Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Dziecko autystyczne PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 25 kwietnia 2014
DZIECKO AUTYSTYCZNE
Zestawienie bibliograficzne
 
Książki

 1. 10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem / Ellen Notbohm ; z ang. przeł. Paweł Karpowicz. - Warszawa : Świat Książki, 2009. W   66522
 2. Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych : zarys rewalidacji / Jacek Jarosław Błeszyński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. P   68379
 3. Autyzm / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Płock : "Novum", 2002. W   53355
 4. Autyzm / M. Mary Konstantareas, Edward B. Blackstock, Christopher D. Webster ; tł. [z ang.] Krzysztof Hipp. - Warszawa : Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 1992. W   45024
 5. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych / Jacek Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011. W   67971
 6. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2005. P   55265
 7. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 4. - Kraków : Impuls, 2007. W   59999
 8. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Kraków : "Impuls", 2000. W   51355
 9. Autyzm i dieta : o czym warto wiedzieć / Rosemary Kessick ; [tł. Sylwia Kuchta]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o, 2010.  W   67338
 10. Autyzm i zespół Aspergera / Claire Grand ; [przekł. Andrzej Bilik]. - Warszawa : Wydawnictwa Studio Emka, 2012. W   69931
 11. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. P   65636
 12. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przekł. Sylwia Pikiel. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.   W   70753
 13. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.  W   50237
 14. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przeł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2001. W   49783
 15. Autyzm od wewnątrz : przewodnik / Hilde De Clercq ; tł. z przekł. ang. Krystyna Alicja Sip. - Wyd. 1 w jęz. polskim. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, cop. 2007.  W   61801
 16. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. W   67531
 17. Autyzm od wewnątrz : przewodnik / Hilde De Clercq ; tł. z przekł. ang. Krystyna Alicja Sip. - Wyd. 1 w jęz. polskim. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, cop. 2007. W   61801
 18. Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. W   49190
 19. Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. W   62446
 20. Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie / Hanna Jaklewicz. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, 1993. W   44859, W   44860
 21. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. W   62100, W   62101, W   63321, P   62305
 22. Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. W   59189
 23. Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. W   60667
 24. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych : zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych i z zaburzeniami w rozwoju / oprac. przez specjalistów i rodziców związanych z programem TEACCH ; zebrane i zredagowane przez zespół: Eric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters ; przeł. [z ang.] Sławomir Mil ; il. Judith H. Davis. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1994. W   46170
 25. Drugie opowieści terapeutów / komentuje Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. W   49243
 26. Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera : praktyczne doświadczenia z codziennej pracy / Wanda Waclaw, Ulla Aldenrud, Stefan Ilstedt ; tł. Małgorzata Aleksandrowicz. - Katowice : "Śląsk", 2000. W   61066
 27. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007. W   59504, W   63787, W   66107
 28. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; tł. Robert Waliś. - Warszawa : K.E. Liber, 2007. W   59875, W   59876
 29. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. W   69607
 30. Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Magdalena Grodzka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.   W   60536, W   60537
 31. Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Magdalena Grodzka. - Wyd. 3, 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.  W   67243
 32. Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Magdalena Grodzka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. W   66705
 33. Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. 46561, 46562
 34. Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010. W   67538
 35. Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.  W   62131,  W   62132
 36. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. W   3581 br.  3574 br.
 37. Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Francoise Brauner ; tł. [z fr. ] Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. W   42148, W   42149
 38. Dziwne, niepojęte : autystyczne dziecko / Carl H. Delacato ; tł. [z ang.] Monika Główczak. - Warszawa : Fundacja "Synapsis", 1995. W   46484
 39. Gdybym mógł z wami rozmawiać... : autystyczny chłopiec szuka porozumienia / Dietmar Zoller ; z przedmową Friedricha Spechta ; przekł. [z niem.] Małgorzata Szydłowska (proza), Grażyna Strzelecka i Janusz Gryz (wiersze). - Warszawa : Fundacja "Synapsis", 1994. W   46483
 40. Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przekł. Emilia Bochenek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. W   69962, W   71010
 41. Ja i mój świat : historyjki społeczne / Carol Gray i Abbie Leigh White ; il. Sean McAndrew ; [tł. Maciej Michalski]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, we współpracy z Fundacją "Synapsis", 2005. W   57090, W   57091
 42. Kaj znów się śmieje / Hartmut Gagelmann ; przeł. [z niem.] Ryszard Turczyn. - Warszawa : "Iskry", 1988. W   41304
 43. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. naukowa Joanna Kossewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.  W   66406,  P   66407
 44. Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. W   55163
 45. Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.   W   54801
 46. Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin ; [tł. Marta Klimek-Lewandowska, Dominika Lewandowska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2006. W   58847
 47. Oblężenie : rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego / Clara Claiborne Park ; przeł. Janusz Margański. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003.  W   52162,  W   52163
 48. Pomóż dziecku z... autyzmem / D.Seach, M. Lloyd, M. Preston ; [tł. Dorota Ściepko-Cram]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006. W   57604
 49. Profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) / Gary Mesibov [et.al.] ; tłumaczenie: zespół współpracowników Fundacji "Adama"]. - Warszawa : TWIGGER, 2002. W   51471
 50. Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Walczowska-Dutka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005.  W   57763
 51. Przebudzenie naszego syna : [zwycięstwo miłości nad chorobą] / Barry Neil Kaufman. - [2 wyd.] / tł. [z ang.] Anna Strzałkowska. - Warszawa : Fundacja "Synapsis", 1994. W   46482
 52. Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny / Jacek Jarosław Błeszyński. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005. W   55164
 53. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju : dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine i Catherine Smith ; słowo wst. Jo-Anne Seip ; [tł. Olga Frączak-Faure]. - Wyd. 1 w jęz. polskim. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, cop. 2008. W   61803
 54. Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym / Julia Moor; przeł. Renata Van de Logt. - Łódź : mała litera ; Warszawa : Cyklady, 2006. W   57184, W   57185
 55. Świry, dziwadła i zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dojrzewania / Luke Jackson ; przedm. Tony Attwood ; [tł. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : we współpracy z Fundacją Synapsis, 2005. W   56932
 56. Tworzyć czy odtwarzać? : rozważania o skutecznym planowaniu pracy z dziećmi oraz z młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem / red. merytoryczna Grażyna Kowalczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. W   65131, P   65132
 57. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. W   70240
 58. Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem / Peter Szatmari ; przekł. Maciek Sekerdej. - Kraków : Znak, 2007.   W   59918
 59. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : MENiS, 2005. W   3329 br., P   3330 br.
 60. Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. W   53285
 61. Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych : jak się ładnie witać, mówić świetne komplementy i bawić się z przyjaciółmi / Tarin Varughese ; [tł. Zofia Zdral]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2012. W   70959
 62. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. W   65894, W   66644
 63. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. - Kraków : "Impuls", 2004. W   53524
 64. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : Impuls, 2005. W   59185, W   59421, W   59422, W   60761
 65. Zespół Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinien / Matt Winter ; [tł. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006. W   58928
 66. Zespół Aspergera : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. W   66654, P   66655
 67. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday-Willey ; przedm. Luke Jackson ; [tł. Marta Umińska i Krzysztof Umiński]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2006. W   58848
 68. Zespół Aspergera : wprowadzenie / Tony Attwood ; przekład Małgorzata Łamacz. - Poznań : Zysk i S-ka, 2006. W   57658, W   57659

Artykuły z czasopism


 1. Autyzm - problem wciąż nieznany / Małgorzata Błądek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 16-20
 2. Autyzm jako proces. Przeciwdziałanie eskalacji zaburzeń / Hanna Olechnowicz.// Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 3-14
 3. Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka / Marzena Górecka, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2011, nr 5, s. 6-7
 4. Blaski indywidualnego nauczania ucznia dotkniętego autyzmem / Anna Bąk-Średnicka.// Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 4, s. 75-80
 5. By nauka poszła w świat / Nina Zawidniak.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 137-142
 6. Charakterystyka dziecka z zaburzeniami zachowania o charakterze autystycznym oraz wstępna propozycja kierunków oddziaływań podejmowanych w celu poprawy jego funkcjonowania / Joanna Wrońska.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 57-61
 7. Co mu jest? : (dylematy związane z diagnozowaniem dzieci, u których występują zaburzenia komunikacji) / Maria Piszczek.// Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 12-23
 8. Diagnoza autyzmu u małego dziecka - implikacje do pracy w rodzinie / Andrzej Wolski.// Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 24-44
 9. Diagnoza i początki pracy z Olkiem / Katarzyna Wiecierzyńska.// Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 94-98 Praca rewalidacyjna z chłopcem autystycznym.
 10. Diagnoza, program oddziaływań i efekty dotychczasowej pracy z 8-letnim autystycznym chłopcem / Bogusława Łagosz.// Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 85-93
 11. Dlaczego on tak ciągle się kołysze i macha rękami? Stereotypowe zachowania ruchowe w autyzmie / Barbara Winczura.// Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 4-25
 12. Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera / Tomasz Ciećwierz.// Remedium. - 2013, nr 11, s. 20-21
 13. Dysfunkcje bazowych sprawności komunikacyjnych u dzieci autystycznych / Krystyna Sacher-Szafrańska.// Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 66-83
 14. Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych.// Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 14 -15
 15. Dzieci z autyzmem / Izabela Gelleta-Mac.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39
 16. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Paulina Gołaska, Anna Nowotnik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 23-27
 17. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla rodziców i wychowawców / Paulina Gołaska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 14-19
 18. Dziecko 5-letnie ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera : (opis przypadku) / Beata Grzelak.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 22-32
 19. Dziecko autystyczne : (opis przypadku) / Maria Herzyk.// Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 101-107
 20. Dziecko autystyczne : metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 45-53
 21. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak.// Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s.30-36
 22. Dziecko z autyzmem w przedszkolu specjalnym / Marta Perekitko.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 61-62
 23. Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu / Joanna Czapla.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 2 (26), s. 48-53
 24. Dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera : sukces czy porażka w szkole lub w pracy? / Agnieszka Rynkiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 18-23
 25. Edukacja eksperymentalna i wczesna interwencja w autyzmie / Agnieszka Rynkiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 30-32
 26. Funkcjonowanie Janka w środowisku domowym i szkolnym / Justyna Swat.// Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 34-39
 27. Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego / Sylwia Błaszczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 40-44
 28. Jacek - diagnoza funkcjonowania i zarys programu terapeutycznego / Żaneta Wójcik.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 42-46
 29. Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / Katarzyna Patyk.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 72-76
 30. Jak rozpoznać zespół Aspergera? / Anna Biernacka.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 54-58
 31. Jak uczyć dzieci z autyzmem rozumieć myśli, uczucia i intencje innych ludzi? : implikacje terapeutyczne dla teorii umysłu / Barbara Winczura.// Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 29-47
 32. Kacper - dziecko autystyczne / Magdalena Sowińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 43-45
 33. Kasia - opis poziomu funkcjonowania i próby terapii / Agnieszka Tchórz-Dytko.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 61-67
 34. Kierunki pracy terapeutycznej z autystyczną Zosią : charakterystyka dziecka / Krystyna Królikowska.// Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 29-34
 35. Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem / Dorota Danielewicz, Jarosław Rola.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 32-41
 36. Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 296-305
 37. Kwestionariusz do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych (KOKE-S) wysoko funkcjonujących artystów i dzieci z zespołem Aspergera : (część pierwsza) Maria Piszczek.// Rewalidacja. - 2010, nr 1, 48-63
 38. Łukasz / Jolanta Chodorowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 43-44
 39. Metody i formy pracy z uczniem autystycznym / Katarzyna Patyk.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 19-28
 40. Mocne strony autyzmu : zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 52-56
 41. Motyl uwięziony w ciemnościach / Sawrina Stopyra.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 143-149
 42. Mój pierwszy uczeń z autyzmem / Żaneta Dylikowska.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 32-35
 43. Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych / Tadeusz Perzanowski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 27-31
 44. Nietypowe zachowania Janka / Dorota Puczyńska.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 35-39
 45. Nietypowe zainteresowania Mateusza : (program pracy z autystycznym chłopcem) / Edyta Kunicka.// Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 16-28
 46. O autyzmie i Programie Son-Rise / Raun K. Kaufman ; rozm. przepr. Dominika Solecka.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 2, s. 146-148
 47. Obserwacja i ustalenie celów priorytetowych pracy terapeutycznej z Jankiem / Jakub Praciak.// Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 99-104
 48. Ośrodek terapii dzieci autystycznych "Giant Steps" / Krzysztof Stachyra.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 73-75
 49. Pomoc dzieciom z autyzmem : wskazówki dla przedszkola / Justyna Święcicka.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 52-54
 50. Pomóc autystycznemu dziecku / Nicholas Lange, Christopher J. McDougle.// Świat Nauki. - 2013, nr 12, s. 32-37
 51. Poznawanie dziecka z zespołem Aspergera podczas zabaw muzyczno-ruchowych / Robert Landowski.// Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 87-91
 52. Praca terapeutyczna z chłopcem autystycznym / Joanna Krzos.// Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 77-84
 53. Praca z dzieckiem autystycznym / Ramona Klama.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 554-555
 54. Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colman's / Klaudia Mirosław.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 55-56
 55. Program adaptacyjny realizowany z uczniem autystycznym w pierwszej klasie szkoły specjalnej / Dorota Cerek.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 52-56
 56. Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem - etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258 – 266
 57. Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska.// Remedium. - 2010, nr 3, s. 6-7
 58. Specyfika pracy nauczyciela wf - z dziećmi autystycznymi / Przemysław Staszek, Aneta Marchewka, Aneta Teległów, Wiesław Wojtanowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s. 34-42
 59. Stwarzanie warunków do podnoszenia godności życia dorosłego ucznia z autyzmem na przykładzie projektu edukacyjnego "Uczeń jako twórca" / Zofia Dzierka, Ilona Kika-Ryszka, Joanna Lach.// Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 39-47
 60. System terapii dzieci autystycznych Princeton Child Development Institute w USA / Katarzyna Hamerlak.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s.36-38
 61. Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera : z perspektywy doświadczeń nauczyciela - terapeuty / Edyta Kosior.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 204-217
 62. Świat w rozbitym lustrze / Gabriel Maciejewski.// Charaktery. - 2006, nr 6, s. 66-68
 63. Terapia i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej / Anna Florek.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dod. Przed Szkołą, s. 17-24
 64. Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca. Cz. 1 / Felicyta Krawczyk.// Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 64-76
 65. Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca. Cz. 2 / Felicyta Krawczyk.// Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 45-58
 66. Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca. Cz. 3 / Felicyta Krawczyk.// Rewalidacja. - 2011, nr 1, s. 50-63
 67. Toruński przykład integracji szkolnej dzieci z autyzmem / Jolanta Rubiniec.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11/12, s. 62-65
 68. Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 104-109
 69. Uczeń autystyczny na lekcjach języka polskiego / Patrycja Woźniak.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 26-27
 70. Uczeń autystyczny na lekcji języka obcego / Beata Wiechuła-Napiórkowska.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 94-97
 71. Uczyć mimo wszystko / Barbara Zieńko.// Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 100-104
 72. Uwagi dotyczące niektórych kierunków pracy z chłopcem, u którego występują nasilone zaburzenia zachowania / Magdalena Musioł.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 46-51
 73. Uwarunkowania osiągnięć szkolnych dzieci autystycznych / Katarzyna Patyk.// Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 66-77
 74. W strachu przed światem : o uczniu z zespołem Aspergera / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 8, s. 36-39
 75. Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja) / Jacek J. Błeszyński.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 18-24
 76. Wprowadzić dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w świat relacji, porozumiewania się i myśli - model DIR/Floortime Stanleya I. Greespana i Sereny Wieder / Robert Wiktorowicz.// Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 4, s.9-24
 77. Wrodzone wzorce zachowań więziotwórczych u dzieci autystycznych / Hanna Olechnowicz.// Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 2, s. 5-15
 78. Wsparcie osób wysoko funkcjonujących z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji masowej i integracyjnej / Andrzej Wolski.// Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 26-65
 79. Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej : zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki / Katarzyna Patyk.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 293-301
 80. Wykorzystanie programu komputerowego „Z Tosią przez pory roku” w pracy z autystycznym chłopcem / Sabina Synowiec.// Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 70-79
 81. Wykorzystanie symboli PCS w terapii dziecka autystycznego : (wycofywanie echolalii według metody autorskiej - opis przypadku) / Krystyna Sacher-Szafrańska.// Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 84-96
 82. Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s.62-68
 83. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci autystycznych / M. Charbicka, M. Raszewska.// Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 49-63
 84. Zaburzenia komunikacji w autyzmie – podstawowe trudności diagnozy i terapii logopedycznej / Elżbieta Sadowska.// Poradnik Językowy. - 2011, nr 9, s. 36-51
 85. Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : Autyzm. Zespół Aspergera / Izabela Gelleta-Mac.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16-17
 86. Zarys programu pracy z chłopcem, u którego zdiagnozowano: sprzężone opóźnienia rozwoju z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania ze spektrum zaburzeń autystycznych / Maja Mróz.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 40-42
 87. Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem - z doświadczeń młodego nauczyciela / Magdalena Cychowska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 375-379
 88. Zastosowanie techniki z zakresu integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym / Marta Wiśniewska.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 17-22
 89. Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 20-24

Zbiory audiowizualne


 1. Autyzm [Film] / scen. i real. Anna Frąckowiak-Ostrejko. - Nagr.własne, 2004. Tmgv 2053
 2. Autyzm [Film] / scen. i reż. Magdalena Lewandowska. - Nagr.własne, 2003. Tmgv 1728
 3. Dotyk i komunikacja [Dok. dźw.] / Christopher Knill. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, [1997]. Tk 481, Tk 588
 4. Ich własny świat [Film] : zagadka autyzmu / scen. i reż. Saskia Baron. - Nagr. własne, 2004. Tmgv 2208
 5. Lęk [Film] / reż. Suzanne Lynch. - Nagr.własne, 2003. Tmgv 1867, Tmgv 907
 6. Metody komunikacji alternatywnej [Film] / scen. Maria Piszczek. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 19??. Tmgv 2556
 7. Metody stymulacji sensorycznej [Film] / real. Małgorzata Karga, Katarzyna Kwiatkowska, Maria Piszczek. - Warszawa : WFiT MAVO, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 19??. Tmgv 1056, Tmgv 2558
 8. Obcy w rodzinie [Film] / scen. i reż. Sally Browning. - Nagr.własne, 2004. Tmgv 2213
 9. "Poranny krąg" czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku [Film] / oprac. Maria Piszczek ; real. Małgorzata Trybuś. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 19??. Tmgv 2557
 10. Program aktywności Marianny i Christophera Knillów [Film] : film instruktażowy / real. Alina Kuza, Małgorzata Świerczek. - Warszawa : WFiT MAVO, Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 19??. Tmgv 1057, Tmgv 2560
 11. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja. Kas. 1 [Dok. dźw.] / Marianne Knill, Christopher Knill. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, [1995]. Tk 482, Tk 589
 12. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja. Kas. 2 [Dok. dźw.] / Marianne Knill, Christopher Knill. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, [1995]. Tk 483, Tk 590
 13. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja. Kas. 3 [Dok. dźw.] / Marianne Knill, Christopher Knill. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, [1995]. Tk 484, Tk 591
 14. Za szklaną ścianą. Cz. 1 [Film] / scen. Magdalena Lewandowska, Jarosław Rola ; real. Magdalena Lewandowska. - Warszawa : WF "Dydakta", 1999. Tmgv 2352
 15. Za szklanymi drzwiami [Film] : opowieść o Hannah / scen. William Finlay, Karen Pascal, Paul Williamson ; reż. Karen Pascal. - Nagr.własne, 2002. Tmgv 1784, Tmgv 1705
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce