweł Machcewicz // Rzeczpospolita (W3). - 2004, nr 220
 46. Rok bez Nowaka / Jarosław Kurski. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 18, s. 10-11
 47. Rzecz o ostatniej misji Kuriera / Konrad W. Tatarowski. // Tygiel Kultury. - 2005, nr 1/3, s. 161-167
 48. Rzekome "fałszywki" SB : jeszcze o sprawie Nowaka i Trościanki / Adam Hojda. // Myśl Polska. - R. 64, nr 22/23 (2005), s. 8
 49. Polem. z: Kryptonim Medal / Paweł Machcewicz // Rzeczpospolita (W3). - 2004, nr 220
 50. Silniejszy był od zagłuszarek : homilia abp Józefa Życińskiego wygłoszona w czasie mszy żałobnej. // Gazeta Wyborcza (WAW). - 2005, nr 22, s. 6
 51. Spotkanie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim / Wojciech Domosławski. // Almanach Sejneński. - Nr 4 (2005), s. 53-61
 52. Stoi ławeczka Kuriera / Tomasz Urzykowski.// Gazeta Wyborcza - Stołeczna. - 2006, nr 246, s. 3
 53. Sześćdziesiąt lat przygody z Polską / Jan Nowak-Jeziorański ; rozm. przepr. Agnieszka Magdziak-Miszewska. // Więź. - 1999, nr 9, s. 12-19
 54. Taktyk i strateg - niepodległościowe legendy Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Jerzego Giedroycia / Jeremi Sadowski. // Odra. - R. 48, nr 11 (2008), s. 24-30
 55. W królewskiej trumnie / Tadeusz Kijonka. // Śląsk. - R. 11, nr 2 (2005), s. 3 Wspomnienie o Janie Nowaku-Jeziorańskim (1913-2005).
 56. Wolność w eterze / Adam Michnik, Stefan Kisielewski, Wojciech Karpiński, Jan Nowak-Jeziorański. -  Fragm. książki "Jan Nowak-Jeziorański. Głos wolnej Europy". // Gazeta Wyborcza (WAW). - 2005, nr 117, s. 25
 57. Wspomnienie niepośmiertne / Jacek Hofman. // Gazeta Polska. - 2005, nr 8, s. 10
 58. Z bliska / Jarosław Kurski. -  Fragm. książki. -  Bibliogr. // Gazeta Wyborcza (WAW). - 2005, nr 19, dod. Duży Format nr 4, s. 1-13
 59. Żołnierz, dziennikarz, polityk / oprac. Krzysztof Burnetko, Wojciech Pięciak. W: Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 5, s. 4
 60. Żołnierz, wygnaniec, zwycięzca / Jarosław Kurski. -  Fragm. książki. // Gazeta Wyborcza (WAW). - 2005, nr 18, s. 11-14
 
V. Recenzje

 1. Groźny ciepły człowiek / Andrzej Brzeziecki. // Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 30, s. 15 Zawiera rec. książki: Jan Nowak-Jeziorański : głos wolnej Europy. - Warszawa, 2005
 2. Kurier z Warszawy, jakiego nie znamy / Włodzimierz Kalicki. // Gazeta Wyborcza (WAW). - 2005, nr 208, s. 17 Zawiera rec. książki: Jan Nowak-Jeziorański : emisariusz wolności / Jarosław Kurski. - Warszawa, 2005
 3. [Listy 1952-1998 - recenzja] / Rafał Habielski. // Nowe Książki. - 2002, nr 3, s. 23 Zawiera rec. książki: Listy 1952-1998 / Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc. - Wroc., 2001.
 4. [Listy 1952-1998 - recenzja] / Iwona Hofman. // Studia Medioznawcze. - 2002, nr 2, s. 178-180 Zawiera rec. książki: Listy 1952-1998 / Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc. - Wroc., 2001.
 5. [Listy 1952-1998 - recenzja] / Maciej Mazurek. // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 53-54 Zawiera rec. książki: Listy 1952-1998 / Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc. - Wroc., 2001.
 6. [Listy 1952-1998 - recenzja] / Marian Stępień. // Zdanie. - 2002, nr 1/2, s. 42-46 Zawiera rec. książki: Listy 1952-1998 / Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc. - Wroc., 2001.
 7. [Listy 1952-1998 - recenzja] / Anna Strońska. // Dziś. - 2002, nr 7, s. 127-131 Zawiera rec. książki: Listy 1952-1998 / Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc. - Wroc., 2001.
 8. [Polska wczoraj, dziś i jutro - recenzja] / Marian Anysz. // Dziś. - 2000, nr 5, s. 124-128 Zawiera rec. książki: Polska wczoraj, dziś i jutro / Jan Nowak-Jeziorański. - Warsz., 1999.
 9. [Polska wczoraj, dziś i jutro - recenzja] / Andrzej Bąkowski. // Palestra. - 2001, nr 1/2, s. 80-82 Zawiera rec. książki: Polska wczoraj, dziś i jutro / Jan Nowak-Jeziorański. - Warsz., 1999.
 10. [Polska wczoraj, dziś i jutro - recenzja] / Bohdan Skaradziński. // Nowe Książki. - 1999, nr 11, s. 10 Zawiera rec. książki: Polska wczoraj, dziś i jutro / Jan Nowak-Jeziorański. - Warsz., 1999.
 11. [Polska wczoraj, dziś i jutro - recenzja] / Leopold Unger. // Kultura. - 1999, nr 9, s. 43-63 Zawiera rec. książki: Polska wczoraj, dziś i jutro / Jan Nowak-Jeziorański. - Warsz., 1999.
 12. [Polska wczoraj, dziś i jutro - recenzja] / Tomasz Wiścicki. // Ethos. - 2000, nr 3, s. 325-330 Zawiera rec. książki: Polska wczoraj, dziś i jutro / Jan Nowak-Jeziorański. - Warsz., 2000.
 13. [Polska z bliska - recenzja] / Jan Strękowski. // Nowe Książki. - 2003, nr 9, s. 23-25 Zawiera rec. książki: Polska z bliska / Jan Nowak-Jeziorański. - Krak., 2003.
 14. Portret nieretuszowany / Lektor. // Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 37, s. 21 Zawiera rec. książki: Jan Nowak-Jeziorański : emisariusz wolności / Jarosław Kurski. - Warszawa, 2005
 15. Starsi idole dwaj / Szymon Hołownia. // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 218, s. A9 Zawiera rec. książki: Warto być przyzwoitym : teksty osobiste i nieosobiste / Władysław Bartoszewski. - Wyd. 2. - Poznań, 2005 Zawiera rec. książki: Jan Nowak-Jeziorański : emisariusz wolności / Jarosław Kurski. - Warszawa, 2005
 16. Starszy pan na ławeczce w parku na Powiślu : przed domem, w którym mieszkał Jan Nowak-Jeziorański, stanie jego rzeźba / Tomasz Urzykowski. // Gazeta Wyborcza - Stołeczna. - 2006, nr 168, s. 4
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce