Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Krzysztof Kamil Baczyński

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

(bibliografia podmiotowo - przedmiotowa)

Bibliografia zawiera książki wydane w latach 1981-2004 i artykuły z czasopism opublikowane w latach 1972 - 2004. Jest to bibliografia selekcyjna, opracowana na podstawie baz BN: Przewodnika Bibliograficznego (1979 - 2004) i Bibliografii Zawartości Czasopism (1986 - 2004) oraz kartotek kartkowych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte


 1. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  "ale ty jesteś drzewo" / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i wstęp Bernadetta Kuczera - Chachulska. - Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2001. - 75 s.: il.; 18 cm.
 2. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Autobiografia - wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i posł. Zbigniew Majchrowski. - [Wyd. 2]. - Gdańsk: "Graf", 1992. - 126, [1] s.; 21 cm.
  Wyboru dokonano na podstawie wyd.: "Utwory zebrane", Wydaw. Literackie, Kraków, 1970
 3. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Czas miłości / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i oprac. Leszek Lachowiecki. - Warszawa: "Sternik", cop. 1996. - 70, [2] s.; 20 cm.
 4. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil, Gajcy Tadeusz, Trzebiński Andrzej
  Ja i ogień; Baczyński, Gajcy, Trzebiński / [oprac. graf. Marek Kotarba]. - [Wyd. 1 w tej serii]. - Warszawa: "Interart", 1994. - 111, [1] s.: il., 3 faks.; 21 cm. - (Biblioteka Poezji)
 5. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Kiedy się miłość śmiercią stała... : wiersze wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i komentarze Wiesław Budzyski. - Wyd. 4 uzup. - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1999. - 245, [2] s.: il., faks., fot., portr.; 20 cm.
 6. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Kiedy się miłość śmiercią stała ... : wiersze wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i komentarze Wiesław Budzyński. - [Wyd. 2 zm.]. - Warszawa: Wydaw. Orgelbrandt: przy udziale "Tevere", 1995. - 235, [5] s.: il., faks., fot., portr.; 20 cm.
  Wybór na podst. wyd.: "Utwory zebrane", Wydaw. Literackie, Kraków 1979
 7. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Kiedy się miłość śmiercią stała ...: wiersze wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i komentarze Wiesław Budzyński. - Warszawa: "Interlibro", 1993. - 246 s.: il., faks., fot., portr.; 20 cm.
 8. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Liryki najpiękniejsze / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór Aleksander Madyda. - Toruń: "Algo", 1999. - 44, [3] s.; 18 cm. - (Kolekcja Liryki "z Liściem")
 9. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Modlitwa / Krzysztof Kamil Baczyński Wałbrzych: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, [1992]. - [1], 4 k.; 11 x 14 cm.
  Druk bibliofilski. - Przedr. faks. 1942
 10. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Modlitwa I. Modlitwa II. Modlitwa III. Modlitwa do Bogarodzicy / Krzysztof Kamil Baczyński; [wyboru wierszy dokonał oraz wstępem opatrzył Wiesław Budzyński; il. Teresa Chelicka]. - Warszawa: PSP [Pracownie Sztuk Plastycznych], 1984. - [16] s.: il.; 33 cm.
  Tyt. na obwol. i stronie przedtyt.: Cztery modlitwy. - Tekst wg: "Utwory zebrane"Wydaw. Literackie, Kraków 1979
 11. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Najpiękniejsze wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński; [wybór wierszy Elżbieta Desperak]. - [Warszawa]: "bis", [1997]. - 62, [2] s.; 17 cm
 12. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Niebo złote ci otworzę: wybór wierszy / Krzysztof Kamil Baczyński; [wybór i oprac. Zdzisław Jaskuła]. - Łódź: "Cypniew", 1996. - 96 s.; 14 cm.
 13. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Noc wiary / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i posł. Waldemar Smaszcz. - Warszawa: "Pax", 1997. - 194, [2] s.; 17 cm.
 14. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Po stronie nadziei: wybór wierszy / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i posł. Wiesław Budzyski; słowo wstępne Zygmunt Kubiak. - Wyd. 2. - Warszawa: "Świat Książki", 1999. - 316, [1] s.; 20 cm.
  Teksty wierszy na podst. wyd. 3 "Utworów zebranych" K. K. Baczyńskiego w oprac. Anieli Kmita - Piorunowej i Kazimierza Wyki oraz rękopisów. - Nota bibliogr. s. 301 - 303
 15. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Po stronie nadziei: wybór wierszy / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i posł. Wiesław Budzyński; słowo wstępne Zygmunt Kubiak. - Warszawa: "Świat Książki", 1997. - 316, [1] s.; 20 cm.
  Teksty wierszy na podst. wyd. 3 "Utworów zebranych" K. K. Baczyńskiego w oprac. Anieli Kmita - Piorunowej i Kazimierza Wyki oraz rękopisów. - Nota bibliogr. s. 301 - 303. - Indeks
 16. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński; [wiersze wybrała i ułożyła Małgorzata Baranowska]. - Kraków: "Eventus", 2000. - 179 s.: 1 il.; 17 cm.
 17. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński. - Kraków: "Spes", cop. 1998. - 216 s.: 1 il.; 17 cm. - (Klasyka Polska i Obca)
 18. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński; wybrał i wstępem opatrzył Jerzy Święch. - [Wyd. 2]. - Lublin: Wydaw. Lubelskie , 1998. - 310, [2] s.; 20 cm.
  Wybór wg: "Utwory zebrane" T. 1 - 2, Kraków, 1979. - Na s. red. błędny ISBN
 19. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński; wyboru dokonał i posłowiem opatrzył Piotr Matywiecki. - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1996. - 503, [1] s.; 20 cm. - (Kolekcja Poezji Polskiej XX Wieku)
  Indeks
 20. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński. - Kraków: "Dom Książki" , 1993. - 271 s.; 21 cm.
 21. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński; wybrał i wstępem opatrzył Jerzy Święch. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1992. - 310, [2] s.; 20 cm.
  Wybór na podst.: "Utwory zebrane" t. 1 - 2, Kraków 1979. - Indeks
 22. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński; wyboru dokonał Kazimierz Wyka; [wprowadzenie Jan Strzelecki; posł. Aniela Kmita - Piorunowa]. - [Wyd. 2]. - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1981. - 318, [2] s.; 17 cm. - (Biblioteka Poetów). - Indeks
  Teksty wg edycji: Utwory zebrane w oprac. A. Kmity - Piorunowej i K. Wyki, Wydaw. Literackie, 1970
 23. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Poezje wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i wstęp Kazimierz Wyka. - [Wyd. 2]. - Warszawa: LSW, 1989. - 130, [6] s.; 17 cm. - (Biblioteka Poetów / Klub Poetycki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związku Młodzieży Wiejskiej, Redakcji "Nowej Wsi", Ludowej Spółdzielni Wydawniczej)
  Nota bibliogr. s. 127 - 131
 24. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Pół mnie a pół Bogu / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór Anna Janko. - Warszawa: Prószyński i S - ka, 1999. - 87, [1] s.; 18 cm. - (To Jest Poezja)
 25. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Pół mnie a pół Bogu / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór Anna Janko. - Warszawa: Prószyński i S - ka, 1997. - 87, [1] s.; 18 cm. - (To Jest Poezja)
 26. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Rzeczy niepokój / Krzysztof Kamil Baczyński; wybrała i wstępem opatrzyła Marta Wyka. - Warszawa: "Anagram", 1993. - 194, [2] s.: 1 portr.; 10 cm. - (Antologia Nowej Poezji Polskiej)
  Na stronie. red. i stronie. 4 okł. błędny ISBN.
 27. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Sen w granicie kuty: wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński; [wybór i posł. Stanisław Stabro]. - Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1997. - 290, [2] s.; 21 cm. - (Biblioteka Klasyki)
  Tekst wg. wyd. "Utwory zebrane" T. 1 - 2, WL Kraków, 1970
 28. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Spojrzenie / Krzysztof Kamil Baczyński; [wyboru dokonała Aniela Kmita - Piorunowa]. - Warszawa: "Iskry", 1985. - 166, [2] s.; 20 cm.
 29. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Ty jesteś moje imię... / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i posł. Małgorzaty Baranowskiej; grafiki Leszka Rózgi. - Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1985. - 68, [4] s.: il.; 27 cm.
 30. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  1943 [Tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy] / Krzysztof Kamil Baczyński. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1994. - [4] s., 9 k., [1] s.: il. kolor., faks.; 24 cm.
  Druk bibliofilski.
 31. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  1943 [tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy] / Krzysztof Kamil Baczyński. - Kraków, Wrocław: Wydaw. Literackie, 1983. - [2], 9 k.: il.; 24 cm.
  Repr. edycji rękopiśmiennej 1943.- Druk jednostr.- Opis wg obwol
 32. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i posł. Kazimierza Wyki. - [Wyd. 5]. - Kraków Wrocław: Wydaw. Literackie, 1986. - 271, [1] s.: err.; 20 cm.
  Tekst wg: "Utwory zebrane", Kraków, 1970
 33. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Utwory zebrane / Krzysztof Kamil Baczyński; oprac. Aniela Kmita - Piorunowa, Kazimierz Wyka. [T.] 1 - 2. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1994. - 2 t. (551, [1] s., [36] s. tabl.; 763, [5] s., [24] s. tabl.): faks., fot., portr.; 20 cm.
 34. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i posł. Kazimierza Wyki. - [Wyd. 4]. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1982. - 287, [1] s.; 18 cm.
  Tekst wg edycji "Utwory zebrane", 1970
 35. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Utwory zebrane / Krzysztof Kamil Baczyński; oprac. Aniela Kmita - Piorunowa i Kazimierz Wyka. - [Wyd. 3]. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1979. - 2 t. (567, [1] s., [14] k. tabl.; 755 s., [13] k. tabl.): portr.; il.; 18 cm.
 36. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  W żalu najczystszym / Krzysztof Baczyński ; wspomnienie o poecie pióra Witolda Stankiewicza ; [tekst oprac. i notą edytorską opatrzyła Barbara Koc]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa , 1984. - 55, [1] s. : il., faks. ; 23 cm.
 37. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński. - Wyd. 1 w tej ed. - Toruń: "C&T", 1994. - 116 s.; 20 cm. - (Legendy Poezji)
 38. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński; [red. prowadzący Lucyna Kowalik]. - Wyd. 1 w tej ed. - Kraków: Wydaw. Literackie, 2002. - 589, [2] s.; 22 cm.
 39. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór Elżbieta Kozłowska - Świątkowska; wstęp Jan Sochoń. - [Wyd. 2]. - Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. - 175, [1] s.: il.; 13 cm.
  Wspólnie z tomikami Pieśni powstania warszawskiego oraz Satyra czasu wojny i okupacji. - Na podst.: "Utwory zebrane", Kraków 1970. - Na s. tyt. i opasce: 44 rocznica powstania warszawskiego 1944 - 1988
 40. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór Elżbieta Kozłowska - Świątkowska; wstęp Jan Sochoń. - Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. - 175, [1] s.; 13 cm.
 41. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Wiersze dla Basi / Krzysztof Kamil Baczyński; [wiersze wybrał Mieczysław Kozłowski]. - Kraków: "Miniatura", 1990. - 63., [1] s.; 12 cm.
 42. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński; oprac. Jerzy Święch. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998. - CVIII, 265 s.: faks., 1 portr.; 17 cm. - (Biblioteka Narodowa . Seria 1; nr 265)
  Bibliogr. s. CVI - CVIII. - Indeks
 43. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński. - Bielsko-Biała: BOW , [1995]. - 215, [1] s.; 21 cm. - (Lektura)
 44. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński. - Bydgoszcz: "Arcanum", [1991]. - 56 s.: 1 faks., 2 rys.; 20 cm. - (Biblioteka Lektur/"Arcanum")
 45. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil
  Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński; oprac. Jerzy Święch. - Wrocław, Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - CXI, 288 s.: 1 portr., rys.; 18 cm. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208 - 4104; nr 265)
  Bibliogr. s. CX - CXI
 46. MATUSZCZAK Bernadetta
  Elegia o chłopcu polskim: na sopran, altowy głos recytujący, 2 chóry żeńskie i ork. do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: partytura / Bernadetta Matuszczyk. - Kraków: Polskie Wydaw. Muzyczne , 1980. - 34, [2] s.; 20 cm.
  Tyt. równol. Elegy for a Polish boy. - Nuty
 47. SOKORSKI Jerzy
  Krzysztof Kamil Baczyński: pieśni na głos i fortepian / Jerzy Sokorski. - Piastów: Jan Wacław Pióro, 1998. - [4], 32 s.; 30 cm. - (Poezja Polska w Pieśni; 8)
  Partytura
 48. ŚWIDER Józef
  Polskie śpiewy / Józef Świder; [słowa Tadeusz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Nowak]. - Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1985. - [2], 6 s.; 30 cm.
  Nuty. Partytura.
 49. ŚWIDER Józef
  Polskie śpiewy: na chór miesz. i ork. symfoniczną / Józef Świder; [słowa Tadeusz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Nowak]. - Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1985. - [1], 15 s.; 30 cm.
  Nuty. Partytura
 50. TURNAU Grzegorz
  Piosenki / Grzegorz Turnau. - Kraków: Polskie Wydaw. Muzyczne, 1999. - [8], 88 s.; 31 cm. + Chwyty gitarowe: 12 s.
  Na głos i fort. - Sł.: Michał Zabłocki, Leopold Staff, Jan Brzechwa, Grzegorz Turnau, Wisława Szymborska, Konstanty Ildefons Gałczyński, Ewa Lipska, Krzysztof Kamil Baczyäski, Andrzej Poniedzielski. Sł. także poza tekstem muzycznym. Partytura

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wydawnictwa ciągłe


 1. [Byłeś jak wielkie, stare drzewo]: [w.] / Krzysztof Kamil Baczyński // Okruchy Wspomnień z Lat Walki i Martyrologii AK. - Nr 33 . - (2000), s. 157
 2. [Byłeś jak wielkie, stare drzewo]: [w.] / Krzysztof Kamil Baczyński // Niedziela . - 2001 , nr 31 , s. 16
 3. Elegia o chłopcu polskim / Zbigniew Ciechan; sł. Krzysztof Kamil Baczyński // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2001, nr 5, dod. s. LV - LVII
 4. Maszeruje pluton / Witold Rowicki; sł. Krzysztof Kamil Baczyński // Okruchy Wspomnień z Lat Walki i Martyrologii AK. - Nr 16. - (1995), s. 106 - 107
 5. Modlitwa II. Pocałunek: wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński // Okruchy Wspomnień z Lat Walki i Martyrologii AK. - Nr 27. - (1998), s. 156 - 157
 6. Poległym: w. / Krzysztof Kamil Baczyński // Okruchy Wspomnień z Lat Walki i Martyrologii AK. - Nr 31. - (1999), s. 152 - 153
 7. Pożeganie żałosnego strzelca: w. / Krzysztof Kamil Baczyński // Zeszyty Historyczne / Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej. - Nr 5. - (2002), s. 3
 8. Z głową na karabinie: [w.] / Krzysztof Kamil Baczyński // Okruchy Wspomnień z Lat Walki i Martyrologii AK. - Nr 16. - (1995), s. 103
 9. Źródło: (wersja na chór żeński) / Zbigniew Ciechan; sł. Krzysztof Kamil Baczyński // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1998, nr 2, dod. s. XXIV - XXVII
 10. Źródło / Zbigniew Ciechan; sł. Krzysztof Kamil Baczyński // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1998, nr 2, dod. s. XXIII - XXIV

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte


 1. Balowski Mieczysław
  Lista frekwencyjna poezji, prozy i dramatu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Mieczysław Balowski. - Prochowice: "Pro", 1997. - 476 s.; 20 cm
 2. Budzyński Wiesław
  Dom Baczyńskiego / Wiesław Budzyński. - Warszawa: "Pax", 2000. - 293, [3] s.: il.; 20 cm.
 3. Budzyński Wiesław
  Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila: biografia K. K. Baczyńskiego / Wiesław Budzyński; [posł. Krzysztof Kąkolewski]. - Wyd. 4 uzup. - Warszawa: "Świat Książki", 1999. - 300, [3] s.: il., faks., fot., 2 pl., portr.; 22 cm.
 4. Budzyński Wiesław
  Taniec z Baczyńskim: historia miłości Barbary i Krzysztofa Baczyńskich / Wiesław Budzyński W: Prószyński i S - ka, 2001. - 148, [1] s.: il.; 21 cm.
 5. Budzyński Wiesław
  Testament Krzysztofa Kamila / Wiesław Budzyński. - Warszawa: "Twój Styl", 1998. - 322, [1] s.: il., faks., fot., portr.; 24 cm.
 6. Budzyński Wiesław
  Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila / Wiesław Budzyński; [posł. Krzysztof Kąkolewski]. - Warszawa: "Słowo", 1992. - 283, [9] s.: il., faks., fot., 1 pl., portr.; 17 cm.
 7. Krzysztof Kamil Baczyński: wystawa: [1 października 1984 - 10 sierpnia 1985, Muzeum Literatury w Warszawie: katalog / red. Małgorzata Kucza - Kuczyńska]. - Warszawa: ML, [1985]. - [52] s.: faks., fot., portr. ; 21 x 25 cm.
 8. Łojek Mieczysław
  Ufność Krzysztofa K. Baczyńskiego w niezawodną pomoc Matki Bożej / Mieczysław Łojek. - Bydgoszcz: [Łojek Mieczysław], 2003. - 31, [1] s.; 21 cm.
 9. Nad wierszami Baczyńskiego: interpretacje, szkice i rozprawy / pod red. Gustawa Ostasza. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998. - 276, [1] s.: err.; 24 cm.
  W wyd. 1 podtyt.: interpretacje i szkice.
 10. Nad wierszami Baczyńskiego: interpretacje i szkice / pod red. Gustawa Ostasza; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. - Rzeszów: Wydaw. WSP, 1989. - 131, [1] s.; 24 cm.
 11. Ożóg Zenon
  Romantycy czasu wojny: liryka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz poetów "Sztuki i Narodu" wobec tradycji romantycznej / Zenon Ożóg. - Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne "Fraza", 2002. - 143, [1] s.:; 20 cm. - (Biblioteka "Frazy")
  Bibliogr. Indeks
 12. Smaszcz Waldemar
  Krzysztof i Barbara: dzieje miłości / Waldemar Smaszcz. - Białystok: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego, 1990. - 32 s.; 20 cm.
  Wyd. z okazji nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego III Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku.
 13. Smaszcz Waldemar
  Miłość mocna jak śmierć... / Waldemar Smaszcz; wstępem opatrzył Andrzej Zdzisław Makowiecki. - Białystok: Klub Literacki ZLP [Związku Literatów Polskich]: Miejski Dom Kultury, 1980. - 12, [4] s.; 20 cm.
 14. Stabro Stanisław
  Chwila bez imienia: o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Stanisław Stabro. - Wyd. 2. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2003. - 333 s.; 21 cm.
  Indeks.
 15. Święch Jerzy
  Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Jerzy Święch. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 160 s.: faks., fot., portr.; 17 cm. - (Biblioteka Analiz Literackich; 68). - Bibliogr. s. 158 - 159
 16. Waśkiewicz Andrzej Krzysztof
  Krzysztof Kamil Baczyński i poezja pokolenia wojennego / oprac. Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa: "Jota", 1991. - 47, [1] s.; 14 cm. - (Przewodnik po Lekturach; 31). - Bibliogr. s. [48]
 17. Waśkiewicz Andrzej Krzysztof
  Krzysztof Kamil Baczyäski - poezja, historia, los / Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Gdańsk: Wydaw. Marek Rożak, 1994. - 57, [4] s.; 20 cm. - (Analizy Literackie). - Bibliogr. s. [59]
  Tyt. okł.: Krzysztof Kamil Baczyński - historia, poezja, los
 18. Wyka Kazimierz
  Baczyński i Różewicz / Kazimierz Wyka. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1994. - 241, [2] s.; 21 cm.
  Z pism Kazimierza Wyki pod red. Henryka Markiewicza i Marty Wyki. Indeks
 19. Wyka Kazimierz
  List do Jana Bugaja; Droga do Baczyńskiego / Kazimierz Wyka; [oprac. i przypisami opatrzyła Aniela Kmita - Piorunowa]. - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1986. - 41, [2] s.: 1 faks.; 24 cm
  Druk bibliofilski
 20. Zabierowski Stefan
  Krzysztof Kamil Baczyński: biografia i legenda / Stefan Zabierowski; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Historycznoliteracka. - Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - 44 s.; 17 cm. - (Spotkania z Literaturą; 5). - Bibliogr. s. 43 - 44
 21. Żołnierz, poeta, czasu kurz...: wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim / pod red. Zbigniewa Wasilewskiego. - Wyd. 3 rozsz. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1979. - 432 s., [25] k. tabl.: il.; 20 cm. - (Portrety Wielokrotne)

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Wydawnictwa ciągłe


 1. "Abym jak wiór ognisty spłoną w oddechu nocy": okupacyjne doświadczenie świata w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Tomasz Łukowski // Konteksty. - 1998, nr 3/4, s. 25 - 28
 2. Analiza statystyczno - językowa / Mieczysław Balowski (Pole semantyczne kolorów w twórczości K.K. Baczyńskiego; cz. 1) // Zeszyty Naukowe. Językoznawstwo / Uniwersytet Opolski. - Z. 17. - (1998), s. 5 - 19
 3. Baczyński na tle pokolenia / Stanisław Stabro // Poezja. - 1977, nr 11, s. 42 - 52
 4. Baczyński - poeta i intuicja / Anna Nasiłowska // Nowe Książki. - 1997, nr 9, s. 74 - 75
 5. "Ballada o trzech królach" - Baczyński, apokryfy i Ewangelia / Rafa Wawrzynów // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 2, s. 83 - 89
 6. Brylantowy pocisk / Jarosław Klejnocki // Nowe Państwo. - 2001, nr 25, s. 34 - 35
 7. "Czy śmierć Słowackiego?" - nawiązanie do romantyzmu w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - propozycja lekcji w kl. II liceum ogólnokształcącego / J. Chałońska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 2, s. 36 - 43
 8. "Deszcze" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: próba interpretacji / J.Kurczab // Język Polski w Szkole dla klas IV - VIII. - 1990/1991, nr 5, s. 38 - 43
 9. Dni przedostatnie / Wiesław Budzyński // Poezja. - 1984, nr 9, s. 49 - 53
 10. Dobre smoki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Monika Klukas // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria Polonica. - Z. 4. - (2001), s. 149 - 171
 11. "Elegia optymistyczna" - czyli Krzysztof Kamil Baczyński na lekcjach w klasie ósmej / I. Brzostkiewicz // Język Polski w Szkole dla klas IV - VIII. - 1989/1990, nr 1, s. 39 - 45
 12. Funkcja semantyczna przymiotników na "-awy" w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Paweł Paziak // Poradnik Językowy. - 1998, z. 7, s. 52 - 59
 13. "Gwiazda - ciemność a ludziom kamienie": analiza historyczno literacka wiersza K.K.Baczyńskiego / Z. Adamek // Poezja 1975, nr 3, s. 29 - 37
  Omówienie "Ballady zimowej."
 14. Historyczno literackie konteksty wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Modlitwa do Bogarodzicy" / Mieczysław Inglot // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 2, s. 77 - 83
 15. Interpretacje Baczyńskiego / T. Rutkowski // Polonistyka. - 1988, nr 6, s. 449 - 454
  Interpretacja wiersza "Z głową na karabinie".
 16. Jaka jest Barbara z "Białej magii" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego? / Maria Krauz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury. - Z. 5. - (1999), s. 289 - 294
 17. Katastroficzne metamorfozy w wierszu K.K.Baczyńskiego "Spojrzenie" / Wiesława Młynarczyk // Drama. - 1997, nr 24, s. 23 - 26
  Konspekt lekcji dla kl. IV LO.
 18. Kolacja na Stawisku / Wiesław Budzyński // Rzeczpospolita. -1998, nr 132, s. 16
 19. Kolor w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Anna Kister // Pamiętnik Literacki. - 1986, nr 2, s. 193 - 222
 20. Kronika życia i twórczości Krzysztofa Baczyńskiego / Zbigniew Wasilewski // Poezja. - 1989, nr 1, s. 18 - 36
 21. Krzysztof Kamil Baczyński: zestawienie bibliograficzne / oprac. Halina Fleszar // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 9, s. 6 - 7
 22. Krzysztof Kamil Baczyński jako student: w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / Barbara Siwek - Niedźwiecka // PAL Przegląd Artystyczno - Literacki. - 2001, nr 1/2, s. 59 - 65
 23. Krzysztof Kamil Baczyński - "Wróble": dylematy moralne i estetyczne / H. Kurczab // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1990/1991, nr 6, s. 20 - 23
 24. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wiersz o świętym Franciszku: analiza i interpretacja / Alicja Jakubowska - Ożóg // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - Z. 2. - (2003), s. 76 - 83
 25. Legenda / Zbigniew Wasilewski // Poezja. - 1989, nr 1, s. 83 - 93
 26. "Legenda o chłopcu polskim" / U. Ciszewska // Język Polski w Szkole dla klas IV - VIII. - 1990/1991, nr 5, s. 44 - 47
 27. "Miej serce i patrzaj w serce": czy hasło Adama Mickiewicza zachowało swą aktualność w epoce pieców? / Iga Jaworska // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 2, s. 87 - 90
 28. Miłość i trwoga: o erotykach KJ.K.Baczyńskiego / P. Łuszczykiewicz // Twórczość. - 1994, nr 3, s. 128 - 131
 29. Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej: Pieta polska: K.K. Baczyński "Elegia o chłopcu polskim", Cz. Miłosz "Ballada". Cz. 2. / Feliks Tomaszewski // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 4, s. 62 - 77
 30. Muzyczny rezonans w świecie: o niektórych funkcjach odniesień muzycznych w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Jerzy Wiśniewski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria Polonica. - Z. 4 . - (2001), s. 121 - 148
 31. O fonostylistyce niektórych poetyckich utworów wspólczesnych w świetle wybranych wierszy J. Czechowicza, T. Różewicz, W. Szymborskiej, K.K.Baczyńskiego i H. Poświatowskiej / J. Kram // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/1995, nr 3, s. 61 - 79
 32. Od życia po śmierć - konotacje semantyczne serca w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Paweł Paziak // Poradnik Językowy. - 2003, nr 9, s. 58 - 68
 33. "Pieśń byłą żywą krwią": o piosenkach żołnierskich Paczkowskiego i Baczyńskiego / W.J.Podgórski // Polonistyka. - 1988, nr 6, s. 427 - 442
 34. Po stronie nadziei: Baczyński - żołnierz Powstania / Wiesław Budzyński // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 32, s. 5
 35. Poeta i powstaniec / Janusz Drzewucki // Rzeczpospolita. - 1999, nr 182, s. A7
 36. Poetycka autobiografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 2004, nr 4, s. 4 - 8
 37. Poetycki obraz ciała kobiety w wierszu "Biała magia" K.K. Baczyńskiego / A. Markiewicz // Język Polski w Szkole dla kl. IV - VIII. - 1995/1996. - nr 4, s. 54 - 55
 38. Poetycki zapis zmagania się "straconego pokolenia" z wyrokami historii i losu w świetle wybranych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - propozycja metodyczna dla kl. III ZSZ /E. Wiatkowska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, nr 3, s. 316 - 321
 39. Poprawki do Baczyńskiego / Zbigniew Wasilewski // Poezja. - 1989, nr 1, s. 44 - 49
 40. Próba analizy wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Z głową na karabinie" / B. Jasińska // Polonistyka. - 1988, nr 6, s. 443 - 448
 41. Przykład analizy wiersza K.K. Baczyńskiego w klasie VIII / B. Mikulska // Polonistyka. - 1973, nr 2, s. 30 - 36
 42. Ręka błogosławi i zabija - o konotacjach semantycznych "ręki" i "dłoni" w poezji K. K. Baczyńskiego / Paweł Paziak // Poradnik Językowy. - 2002, z. 5, s. 38 - 45
 43. Romantyczne inspiracje kolorystyczne w poezji Baczyńskiego / Mieczysława Siemieniu - Fręś // Poezja.- 1989, nr 1, s. 70 - 75
 44. Skarga matki na los syna: na podstawie wiersza K.K. Baczyńskiego "Elegia o... chłopcu polskim" / H. Machulska, A. Pruszkowska // Drama. - 1996, nr 17, s. 17 - 18
 45. Konspekt lekcji w kl. VIII.
 46. Śmierć w słowie przeczuta - o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Wojciech Pelczar // Język Polski w Szkole dla kl. IV - VIII. - 1990/1991, z. 4, s. 3 - 14
 47. "Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie..."/ Aniela Kmita - Piorunowa // Poezja. - 1979, nr 9, s. 49 - 56
 48. Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość / Hanna Diduszko // Polonistyka. - 1996, nr 10, s. 666 - 669
 49. Trzy antyerotyki z czasu kalekiego / J. Kram // Polonistyka. - 1984, nr 7, s. 428 - 432
 50. Ujarzmianie śmierci: sen w poezji K. K. Baczyńskiego i T. Gajcego / Paweł Dybel // Poezja. - 1975, nr 10, s. 70 - 78
 51. W 55 rocznicę śmierci poety: Krzysztof Kamil Baczyński (1921 - 1944): poeta i powstaniec / Janusz Drzewucki // Rocznik Otwocki. - T. 4.- (1999), s. 251 - 253
 52. W archiwum nie tylko pamięci / Witold Stankiewicz // Poezja. - 1989, nr 1, s. 133 - 136
 53. W oddziale walczącym / Juliusz Bogdan Deczkowski // Poezja. - 1989, nr 1, s. 137 - 139
 54. Walka na języki / Jan Z. Brudnicki // Poezja. - 1989, nr 1, s. 99 - 103
 55. Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w klasie VIII / R. Jabłoński // Język Polski w Szkole dla klas IV - VIII. - 1993/1994, nr 3, s. 36 - 71
 56. "Wychyleni za każde słowo": o poezji miłosnej Baczyńskiego i Gajcego / Bohdan Drozdowski // Poezja. - 1972, nr 11, s. 64 - 71
 57. Ze wspomnień rodzinnych / Zbigniew Baczyński // Poezja. - 1989, nr 1, s. 126 - 132

RECENZJE


 1. Nad wierszami Baczyńskiego: interpretacje, szkice i rozprawy. - Wyd. 2 // Rzesz., 1998. - Rec. Ryszard Mścisz // Fraza. - 1999, nr 1, s. 255 - 258
 2. Taniec z Baczyńskim: historia miłości Barbary i Krzysztofa Baczyńskich / Wiesław Budzyński // Warsz., 2001. - Rec. Maciej Cisło // Akcent. - 2002, nr 1/2, s. 215 - 217
 3. Testament Krzysztofa Kamila / Wiesław Budzyński // Warsz., 1998. - Rec. Olga Zaród // Nowe Książki. - 1998, nr 11, s. 40 - 41
 4. Testament Krzysztofa Kamila / Wiesław Budzyński // Warsz., 1998. - Rec. Barbara Siwek - Niedźwiecka // Śląsk. - 1999, nr 3, s. 73
 5. Dom Baczyńskiego / Wiesław Budzyński // Warsz., 2000. - Rec. Paweł Majerski // Nowe Książki. - 2000, nr 10, s. 47

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce