Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Godzina wychowawcza

GODZINA WYCHOWAWCZA

(zestawienie bibliograficzne)

Bibliografia została podzielona na dwie części. Część pierwsza zawiera opisy bibliograficzne książek wydanych w latach 1994-2004, natomiast w części drugiej zamieszczono opisy bibliograficzne artykułów z czasopism opublikowanych w latach 2000 - 2004.
Gwiazdką oznaczono pozycje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce. Do opisu bibliograficznego książek znajdujących się BP w Ostrołęce dołączono numer inwentarzowy danej pozycji. Bibliografię opracowano na podstawie baz Biblioteki Narodowej: Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism oraz katalogów i kartotek Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

Wydawnictwa zwarte


 1. BLEJA - SOSNA Barbara, SKŁADANOWSKA MARIA Godziny wychowawcze: poradnik dydaktyczny: gimnazjum I - II: materiały pomocnicze dla nauczycieli - wychowawcÓw w gimnazjum w klasach I - II/Barbara Bleja - Sosna, Maria Składanowska. - Toruń: "Bea-Bleja", [2000]
 2. BLEJA - SOSNA Barbara, SKŁADANOWSKA MARIA Godziny wychowawcze: poradnik dydaktyczny: gimnazjum I - III: materiały pomocnicze dla nauczycieli - wychowawców w gimnazjum w klasach I - III/Barbara Bleja - Sosna, Maria Składanowska. - Toruń: "Bea - Bleja", 2001 (52076)
 3. BLEJA-SOSNA Barbara, OPORSKA JADWIGA, SKŁADANOWSKA MARIA Godziny wychowawcze IV - VI: poradnik dydaktyczny: materiały pomocnicze dla nauczycieli - wychowawców w szkole podstawowej w klasach IV - VI/Barbara Bleja - Sosna, Jadwiga Oporska, Maria Składanowska. - Toruń: "Bea-Bleja", [2000] (52074)
 4. BLEJA - SOSNA Barbara Godziny wychowawcze: zeszyt ćwiczeń: gimnazjum kl. I / Barbara Bleja - Sosna. - Toruń: "Bea - Bleja", [2000]
 5. BLEJA - SOSNA Barbara, SKŁADANOWSKA MARIA Godziny wychowawcze: zeszyt ćwiczeń: gimnazjum klasa II / Barbara Bleja - Sosna, Maria Składanowska. - Toruń: "Bea - Bleja", [2000]
 6. BLEJA - SOSNA Barbara, SKŁADANOWSKA MARIA Godziny wychowawcze: zeszyt ćwiczeń: gimnazjum klasa III / Barbara Bleja - Sosna, Maria Składanowska. - Toruń: "Bea - Bleja", 2001
 7. CHAŁAS Krystyna W stronę kultury dawania: (program wychowawczy dla klas gimnazjalnych z obudową metodyczną) / Krystyna Chałas. - Kielce: "Jedność", 1999
 8. CHOMCZYŃSKA - MILISZKIEWICZ Mariola Podróż w nieznane: o miłości, seksie i rodzinie :scenariusze zajęć / Mariola Chomczyńska - Miliszkiewicz. - Warszawa: Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1997 (46795)
 9. CHOMCZYŃSKA - MILISZKIEWICZ Mariola, PANKOWSKA Dorota Polubić szkołę; ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska - Miliszkiewicz, Dorota Pankowska. - Warszawa: Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1995 (46659)
 10. CZAJA Maria, ŻMIGRODZKA Maria Wychowanie dla człowieczeństwa: 150 opracowań lekcji wychowawczych dla wszystkich typów szkół ponadpodstawowych: (materiały pomocnicze). 1 / Maria Czaja, Maria Żmigrodzka. - Wyd. 2 rozsz. - Częstochowa: WOM [Wojewódzki Ośrodek Metodyczny], 2000
 11. CZAJA Maria, ŻMIGRODZKA Maria Wychowanie dla człowieczeństwa: 150 opracowań lekcji wychowawczych dla wszystkich typów szkół ponadpodstawowych: (materiały pomocnicze). 2 / Maria Czaja, Maria Żmigrodzka. - Wyd. 2 rozsz. - Częstochowa: WOM [Wojewódzki Ośrodek Metodyczny], 2000
 12. CZAJA Maria, ŻMIGRODZKA Maria Wychowanie dla człowieczeństwa: 150 opracowań lekcji wychowawczych dla wszystkich typów szkół ponadpodstawowych: (materiały pomocnicze). 3/Maria Czaja, Maria Żmigrodzka. - Wyd. 2 rozsz. / Częstochowa: WOM [Wojewódzki Ośrodek Metodyczny], 2000
 13. DUDZIAK Urszula Wychowanie w klasie szkolnej: scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002
 14. GAJEWSKA Grażyna, DOLIŃSKI Artur Teoretyczno - metodyczne aspekty warsztatu pedagoga: scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Artur Doliński. - Wyd. 2. - Zielona Góra: Gaja, 2002. - 2 zm. Wyd. 1 t. serii Warsztat pracy pedagoga (52511)
 15. GAJEWSKA Grażyna, DOLIŃSKI Artur, SZCZĘSNA Anna Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy: scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Artur Doliński, Anna Szczęsna. - Zielona Góra: Gaja, 2002. - Wyd. 2 zm. 5 zeszytu Warsztatu pracy pedagoga (52515)
 16. GAJEWSKA Grażyna, DOLIŃSKI Artur, SZCZĘSNA Anna Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga: scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Artur Doliński, Anna Szczęsna. - Zielona Góra: Gaja, 2002. - Wyd. 2 zm. 3 zeszytu Warsztatu pracy pedagoga (52513)
 17. GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania: scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. - Wyd. 2 zm., uzup. i popr. - Zielona Góra: Gaja, 2003. - Wyd. 2 zm. 2 t. serii Warsztat pracy pedagoga (52512)
 18. GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania młodzieży: scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. - Wyd. 2 zm., uzup. i popr. - Zielona Góra: Gaja, 2003. - Wyd. 2 zm. 4 t. serii Warsztat pracy pedagoga (52514)
 19. GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur Warsztat pracy pedagoga: zbiór scenariuszy. Z. 2 / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. - Zielona Góra: Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito", 1999
 20. GROCHOWSKA Nora Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić: podpowiednik dla nauczyciela / Nora Grochowska. - Warszawa: Seventh Sea, [br.r.] (49371)
 21. GROCHOWSKA Nora, SADOWSKA Ewa Lekcje wychowawcze: klasa IV: ćwiczenia dla uczniów / Nora Grochowska, Ewa Sadowska. - Warszawa: Seventh Sea, cop. 2000 (49664)
 22. GROCHOWSKA Nora, SADOWSKA Ewa Lekcje wychowawcze: klasa V: ćwiczenia dla uczniów / Nora Grochowska, Ewa Sadowska. - Warszawa: Seventh Sea, cop. 2000 (49666)
 23. GROCHOWSKA Nora, SADOWSKA Ewa Lekcje wychowawcze: klasa V: opracowanie dla nauczycieli / Nora Grochowska, Ewa Sadowska. - Warszawa: Seventh Sea, cop. 2000 (49665)
 24. GROCHOWSKA Nora, SADOWSKA Ewa Lekcje wychowawcze klasa VI: ćwiczenia dla uczniów / Nora Grochowska, Ewa Sadowska. - Warszawa: Seventh Sea, cop. 2000 (49668)
 25. GROCHOWSKA Nora, SADOWSKA Ewa Lekcje wychowawcze klasa VI: opracowanie dla nauczycieli / Nora Grochowska, Ewa Sadowska. - Warszawa: Seventh Sea, cop. 2000 (49667)
 26. GROCHOWSKA Nora, SADOWSKA Ewa LEKCJE wychowawcze klasa VI: opracowanie dla nauczycieli / Nora Grochowska, Ewa Sadowska. - Warszawa: Seventh Sea, cop. 2000 (49663)
 27. GWIZDEK Bożena, Elżbieta Sołtys Gimnazjalny projekt profilaktyczno - wychowawczy / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydaw. Szkol. i Pedagog., [2003] (52579)
 28. HAMER Hanna Oswoić nieśmiałość: scenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum, 17 tematów / Hanna Hamer. - Warszawa: "Veda", 2000 (49407, 49943, 49944)
 29. KAZIMIEROWICZ Joanna, MAGALSKA Danuta, KWIECIŃSKA Danuta Materiały do pracy wychowawczej w szkole specjalnej / Joanna Kazimierowicz, Danuta Magalska, Danuta Kwiecińska; Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. - Olsztyn: W - MODN, 2001
 30. KLUS - STAŃSKA Dorota Bezpieczeństwo dzieci: scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klus - Stańska, Marzena Nowicka. - Kraków: Wydaw. "Impuls", 1999 (47853)
 31. KOMPETENTNY wychowawca / [red. Jerzy Celiński - Mysław]; Fundacja Bonum Educationis. - Siedlce : FBE , 2001
 32. KUROSZ Jolanta "Niech świeci wasze światło": rekolekcje wielkopostne dla szkół podstawowych i gimnazjów: lekcje wychowawcze nie tylko na czas rekolekcji / Jolanta Kurosz. - Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2001
 33. PORADNIK dydaktyczny: godziny z wychowawcą: liceum, liceum profilowane, technikum: klasa 2 / red. Barbara Bleja - Sosna, Anna Blasche [i in.]. - Toruń: Bea - Bleja, 2002 (50054)
 34. PRZEMOC wobec dzieci: zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych / oprac. Alicja Pacewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995 (2227br.)
 35. SADOWSKA Ewa Lekcje wychowawcze: ćwiczenia dla uczniów gimnazjum. Klasa I / Ewa Sadowska. - Warszawa: "Seventh Sea", cop. 1999 (49658)
 36. SADOWSKA Ewa Lekcje wychowawcze: ćwiczenia dla uczniów gimnazjum. Klasa II / Ewa Sadowska. - Warszawa: "Seventh Sea", cop. 1999 (49660)
 37. SADOWSKA Ewa Lekcje wychowawcze: opracowanie dla nauczycieli gimnazjum. Cz. 1 / Ewa Sadowska Warszawa: "Seventh Sea", cop. 1999
 38. SADOWSKA Ewa Lekcje wychowawcze: opracowanie dla nauczycieli gimnazjum. Klasa II / Ewa Sadowska. - Warszawa: "Seventh Sea", cop. 1999 (49659)
 39. SADOWSKA Ewa Lekcje wychowawcze: opracowanie dla nauczycieli gimnazjum. Klasa III / Ewa Sadowska. - Warszawa: "Seventh Sea", cop. 1999 (49661)
 40. SADOWSKA Ewa Lekcje wychowawcze: opracowanie dla nauczycieli gimnazjum: klasa III / Ewa Sadowska. - Warszawa: "Seventh Sea", cop. 2001
 41. SADOWSKA Ewa Lekcje wychowawcze: opracowanie dla uczniów gimnazjum. Cz. 1 / Ewa Sadowska. - Warszawa: "Seventh Sea", cop. 1999 (49657, 49662)
 42. SADOWSKA Ewa LEKCJE wychowawcze: program edukacji psychologicznej dla gimnazjum / Ewa Sadowska. - Warszawa: "Seventh Sea", 2000 (50279)
 43. SOBASZ Stefania Praca wychowawcza w klasie / Stefania Sobasz. - Kętrzyn: Stefania Sobasz , 1999
 44. SOBĄ być, dobrze być: gimnazjalny elementarz profilaktyczny / [aut. programu Agnieszka Arendarska et al.]. - Warszawa: "Toret": na zlec. Fundacji ETOH, 2000
 45. STRYCZNIEWICZ Barbara Spotkania w klasie szkolnej: propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum (i nie tylko!) / Barbara Stryczniewicz. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001 (49910, 49911)
 46. SZUTY Jacek GDY nauczyciel jest wychowawcą / Jacek Szuty. - Warszawa; Łódź: Wydaw. Szkolne PWN, 2001 (2916 br.p)
 47. TRZY koła: propozycje dla wychowawców klas. Z. 2 / pod red. Barbary Wolniewicz - Grzelak i Alicji Nowakowskiej; [aut. Barbara Wolniewicz - Grzelak et al.]. - Warszawa: Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", cop. 2000
 48. W TĘ SAMĄ stronę. - Warszawa: Wydaw. Krupski i S - ka, 1994. - [2 części], 3 tomy
  Cz. 1: Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych / Maria Braun - Gałkowska (45856)
  Cz. 2: Antologia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji wychowawczych / wybór i oprac. Maria Braun - Gałkowska, Antonina Gutowska. - 2 tomy
  (t.1 - 45854, t.2 - 45855)
 49. WSPOMAGANIE procesu wychowawczego programami profilaktyczno - edukacyjnymi Anatol Bodanko red. / Kraków: "Impuls", 1999
 50. Z DOŚWIADCZEŃ pracy opiekuńczo - wychowawczej nauczycieli / [zebrał Antoni Gwizdak]. - Bielsko - Biała: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2000

Artykuły z czasopism


 1. ALKOHOL przed sądem / Hanna Gajowniczek, Lidia Dybciak // Forum Humanistyczne // 2001, nr 2, s. 31-34
  CykI lekcji wychowawczych.
 2. ALKOHOL - wróg czy przyjaciel?: konspekt lekcji wychowawczej dla klasy III gimnazjum / Małgorzata Wleklińska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s.12 - 13
 3. ASERTYWNOŚĆ na godzinie wychowawczej w gimnazjum / Agata Ewa Gadomska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2003, nr 3, s. 48 - 51
 4. ASERTYWNOŚĆ - sposób na agresję: scenariusz zajęć / Bożena Kukielka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s.23
 5. BĘDĄC młodą nauczycielką wszedł raz do mnie klient... / Hanna Szypryt - Nowicka // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 36 - 38
  Scenariusz lekcji wychowawczej "Uczeń klientem szkoły - co to znaczy?"
 6. BOŻE Narodzenie w Polsce, Europie, na świecie: scenariusz lekcji języka polskiego na lekcji wychowawczej dla klasy IV / Genowefa Filipczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 11, s.10
 7. CIĄŻA i co dalej?: zajęcia wychowawcze / Barbara Konecka // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s.15
  Lekcja zrealizowana w kl. III szkoły zasadniczej dla lekko upośledzonych umysłowo.
 8. CO RODZICE powinni wiedzieć, aby chronić swoje dzieci przed narkotykami? / Jolanta Luśtyk // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s.1 - 3
  Materiał przygotowany przez wychowawcę klasy I zaprezentowany na spotkaniu z rodzicami.
 9. CO WSPÓLNEGO mamy z kamieniami?: projekt scenariusza zajęć wychowawczych dla starszych klas SP i gimnazjum / Jan Tatarowicz // Dama. - 2001, nr 40, s.7 - 9
 10. CZŁOWIEKU, nie poddawaj się w trudzie konspekt zajęć wychowawczych [kl. V - VI] / Alina Kowalska // Dama. - 2003/2004, nr 45, s.10 - 12
 11. CZY jesteś swoim przyjacielem: lekcja wychowawcza w gimnazjum / Małgorzata Kupijaj // Wychowawca. - 2003, nr 2, s.27
 12. CZY to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?: o pierwszych szkolnych zauroczeniach poważnie i na wesoło: scenariusz bloku humanistycznego lekcji wychowawczej, języka polskiego i muzyki dla klasy VI / Krystyna Merska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 2, s.19 - 21
 13. CZY wiesz, co jesz?: dodatki do żywności: konspekt lekcji godziny wychowawczej dla klasy III gimnazjum / Bogusława Jaz // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 9 - 11
 14. DLACZEGO chodzimy na wagary?: scenariusz zajęć wychowawczych klasy I - III ZSZ/ Joanna Sztroman // Drama. - 2002/2003, nr 41, s.12 - 14
 15. DRUGI Elementarz Czyli Program Siedmiu Kroków: sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć na godzinach wychowawczych w klasie VI / Grażyna Gawrylow // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 20 - 21
 16. EDYTA Stein - na katechezie, języku polskim i na godzinie wychowawczej / Zbigniew Kruszewski // Katecheta. - 2001, nr 12, s. 13 - 20
 17. EGZAMIN z człowieczeństwa: postawa wobec zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS: scenariusz zajęć dla III klasy gimnazjum / Małgorzata Leyko // Wychowawca. - 2001, nr 12, s.25
 18. GODZINA wychowawcza w klasie IV: scenariusz zajęć, w których aktywnie uczestniczą uczniowie i zaproszeni rodzice / Teresa Dębowska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s.11 - 12
  Temat: Wspomaganie rozwoju osobowości dziecka poprzez różnorodność form i metod pracy.
 19. GODZINY wychowawcze we współczesnej szkole - próba diagnozy / Leandra Korczak // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 62 - 77
  Analiza wyników badań. Uczniowie oceniali prowadzone w szkołach lekcje wychowawcze.
 20. I TY możesz zostać Świętym Mikołajem: propozycja lekcji wychowawczej / Iwona Kaczmarzyk // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11, s.26
  Celem zajęć jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby fizyczne i psychiczne zwierząt oraz rozbudzenie miłości do zwierząt.
 21. NNI to także my: lekcja wychowawcza dla uczniów gimnazjum / Beata Walczak // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 22 - 23
  Lekcja dotyczy tolerancji.
 22. INNI to także my: scenariusz zajęć dotyczących tematu tolerancji / Małgorzata Zaremba // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001, nr 2, s.72 - 74
 23. ISTOTA i mechanizm powstawania uzależnień oraz ich rodzaje: konspekt lekcji wychowawczej w Bibliotece Pedagogicznej / Marta Galos // Wychowawca. - 2001, nr 6, s.22 - 23
 24. ISTOTA uza1eżnienia od alkoholu: scenariusz zajęć / Marta Kucharska - Żądło, Renata Albin // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s.14 - 15
 25. JAK skutecznie odmawiać, gdy ktoś nakłania nas do zrobienia czegoś złego? / Franciszka Grażyna Żak // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s.4 - 5
 26. JAK sobie radzić ze stresem?: (dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych) / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska // Wychowawca. - 2002, nr 11, s. 20 - 22
  Konspekt zajęć.
 27. JAK radzić sobie ze stresem?: scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Krzeszowiak // Biologia w Szkole. - 2002 nr 4, s. 232 - 236
 28. JEDENASTE nie ściągaj / Halina Kipert, E1żbieta Truszkowska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2000, nr 2, s.12 - 14
  Problem ściągania uczniów - scenariusz lekcji.
 29. JESTEM wartościowym człowiekiem - wzmacnianie poczucia własnej wartości / Katarzyna Depczyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s.14 - 16
 30. JESTEŚMY sobie potrzebni: scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą / Danuta Gill // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s.9 - 10
 31. KARTKÓWKA z dobrych manier / Beata Szot // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 19 - 20
  Kartkówka z dobrych manier na lekcji wychowawczej
 32. KIESZONKOWE - wydatek czy dochód?: o planowaniu wydatków scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy IV / Elżbieta Papaj // Wszystko dla Szkoły. - 2003 nr 6, s. 17 - 19
 33. KOMUNIKACJA międzyludzka: scenariusz zajęć dla gimnazjum / Luiza Barylski // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s.17
 34. KONSEKWENTNIE do celu / Teresa Radziewicz // Nowe w Szkole. - 2004, nr 2, s. 13 - 15
  Współdziałanie z rodzicami w procesie wychowania.
 35. KONSPEKT - lekcja wychowawcza / Wiesława Dorota Prążyńska // Gestalt. - 2001, nr 4 - 5, s.25 - 27
  Temat lekcji: Krytyczne spojrzenie na siebie i innych.
 36. KONSPEKT lekcji wychowawczej w gimnazjum: Temat: Uzależnienia / Lidia Szczęsna // Wychowawca. - 2001, nr 7 - 8, s.36 - 37
 37. KONTRAST czy dopełnienie - czyli co mogą spowodować przeciwstawne cechy osobowości? / Elżbieta Socha // Drama. - 2001, nr 38, s.15 - 19
  Scenariusz zajęć w klasach II-III gimnazjum
 38. KRĄG prawdy i przyjaźni / Iwona Krogel // Nowe w Szkole. - 2002, nr 1, s.19 - 20
  Kierunki i metody pracy w gimnazjum.
 39. KRĘTYMI ścieżkami integracji / Beata Igielska // Nowa Szkoła. - 2002, nr 1, s. 16 - 19
  Uczenie toleracji dla osób niepełnosprawnych.
 40. KSZTAŁTOWANIE postawy patriotycznej: propozycja metodyczna cyklu lekcji wychowawczych (III kl. gimnazjum) / Agnieszka Kaczmarek // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 22 - 23
 41. KTO to taki? - wzajemne poznawanie się / Katarzyna Depczyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7 - 8, s.35 - 36
  Scenariusz zajęć.
 42. LEKCJA wychowawcza "Jak się uczymy?" - z klasą zorganizowaną w grupy: (informacja metodologiczna) / Zofia Chełstowska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2003, nr 2 (14), s. 72 - 77
 43. LEKCJE wychowawcze - do Europy wchodzimy z psychologią / Ewa Sadowska, Nora Grochowska; rozm. przepr. Sylwia Kwiatek // Nowa Szkoła. - 2000, nr 8, s. 12 - 13
 44. LUDZIE, którym ufam: propozycja lekcji wychowawczej w kl. VI szkoły podstawowej / Iwona Kaczmarzyk // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s.19
  Przedmiotem lekcji są konflikty w rodzinie, brak porozumienia i kontaktu z dziećmi.
 45. LUSTERKO dla każdej dziewczyny / Danuta Borowska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s.11
  Lekcja ma na celu uświadomienie uczniom konieczności wypełniania obowiązków domowych.
 46. MIĘDZY manipulacją a wychowaniem / Iwona Latańska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 48 - 50
 47. NARKOTYKI - najlepsze wyjście nie wchodzić! / Joanna Lampkowska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2003, nr 7/8, wkładka s. XII - XIV
  Scenariusz zajęć do realizacji na godzinie wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej
 48. NIEPEŁNOSPRAWNI są wśród nas: konspekt zajęć wychowawczych [kl.VI] / Agnieszka Brzezińska // Drama. - 2003/2004, nr 45, s.12 - 13
 49. "PALACA butelka", czyli o szkodliwości palenia papierosów: (scenariusz godz. wych. dla kl. I liceum) / Bogusława Dmowska // Nowa Szkoła. - 2004, nr 1, s. 44 - 45
 50. PAPIEROSY a zdrowie człowieka: scenariusz lekcji biologii (lub wychowawczej) w gimnazjum / Dorota Grzęda // Wychowawca. - 2002, nr 9, s.24 - 25
 51. PODRÓŻ z "Krainy Wściekłości" do "Krainy Spokoju": przykład zajęć zrealizowanych w ramach programu wychowawczego "W kręgu przyjaźni" / Żanetta Zawadzka // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s.6
  Adresatami programu są uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej.
 52. PROGRAM lekcji wychowawczych / Ryszard Jasiński // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 4, s.20
 53. PROGRAM profilaktyki w zakresie uza1eżnień do realizacji w ramach lekcji wychowawczych w klasach gimnazjalnych / Elżbieta Rosińska, Lidia Szczęsna // Wychowawca. - 2001, nr 7/8, s.36
  Scharakteryzowano cele programu i formy realizacji. Wymieniono propozycje tematów zajęć.
 54. PROPOZYCJA bloku tematycznego - kl. VI (język polski, historia, sztuka, godzina wychowawcza) / Anna Łyczewska // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. - 2000/2001, nr 2, s.50 - 53
  Czas realizacji 7 godz.
 55. PROPOZYCJA rozkładu godzin wychowawczych w klasie V / Iwona Załęska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001, nr 5, s.67 - 72
 56. PRZYGOTOWANIE do wejścia na rynek pracy / Zofia Lenart-Pawłowska // Szkoła Zawodowa. - 2000, or 3, s. 23 - 30
  Tematyka godzin wychowawczych.
 57. PRZYJAŹŃ nie odchodzi od razu: scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą / Krystyna Malon // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s.15
 58. PRZYKŁADY pracy z uczniami w zakresie edukacji prozdrowotnej na wydzielonej jednostce lekcyjnej - lekcji wychowawczej / Krystyna Zelich // Edukacja Zdrowotna Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 6, s. 29 - 31
 59. RACJONALNE gospodarowanie wodą w domu: scenariusz zajęć - lekcji wychowawczej w kl. IV - VI szkoły podstawowej / Dorota Grzęda // Wychowawca. - 2002, nr 5, s.24 - 25
 60. RODZINY zgodne i konfliktowe. Jaka jest moja rodzina?: scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I gimnazjum / Jolanta Głowacka, Urszula Jankowska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s.8 - 9
 61. "ROZJAŚNIANIE" wartości / Iwona Kowalczyk // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s.16 - 17
 62. Zawiera scenariusz zajęć w systemie "rozjaśniania wartości"; temat: Szczęście.
 63. ROZPOZNAJĘ zagrożenia - sekty: konspekt lekcji wychowawczej dla klas gimnazjalnych i licealnych / Czesława Baś // Wychowawca. - 2001, nr 6, s.22
 64. ROZWIJANIE asertywności - Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych: konspekt lekcji w klasie II gimnazjum - godzina wychowawcza / Bożena Jamorska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2004, nr 1, s.36 - 38
 65. RÓŻNIMY się i jesteśmy do siebie podobni: propozycja lekcji wychowawczej / Lucyna Podgórna // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s.15 - 16
  Celem lekcji jest zweryfikowanie sposobów spostrzegania i oceniania innych z własnego punktu widzenia.
 66. SCENARIUSZ lekcji: (godzina wychowawcza, kl. 6) / Krystyna Bogdan // Forum Humanistyczne. - 2001, nr 2, s. 38 - 40
 67. SCENARIUSZ zajęć z biologii i godziny wychowawczej / Danuta Aleksińska, Violetta Łukaszewicz // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001, nr 2(6), s.88
 68. SIĘGAJ po to, czego chcesz, nie raniąc innych: konspekt lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum / Bożena Jamorska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s.16 - 17
 69. SKARB pamięci / Wiesława Mroczek // Nowe w Szkole. - 2003, nr 2, s. 16 - 18
  Godzina wychowawcza poświęcona pamięci.
 70. SŁOWA, które ranią..: scenariusze zajęć wychowawczych: klasa V szkoły podstawowej / Jolanta Kirago // Drama. - 2002/2003, nr 41, s.11 - 12
 71. SPACERKIEM po mojej miejscowości: propozycja zajęć integrujących różne dziedziny wiedzy / Elżbieta Brzezińska // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s.12 - 13
  Cykl lekcji wychowawczych dla klasy IV szkoły podstawowej. Zajęcia na temat najb1iższego otoczenia.
 72. SPOSOBY uatrakcyjniania lekcji wychowawczych / Renata Bogalecka, Beata Lipczyńska - Rahmani // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 9, dod. s. I - VI
 73. SPOTKANIA klasowe planuję z uczniami / Barbara Stryczniewicz // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 7 (37), s.21 - 23
  Tematy i metody stosowane na godzinach wychowawczych w gimnazjum.
 74. SPÓJRZ inaczej: realizacja programu profilaktyki uzależnień na godzinach wychowawczych w klasie IV / Grażyna Gawryłow // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 21 - 23
 75. SYTUACJE trudne: propozycja zajęć wychowawczych / Katarzyna Depczyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s.16 - 17
 76. SZANUJEMY mienie prywatne, szkolne i społeczne: scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I gimnazjum / Beata Rypńska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s.12
 77. TERAPIAM wychowawcza klasy / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 9, dod. s. VI - VIII
 78. TRUDNE sytuacje i trudne decyzje: konspekt zajęć wychowawczych dla klasy III / Bożena Ryba, Halina Pasławska // Wszystko dla Szkoły,. - 2001, nr 5, s.14 - 15
 79. UCZYMY się dobrych manier: propozycja lekcji dla klasy I lub II gimnazjum / Urszula Bieniecka // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s.13 - 14
 80. USPRAWNIANIE technik uczenia się / Bożiena Czerwoniec // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 36 - 38
  Lekcja wychowawcza.
 81. UWARUNKOWANIA i skutki uzależnień: (dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych) / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska // Wychowawca. - 2002, nr 10, s.24
  Scenariusz lekcji.
 82. UWIERZ w siebie / Łucja Cicha // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s.7 - 8
  Konspekt zajęć.
 83. WAGARY - czy to się opłaca?: scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum / Urszula Jankowska, Jolanta Głowacka // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s.15
 84. WOLONTARIAT - służba na rzecz innych: konspekt zajęć / Urszula Michalak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s.10 - 11
 85. WPŁYW narkotyków na organizm człowieka: zastosowanie metaplanu na lekcji wychowawczej / Ewa Blitek, Anna Czepiec - Mączka // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s.9 - 10
 86. WZMACNIANIE motywacji uczniów / Ewa Stojak-Ślęczek // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 31 - 33
  Lekcja wychowawcza.
 87. "WZNIEŚ serce nad zło..." (życiorysy pisane narkotykami): scenariusz audycji radiowej / Mirosława Drapacz, Krystyna Budny // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 24 - 25
 88. "Z TELEWIZOREM trzeba rozważnie": Scenariusz zajęć wychowawczych dla rodziców i uczniów kl. I - III szkoły podstawowej / Anna Szczęsna // Wychowawca. - 2003, nr 1, s. 22 - 23
  Telewizor i komputer - przyjaciele czy wrogowie?
 89. ZAJĘCJA: Jak skutecznie uczyć się w IV klasie / Marta Sadowska, Renata Wójcicka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2003, nr 7, s. 44 - 46
 90. ZAJĘCIA profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej i rodziców / Barbara Krupińska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001, nr 2(6), s.79 - 83
  Zawiera ankietę dla rodziców
 91. ZASADY skutecznej perswazji: scenariusz lekcji dla szkoły ponadgimnazjalnej / Jadwiga Zembura // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 26
  Lekcja została przeprowadzona w klasie II Iiceum ekonomicznego w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej o treści: skuteczna komunikacja w różnych sytuacjach, poprawność wypowiedzi.
 92. ŻYJĘ w rodzinie i dla mojej rodziny: scenariusz zajęć do "Wychowania do życia w rodzinie" - oraz na godzinach wychowawczych w klasach IV - VI / Mirosława Chmura // Nowa Szkoła. - 2003, nr 9, s. 37 - 39

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce